chuyên đè nói về Động vật

CHUYÊN ĐỀ BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

CHUYÊN ĐỀ BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
... TUYỆT CHỦNG b Bảo tồn : Hiệp hội bảo vệ tài nguyên thiên nhiên giới (IUCN), Quỹ động vật hoang giới (WWF) tổ chức bảo vệ động vật, nhà độn vật học giới sức thực chương trình bảo vệ loài hổ quý ... Quỹ động vật hoang giới (WWF) chọn “Năm quốc tế bảo vệ hổ” II NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG Hiện nay, phân loài hổ Ấn Độ số lượng nhiều giới, Ấn Độ nước có nhiều hổ giới II NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG Nhờ bảo ... khu bảo tồn thiên nhiên II NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG Với mức độ săn bắn nay, biện pháp ngăn chặn nhanh chóng không hổ tự nhiên Thế giới Việt Nam động vật quý giá phục hồi lại Vì từ cần phải bảo vệ...
 • 64
 • 1,791
 • 13

Chuyên đề : Bảo vệ động vật hoang dã

Chuyên đề : Bảo vệ động vật hoang dã
... TUYỆT CHỦNG b Bảo tồn : Hiệp hội bảo vệ tài nguyên thiên nhiên giới (IUCN), Quỹ động vật hoang giới (WWF) tổ chức bảo vệ động vật, nhà độn vật học giới sức thực chương trình bảo vệ loài hổ quý ... Quỹ động vật hoang giới (WWF) chọn “Năm quốc tế bảo vệ hổ” II NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG Hiện nay, phân loài hổ Ấn Độ số lượng nhiều giới, Ấn Độ nước có nhiều hổ giới II NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG Nhờ bảo ... khu bảo tồn thiên nhiên II NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG Với mức độ săn bắn nay, biện pháp ngăn chặn nhanh chóng không hổ tự nhiên Thế giới Việt Nam động vật quý giá phục hồi lại Vì từ cần phải bảo vệ...
 • 63
 • 801
 • 3

CHUYÊN ĐỀ: SINH LÝ ĐỘNG VẬT (BD HSG)

CHUYÊN ĐỀ: SINH LÝ ĐỘNG VẬT (BD HSG)
... hóa động vật ăn cỏ động vật ăn thịt : - Ở miệng có nanh(thân co, chân rộng) giúp gặm thức ăn, hàm cạnh hàm phẳng có đường gờ chạy từ trước đến sau giúp nghiền cỏ - Có nhiều vi sinh vật cộng sinh ... thịt) * Giải thích : + Thức ăn thực vật cấu tạo phần lớn chất xenlulô  động vật ăn thực vật men tiêu hóa tương ứng  tiêu hóa phải nhờ vi sinh vật sống cộng sinh ống tiêu hóa  nhiều thời gian ... lần thứ đổ vào mạch bạch huyết D HỆ SINH DỤC, NỘI TIẾT VÀ TIẾT NIỆU: 1.Trình bày cấu tạo, chức hệ sinh dục động vật bậc cao ? * Cấu trúc chức tinh hoàn: - Động vật có xương sống có đôi tinh hoàn...
 • 10
 • 3,470
 • 187

Bài giảng chuyên đề bảo vệ dòng điện có hướng

Bài giảng chuyên đề bảo vệ dòng điện có hướng
... Y/∆, ∆/Y làm phận định hướng công suất tác động sai III BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CÓ HƯỚNG BA CẤP Bảo vệ dòng điện hướng cấp I A B C BV hướng cấp I: Là BV cắt nhanh kèm phận định hướng công suất IN ... katINAmax Bảo vệ dòng điện hướng cấp II Là bảo vệ cắt nhanh hướng Việc chọn thời gian dòng khởi động tương tự trường hợp cấp II hướng cần để ý hệ số phân dòng kpd Khi B rẽ nhánh, dòng khởi ... INT NT C Bảo vệ dòng điện hướng cấp II Khi B nguồn, dòng khởi động cấp II A chọn IIIkđ1= kat kpd IIkđ3 A k pd INA B INB I NA = ...
 • 28
 • 488
 • 3

Bài giảng chuyên đề bảo vệ dòng điện chống chạm đất

Bài giảng chuyên đề bảo vệ dòng điện chống chạm đất
... khối BV dòng thứ tự không I BẢO VỆ CHỐNG CHẠM ĐẤT TRONG MẠNG ĐIỆN CÓ DÒNG CHẠM ĐẤT LỚN (Trung tính trực tiếp nối đất) Là BV thứ tự không tác động không thời gian Bảo vệ dòng cực đại thứ tự không ... so với dòng cực đại tương ứng t3>t’3 , t2>t’2, t1>t’1 ∆ Vì NM chạm đất phía hạ áp I0 qua BV nên không tác động sai ∆ t t’1 t’2 t’3 I BẢO VỆ CHỐNG CHẠM ĐẤT TRONG MẠNG ĐIỆN CÓ DÒNG CHẠM ĐẤT LỚN ... I BẢO VỆ CHỐNG CHẠM ĐẤT TRONG MẠNG CÓ DÒNG CHẠM ĐẤT LỚN (Trung tính trực tiếp nối đất) BV phản ứng theo dòng áp thứ tự không I0, U0 dùng cho pha riêng biệt Có thể sử dụng BV dòng cực đại,...
 • 20
 • 320
 • 1

Bài giảng chuyên đề bảo vệ dòng điện

Bài giảng chuyên đề bảo vệ dòng điện
... tắc tác động: Bảo vệ dòng điện cực đại loại bảo vệ phản ứng với dòng phần tử bảo vệ Bảo vệ tác động dòng điện qua chỗ đặt thiết bị bảo vệ tăng giá trị định trước II Bảo vệ dòng điện cực đại: ... gian cắt ngắn mạch bảo vệ gần nguồn Giảm hệ số Kmm chọn dòng điền khởi động Nhược điểm: tCNM tăng INM gần dòng khởi động Phối hợp đặc tính thời gian phức tạp III Bảo vệ dòng điện cắt nhanh: C ... đoạn gần nguồn tác động ∆ t bảo vệ phụ thuộc vào thành phần sau: - Thời gian tác động bảo vệ: tBV - Thời gian sai số rơle tss - Thời gian cắt máy cắt tMC Rơle dòng điện có đặc tính thời gian...
 • 14
 • 239
 • 3

Bài giảng chuyên đề bảo vệ dòng so lệch

Bài giảng chuyên đề bảo vệ dòng so lệch
... Bảo vệ dòng so lệch loại bảo vệ dựa nguyên tắc so sánh trực tiếp dòng điện hai đầu phần tử bảo vệ ≠ I=0 Đối tượng bảo vệ SƠ ĐỒ DÒNG TUẦN HOÀN II III Đối tượng BV Ở trạng thái bình thường NM dòng ... BI VII BẢO VỆ SO LỆCH NGANG A Sử dụng cho: IR = Các đường dây song song, dài có điện trở MF có hai cuộn dây quấn song song Theo nguyên lý so sánh trực tiếp dòng điện chạy nhánh song song Có ... song song Có hai loại BVSL ngang: B So lệch ngang dòng điện so lệch ngang có hướng BVSL NGANG DÒNG ĐỊÊN Khi bình thường NM A IR ≠ = IR= ITI+ITII =0 Tuy nhiên có dòng kcb qua rơle Để không tác động...
 • 27
 • 339
 • 3

Bài giảng chuyên đề bảo vệ động cơ điện

Bài giảng chuyên đề bảo vệ động cơ điện
... CỦA ĐỘNG CƠ 2.5 Bảo vệ stator c Bảo vệ chống chạm chạm vòng dây pha BV phát tác động cuộn dây stator phân nhiều mạch d Bảo vệ hư hỏng cực Dùng rơle dòng cắt nhanh Chú ý tác động nhầm rơle khởi động ... tránh tác động nhầm ĐC khởi động II NHỮNG TÌNH TRẠNG LÀM VIỆC KHÔNG BÌNH THƯỜNG CỦA ĐỘNG CƠ 2.5 Bảo vệ stator a Bảo vệ chống chạm đất stator Sự cố chạm đất stator thường hỏng cách điện nên dùng ... Ikđmax thời gian khởi động lớn 1.2 Động bị hãm ĐC bị hãm không khởi động tải nặng, cố…làm dòng điện tăng lên I DÒNG KHỞI ĐỘNG VÀ DÒNG HÃM CỦA ĐỘNG CƠ Đặc tuyến chịu nhiệt động 1.2 Động bị hãm Trường...
 • 13
 • 401
 • 4

Thành ngữ, tục ngữ hàn quốc nói về động vật và thực vật ( một vài so sánh với việt nam)

Thành ngữ, tục ngữ hàn quốc nói về động vật và thực vật ( một vài so sánh với việt nam)
... đề tài Chương 2: Thành ngữ, tục ngữ Hàn Quốc nói động vật Một vài so sánh với Việt Nam Chương 3: Thành ngữ, tục ngữ Hàn Quốc nói thực vật Một vài so sánh với Việt Nam CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ ... thành ngữ, tục ngữ 16 1.5 Nghĩa biểu trƣng thành ngữ, tục ngữ 20 CHƢƠNG 2: THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ HÀN QUỐC NÓI VỀ ĐỘNG VẬT MỘT VÀI SO SÁNH VỚI VIỆT NAM 24 2.1 Khái quát chung thành ngữ, ... thành ngữ, tục ngữ nói động vật thực vật tiếng Hàn - Phân tích ý nghĩa giá trị biểu trưng thành ngữ, tục ngữ Hàn động vật thực vật - So sánh tương đồng khác biệt thành ngữ, tục ngữ nói động vật, ...
 • 116
 • 376
 • 4

Thành ngữ, tục ngữ hàn quốc nói về động vật và thực vật (một vài so sánh với việt nam)

Thành ngữ, tục ngữ hàn quốc nói về động vật và thực vật (một vài so sánh với việt nam)
... thành ngữ, tục ngữ nói động vật thực vật tiếng Hàn - Phân tích ý nghĩa giá trị biểu trưng thành ngữ, tục ngữ Hàn động vật thực vật - So sánh tương đồng khác biệt thành ngữ, tục ngữ nói động vật, ... quan đến đề tài Chương 2: Thành ngữ, tục ngữ Hàn Quốc nói động vật Một vài so sánh với Việt Nam Chương 3: Thành ngữ, tục ngữ Hàn Quốc nói thực vật Một vài so sánh với Việt Nam CHƢƠNG 1: MỘT SỐ ... 181 thành ngữ Hàn Quốc nói động vật 85 thành ngữ nói thực vật; 2.111 câu tục ngữ Hàn Quốc nói động vật 667 câu tục ngữ nói thực vật đăng tải trang chủ Viện ngôn ngữ quốc gia Hàn Quốc (www.korean.go.kr)...
 • 15
 • 201
 • 1

Chuyên đề nội tiết tố động vật thủy sản cơ chế tiết hormon kích dục tố trong cá da trơn (clarias sp ) thông qua sự tác động của tia laser đến huyệt s

Chuyên đề nội tiết tố động vật thủy sản cơ chế tiết hormon kích dục tố trong cá da trơn (clarias sp ) thông qua sự tác động của tia laser đến huyệt s
... điểm trước sinh s n hàm lượng hormon kích dục tố huyết tăng lên so với nhóm đối chứng Bởi tia laser tác động lên huyệt sinh s n da trơn (Clarias sp. ) kích thích GABA ergic neurons để tổng ... s n da làm cho hàm lượng hormon kích dục tố tăng lên giai đoạn trước sinh s n, ttrong sinh s n sau sinh s n Khi tiếp xúc với tia laser huyệt sinh s n da thúc đẩy nhanh chín tuyến sinh dục ... thúc đẩy nhanh chín tuyến sinh dục để kích thích sinh s n S chiếu tia laser lên huyệt sinh s n da da trơn (Clarias sp. ) ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ s n xuất trại giống, làm tài liệu tham...
 • 7
 • 139
 • 0

CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY BÊ TÔNG XÂY DỰNG - HÀ NỘI.

CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY BÊ TÔNG XÂY DỰNG - HÀ NỘI.
... xét công tác kế toán Công ty tông Xây dựng - Nội I Nhận xét công tác kế toán công ty nói chung công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nói riêng Nhận xét công tác kế toán công ty ... Nhận xét kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ty Nói chung công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ Công ty tông Xây dựng - Nội đợc tổ chức cách có quy mô thống hạch toán khoa ... giá vật liệu, công cụ dụng cụ Đề phuc vụ công tác quản lý hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ công ty thực việc đánh giá vật liệu, công cụ dụng cụ theo giá thực tế: 5 - Giá thực tế vật liệu, công...
 • 54
 • 293
 • 0

Chuyên đề kế toán nguyên vật liệu- công cụ dụng cụ của công ty bê xây dựng hà nội

Chuyên đề kế toán nguyên vật liệu- công cụ dụng cụ của công ty bê xây dựng hà nội
... kinh doanh công ty để đa định điều hành quản lý có hiệu cao 2.2 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công ty công cụ quan trọng điều hành quản ... trí quy mô sản xuất công ty, kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ công cụ đắc lực thiếu đợc công tác quản lý kinh tế Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ngời hạch toán theo dõi quản lý ... giá vật liệu, công cụ dụng cụ Đề phuc vụ công tác quản lý hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ công ty thực việc đánh giá vật liệu, công cụ dụng cụ theo giá thực tế: 5 - Giá thực tế vật liệu, công...
 • 47
 • 172
 • 0

Tài liệu Chủ đề: Thế giới động vật - Đề tài : BÉ BIẾT GÌ VỀ CÁ BIỂN doc

Tài liệu Chủ đề: Thế giới động vật - Đề tài : BÉ BIẾT GÌ VỀ CÁ BIỂN doc
... HÀNH : Hoạt động : - tìm vật sống biển đánh dấu - Cả lớp cô đếm số lượng , động vật đánh dấu so sánh Hoạt động 2: - Trẻ chia làm nhóm, nhóm nhận mảnh ráp hình Cả nhóm vật ráp tranh và ... màu nước.Kĩ diễn đạt hồ ngôn ngữ , phối hợp nhóm, vận động theo nhạc II CHUẨN B : - Hồ - Tranh nước mặn: mập, ngựa, voi - Videoclip sinh sản ngựa - Giấy, NVL mở, đồ chơi ... YÊU CẦU : Trẻ biết đặc điểm đặc trưng nước mặn , biết giá trị dinh dưỡng - đời sống người - Thông qua hoạt động để phát triển kĩ sống : biết chăm sóc, bảo vệ - Củng cố kĩ tạo hình : cắt dán,...
 • 3
 • 379
 • 1

Xem thêm