Project unit 8 lớp 10 chương trình mới

skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử lớp 10 - chương trình chuẩn thpt triệu sơn

skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử lớp 10 - chương trình chuẩn thpt triệu sơn
... s trng THPT i tng nghiờn cu m tụi ỏp dng cho ti ny l lp 10C5,10C6 (Năm học 201 1-2 012) v lp 10A5, 10A6 ( Năm học 201 2-2 013) ca Trng THPT Triu sn I B GII QUYT VN I Vai trũ ca vic kim tra ỏnh ... tra v xõy dng cõu hi bi cp THPT- thỏng 3- 2011 7.Trng Ngc Thi : B kim tra trc nghim v t lun Lch s lp 10 - NXB i hc s phm Nguyn Xuõn Trng : Kim tra ỏnh giỏ thng xuyờn v nh k mụn Lch s lp 10 - ... cỏc s kin Lch s - Rốn luyn k nng lm bi vit Lch s - Cht lng mụn Lch s nõng lờn Kt qu tng kt mụn Lch s ca lp 10C5, 10C6 - Nm hc 201 1-2 012 (Lp i chng) v lp 10A5,10A6 - Nm hc 2012 -2 013 ( Lp thc nghim...
 • 20
 • 282
 • 0

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 8 -9: : CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU (Tiết 1) potx

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 8 -9: : CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU (Tiết 1) potx
... HS nêu định ĐDCTrVĐĐ TGCĐ 3 )Chuyển động tròn đều: động tròn ? nghĩa Định nghĩa chuyển chuyển động c : - Quỹ đạo đường tròn - Tốc độ trung bình cung tròn Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm vận tốc ... để I.Định nghĩa: Có quỹ đạo hình thu thập thông tin tròn Chuyển động ntn gọi chuyển động tròn Hs nêu 1 )Chuyển động tròn: ? Là chuyển động có quỹ đạo đường tròn 2)Tốc độ trung bình: Nêu công thức ... chắn cung III.Tiến trình dạy - học 1.Ổn định 2.Kiểm tra: KiÓm tra bµi tËp vÒ nhµ 3.Hoạt động dạy học Hoạt động 1: Tìm hiểu chuyển động tròn, chuyển động tròn Hoạt động HS Trợ giúp GV Nội dung...
 • 7
 • 454
 • 1

English 10 unit 16 historical places danh cho hoc sinh thpt lop 10 chuong trinh co ban

English 10 unit 16 historical places danh cho hoc sinh thpt lop 10 chuong trinh co ban
... less The least many more The most Usage COMPARATIVES SUPERLATIVES We use comparatives to compare two things or two people Superlatives are used, however, to compare to show the difference between ... Danny? -Yes, he is Is Danny more intelligent then John ? -No, he isn’t COMPARATIVES COMPARATIVES WITH SHORT ADJECTIVES COMPARATIVES WITH LONG ADJECTIVES Form: Form : S + to be +( far/much) + ... Note : -We only use the superlative comparison in the circumstance that there are at least three subjects -Some irregular adjectives in comparison: ADJECTIVE COMPARATIVES SUPERATIVES good better...
 • 23
 • 356
 • 0

Một số biện pháp nâng cao chất lượng việc ôn tập tổng kết môn hóa học lớp 10 chương trình nâng cao ở trường Trung học phổ thông

Một số biện pháp nâng cao chất lượng việc ôn tập tổng kết môn hóa học lớp 10 chương trình nâng cao ở trường Trung học phổ thông
... CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIỆC T ÔN TẬP TỔNG KẾT MÔN HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO TRƯỜNG THPT 41 T 2.1 Nghiên cứu nội dung chương 5, 6, SGK hóa học lớp 10 chương ... SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIỆC ÔN TẬP TỔNG KẾT MÔN HÓA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO TRƯỜNG THPT 2.1 Nghiên cứu nội dung chương 5, 6, SGK hóa học lớp 10 chương trình nâng cao 2.1.1 ... thức, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học trường THPT 7 Mục đích nghiên cứu Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng ôn tập, tổng kết môn hóa lớp 10 chương trình nâng cao, góp phần...
 • 154
 • 2,275
 • 10

Thiết kế e-book hướng dẫn học sinh tự học phần hóa vô cơ lớp 10 chương trình nâng cao

Thiết kế e-book hướng dẫn học sinh tự học phần hóa vô cơ lớp 10 chương trình nâng cao
... khoa hóa học lớp 10 chương trình nâng cao đặc biệt phần hóa  Xây dựng nguyên tắc quy trình thiết kế e-book hướng dẫn học sinh tự học Thiết kế e-book hướng dẫn học sinh tự học phần hóa lớp ... GV việc thiết kế dạy hóa học Vì với đề tài mình, mong muốn đáp ứng phần nhu cầu thiết thực HS GV Chương THIẾT KẾ E-BOOK HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC PHẦN HÓA VÔ CƠ LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 2.1.TỔNG ... DỤNG E-BOOK HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC PHẦN HÓA VÔ CƠ LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 75 2.5.1 Đặc điểm e-book hướng dẫn HS tự học 75 2.5.2 Hình thức sử dụng e-book hướng dẫn...
 • 147
 • 530
 • 4

Một số biện pháp nâng cao chất lượng việc ôn tập tổng kết môn hóa học lớp 10 chương trình nâng cao ở trường THPT

Một số biện pháp nâng cao chất lượng việc ôn tập tổng kết môn hóa học lớp 10 chương trình nâng cao ở trường THPT
... xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng việc ơn tập tổng kết mơn hóa học lớp 10 chương trình nâng cao trường THPT chương CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIỆC ƠN TẬP TỔNG KẾT MƠN ... nâng cao chất lượng dạy học mơn hóa học trường THPT Mục đích nghiên cứu Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng ơn tập, tổng kết mơn hóa lớp 10 chương trình nâng cao, góp phần dạy tốt học ... SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VIỆC ƠN TẬP TỔNG KẾT MƠN HĨA HỌC LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO TRƯỜNG THPT 38 2.1 Nghiên cứu nội dung chương 5, 6, SGK hóa học lớp 10 chương trình...
 • 133
 • 1,279
 • 8

Thiết kế website hổ trợ việc kiểm tra đánh giá môn hóa học lớp 10 (chương trình nâng cao)

Thiết kế website hổ trợ việc kiểm tra đánh giá môn hóa học lớp 10 (chương trình nâng cao)
... 1.2 : Sơ ñ c u trúc chương 1 -Hóa h c10 (chương trình nâng cao) 30 Hình 1.3 : Sơ ñ c u trúc chương 2 -Hóa h c 10 (chương trình nâng cao) 34 Hình 2.1 : Sơ ñ c u trúc website 40 Hình 2.2 ... v a h tr HS ôn t p, t ki m tra r t c n thi t ðó nh ng lý thúc ñ y ch n ñ tài: “THI T K WEBSITE H TR VI C KI M TRA ðÁNH GIÁ MÔN HÓA H C L P 10 THPT (CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO) M c ñích nghiên c u ... Vi c KTðG môn Hóa h c trư ng THPT ñư c gi i h n chương sách giáo khoa Hoá h c l p 10 (chương trình nâng cao) Gi thuy t khoa h c N u thông hi u s lý lu n c a vi c s d ng TNKQ KTðG môn Hóa h c ph...
 • 135
 • 442
 • 1

Phân tích SGK lớp 10 chương trình cải cách , để phục vụ cho công tác giảng dạy

Phân tích SGK lớp 10 chương trình cải cách , để phục vụ cho công tác giảng dạy
... LUẬN LỊCH SỬ C PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ 10 I ĐƯỜNG THẲNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA THCS SGK Lớp : 10 Sách giáo khoa lớp 10 Sách giáo khoa lớp 11 II PHÂN TÍCH SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 SÁCH CƠ ... nhiều mặt , nhiều nội dung khía cạnh khác , ’’đường thẳng “ ứng dụng trải dài trường Phổ thông , kiến thức không phần quan trọng , chương trình lớp 10 cải cách Do kiến thức đường thẳng phân bố ... GIỮA HÌNH HỌC , GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ Theo dòng chảy lịch sử hình học , giải tích đại số ghi nhận công lao to lớn nhà toán học tiếng : Pythagoras, Thales, Euclide , Cantor,Eudoxus , Fermat…những...
 • 20
 • 1,661
 • 5

Phân phối chi tiết môn Vật lý - Lớp 10 Chương trình cơ bản

Phân phối chi tiết môn Vật lý - Lớp 10 Chương trình cơ bản
... Kiểm tra học kì Phân phối chương trình môn Vật THPT – Năm học 201 1-2 012 PHÂN PHỐI CHI TIẾT MÔN VẬT LÝ - LỚP 11 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN Cả năm: 37 tuần (70 tiết) Học kì I: 19 tuần (37 tiết) Học kì ... cự thấu kính phân kì Kiểm tra học kì II Phân phối chương trình môn Vật THPT – Năm học 201 1-2 012 PHÂN PHỐI CHI TIẾT MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN Cả năm 37 tuần (70 tiết) Học kỳ 1: ... 51 52 24 25 Phân phối chương trình môn Vật THPT – Năm học 201 1-2 012 10 PHÂN PHỐI CHI TIÊT MÔN VẬT LÝ 10 - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Cả năm: 37 tuần (87 tiết) Học kì I: 19 tuần (36 tiết) Học kì...
 • 23
 • 15,914
 • 26

Hướng dẫn học sinh tự kiểm tra, đánh giá trong học tập lịch sử thế giới lớp 10 (chương trình chuẩn) ở trường Trung học phổ thông

Hướng dẫn học sinh tự kiểm tra, đánh giá trong học tập lịch sử thế giới lớp 10 (chương trình chuẩn) ở trường Trung học phổ thông
... PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH TRONG HỌC TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỚP 10 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) TRƯỜNG THPT Những yêu cầu xác định biện pháp hướng dẫn học sinh tự kiểm tra, đánh giá học tập ... Vấn đề kiểm tra – đánh giá kết học tập học sinh dạy học Lịch sử trường trung học phổ thông Chương II: Một số biện pháp giúp học sinh tiến hành tự kiểm tra, đánh giá học tập Lịch sử giới lớp 10( ... tâm đổi việc kiểm tra – đánh giá tự kiểm tra, đánh giá dạy học tập lịch sử Việc kiểm tra, đánh giá học sinh thầy giáo tự kiểm tra, đánh giá học sinh vấn đề quan trọng, khâu cuối đánh giá độ tin...
 • 100
 • 703
 • 2

trắc nghiệm vật lý lớp 12 chương trình mới

trắc nghiệm vật lý lớp 12 chương trình mới
... sát CM vật DĐĐH, viết PTDĐ Tính lực phục hồi cực đại tác dụng vào vật Lời giải Chọn trục ox nằm ngang, chiều dương từ trái qua phải, gốc VTCB vật Khi vật VTCB, lò xo không bị biến dạng Khi vật li ... m = m(k + k ) Vật dao động điều hoà theo phương trình x = Asin (ωt + ϕ) Vậy vật dao động điều hoà * Phương trình dao động ω= Khi t = k = m k1 k = m(k1 + k ) 30.20 = 10 (Rad/s) 0 ,12( 30 + 20) x ... (m) = (cm) 150 2) Chứng minh vật dđđh + Khi vật có li độ x lò xo dãn ∆l0+ x Kéo vật xuống VTCB 4cm thả nhẹ để vật dao động h → xmax= 4(cm) < → có F A tác dụng vào vật dao động +x Giáo viên: phan...
 • 112
 • 450
 • 3

Đề thi học kì I lớp 10( Chương trình chuẩn)

Đề thi học kì I lớp 10( Chương trình chuẩn)
... Bình Trờng THPT chuyên Hoàng Văn Thụ Đáp án Đề thi học I - môn văn - kh i 10 (Chơng trình chuẩn) Năm học 2006- 2007 Th i gian: 120 phút A Phần trắc nghiệm ( 3đ) Câu 1: B Câu 2: A Câu 3: C Câu ... - B i viết đáp ứng yêu cầu thể lo i đề b i: văn tự - Lựa chọn kể - Đảm bảo chi tiết truyện Tấm Cám học - Biết vận dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm, liên tởng, tởng tợng để câu chuyện kể l i thêm ... Cách kết thúc tuỳ theo tởng tợng mong muốn học sinh song cần khắc sâu thêm chủ đề truyện đặc trng thể lo i cổ tích thần - Không mắc l i diễn đạt, l i tả, ...
 • 2
 • 191
 • 0

Bai tap hoa hoc lop 12 chuong trinh moi

Bai tap hoa hoc lop 12 chuong trinh moi
... tổng nồng độ 12, 27% (H=70%) 11 Từ khoai chứa 20% tinh bột phương pháp lên men người ta điều chế 200lít ancol etylic tinh khiết có D=0,8g/ml, tính hiệu suất trình điều chế ancol etylic 12 Để tráng ... hoá (3) glucozo sacarozo fructozo mantozo a) so sánh cấu trúc phân tử xenlulozo với amilozo amilopectin b) sợi vừa bền chắc, vừa mềm mại so với sợi bún khô, mì khô, miến khô a) dùng xenlulozo...
 • 4
 • 2,081
 • 7

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – Năm học 2006-2007 Môn: Tiếng Anh Lớp 10 Chương trình chuẩn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – Năm học 2006-2007 Môn: Tiếng Anh Lớp 10 Chương trình chuẩn
... He couldn’t repair the broken vase (The _.) - The End - Đề thi HKII- Năm học: 2006-2007 lớp 10 Page of ... broken Bill: Don’t worry I _ you a lift A will give B am going to give C give D have given III Grammar: Supply the correct form of the words in parentheses Trinh Cong Son was a famous ... greater dangers in the pollution of water of rivers, for example or lakes and seas A good illustration of this is oil released from the tankers at sea It kills all kinds of sea animals, including...
 • 2
 • 391
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – Năm học 2006-2007 Môn: Tiếng Anh Lớp 10 Chương trình nâng cao

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – Năm học 2006-2007 Môn: Tiếng Anh Lớp 10 Chương trình nâng cao
... Australia ( Sydney is .) Tom didn’t finish reading this book until last Sunday (It was not .) - The End - Đề thi HKII- Năm học: 2006-2007 lớp 10 Page of Đề thi HKII- Năm ... .) - The End - Đề thi HKII- Năm học: 2006-2007 lớp 10 Page of Đề thi HKII- Năm học: 2006-2007 lớp 10 Page of ... Nha Trang is a favorite vacation spot It has one of the most beautiful beaches in our country A Nha Trang, one of the most beautiful beaches in our country, is a favorite vacation spot B Nha Trang,...
 • 3
 • 585
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tiếng anh lop 3 chuong trinh mới unit 11một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học lịch sử lớp 10 chương trình chuẩngiáo án tiếng anh lớp 3 chương trình mớigiáo án tiếng anh lớp 4 chương trình mớiđề kiểm tra tiếng anh lớp 3 chương trình mớiđề thi tiếng anh lớp 3 chương trình mớibai tap tieng anh lop 4 chuong trinh moigiáo án tiếng anh lớp 5 chương trình mớisách tiếng anh lớp 5 chương trình mớigiao an tieng anh lop 4 chuong trinh moi tron bogiáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản tiết 3giáo án tiếng anh lớp 6 chương trình mớigiáo án ngữ văn lớp 10 chương trình nâng caogiao an tieng anh lop 5 chuong trinh moi tron bobài tập tiếng anh lớp 10 chương trình nâng caochiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả