Hóa nguyen tu va bang tuan hoan

bài tập hóa học phần nguyên tử bảng tuần hoàn

bài tập hóa học phần nguyên tử và bảng tuần hoàn
... định công thức phân tử MX2 Bài 11 A B hai nguyên tố nằm phân nhóm có tổng số proton hạt nhân nguyên tử 16 Hãy lập luận xác định vị trí A, B bảng tuần hoàn Bài 12 Nguyên tử nguyên tố X thuộc nhóm ... kỳ nhỏ liên tiếp hệ thống tuần hoàn Tổng số proton chúng 32 Xác định số hiệu nguyên tử viết cấu hình electron A, B Bài 14 C D hai nguyên tố đứng chu kỳ hệ thống tuần hoàn Tổng số khối chúng 51 ... X hệ thống tuần hoàn gọi tên b) Y có X proton Xác định Y c) X Y kết hợp với tạo thành hợp chất Z, X chiếm phần Y chiếm phần khối lượng Xác định công thức phân tử Z Bài 13 A B hai nguyên tố thuộc...
 • 2
 • 990
 • 3

lời giải nguyên tử bảng tuần hoàn hóa học

lời giải nguyên tử và bảng tuần hoàn hóa học
... 72,7%Cu 27,3%Cu Bài 21: Gọi x % C12 → 12x + 13(1 − x) = 12,011 → x = 98,9%C 1,1%C Bài 22: Phương trình hóa học: R + Cl → RCl Suy ra: R R + 71 = → R = 40(Ca) 22,2 Gọi x % Cl có Clo Ta có: ... n = 12 Vậy từ 2p + p = 46 p − p = 11 → p = 19(K); p = 8(O) → K O Bài 19: M = 35.0,7577 + 37.0,2433 = 35,52 Bài 20: M = 63x + 65(1 − x) = 63,546 → x = 72,7%Cu 27,3%Cu Bài 21: Gọi x %...
 • 2
 • 251
 • 0

Chuyên đề ôn tập hóa 10 chương nguyên tử bảng tuần hoàn

Chuyên đề ôn tập hóa 10 chương nguyên tử và bảng tuần hoàn
... cấu tạo nguyên tử B thuyết cấu tạo phân tử C Thuyết cấu tạo hoá học D định luật tuần hoàn nguyên tố hóa học Câu 53 : Các nguyên tố hoá học bảng tuần hoàn đợc xếp theo nguyên tắc : A Các nguyên ... 50 Nguyên tử có Z = 17, nguyên tử nguyên tố : A kim loại B phi kim C kim D khí Câu 51 Cho hạt vi mô có thành phần nh sau : 6p, 6n, 6e ; 8p, 8n, 10e ; 9p, 10n, 10e ; 10p, 10n, 10e ; 11p, 12n, 10e ... cuối bảng Câu 60 : Nguyên nhân biến đổi tuần hoàn tính chất nguyên tố biến đổi tuần hoàn A điện tích hạt nhân B số hiệu nguyên tử C cấu hình electron lớp nguyên tử D cấu trúc lớp vỏ electron nguyên...
 • 10
 • 240
 • 0

skkn bồi DƯỠNG NĂNG lực tự học CHO học SINH THÔNG QUA hệ THỐNG bài tập PHẦN NGUYÊN tử BẢNG TUẦN HOÀN hóa học 10

skkn bồi DƯỠNG NĂNG lực tự học CHO học SINH THÔNG QUA hệ THỐNG bài tập PHẦN NGUYÊN tử và BẢNG TUẦN HOÀN hóa học 10
... học sinh lớp 12 trung học phổ thông Đồng Nai BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN NGUYÊN TỬ VÀ BẢNG TUẦN HOÀN HÓA HỌC 10 I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong giai đoạn nay, ... tài: Bồi dưỡng lực tự học cho học sinh thông qua hệ thống tập phần nguyên tử bảng tuần hoàn Hóa học 10 II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Tự học [2], [6], [7], [8] 1.1 Khái niệm tự học Theo GS.TS ... Câu 52 Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, nguyên tố Cr (Z=24) thuộc nhóm A IIA B VIB C VIIIB D IA Sử dụng hệ thống tập bồi dưỡng lực tự học phần nguyên tử bảng tuần hoàn Hóa học 10 Khi sử dụng...
 • 55
 • 239
 • 0

skkn bồi DƯỠNG NĂNG lực tự học CHO học SINH THÔNG QUA hệ THỐNG bài tập PHẦN NGUYÊN tử BẢNG TUẦN HOÀN hóa học 10

skkn bồi DƯỠNG NĂNG lực tự học CHO học SINH THÔNG QUA hệ THỐNG bài tập PHẦN NGUYÊN tử và BẢNG TUẦN HOÀN hóa học 10
... Đào tạo Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THÔNG QUA HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN NGUYÊN TỬ VÀ BẢNG TUẦN HOÀN HÓA HỌC 10 I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong giai đoạn nay, ... tài: Bồi dưỡng lực tự học cho học sinh thông qua hệ thống tập phần nguyên tử bảng tuần hoàn Hóa học 10 II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Tự học [2], [6], [7], [8] 1.1 Khái niệm tự học Theo GS.TS ... Câu 52 Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, nguyên tố Cr (Z=24) thuộc nhóm A IIA B VIB C VIIIB D IA Sử dụng hệ thống tập bồi dưỡng lực tự học phần nguyên tử bảng tuần hoàn Hóa học 10 Khi sử dụng...
 • 55
 • 250
 • 0

300 câu trắc nghiệm nguyên tử bảng tuần hoàn có đáp án

300 câu trắc nghiệm nguyên tử và bảng tuần hoàn có đáp án
... 1s 2s 2p6 3s 3p5 Câu 31: Phát biểu nói nguyên tử oxi? A Ch ỉ hạt nhân nguyên tử oxi p roton B Ch ỉ hạt nhân nguyên tử oxi nơtron C Ch ỉ hạt nhân nguyên tử oxi số khối 16 Học ... N, E Câu 167: Kí hiệu nguyên tử biểu thị đủ đặc trưng cho nguyên tử nguyên tố hóa học cho biết: A Số khối A B Nguyên tử khối nguyên tử C Số hiệu nguyên tử Z D Số khối số hiệu nguyên tử Z Câu 168: ... Z nguyên tố kim loại A X B Y C Z D X Y Câu 53 : Phát biểu vớinguyên tử X số hiệu nguyên tử 9? A Điện tích lớp vỏ nguyên tử X 9+ B Điện tích hạt nhân nguyên tử X 9+ C Tổng số hạt nguyên tử...
 • 17
 • 441
 • 1

Xây dựng website chương nguyên tử, chương bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học định luật tuần hoàn lớp 10 cơ bản để nâng cao chất lượng dạy học

Xây dựng website chương nguyên tử, chương bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn lớp 10 cơ bản để nâng cao chất lượng dạy học
... lý trên, chọn đề tài: “XÂY DỰNG WEBSITE CHƯƠNG NGUYÊN TỬ, CHƯƠNG BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN LỚP 10 CƠ BẢN ĐỂ NÂNG CAO 12 CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC” nhằm tạo nguồn tài ... CHƯƠNG BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN 49 T T 2.1 Tổng quan chương Nguyên tử, chương Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học định luật tuần hoàn 49 T T 2.1.1 Chương ... Mục đích nghiên cứu Xây dựng website phục vụ việc dạy học chương nguyên tử, chương bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học định luật tuần hoàn lớp 10 để nâng cao chất lượng dạy học Đối tượng khách thể...
 • 150
 • 1,310
 • 1

LÝ THUYẾT + TRẮC NGHIỆM về cấu tạo NGHUYÊN tử BẢNG TUẦN HOÀN

LÝ THUYẾT + TRẮC NGHIỆM về cấu tạo NGHUYÊN tử và BẢNG TUẦN HOÀN
... cấu hình electron khí ? A Na+ B Mg 2+ C Al 3+ D Fe 2+ Câu 116: Một cation Xn+ có cấu hình electron lớp vỏ 2p6 Cấu hình electron phân lớp nguyên tử X A 3s1 B 3s2 C 3p1 D A, B, C Câu 117: Nguyên tử ... khối lượng nguyên tử nguyên tố KLNT trung bình hỗn hợp đồng vị - CT1: M = a.A + b.B + c.C + 100 Với A, B, C … số khối nguyên tử A, B, C … a, b, c … % nguyên tử A, B, C … a + b + c + … = 100% - CT2: ... là? A 1 8+ B 2C 18D 2+ + ,F- có ? Câu 35: Các ion ntử Ne, Na A số notron B số khối C số protron D số electron Câu 36: Cấu hình electron ion sau giống khí hiếm? A Cr 3+ B Te2C Cu+ D Fe 2+ Câu 37:...
 • 17
 • 826
 • 2

Dạng 4 NGUYÊN TỬ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN HOÁ HỌC docx

Dạng 4 NGUYÊN TỬ VÀ BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN HOÁ HỌC docx
... 100 Bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố hoá học a.Cấu hình eletron – cách xác định vị trí nguyên tử bảng hệ thống tuần hoàn - Cấu hình nguyên tử xếp theo thứ tự mức lượng sau: 1s22s22p63s23p64s23d10 ... Nhìn vào cấu hình nguyên tử hoá học, ta xác định vị trí nguyên tố bảng hệ thống tuần hoàn: + Số lớp e tương ứng với số chu kỳ + Số phân lớp giúp xác định nguyên tử thuộc phân nhóm a Định luật tuần ... định vị trí M X bảng tuần hoàn BT4 Tổng số hạt mang điện ion AB32– 82 Số hạt mang điện hạt nhân nguyên tử A nhiều số hạt mang điện hạt nhân nguyên tử B Xác định số hiệu nguyên tử nguyên tố A,B...
 • 4
 • 372
 • 3

Tài liệu (Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệm đáp án Cấu tạo nguyên tử - Định luật tuần hoàn pdf

Tài liệu (Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệm và đáp án Cấu tạo nguyên tử - Định luật tuần hoàn pdf
... Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc A F, O, Li, Na B F, Na, O, Li C F, Li, O, Na D Li, Na, O, F Câu 17: Cho kim loại Fe, Co, Ni có số hiệu nguyên tử 26, 27, 28 Bán kính nguyên tử tăng ... nguyên tố X oxit cao A 50,00% B 27,27% C 60,00% D 40,00% Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc Đáp án tập cấu ... R bảng tuần hoàn A chu kì 4, nhóm IA B chu kì 4, nhóm IB C chu kì 4, nhóm IIA D chu kì 4, nhóm VIB Câu 20: Cation X 2+ có cấu hình electron lớp 3s 23p6 Vị trí nguyên tố X bảng tuần hoàn nguyên...
 • 3
 • 432
 • 15

CẤU tạo NGUYÊN tử BẢNG hệ THỐNG TUẦN HOÀN

CẤU tạo NGUYÊN tử và BẢNG hệ THỐNG TUẦN HOÀN
... tham gia tạo MO liên kết trường hợp: a Tạo phân tử HF từ H F b Tạo phân tử HCl từ H Cl c Tạo phân tử CO từ C O 10 Giải thích lượng ion hoá phân tử H 2, N2, C2, CO cao lượng ion hoá nguyên tử tương ... Có phân tử ion sau: SO2, CO2, OF2, BF3, CF4, H3O Hãy cho biết nguyên tử trung tâm phân tử ion có dạng lai hoá cấu trúc không gian chúng Phân tử có mômen lưỡng cực phân tử không, phân tử có mômen ... entanpi tạo thành axêtônitryl CH 3CN trạng thái khí 88,0 kJ.mol-1 Tính lượng tạo liên kết C ≡ N phân tử từ nguyên tử? Biết lượng tạo thành liên kết C – H C – C -413 kJ.mol -1 -348 kJ.mol-1 và: Cgraphit...
 • 13
 • 254
 • 0

Chương I. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG HTTH HÓA HỌC pdf

Chương I. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ BẢNG HTTH HÓA HỌC pdf
... có nguyên tử A C 18 17 O chiếm 0,039%; 18 O O có nguyên tử 16 10 nguyên tử 16 O O B 500 nguyên tử 16 D 1.000 nguyên tử 35 O 16 O 37 Câu 78: Trong tự nhiên, nguyên tố clo có đồng vị Cl Cl, nguyên ... electron lớp nguyên tử B Số electron hoá trị nguyên tử C Tổng số electron lớp phân lớp d sát lớp nguyên tử D Số electron hoá trị phân lớp d Câu 14: Số nguyên tố hoá học nguyên tử cấu hình electron ... oxi hóa Công thức XY A AlN B NaF C LiF D MgO 2 6 Câu 5: Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron 1s 2s 2p 3s 3p 4s , nguyên tử nguyên tố Y có cấu hình electron1s22s22p5 Liên kết hoá học nguyên...
 • 11
 • 901
 • 19

Hóa học: Cấu tạo nguyên tử định luật tuần hoàn

Hóa học: Cấu tạo nguyên tử định luật tuần hoàn
... Cấu tạo nguyên tử Nguyên tử hệ trung hòa gồm:  Hạt nhân nguyên tử  Các electron chuyển động xung quanh hật nhân Cấu tạo nguyên tử E LE C TR ON -8 c m = A N H A Â N V O Û Cấu tạo hạt nhân nguyên ... tương ứng với hai giá trị ms = ± ½ Cấu hình electron nguyên tử Nguyên lý ngoại trừ Pouli: “ Trong nguyên tử có hai electron có số lượng tử nhau” + Orbitan nguyên tử electron chiếm: gọi orbitan trống ... hàm sóng gọi obital nguyên tử (AO – Atomic obital) Sử dụng số lượng tử (n, l, m) mô tả kích thước, hình dạng hướng không gian AO phép thử phân biệt 10 Số lượng tử n  Giá trị nguyên dương, mô tả...
 • 25
 • 276
 • 0

ôn tập hóa học : Cấu tạo nguyên tử- Định luật tuần hoàn ppsx

ôn tập hóa học : Cấu tạo nguyên tử- Định luật tuần hoàn ppsx
... tăng 12 Tính chất phi kim nguyên tố dãy N – P – as – Sb Bi a Tăng b Không thay đổi tăng c giảm d Vừa giảm vừa 13 Cặp nguyên tố hoá học sau có tính chất hoá học giống nhất: a Ca, Si b Ag , Ni c P, ... 19, 32, 51, 101 Nguyên tố sau có tính chất Hoá Học tương tự canxi? a C b Na c K d Sr Nguyên tử nhóm VA có bán kính nguyên tử lớn nhất? a Nitơ c Photpho b asen d Bitmut 10 Dãy nguyên tử sau đậy ... … 70 103 70 … 4 .Nguyên tử nguyên tố cho 1e phản ứng hoá học a Na b Mg Số thứ tự 11 Số thứ tự 12 c Al Số thứ tự 13 d Si Số thứ tự 14 Các nguyên tử nhóm IA bảng HTTH có số chung: a Số nơtron b...
 • 7
 • 229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập cấu tạo nguyên tử và bảng tuần hoàncác dạng bài tập về cấu tạo nguyên tử và bảng tuần hoànbán kính nguyên tử trong bảng tuần hoàncấu tạo nguyên tử và bảng hệ thống tuần hoàncấu tạo nguyên tử định luật tuần hoàn và liên kết hoá họcgiáo án hóa học lớp 10 bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họctiết 2 ppsxmendeleev và bảng tuần hoàn hóa họcnắm được quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàncấu tạo nguyên tử và bảng htth các nguyên tố hóa họccấu tạo nguyên tử định luật tuần hoànvi tri cua nguyen to trong bang tuan hoantìm vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoànxac dinh vi tri cua nguyen to trong bang tuan hoantrắc nghiệm chuyền đề cấu tạo nguyên tử định luật tuần hoàngiai bai tap hoa so luoc ve bang tuan hoan hoa hocchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học