PHAN PHOI CHUONG TRINH MON TIENG ANH

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 7.doc

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 7.doc
... dựa số tiết quy định Bộ GD, tùy theo đặc điểm trường, đơn vị, phân phối cho phù hợp! Phân phối chương trình Tiếng Anh – Áp dụng cho HS lớp – THCS Thị trấn Pleikần ... stay heathy (5 tiết) 22 23 23 23 24 A1 A2,A3 B1 B2*,B3 B4 66 67 68 69 70 Phân phối chương trình Tiếng Anh – Áp dụng cho HS lớp – THCS Thị trấn Pleikần 24 24 Unit 12 Let’s eat (5 tiết) Unit 13 Activities...
 • 3
 • 6,162
 • 33

Phân phối Chương trình Môn Tiếng AnhTHCS - NH 2009 - 2010

Phân phối Chương trình Môn Tiếng AnhTHCS - NH 2009 - 2010
... Tuần dạy bù ngày nghỉ lễ , chữa kiểm tra , ôn kiến thức PHÂN PHỐI CHƯƠNG TR NH MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 200 9-2 010 (phân phối chương tr nh điều ch nh) Cả năm 37 tuần, tổng số tiết 105 tiết Học ... Tuần dạy bù ngày nghỉ lễ , chữa kiểm tra , ôn kiến thức PHÂN PHỐI CHƯƠNG TR NH MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 200 9-2 010 (phân phối chương tr nh điều ch nh) Cả năm 37 tuần, tổng số tiết 105 tiết Học ... Getting started + Listen and read Speak & Listen Ghi PHÂN PHỐI CHƯƠNG TR NH MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 200 9-2 010 (phân phối chương tr nh điều ch nh) Cả năm 37 tuần, tổng số tiết 105 tiết Học...
 • 11
 • 336
 • 4

Phan phoi Chuong trinh Mon Tieng AnhTHCS - NH 2009 - 2010

Phan phoi Chuong trinh Mon Tieng AnhTHCS - NH 2009 - 2010
... ngày nghỉ lễ , chữa kiểm tra , ôn kiến thức PHÂN PHỐI CHƯƠNG TR NH MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 200 9-2 010 (phân phối chương tr nh điều ch nh) Cả năm 37 tuần, tổng số tiết 105 tiết Học kỳ I: 19 ... ngày nghỉ lễ , chữa kiểm tra , ôn kiến thức PHÂN PHỐI CHƯƠNG TR NH MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 200 9-2 010 (phân phối chương tr nh điều ch nh) Cả năm 37 tuần, tổng số tiết 105 tiết Học kỳ I: 19 ... started + Listen and read Speak & Listen Ghi PHÂN PHỐI CHƯƠNG TR NH MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 200 9-2 010 (phân phối chương tr nh điều ch nh) Cả năm 37 tuần, tổng số tiết 105 tiết Học kỳ I: 19...
 • 11
 • 246
 • 0

Phân phối chương trình môn Tiếng Anh năm học 2009-2010

Phân phối chương trình môn Tiếng Anh năm học 2009-2010
... phân phối chương trình (KPPCT) áp dụng cho cấp THCS từ năm học 2009-2010, gồm phần: (A) Hướng dẫn sử dụng KPPCT; (B) Khung PPCT (một số phần có điều chỉnh so với năm học 2008-2009) Về Khung phân ... dạy học theo lối đọc-chép Thực nội dung giáo dục địa phương (như hướng dẫn công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008) II NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN HỌC Thực phân phối chương trình Phân phối chương ... phối chương trình THCS môn Tiếng Anh không quy định chi tiết tiết học, quy định thời lượng cho đơn vị học (Unit) Các Sở GDĐT vào tình hình thực tế để có đạo phù hợp theo tiến trình năm học giáo...
 • 9
 • 460
 • 1

Phân phối chương trình môn Tiếng Anh lớp 4,5 cấp tiểu học

Phân phối chương trình môn Tiếng Anh lớp 4,5 cấp tiểu học
... Second Term Exam School year: 2013 -2014 Số tiết học 4 1 4 So Hoa My Tay Primary School PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH LỚP - BẬC TIỂU HỌC Sách: Let's Learn English - Book    Tổng ...  Tổng số tuần năm : 35 tuần x tiết/tuần = 70 tiết Học kì I : 18 tuần x tiết/tuần = 36 tiết Học kì II : 17 tuần x tiết/tuần = 34 tiết Bài học Tên Review Unit New Friends, New Places Unit The ... Lesson 2: A.4-6 Lesson 3: B.1-3 Lesson 4: B.4-7 School year: 2013 -2014 Số tiết học 4 1 4 So Hoa My Tay Primary School Bài học Tên Self-check Two Review Unit My Health Unit Family Weekend Activities...
 • 4
 • 4,414
 • 24

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 6,7,8,9 NĂM HỌC 2014-2015

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 6,7,8,9 NĂM HỌC 2014-2015
... Người lập chương trình Lớp ( Chương trình 10 năm) Lớp ( Chương trình năm) Lớp Phạm Thị Hồng Nhung Trần Thị Thu Hằng Nguyễn Thị Thúy Hương Duyệt Phòng GD&ĐT Duyệt Hiệu trưởng 21 Lớp Lớp Trần Hoài ... correction LỚP ( Chương trình năm) Cả năm: 37 tuần; Tổng số: 105 tiết HỌC KỲ I: 54 tiết Week Period 3 Theme PERSONAL INFORMATION Topics Content UNIT 1: GREETINGS UNIT2: AT SCHOOL Hướng dẫn cách học ... Language focus Revision Revision Test for the second term Test correction LỚP (Cả năm: 37 tuần; Tổng số: 105 tiết) 13 HỌC KỲ I Week Lesson Theme Topics Ôn tập / Kiểm tra Unit 1: MY FRIENDS PERSONAL...
 • 22
 • 1,255
 • 5

Phân phối chương trình Môn Tiếng anh THCS

Phân phối chương trình Môn Tiếng anh THCS
... (B - B 2) (B - B 5) (C - C 2) Grammar Practice Ôn tập Kiểm tra Chữa kiểm tra Phân phối chương trình môn Tiếng Anh cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 3, 5) Grammar Practice Tiết 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Phân phối chương trình môn Tiếng Anh cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... 6) Grammar Practice Ôn thi HK Kiểm tra học kì LỚP Học kì : 19 tuần, 54 tiết Phân phối chương trình môn Tiếng Anh cấp THCS- Sở GDĐT Tây Ninh Học kì : 18 tuần, 51 tiết Tiết 10 11 12 13 14 15 16...
 • 20
 • 129
 • 0

Phân phối chương trình môn tiếng anh lớp 10 thpt ( chương trình chuẩn )

Phân phối chương trình môn tiếng anh lớp 10 thpt ( chương trình chuẩn )
... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Language Focus TEST YOURSELF D One - Period Test Reading Speaking Listening Correction ... Revision Revision The 1st Semester Exam HỌC KỲ II: Bài Số tiết Tiết thứ Unit 9: UNDERSEA WORLD Unit 10: CONSERVATION Unit 11: NATIONAL PARKS 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Nội dung Reading...
 • 4
 • 664
 • 3

Phân phối chương trình môn tiếng anh lớp 10 thpt (chương trình nâng cao)

Phân phối chương trình môn tiếng anh lớp 10 thpt (chương trình nâng cao)
... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Writing Writing + Word study Language focus ... tiết Tiết thứ UNIT 9: UNDERSEA WORLD 71 72 73 74 Nội dung Reading Reading Listening Speaking UNIT 10: CONSERVATION UNIT 11: NATIONAL PARKS UNIT 12: MUSIC CONSOLIDATION UNIT 13: THEATRE & MOVIES...
 • 4
 • 323
 • 1

Phân phối chương trình môn tiếng anh lớp 12 thpt chương trình chuẩn

Phân phối chương trình môn tiếng anh lớp 12 thpt chương trình chuẩn
... Focus TEST YOURSELF D Reading Speaking Listening Writing Language Focus One - Period Test Unit 12: WATER SPORTS Unit 13: THE 22nd SEA GAMES Unit 14: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS Unit 15: WOMEN...
 • 3
 • 1,038
 • 2

Phân phối chương trình môn tiếng anh lớp 12 thpt chương trình nâng cao

Phân phối chương trình môn tiếng anh lớp 12 thpt chương trình nâng cao
... study BOOKS UNIT 12: WATER SPORTS CONSOLIDATION 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 UNIT 13: SEA ... Reading Listening Speaking Correction of Test Writing Writing + Word study Language focus (Grammar) 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Unit 16: ASSOCIATION OF SOUTHEST ASIAN NATIONS...
 • 5
 • 108
 • 0

Phân phối chương trình môn tiếng anh lớp 9 thcs

Phân phối chương trình môn tiếng anh lớp 9 thcs
... Focus 2,3 51 Correction of Test 52 Read UNIT 9: NATURAL DISASTERS UNIT 10: LIFE ON OTHER PLANETS REVISION 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Write, L Focus 3,4 Start- Listen & Read ... 39 Listen, L Focus 1,5 40 Read, L Focus 41 Write, L Focus 42 Start- Listen & Read 43 Speak, L Focus 44 Listen, L Focus 45 Read 46 Write, L Focus 47 One-Period Test 48 Start- Listen & Read 49 ... MEDIA REVISION Bài UNIT 6: THE ENVIRONMENT UNIT 7: SAVING ENERGY UNIT 8: CELEBRATION 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Language Focus One-Period Test Start- Listen &Read Speak, L Focus Listen...
 • 3
 • 4,581
 • 36

Phân phối chương trình môn tiếng anh lớp 11 thpt chương trình nâng cao (2)

Phân phối chương trình môn tiếng anh lớp 11 thpt chương trình nâng cao (2)
... 69,70 71 Chương III DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG Nội dung Dòng điện chất bán dẫn Linh kiện bán dẫn Bài tập Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu điôt bán dẫn đặc tính khuếch đại tranzito Chương ... cảm Năng lượng từ trường Bài tập cảm ứng điện từ Chương VI KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Nội dung Khúc xạ ánh sáng Bài tập Phản xạ toàn phần Bài tập Kiểm tra Chương VII MẮT CÁC DỤNG CỤ QUANG Tiết Nội dung 72 ... từ Từ trường Trái Đất Bài tập lực từ Thực hành: Xác định thành phần nằm ngang từ trường Trái Đất Chương V CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Nội dung Hiện tượng cảm ứng điện từ Suất điện động cảm ứng đoạn mạch điện...
 • 5
 • 94
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân phối chương trình môn tiếng anh lớp 11phân phối chương trình môn tiếng anh 11phân phối chương trình môn tiếng anh lớp 9phân phối chương trình môn tiếng việt lớp 3phân phối chương trình môn tiếng việt lớp 2phân phối chương trình môn tiếng việt tiểu họcphân phối chương trình môn tiếng việt lớp 2 vnenphan phoi chuong trinh sach tieng anh 3phân phối chương trình môn anh văn lớp 9phân phối chương trình môn âm nhạc lớp 1phân phối chương trình môn toán 8phân phối chương trình môn lịch sử lớp 7phân phối chương trình môn lịch sử 7phân phối chương trình môn toán lớp 10 cơ bảnphân phối chương trình môn toán lớp 8Chương I. §7. Hình bình hànhBài 3. Khí hậuDự án xử lý khí thải bằng cylone Kỹ thuật xử lý khí thải Tài Liệu môi trườngUnit 9. DesertsBài 4. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếpBài 4. Chuyện người con gái Nam XươngChương I. §4. Đường tiệm cậnBài 22. Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)Bài 13. Bài toán dân sốBài 8. Chiếc lá cuối cùngBài 4. Liên kết các đoạn văn trong văn bảnBài 4. Từ tượng hình, từ tượng thanhUnit 02. Health. Lesson 5. Skills 1Tuần 3. Thương vợ.Unit 15. Space conquestUnit 13. HobbiesUnit 13. HobbiesTuần 1. Vào phủ chúa Trịnh (Thượng kinh kí sự)Unit 10. Nature in dangerUnit 7. Economic reforms