ccat acid aceticnuocmam xuyen lo nAZjl 20130411034424 16282

Chưng cất hệ nước - acid acetic dùng tháp mâm xuyên lỗ

Chưng cất hệ nước - acid acetic dùng tháp mâm xuyên lỗ
... nguyên lý làm việc: - Chưng cất đơn giản - Chưng nước trực tiếp - Chưng cất 2.3 Phân loại theo phương pháp cấp nhiệt đáy tháp: - Cấp nhiệt trực tiếp - Cấp nhiệt gián tiếp Vậy: hệ Nước – Axit axetic, ... Tùy theo cấu tạo đóa, ta có: - Tháp mâm chóp : mâm bố trí có chóp dạng tròn, xupap, chữ s… - Tháp mâm xuyên lỗ: mâm có nhiều lỗ hay rãnh  Tháp chêm (tháp đệm): tháp hình trụ, gồm nhiều bậc nối ... nặng nề Tháp mâm xuyên lỗ - Trở lực tương đối thấp - Hiệu suất cao Tháp mâm chóp - Khá ổn đònh - Hiệu suất cao - Không làm việc với chất lỏng bẩn - Kết cấu phức tạp - Có trở lực lớn - Tiêu tốn...
 • 63
 • 4,728
 • 87

Thiết kế chưng cất hệ acid acetic -nước mâm xuyên lỗ

Thiết kế chưng cất hệ acid acetic -nước mâm xuyên lỗ
... TH IẾT BỊ THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG CẤT NƯỚC - AXIT AXETIC DÙNG THÁP MÂM XUYÊN LỖ Chức năn g 16 Họ tên Tỉ lệ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Chưký õ B a vẽ số ûn 1/ NgàyHT 25/06/0 NgàyB V 28/06/0 Chưng luyện ... Bơm Bồn cao vò Thiết bò trao đổi nhiệt với sản phẩm đỉnh Thiết bò đun sôi dòng nhập liệu Bẩy Lưu lượng kế Nhiệt kế Tháp chưng cất 10 Thiết bò ngưng tụ sản phẩm đỉnh 11 Áp kế 12 Thiết bò đun sôi ... 6/05 SVTH 12 13 14 Trang Ng n T Hiền Lư uyễ ơng GVHD G HI CHU Ù THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG CẤT NƯỚC - AXIT AXETIC DÙNG THÁP MÂM XUYÊN LỖ 25/ 6/05 Ngày BV Nguye Va Lục ãn ên C NB M SL Đồ án môn ho...
 • 63
 • 918
 • 29

Thiết kế hệ thống chưng cất nước – acid axetic bằng tháp mâm xuyên lỗ

Thiết kế hệ thống chưng cất nước – acid axetic bằng tháp mâm xuyên lỗ
... trích ly, chưng cất, đặc, hấp thu … Tuỳ theo đặc tính u cầu sản phẩm mà ta có lựa chọn phương pháp cho phù hợp Đối với hệ benzen toluen hệ cấu tử tan lẫn vơ nhau, ta chọn phương pháp chưng cất liên ... 5.8.1 Chân đỡ 5.8.1.1 Khối lượng tháp Khối lượng tháp bao gồm tổng khối lượng thân tháp, đáy, nắp, lớp cách nhiệt, chất lỏng tháp, bích đĩa -Khối lượng thân tháp: Thân tháp làm thép X18H10T có khối ... dụng kiến thức đại học để giải vấn đề kỹ thuật thực tế cách tổng hợp Nhiệm vụ đồ án thiết kế tháp đệm để chưng cất hỗn hợp benzentoluen có nổng độ 95% phần khối lượng benzen, nồng độ sản phẩm đáy...
 • 93
 • 503
 • 0

THIẾT KẾ THÁP MÂM XUYÊN LỖ CHƯNG CẤT LIÊN TỤC HỖN HỢP HAI CẤU TỬ ACID NƯỚC – AXIT AXETIC

THIẾT KẾ THÁP MÂM XUYÊN LỖ CHƯNG CẤT LIÊN TỤC HỖN HỢP HAI CẤU TỬ ACID NƯỚC – AXIT AXETIC
... THƠNG SỐ BAN ĐẦU Chọn loại tháp tháp chưng cất đĩa lỗ có ống chảy chuyền Khi chưng luyện dung dịch axit axetic cấu tử dễ bay nước Hỗn hợp: Nước: H2O => MN = 18 (g/mol) Axit axetic: CH3COOH => MA = ... lưu tháp đĩa Một phần cấu tử có nhiệt độ sơi thấp bốc hơi, lại cấu tử có nhiệt độ sơi cao chất lỏng ngày tăng Cuối cùng, đáy tháp ta thu hỗn hợp lỏng hầu hết cấu tử khó bay (axit axetic) Hỗn hợp ... hành vật tư, kết cấu - Do có hiệu ứng thành  phức tạp tăng suất hiệu ứng thành tăng  khó tăng suất - Thiết bị nặng nề Vậy ta sử dụng tháp mâm xun lỗ để chưng cất hỗn hợp Nước Axit axetic II...
 • 82
 • 322
 • 0

thiết kế hệ thống chưng cất mâm xuyên lỗ acid axetic nước

thiết kế hệ thống chưng cất mâm xuyên lỗ acid axetic  nước
... Nhận xét: tháp mâm xuyên lỗ trạng thái trung gian tháp chêm tháp mâm chóp Nên ta chọn tháp chưng cất tháp mâm xuyên lỗ Vậy: Chưng cất hệ acid axetic - Nước ta dùng tháp mâm xuyên lỗ hoạt động liên ... với hệ acid axetic - nước sản phẩm đỉnh chủ yếu gồm nước acid axetic , ngược lại sản phẩm đáy chủ yếu gồm acid axetic nước Các phương pháp chưng cất: phân loại theo: • Áp suất làm việc : chưng cất ... tháp chưng cất hệ acid axetic Nước hoạt động liên tục với nâng suất nhập liệu : 5m 3/h có nồng độ 8% mol acid axetic ,thu sản phẩm đỉnh có nồng độ 0.5% mol acid axetic với nồng độ dung dịch đáy acid...
 • 78
 • 270
 • 0

Đồ án: Thiết kế hệ thống chưng cất nước- axit axetic dùng tháp mâm xuyên lỗ

Đồ án: Thiết kế hệ thống chưng cất nước- axit axetic dùng tháp mâm xuyên lỗ
... tư, kết cấu phức tạp Vậy: ta sử dụng tháp mâm xuyên lỗ để chưng cất hệ Nước – Axit axetic II GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ NGUYÊN LIỆU : Trang Chưng luyện Nước – Axit axetic GVHD: Nguyễn Văn Lục Axit axetic: ... ng iề GVH D 12 13 14 Trang GHI CHÚ THIE ÁT KẾ HỆ THỐNG CHƯNG CẤT NƯỚC - AXIT AXETIC DÙNG THÁP MÂM XUYÊN LỖ 25/ 6/0 Ngày BV Nguye V a Lục ãn ên CN BM SL Đồ án môn ho ïc Qua ù tr ình va ø Thie át ... BỊ THIẾT KẾ HỆ THỐ NG CHƯNG CẤT NƯỚC - AXIT AXETIC DÙNG T P MÂM XUYÊN LỖ HÁ Chức na ên g 16 H ï tên o Tỉ le ä QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ Chư ký õ Ba ve õ số ûn 1/ NgàyH T 25/06 /0 NgàyB V 28/06 /0 Chưng...
 • 62
 • 1,923
 • 10

Phương pháp chưng cất xuyên

Phương pháp chưng cất xuyên lô
... Trình Thiết Bò GVHD : NGUYỄN ĐÌNH THỌ CHƯƠNG I : TỔNG QUAN I LÝù THUYẾT VỀ CHƯNG CẤT: Phương pháp chưng cất : Chưng cất qua ùtrình phân tách hỗn hợp lỏng (hoặc khí lỏng) thành cấu tử riêng biệt ... chủ yếu gồm acid axetic nước Các phương pháp chưng cất: phân loại theo: • Áp suất làm việc : chưng cất áp suất thấp, áp suất thường áp suất cao Nguyên tắc phương pháp dựa vào nhiệt độ sôi cấu tử, ... tháp chưng cất Đặc tính kỹ thuật thiết bò chưng cất thiết kế ứng với thông số cho ban đầu: + Tỉ số hoàn lưu thích hợp: R = 2.9 + Số mâm chưng cất thực tế: 50 mâm + Đường kính tháp chưng cất: ...
 • 49
 • 449
 • 5

Tài liệu Bạn có thường xuyên lo lắng và dễ cáu kỉnh? pptx

Tài liệu Bạn có thường xuyên lo lắng và dễ cáu kỉnh? pptx
... nghi ngờ: Bạn thường xuyên cảm thấy bị kích động? Bạn dễ cáu trước đây? Bạn thường xuyên tranh cãi với chồng/vợ, cáu giận với con/ bạn bè/ người thân gia đình? Bạn cảm thấy cần phải hỗ trợ ... lo lắng chúng bắt nguồn từ phản ứng hóa học thể, phản ứng adrenalin Lo lắng trở thành rối lo n lo âu cảm giác lỗi hay lắng thường xuyên kéo dài chiếm toàn tâm trí bạn Ví dụ, bạn cảm thấy ... qua ngày khác tới tháng bạn cần khám Trắc nghiệm Nếu lo lắng thường xuyên xâm chiếm tâm trí bạn, bạn nghĩ điều khác, làm sống bạn tàn lụi khiến bạn thay đổi thói quen thường ngày ban gặp rắc...
 • 5
 • 190
 • 0

Hệ thống chưng cất metanol - nước dùng tháp mâm xuyên lỗ

Hệ thống chưng cất metanol - nước dùng tháp mâm xuyên lỗ
... làm việc - Chưng cất đơn giản - Chưng nước trực tiếp - Chưng cất đa cấu tử 2.3 Phân loại theo phương pháp cấp nhiệt đáy tháp - Cấp nhiệt trực tiếp - Cấp nhiệt gián tiếp Vậy hệ methanol - nước, ta ... Tùy theo cấu tạo đóa, ta có: - Tháp mâm chóp : mâm bố trí có chóp dạng tròn, xupap, chữ s… - Tháp mâm xuyên lỗ: mâm có nhiều lỗ hay rãnh - Tháp chêm (tháp đệm): tháp hình trụ, gồm nhiều bậc nối ... khối thấp - Độ ổn đònh thấp, khó vận hành - Khó tăng suất - Thiết bò nặng nề Tháp mâm xuyên lỗ - Trở lực tương đối thấp - Hiệu suất cao Tháp mâm chóp - Khá ổn đònh - Hiệu suất cao - Không làm...
 • 59
 • 1,459
 • 5

luận văn: hệ thống chưng cất metanol - nước dùng tháp mâm xuyên lỗ docx

luận văn: hệ thống chưng cất metanol - nước dùng tháp mâm xuyên lỗ docx
... làm việc - Chưng cất đơn giản - Chưng nước trực tiếp - Chưng cất đa cấu tử 2.3 Phân loại theo phương pháp cấp nhiệt đáy tháp - Cấp nhiệt trực tiếp - Cấp nhiệt gián tiếp Vậy hệ methanol - nước, ta ... Tùy theo cấu tạo đóa, ta có: - Tháp mâm chóp : mâm bố trí có chóp dạng tròn, xupap, chữ s… - Tháp mâm xuyên lỗ: mâm có nhiều lỗ hay rãnh - Tháp chêm (tháp đệm): tháp hình trụ, gồm nhiều bậc nối ... khối thấp - Độ ổn đònh thấp, khó vận hành - Khó tăng suất - Thiết bò nặng nề Tháp mâm xuyên lỗ - Trở lực tương đối thấp - Hiệu suất cao Tháp mâm chóp - Khá ổn đònh - Hiệu suất cao - Không làm...
 • 59
 • 552
 • 2

chưng cấp tháp mâm Xuyên lỗ

chưng cấp tháp mâm Xuyên lỗ
... mâm chóp Nên ta chọn tháp chưng cất tháp mâm xuyên lỗ Vậy: Chưng cất hệ Etanol - Nước ta dùng tháp mâm xuyên lỗ hoạt động liên tục áp suất thường, cấp nhiệt gián tiếp đáy tháp II GIỚI THIỆU SƠ ... thước tháp : đường kính tháp chiều cao tháp tuỳ thuộc suất lượng pha lỏng, pha khí tháp độ tinh khiết sản phẩm Ta khảo sát loại tháp chưng cất thường dùng tháp mâm tháp chêm • Tháp mâm: thân tháp ... Hải Số mâm lý thuyết : Đồ thò xác đònh số mâm lý thuyết :(Xem hình trang sau ) Từ đồ thò ,ta có : 26 mâm bao gồm : 20 mâm cất mâm nhập liệu mâm chưng( 4 mâm chưng+ 1 nồi đun) Tóm lại ,số mâm lý...
 • 63
 • 492
 • 1

luận văn đồ án thiết kế tháp mâm xuyên lỗ xử lý amoniac (nh3)

luận văn đồ án thiết kế tháp mâm xuyên lỗ xử lý amoniac (nh3)
... nghệ xử lý: Xử hoá học Dựa vào tính chất hoá học NH3 ta xử NH phun dung dịch acid loãng (HCl, H2SO4 ) để hấp thụ hoá học NH3 SVTH: TRÀN VĂN BÉ BA-NGUYẺN PHÚC THỊNH TRANG ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ ... THÂN THÁP LƯƠNG KỂ CHẮT LÒNG BỐN CAO VỊ BƠM NƯỚC BẺ CHỨA XƯỚC SVTH: TRÀN VĂN BÉ BA-NGUYẺN PHÚC THỊNH TRANG 15 ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ GVHD: VÕ THỊ THU NHƯ CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT KÉ THÁP MÂM XUYÊN ... nghiệm SVTH: TRÀN VĂN BÉ BA-NGUYẺN PHÚC THỊNH TRANG 13 ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ GVHD: VÕ THỊ THU NHƯ - trường hợp có suất thấp SVTH: TRÀN VĂN BÉ BA-NGUYẺN PHÚC THỊNH TRANG 14 ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ GVHD: VÕ THỊ...
 • 41
 • 888
 • 0

Thiết kế thiết bị ngưng tụ trong hệ thống tháp mâm xuyên lỗ hoạt động liên tục để chưng cất hỗn hợp axeton nước ở áp suất thường

Thiết kế thiết bị ngưng tụ trong hệ thống tháp mâm xuyên lỗ hoạt động liên tục để chưng cất hỗn hợp axeton nước ở áp suất thường
... Điểm tổng kết: …………………………… Chương 1: Tổng quan 1.1 Giới thiệu đồ án Thiết kế thiết bị ngưng tụ hệ thống tháp mâm xuyên lỗ hoạt động liên tục để chưng cất hỗn hợp Axeton - Nước áp suất thường với ... chung thiết bị có bề mặt tiếp pha lớn để tăng hiệu suất trình Các thiết bị thường dùng  Thiết bị loại bề mặt  Thiết bị loại màng  Thiết bị loại phun  Thiết bị loại đệm (tháp đệm)  Thiết bị ... làm ngưng tụ thiết bị ngưng đầu tháp đưa ngoài, phần phần ngưng hồi lưu trở lại cột chưng để đảm bảo cho phần phía đầu cột chưng hoạt động bình thường Một phần chất lỏng ngưng qua thiết bị làm...
 • 47
 • 732
 • 5

Thiết kế hệ thống chưng cất hỗn hợp dung dịch axeton axit axetic dùng tháp chưng cất mâm xuyên lỗ có gờ chảy chuyền

Thiết kế hệ thống chưng cất hỗn hợp dung dịch axeton  axit axetic dùng tháp chưng cất mâm xuyên lỗ có gờ chảy chuyền
... Nhận xét: tháp mâm xuyên lỗ trạng thái trung gian tháp chêm tháp mâm chóp Nên ta chọn tháp chưng cất tháp mâm xuyên lỗ Vậy: Chưng cất hệ axeton axit axetic ta dùng tháp mâm xuyên lỗ hoạt động ... (21-1)0.4 = m Trở lực tháp 3.1.1 cấu tạo mâm xuyên lỗ chọn tháp mâm xuyên lỗ ống chảy chuyền với: tiết diện tự 8% diện tích mâm Đường kính lỗ dlo = 0.003 m Chiều cao gờ chảy tràn: hgo = 0.05 ... thước tháp: đường kính tháp chiều cao tháp tuỳ thuộc suất lượng pha lỏng, pha khí tháp độ tinh khiết sản phẩm Ta khảo sát loại tháp chưng cất thường dùng tháp mâm tháp chêm Tháp mâm: thân tháp...
 • 65
 • 710
 • 0

Xem thêm