Tìm hiểu chiến tranh Việt Nam qua thơ và nhạc

Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Việt Nam qua các triều đại phong kiến

Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Việt Nam qua các triều đại phong kiến
... Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Việt Nam qua triều đại phong kiến Người thực hiện: Bùi Thị Hiền Lớp: Thi t Bị Thư Viện k24 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nam Thể lệ thi Cuộc thi có đội chơi ... chia làm phần Phần I: Tìm hiểu chung Phần II: Củng cố kiến thức Phần III: Tình Phần IV: Mở rộng kiến thức Phần V : Di tích lịch sử Phần I Phần II Phần III Phần IV Phần V thi đến kết thúc Xin ... Phần II Phần III Phần IV Phần V thi đến kết thúc Xin chân thành cảm ơn vị đại biểu khách quý, thầy giáo, cô giáo em tham dự thi The end ...
 • 5
 • 1,723
 • 11

Nhật ký chiến tranh Việt Nam qua một số tác phẩm tiêu biểu

Nhật ký chiến tranh Việt Nam qua một số tác phẩm tiêu biểu
... nhật nhật chiến tranh phương diện thể loại Trần Thị Vân, Cao học Văn K51 Nhật chiến tranh Việt Nam qua số tác phẩm tiêu biểu 1.2 Với đặc điểm riêng biệt thể loại, nhật chiến tranh ... Thị Vân, Cao học Văn K51 Nhật chiến tranh Việt Nam qua số tác phẩm tiêu biểu chất nghiên cứu chuyên sâu Tác giả Tôn Phương Lan khảo sát số nhật chiến tranh nhật Nguyễn Ngọc Tấn (Nguyễn ... Một số đặc điểm nội dung nhật chiến tranh Chương 3: Một số đặc điểm nghệ thuật tiêu biểu nhật chiến tranh Chương có nhiệm vụ trình bày tổng quan lý luận thể loại nhật nhật chiến tranh...
 • 90
 • 568
 • 2

Tìm hiểu về WIPO Việt Nam với WIPO các mối quan hệ quốc tế

Tìm hiểu về WIPO Việt Nam với WIPO và các mối quan hệ quốc tế
... khẳng định quan hệ hợp tác Việt Nam với WIPO đối tác nêu giúp Việt Nam bước đầu đáp ứng yêu cầu SHTT hội nhập kinh tế, giúp Việt nam khẳng định vị diễn đàn hợp tác đa phương mối quan hệ song phương./ ... thành viên WIPO Bên cạnh việc cung cấp cách thức trao đổi thông tin an toàn bên, WIPOnet đánh dấu bước WIPO lĩnh vực dịch vụ sở hữu trí tuệ II Mối quan hệ Việt Nam WIPO hợp tác quốc tế liên quan tới ... đăng ký quốc tế theo PCT qua mạng Internet cho văn phòng Quốc tế WIPO Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp cá nhân Việt Nam đăng ký quốc tế nhãn hiệu nước người nước đăng ký vào Việt Nam, năm...
 • 10
 • 278
 • 1

TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT CHIẾN DỊCH VIỆT NAM QUA 30 NĂM CHIẾN TRANH CHỐNG PHÁP MỸ

TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT CHIẾN DỊCH VIỆT NAM QUA 30 NĂM CHIẾN TRANH CHỐNG PHÁP VÀ MỸ
... chiến lược, tạo cục diện chiến tranh tạo thắng lợi định chiến tranh - Nghệ thuật chiến dịch Việt Nam trước hết nghệ thuật chiến dịch chiến tranh nhân dân Cả hai kháng chiến chống Pháp chống Mỹ ... chiÕn tranh ViÖt Nam Chiến dịch nghệ thuật chiến dịch Việt Nam tuân theo quy luật chiến tranh phản ánh đặc điểm riêng chiến tranh cách mạng nước ta Trong hai kháng chiến chống Pháp Mỹ nghệ thuật chiến ... trận chiến đấu, chiến dịch lớn, nhỏ thường phải qua chiến dịch lớn, chiến dịch chiến lược, trận chiến chiến lược để giải chiến tranh, để kết thúc thắng lợi chiến tranh Thắng lợi cuối chiến tranh...
 • 8
 • 1,043
 • 23

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Tìm hiểu một số công trình nghiên cứu " cuộc chiến tranh Việt Nam " ở Mỹ trong những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... UD 9 VDR 0ệ SKL GãQK OãX YR 9LW 1DP" 9 VDR 0ệ SKL WKÔW EL 9LW 1DP" Y +ƠX TX FậD FKLQ WUDQK 9LW 1DPLYầL[KL0 " Fẵ Y QJL 9LW 1DP ơX NKQJ Fẵ VềF ... 1JKLQFắX/ƯFKVẳV KLX TX YầL PW OểF OẩQJ TXQ Vể KẫQJ VFK :KHUH WKH GRPLQR IHOO"  WUDQJ PQK QJD\ Wẽ ĂX Y WULW ư 7UL OL  UW UD NW OXƠQ 9LW 1DP ... 1DP PW FXF FKLQ WUDQK WKQJ WKQJ SKLX WUQJ + YLQ YầL SKLX KD\ PW FXF QL ORQ" 7URQJ FXQ VFK WKXƠQYSKLXWUQJ  2Q 6WUDWHJ\ $ &ULWLFDO $QDO\VLV RI WKH...
 • 5
 • 282
 • 2

Tìm hiểu quan hệ việt nam angiêri trong đấu tranh giải phóng dân tộc vầ xây dựng đất nước

Tìm hiểu quan hệ việt nam  angiêri trong đấu tranh giải phóng dân tộc vầ xây dựng đất nước
... nhân dân hai nước Việt Nam Angiêri 27 28 CHƯƠNG QUAN HỆ VIỆT NAM – ANGIÊRI TRONG SỰ NGHIỆP ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 2.1 Việt Nam với đấu tranh giải phóng dân tộc nhân dân Angiêri 2.1.1 ... 1.2.2 Việt Nam 17 1.3 Nhân tố lịch sử 20 Chương 2: Quan hệ Việt Nam Angiêri nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc 2.1 Việt Nam với đấu tranh giải phóng dân tộc nhân dân Angiêri ... mặt đấu tranh giải phóng dân tộc nhân dân Angêri Cách mạng Việt Nam đóng góp phần đáng kể vào nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nhân dân Angêri 2.2 nhân dân Angêri đấu tranh giải phóng dân tộc...
 • 76
 • 542
 • 0

Tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam sau 1975 dưới góc nhìn tự sự học (qua Ăn mày dĩ vãng của Chu Lai, Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh Thời xa vắng của Lê L

Tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam sau 1975 dưới góc nhìn tự sự học (qua Ăn mày dĩ vãng của Chu Lai, Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh và Thời xa vắng của Lê L
... Văn học Việt Nam 15 Tiểu thuyết chiến tranh Việt Nam sau 1975 góc nhìn tự học Bảo Ninh, Ăn mày vãng Chu Lai Thời xa vắng L L u với nhan đề: Tiểu thuyết chiến tranh Việt Nam sau 1975 góc ... VIỆT NAM SAU 1975 DƯỚI GÓC NHÌN TỰ SỰ HỌC( QUA ĂN MÀY DĨ VẢNG CUA CHU LAI, NỖI BUỒN CHIẾN TRANH CỦA BẢO NINH VÀ THỜI XA VẮNG CỦA L L U) Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: ... Ăn mày vãng Chu Lai, Nỗi buồn chiến tranh Bảo Ninh Thời xa vắng L L u, luận văn tập trung tìm hiểu đổi tiểu thuyết chiến tranh Việt Nam sau 1975 góc nhìn tự học Qua thấy đổi tiểu thuyết giai...
 • 103
 • 709
 • 1

Vận dụng quan điểm của triết học Mac- lênin về vấn đề con người để tìm hiểu con người Việt Nam trong thời kì đẩy mạnh CNH-HĐH.DOC

Vận dụng quan điểm của triết học Mac- lênin về vấn đề con người để tìm hiểu con người Việt Nam trong thời kì đẩy mạnh CNH-HĐH.DOC
... 0918.775.368 quan điểm triết học Mac- lênin vấn đề người để tìm hiểu người Việt Nam thời đẩy mạnh CNH-HĐH” Trình bày đề tài này, xin phép nêu khái quát quan điểm triết học Mac -lênin vấn đề người, ... Chương I: Quan điểm triết học Mac -lênin vấn đề người I Bản chất người: Con người thực thể thống mặt sinh vật mặt xã hội: Trong lịch sử có nhiều quan niệm người, từ thời cổ đại, Đêmôcrit đưa quan niệm ... II.Đặc điểm người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH…………11 1.Những nét truyền thống……………………………………………………….11 2.Những nét đổi vấn đề người Việt Nam ………………… 12 III.Những biện pháp thúc đẩy phát triển người...
 • 20
 • 2,864
 • 19

Quan điểm toàn diện với việc tìm hiểu vấn đề Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO

Quan điểm toàn diện với việc tìm hiểu vấn đề Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO
... nguyên lý với việc Việt Nam gia nhập WTO II Quan điểm toàn diện Việt Nam gia nhập WTO II.1 Tiến trình Việt Nam gia nhập WTO II.1.1 WTO ? II.1.2 Tiến trình đàm phán gia nhập WTO Việt Nam II.2 ... cực II Quan điểm toàn diện Việt Nam gia nhập WTO II.1 Tiến trình Việt Nam gia nhập WTO II.1.1 WTO ? Tổ chức thơng mại Thế Giới WTO (World Trade Organization) đời ngày 1/1/1995.Tiền thân WTO hiệp ... tiễn Vấn đề Việt Nam gia nhập tổ chức thơng mại giới WTO biểu quan điểm phát triển nguyên lý mối liên hệ.Thơng mại hàng hoá Việt Nam cần phải có bớc tiến xa tơng lai điều khách quan tôn trọng quan...
 • 19
 • 244
 • 0

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VỚI VIỆC TÌM HIỂU VẤN ĐỀ VIỆT NAM RA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI WTO

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VỚI VIỆC TÌM HIỂU VẤN ĐỀ VIỆT NAM RA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI WTO
... nguyên lý với việc Việt Nam gia nhập WTO II Quan điểm toàn diện Việt Nam gia nhập WTO II.1 Tiến trình Việt Nam gia nhập WTO II.1.1 WTO ? II.1.2 Tiến trình đàm phán gia nhập WTO Việt Nam II.2 ... cực II Quan điểm toàn diện Việt Nam gia nhập WTO II.1 Tiến trình Việt Nam gia nhập WTO II.1.1 WTO ? Tổ chức thơng mại Thế Giới WTO (World Trade Organization) đời ngày 1/1/1995.Tiền thân WTO hiệp ... tiễn Vấn đề Việt Nam gia nhập tổ chức thơng mại giới WTO biểu quan điểm phát triển nguyên lý mối liên hệ.Thơng mại hàng hoá Việt Nam cần phải có bớc tiến xa tơng lai điều khách quan tôn trọng quan...
 • 19
 • 237
 • 0

Tìm hiểu hang động Việt Nam

Tìm hiểu hang động Việt Nam
... bãi hang, có ngời bẻ nhũ đá, anh Chức than 37 Tìm hiểu hang động việt nam Đỗ Thơng Huyền Khu vc hang C Lung nhỡn t xa Nhng viờn ỏ trũn xoe v nc vt 38 Mt chic n ỏ hang Tìm hiểu hang động việt nam ... măng đá mang hình thù kỳ lạ 22 Tìm hiểu hang động việt nam Đỗ Thơng Huyền Hang nằm gần hang Đầu Gỗ, cửa hang độ cao 25m hang động vào loại đẹp Hạ Long mà ngời biết tới Hang rộng gần 10.000m2 có cấu ... Grotte des surprises (Hang động sửng sốt) Đây hang lớn có vẻ độc đáo, ngời Pháp tìm đến hang từ năm 1901 Du lịch Hạ Long xuất năm 1938, họ gọi hang 18 Tìm hiểu hang động việt nam Đỗ Thơng Huyền...
 • 50
 • 165
 • 0

Tìm hiểu lịch sử việt nam

Tìm hiểu lịch sử việt nam
... Nước Việt Nam ta trải qua lần đổi niên hiệu? Kể rõ? Nước Việt Nam ta trải qua lần đổi niên hiệu: - Văn Lang (Thời vua Hùng) - Âu Lạc (Thời Thục An Dương Vương) - Vạn Xuân (Thời Tiền Lý - Lý Nam ... trời mọc đằng đông, kẻ thất phu hiểu Còn xứ Nhật Nam không xoay phương Bắc để trông thấy mặt trời Ngược lại "lấy vợ hiền hoà, làm nhà hướng Nam" tục lệ dân Nhật Nam Chứ chẳng thay đổi tục lệ Vua ... cho nam, nữ tướng sĩ Năm Tân Sửu vua Hán sai Mã Viện, Lưu Long Đoàn Chí đem 20 vạn tinh binh kéo sang đánh Trưng Vương Một loạt trận huyết chiến nổ Dân Việt không đương nổi, sức lực người Việt...
 • 18
 • 663
 • 3

Chiến tranh Việt Nam

Chiến tranh Việt Nam
... Đình Diệmtại Washington năm 1957 Từ đấu tranh trị đến phát động chiến tranh nhân dân Lỏ c ca Mt trn Dõn tc Gii phúng Nam sau l quc k ca Cng hũa Nam Vit Nam Giai đoạn 1960-1965 Chủ tịch Hồ Chí ... Sức Mạnh Việt Nam Chi n tranh Vi t Nam ( 1954 1975) Giai đoạn 1954 1959 Giai Giai đoạn đoạn 1960- 19651965 1968 Giai đoạn 19681972 Giai đoạn 19731975 Giai đoạn 1954-1959 Ngày chiến thắng ... dõn Vit Nam Bc Vit Nam bt phi b quõn i Hoa K cụng M nhy dự tỡnh nghi l Cng sn Lớnh M ang t cn c ca Vit Cng rng Lớnh My t cn c ca Vit Cng rng Sn M Qung Ngói ,Nam Vit Nam 1968 du kich miền Nam diet...
 • 75
 • 411
 • 1

Bài thi tìm hiểu công đoàn Việt Nam

Bài thi tìm hiểu công đoàn Việt Nam
... 2: Đồng chí cho biết từ thành lập đến Cơng đồn Việt Nam trải qua kỳ Đại hội? Mục tiêu, ý nghĩa kỳ Đại hội? Trả lời:Từ thành lập đến Cơng đồn Việt nam trải qua 10 kì đại hội Mục tiêu ý nghĩa kì ... Cơng đồn vững mạnh, xứng đáng chỗ dựa vững chắc, tin cậy Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kì đẩy mạnh cơng nghiệp hố - đại hố đất nước Câu : Đồng chí cho ... triển đại hội X Cơng đồn Việt Nam? Trả lời: Trong kỳ Đại hội, Đại hội Cơng đồn lần thứ VI đánh giá đại hội đổi mới, tạo bước ngoặt lịch sử cho tổ chức Cơng đồn Việt Nam, tiền đề đưa phong trào...
 • 7
 • 525
 • 4

Câu hỏi đáp án cuộc thi tìm hiểu công đoàn Việt Nam 80 năm một chặng đường lịch sử

Câu hỏi và đáp án cuộc thi tìm hiểu công đoàn Việt Nam 80 năm một chặng đường lịch sử
... Liên đoàn lao động Việt Nam Câu hỏi 3: Đồng chí cho biết đại hội đánh giá đại hội đổi mới? Theo đồng chí, quan điểm “đổi mới” phát triển Đại hội X Công đoàn Việt Nam? Đại hội VI Công đoàn Việt Nam ... II Công đoàn Việt Nam định đổi tên Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn Việt Nam, bầu Ban Chấp hành gồm 54 đồng chí, Đoàn Chủ tịch gồm 19 đồng chí bầu đồng chí Hoàng Quốc Việt ... vệ cán công đoàn sở chế độ phụ cấp trách nhiệm cán công đoàn - Triển khai rộng rãi Quĩ hỗ trợ cán công đoàn sở Tiếp tục kiến nghị với Đảng phân cấp cho công đoàn chủ động việc thực công tác cán...
 • 21
 • 1,926
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu lịch sử việt nam qua các triều đạitìm hiểu lịch sử việt nam qua các thời kỳhậu quả chiến tranh việt namchiến tranh việt nam.chiến tranh việt namtìm hiểu mỹ thuật việt namtìm hiểu ca dao việt namđề thi chiến tranh việt nam hóatìm hiểu văn học việt namchiến tranh việt nam với quan hệ xômỹtìm hiểu dân ca việt namtim hiểu văn hóa việt namtìm hiểu tiến sĩ việt namnhững hệ luỵ lịch sử trong chiến tranh việt namnhững bí mật về chiến tranh việt namchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterBài giảng robot công nghiệphop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ