Chưng cất mâm xuyên lỗ acetic nước

Chưng cất mâm xuyên lỗ acetic nước

Chưng cất mâm xuyên lỗ acetic nước
... lớn Nhận xét: tháp mâm xun lỗ trạng thái trung gian tháp chêm tháp mâm chóp Nên ta chọn tháp chưng cất tháp mâm xun lỗ Vậy: Chưng cất hệ acid axetic - Nước ta dùng tháp mâm xun lỗ hoạt động liên ... CỦA MÂM : Cấu tạo mâm lỗ : Chọn : + Đường kính lỗ : dl = (mm) + Tổng diện tích lỗ 10% diện tích mâm + Khoảng cách hai tâm lỗ lần đường kính lỗ (bố trí lỗ theo tam giác ) + Tỷ lệ bề dày mâm đường ... tháp chưng cất Đặc tính kỹ thuật thiết bị chưng cất thiết kế ứng với thơng số cho ban đầu: + Tỉ số hồn lưu thích hợp: R = 2.9 + Số mâm chưng cất thực tế: 50 mâm + Đường kính tháp chưng cất: 2.2m...
 • 45
 • 270
 • 0

thiết kế hệ thống chưng cất mâm xuyên lỗ acid axetic nước

thiết kế hệ thống chưng cất mâm xuyên lỗ acid axetic  nước
... Nhận xét: tháp mâm xuyên lỗ trạng thái trung gian tháp chêm tháp mâm chóp Nên ta chọn tháp chưng cất tháp mâm xuyên lỗ Vậy: Chưng cất hệ acid axetic - Nước ta dùng tháp mâm xuyên lỗ hoạt động liên ... với hệ acid axetic - nước sản phẩm đỉnh chủ yếu gồm nước acid axetic , ngược lại sản phẩm đáy chủ yếu gồm acid axetic nước Các phương pháp chưng cất: phân loại theo: • Áp suất làm việc : chưng cất ... tháp chưng cất hệ acid axetic Nước hoạt động liên tục với nâng suất nhập liệu : 5m 3/h có nồng độ 8% mol acid axetic ,thu sản phẩm đỉnh có nồng độ 0.5% mol acid axetic với nồng độ dung dịch đáy acid...
 • 78
 • 295
 • 0

Chưng cất mâm xuyên lỗ hệ Etanol nước

Chưng cất mâm xuyên lỗ hệ Etanol nước
... bẩn Nhận xét: tháp mâm xuyên lỗ trạng thái trung gian tháp chêm tháp mâm chóp Nên ta chọn tháp chưng cất tháp mâm xuyên lỗ Vậy: Chưng cất hệ Etanol - Nước ta dùng tháp mâm xuyên lỗ hoạt động liên ... Đối với hệ Etanol - Nước sản phẩm đỉnh chủ yếu gồm etanol nước , ngược lại sản phẩm đáy chủ yếu gồm nước etanol Các phương pháp chưng cất: phân loại theo: • Áp suất làm việc : chưng cất áp suất ... CỦA MÂM : Cấu tạo mâm lỗ : Chọn : + Đường kính lỗ : dl = (mm) + Tổng diện tích lỗ 9,77% diện tích mâm + Khoảng cách hai tâm lỗ 2,5 lần đường kính lỗ (bố trí lỗ theo tam giác ) + Tỷ lệ bề dày mâm...
 • 66
 • 285
 • 4

Thiết kế hệ thống chưng cất hỗn hợp dung dịch axeton axit axetic dùng tháp chưng cất mâm xuyên lỗ có gờ chảy chuyền

Thiết kế hệ thống chưng cất hỗn hợp dung dịch axeton  axit axetic dùng tháp chưng cất mâm xuyên lỗ có gờ chảy chuyền
... Nhận xét: tháp mâm xuyên lỗ trạng thái trung gian tháp chêm tháp mâm chóp Nên ta chọn tháp chưng cất tháp mâm xuyên lỗ Vậy: Chưng cất hệ axeton axit axetic ta dùng tháp mâm xuyên lỗ hoạt động ... (21-1)0.4 = m Trở lực tháp 3.1.1 cấu tạo mâm xuyên lỗ chọn tháp mâm xuyên lỗ ống chảy chuyền với: tiết diện tự 8% diện tích mâm Đường kính lỗ dlo = 0.003 m Chiều cao gờ chảy tràn: hgo = 0.05 ... thước tháp: đường kính tháp chiều cao tháp tuỳ thuộc suất lượng pha lỏng, pha khí tháp độ tinh khiết sản phẩm Ta khảo sát loại tháp chưng cất thường dùng tháp mâm tháp chêm Tháp mâm: thân tháp...
 • 65
 • 761
 • 2

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHƯNG CẤT HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC ĐỂ CHƯNG CẤT HỖN HỢP ACID ACETICNƯỚC

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHƯNG CẤT HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC ĐỂ CHƯNG CẤT HỖN HỢP ACID ACETIC – NƯỚC
... CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHƯNG CẤT HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC ĐỂ CHƯNG CẤT HỖN HỢP ACID ACETIC NƯỚC GVHD : Ths Phạm Văn Hưng ... Lớp: DHHO7BLT Chuyên ngành: Công nghệ Hóa hữu Tên đồ án: Tính toán thiết kế hệ thống thiết bị chưng cất hoạt động liên tục, để chưng cất hỗn hợp Acid acetic - Nước với suất 2000 kg/h theo nhập ... thống thiết bị chưng cất hoạt động liên tục, để chưng cất hỗn hợp Acid acetic Nước với suất 2000 kg/h theo nhập liệu Nhiệm vụ đồ án: Số liệu ban đầu nội dung: - Số liệu ban đầu: Nồng độ Acid acetic...
 • 47
 • 351
 • 0

Chưng cất hệ nước - acid acetic dùng tháp mâm xuyên lỗ

Chưng cất hệ nước - acid acetic dùng tháp mâm xuyên lỗ
... nguyên lý làm việc: - Chưng cất đơn giản - Chưng nước trực tiếp - Chưng cất 2.3 Phân loại theo phương pháp cấp nhiệt đáy tháp: - Cấp nhiệt trực tiếp - Cấp nhiệt gián tiếp Vậy: hệ Nước – Axit axetic, ... Tùy theo cấu tạo đóa, ta có: - Tháp mâm chóp : mâm bố trí có chóp dạng tròn, xupap, chữ s… - Tháp mâm xuyên lỗ: mâm có nhiều lỗ hay rãnh  Tháp chêm (tháp đệm): tháp hình trụ, gồm nhiều bậc nối ... nặng nề Tháp mâm xuyên lỗ - Trở lực tương đối thấp - Hiệu suất cao Tháp mâm chóp - Khá ổn đònh - Hiệu suất cao - Không làm việc với chất lỏng bẩn - Kết cấu phức tạp - Có trở lực lớn - Tiêu tốn...
 • 63
 • 4,809
 • 89

Thiết kế chưng cất hệ acid acetic -nước mâm xuyên lỗ

Thiết kế chưng cất hệ acid acetic -nước mâm xuyên lỗ
... TH IẾT BỊ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG CẤT NƯỚC - AXIT AXETIC DÙNG THÁP MÂM XUYÊN LỖ Chức năn g 16 Họ tên Tỉ lệ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Chưký õ B a vẽ số ûn 1/ NgàyHT 25/06/0 NgàyB V 28/06/0 Chưng luyện ... Bơm Bồn cao vò Thiết bò trao đổi nhiệt với sản phẩm đỉnh Thiết bò đun sôi dòng nhập liệu Bẩy Lưu lượng kế Nhiệt kế Tháp chưng cất 10 Thiết bò ngưng tụ sản phẩm đỉnh 11 Áp kế 12 Thiết bò đun sôi ... 6/05 SVTH 12 13 14 Trang Ng n T Hiền Lư uyễ ơng GVHD G HI CHU Ù THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG CẤT NƯỚC - AXIT AXETIC DÙNG THÁP MÂM XUYÊN LỖ 25/ 6/05 Ngày BV Nguye Va Lục ãn ên C NB M SL Đồ án môn ho...
 • 63
 • 956
 • 29

Đồ án: Thiết kế hệ thống chưng cất nước- axit axetic dùng tháp mâm xuyên lỗ

Đồ án: Thiết kế hệ thống chưng cất nước- axit axetic dùng tháp mâm xuyên lỗ
... tư, kết cấu phức tạp Vậy: ta sử dụng tháp mâm xuyên lỗ để chưng cất hệ Nước – Axit axetic II GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ NGUYÊN LIỆU : Trang Chưng luyện Nước – Axit axetic GVHD: Nguyễn Văn Lục Axit axetic: ... ng iề GVH D 12 13 14 Trang GHI CHÚ THIE ÁT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG CẤT NƯỚC - AXIT AXETIC DÙNG THÁP MÂM XUYÊN LỖ 25/ 6/0 Ngày BV Nguye V a Lục ãn ên CN BM SL Đồ án môn ho ïc Qua ù tr ình va ø Thie át ... BỊ THIẾT KẾ HỆ THỐ NG CHƯNG CẤT NƯỚC - AXIT AXETIC DÙNG T P MÂM XUYÊN LỖ HÁ Chức na ên g 16 H ï tên o Tỉ le ä QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Chư ký õ Ba ve õ số ûn 1/ NgàyH T 25/06 /0 NgàyB V 28/06 /0 Chưng...
 • 62
 • 1,964
 • 10

Hệ thống chưng cất metanol - nước dùng tháp mâm xuyên lỗ

Hệ thống chưng cất metanol - nước dùng tháp mâm xuyên lỗ
... làm việc - Chưng cất đơn giản - Chưng nước trực tiếp - Chưng cất đa cấu tử 2.3 Phân loại theo phương pháp cấp nhiệt đáy tháp - Cấp nhiệt trực tiếp - Cấp nhiệt gián tiếp Vậy hệ methanol - nước, ta ... Tùy theo cấu tạo đóa, ta có: - Tháp mâm chóp : mâm bố trí có chóp dạng tròn, xupap, chữ s… - Tháp mâm xuyên lỗ: mâm có nhiều lỗ hay rãnh - Tháp chêm (tháp đệm): tháp hình trụ, gồm nhiều bậc nối ... khối thấp - Độ ổn đònh thấp, khó vận hành - Khó tăng suất - Thiết bò nặng nề Tháp mâm xuyên lỗ - Trở lực tương đối thấp - Hiệu suất cao Tháp mâm chóp - Khá ổn đònh - Hiệu suất cao - Không làm...
 • 59
 • 1,521
 • 5

luận văn: hệ thống chưng cất metanol - nước dùng tháp mâm xuyên lỗ docx

luận văn: hệ thống chưng cất metanol - nước dùng tháp mâm xuyên lỗ docx
... làm việc - Chưng cất đơn giản - Chưng nước trực tiếp - Chưng cất đa cấu tử 2.3 Phân loại theo phương pháp cấp nhiệt đáy tháp - Cấp nhiệt trực tiếp - Cấp nhiệt gián tiếp Vậy hệ methanol - nước, ta ... Tùy theo cấu tạo đóa, ta có: - Tháp mâm chóp : mâm bố trí có chóp dạng tròn, xupap, chữ s… - Tháp mâm xuyên lỗ: mâm có nhiều lỗ hay rãnh - Tháp chêm (tháp đệm): tháp hình trụ, gồm nhiều bậc nối ... khối thấp - Độ ổn đònh thấp, khó vận hành - Khó tăng suất - Thiết bò nặng nề Tháp mâm xuyên lỗ - Trở lực tương đối thấp - Hiệu suất cao Tháp mâm chóp - Khá ổn đònh - Hiệu suất cao - Không làm...
 • 59
 • 579
 • 2

Thiết kế thiết bị ngưng tụ trong hệ thống tháp mâm xuyên lỗ hoạt động liên tục để chưng cất hỗn hợp axeton nước ở áp suất thường

Thiết kế thiết bị ngưng tụ trong hệ thống tháp mâm xuyên lỗ hoạt động liên tục để chưng cất hỗn hợp axeton nước ở áp suất thường
... Điểm tổng kết: …………………………… Chương 1: Tổng quan 1.1 Giới thiệu đồ án Thiết kế thiết bị ngưng tụ hệ thống tháp mâm xuyên lỗ hoạt động liên tục để chưng cất hỗn hợp Axeton - Nước áp suất thường với ... chung thiết bị có bề mặt tiếp pha lớn để tăng hiệu suất trình Các thiết bị thường dùng  Thiết bị loại bề mặt  Thiết bị loại màng  Thiết bị loại phun  Thiết bị loại đệm (tháp đệm)  Thiết bị ... làm ngưng tụ thiết bị ngưng đầu tháp đưa ngoài, phần phần ngưng hồi lưu trở lại cột chưng để đảm bảo cho phần phía đầu cột chưng hoạt động bình thường Một phần chất lỏng ngưng qua thiết bị làm...
 • 47
 • 762
 • 5

Thiết kế hệ thống chưng cất nước – acid axetic bằng tháp mâm xuyên lỗ

Thiết kế hệ thống chưng cất nước – acid axetic bằng tháp mâm xuyên lỗ
... trích ly, chưng cất, đặc, hấp thu … Tuỳ theo đặc tính u cầu sản phẩm mà ta có lựa chọn phương pháp cho phù hợp Đối với hệ benzen toluen hệ cấu tử tan lẫn vơ nhau, ta chọn phương pháp chưng cất liên ... 5.8.1 Chân đỡ 5.8.1.1 Khối lượng tháp Khối lượng tháp bao gồm tổng khối lượng thân tháp, đáy, nắp, lớp cách nhiệt, chất lỏng tháp, bích đĩa -Khối lượng thân tháp: Thân tháp làm thép X18H10T có khối ... dụng kiến thức đại học để giải vấn đề kỹ thuật thực tế cách tổng hợp Nhiệm vụ đồ án thiết kế tháp đệm để chưng cất hỗn hợp benzentoluen có nổng độ 95% phần khối lượng benzen, nồng độ sản phẩm đáy...
 • 93
 • 518
 • 0

THIẾT KẾ THÁP MÂM XUYÊN LỖ CHƯNG CẤT LIÊN TỤC HỖN HỢP HAI CẤU TỬ ACID NƯỚC – AXIT AXETIC

THIẾT KẾ THÁP MÂM XUYÊN LỖ CHƯNG CẤT LIÊN TỤC HỖN HỢP HAI CẤU TỬ ACID NƯỚC – AXIT AXETIC
... THƠNG SỐ BAN ĐẦU Chọn loại tháp tháp chưng cất đĩa lỗ có ống chảy chuyền Khi chưng luyện dung dịch axit axetic cấu tử dễ bay nước Hỗn hợp: Nước: H2O => MN = 18 (g/mol) Axit axetic: CH3COOH => MA = ... lưu tháp đĩa Một phần cấu tử có nhiệt độ sơi thấp bốc hơi, lại cấu tử có nhiệt độ sơi cao chất lỏng ngày tăng Cuối cùng, đáy tháp ta thu hỗn hợp lỏng hầu hết cấu tử khó bay (axit axetic) Hỗn hợp ... hành vật tư, kết cấu - Do có hiệu ứng thành  phức tạp tăng suất hiệu ứng thành tăng  khó tăng suất - Thiết bị nặng nề Vậy ta sử dụng tháp mâm xun lỗ để chưng cất hỗn hợp Nước Axit axetic II...
 • 82
 • 358
 • 0

Đồ án Hệ thống chưng cất Metanol Nước dùng tháp mâm xuyên lỗ

Đồ án Hệ thống chưng cất Metanol Nước dùng tháp mâm xuyên lỗ
... tháp: Số mâm lý thuyết Ta dựng đồ thị đường làm việc vào đồ thị (đồ thị cân pha) Đồ thị 3: Đồ thị xác định số bậc lý thuyết tháp Từ đồ thị ta suy số mâm lý thuyết tháp Nlt = 10 mâm Nhưng ta dùng ... dùng thiết bị đun nóng gián tiếp nên ta xem thiết bị mâm lý thuyết Vậy số mâm tháp mâm, + Số mâm phần chưng + Số mâm phần luyện Xác định số mâm thực tế tháp Trang 14 Đồ án môn học GVHD: Thầy Mai ... phí vật tư 65 triệu đồng Xem tiền cơng chế tạo 200% tiền vật tư Vậy: tổng chi phí 195 triệu đồng CHƯƠNG 7: Kết luận Với hệ thống chưng cất metanol - nước dùng tháp mâm xun lỗ thiết kế, ta thấy...
 • 52
 • 384
 • 0

Xem thêm