Khám phá Đại học Hoa Sen 2016

Điển chuẩn vào trường đại học hoa sen năm 2011

Điển chuẩn vào trường đại học hoa sen năm 2011
... C HOA SEN | THÔNG TIN THAM ĐIỂM CHUẨN NGUYỆN VỌNG N NĂ 2011 Mã ngành NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 101 102 Công nghệ thông tin Truyền thông mạng máy ... màu Chỉ tiêu 60 60 40 60 70 50 40 50 60 60 40 80 60 80 (*) Điểm chưa nhân hệ số phải điểm sàn đại học Mã ngành C65 C66 C67 C68 C69 C70 C71 C72 C74 NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG Công nghệ thông tin Truyền ... tính Toán ứng dụng (chuyên ngành Hệ thống thông tin tài chính) 103 O | 301 Công nghệ kỹ thuật môi trường 401 402 403 404 405 406 408 409 Quản trị kinh doanh Quản trị nhân lực Marketing Kế toán Quản...
 • 2
 • 188
 • 0

Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo hệ tín chỉ trường đại học hoa sen

Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo hệ tín chỉ trường đại học hoa sen
... chương trình đào tạo hệ tín có hiệu lực kể từ ngày ký cập nhật bổ sung vào chương trình đào tạo ban hành xây dựng chương trình đào tạo cho khóa Phòng Đào tạo, Phòng Quản trị thông tin, Khoa, Chủ ... có kỹ học tập hiệu để tiếp tục tự nâng cao lực, kiến thức, bước đầu nghiên cứu khoa học có khả phát triển cấp học cao hơn; Chuẩn đầu Tốt nghiệp chương trình chương trình tiếng Anh – Hệ Đại học, ... vững xã hội giới Chuẩn đầu Tốt nghiệp chương trình Đại học Công nghệ Thông tin sinh viên đạt chuẩn đầu sau: Thái độ đạo đức nghề nghiệp Vận dụng kiến thức kỹ ngành khoa học máy tính công việc phục...
 • 31
 • 323
 • 1

Quy định đào tạo trường đại học hoa sen

Quy định đào tạo trường đại học hoa sen
... giảng viên Học viện UBI trường Đại học Hoa Sen đảm trách Điều 4: Thời gian kế hoạch đào tạo Giai đoạn 1: Thời gian học năm gồm học kỳ theo kế hoạch đào tạo hệ tín trường Đại học Hoa Sen Sinh viên ... QTKD trường Đại học Hoa Sen SV đăng ký học chương trình HSU-UBI lý cá nhân tiếp tục theo học làm đơn xin chuyển học chuyên ngành khác chương trình đào tạo ngành QTKD trường Đại học Hoa Sen Khi ... thời gian học theo quy định đào tạo hệ tín trường Giai đoạn 2: Thời gian học năm gồm học kỳ học, học kỳ tháng học tập (3 tháng) Thời gian không tổ chức lớp học 01 tháng hè (tháng 8) Trường tổ...
 • 4
 • 452
 • 0

Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo đại học hoa sen

Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo đại học hoa sen
... chương trình đào tạo hệ tín có hiệu lực kể từ ngày ký cập nhật bổ sung vào chương trình đào tạo ban hành xây dựng chương trình đào tạo cho khóa Phòng Đào tạo, Phòng Quản trị thông tin, Khoa, Chủ ... có kỹ học tập hiệu để tiếp tục tự nâng cao lực, kiến thức, bước đầu nghiên cứu khoa học có khả phát triển cấp học cao hơn; Chuẩn đầu Tốt nghiệp chương trình chương trình tiếng Anh – Hệ Đại học, ... doanh nghiệp kinh doanh thời trang nước • Tổ chức sản xuất quản lý kinh doanh thời trang Chuẩn đầu Tốt nghiệp chương trình Đại học Thiết kế thời trang sinh viên đạt chuẩn đầu sau: Thái độ đạo đức...
 • 31
 • 300
 • 1

Chuẩn đầu ra của cắc chương trình đào tạo hệ tín chỉ trường đại học Hoa sen

Chuẩn đầu ra của cắc chương trình đào tạo hệ tín chỉ trường đại học Hoa sen
... chương trình đào tạo hệ tín có hiệu lực kể từ ngày ký cập nhật bổ sung vào chương trình đào tạo ban hành xây dựng chương trình đào tạo cho khóa Phòng Đào tạo, Phòng Quản trị thông tin, Khoa, Chủ ... có kỹ học tập hiệu để tiếp tục tự nâng cao lực, kiến thức, bước đầu nghiên cứu khoa học có khả phát triển cấp học cao hơn; Chuẩn đầu Tốt nghiệp chương trình chương trình tiếng Anh – Hệ Đại học, ... vững xã hội giới Chuẩn đầu Tốt nghiệp chương trình Đại học Công nghệ Thông tin sinh viên đạt chuẩn đầu sau: Thái độ đạo đức nghề nghiệp Vận dụng kiến thức kỹ ngành khoa học máy tính công việc phục...
 • 31
 • 311
 • 0

CÔNG BỐ CHUẨN ĐẦU RA Ngành Quản trị Kinh Doanh Đại học Hoa Sen

CÔNG BỐ CHUẨN ĐẦU RA Ngành Quản trị Kinh Doanh Đại học Hoa Sen
... sau: • Lĩnh vực : Quản trị dự án kinh doanh ( Marketing, logistic kinh doanh, tài chính…) • Lĩnh vực : Tổ chức quản trị bán hàng ( bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khầu ) tất loại hình doanh nghiệp thương ... tương lai Có kỹ tự học tích lũy kinh nghiệm thực tế để có hội tự làm chủ kinh doanh [Công dân toàn cầu] Thực tốt trách nhiệm công dân trách nhiệm xã hội, tuân thủ quy ước chuẩn mực đạo đức nghề ... vụ, đầu tư sở hữu trí tuệ • Lĩnh vực : Quản trị cung ứng, quản trị phát triển thử nghiệm đánh giá sản phẩm dịch vụ thương mại hệ thống kênh phân phối • Lĩnh vực : Nghiên cứu triển khai vấn đề quản...
 • 2
 • 194
 • 0

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN
... cứu kỹ giải vấn đề trình thực tập nhận thức sinh viên trường Đại học Hoa Sen, không nghiên cứu kỹ giải vấn đề trình thực tập tốt nghiệp vấn đề khác sinh viên trường Đại học Hoa Sen - Kỹ giải vấn ... thực trạng kỹ giải vấn đề trình thực tập nhận thức sinh viên trường Đại học Hoa Sen 5.3 Phân tích nguyên nhân thực trạng kỹ giải vấn đề trình thực tập sinh viên trường Đại học Hoa Sen 6.Phương ... đề trình thực tập sinh viên nói chung sinh viên trường Đại học Hoa Sen nói riêng Từ đó, thực đề tài nghiên cứu: Kỹ giải vấn đề trình thực tập nhận thức sinh viên trường Đại học Hoa Sen TP.HCM”...
 • 149
 • 1,658
 • 6

Tài liệu CHÍNH SÁCH ĐỘNG VIÊN ĐẠI HỌC HOA SEN ĐỐI VỚI SINH VIÊN ppt

Tài liệu CHÍNH SÁCH ĐỘNG VIÊN ĐẠI HỌC HOA SEN ĐỐI VỚI SINH VIÊN ppt
... đề tài Chính sách động viên dành cho sinh viên  Đây sách thực tế, tất sinh viên Hoa Sen tiếp cận Giới thiệu Đại học Hoa Sen Chính sách động viên • • Sinh viên tương lai Sinh viên tại:  Tài ... trường đại học hoa sen Hiện • • Có 194 giảng viên khoảng 6000 sinh viên học 24 ngành Tầm nhìn sứ mệnh mà Đại học Hoa sen đặt tạo động lực cho Sinh viên Hoa sen • • Đại học Hoa sen hợp tác với đối ... trực tuyến SINH VIÊN HIỆN TẠI Chào đón Tân Sinh viên Học kì bắt đầu trễ • Các hoạt động học tập trước khai giảng Học bổng “Không để sinh viên đủ lực mà bị hội học tập lý học phí” Học bổng dành...
 • 25
 • 928
 • 0

báo cáo nghiên cứu thống kê chiều cao trung bình của sinh viên nữa đại học hoa sen

báo cáo nghiên cứu thống kê chiều cao trung bình của sinh viên nữa đại học hoa sen
... thuyết nghiên cứu Sinh viên nữ Đại học Hoa Sen chiều cao chƣa cao chƣa có chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý Trang 22 CHIỀU CAO TRUNG B NH CỦA SINH VIÊN N TẠI ĐH HOA SEN MÔN HỌC NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ ... LÝ THỐNG KÊ GVHD: LÊ THỊ THIÊN HƢƠNG b Bài toán 2: Ƣớc lƣợng chiều cao trung bình c a sinh viên nữ trƣờng đại học Hoa Sen: Gọi µ (cm) chiều cao trung bình sinh viên nữ trƣờng đại học Hoa Sen ... tiếp Trang 21 CHIỀU CAO TRUNG B NH CỦA SINH VIÊN N TẠI ĐH HOA SEN MÔN HỌC NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ GVHD: LÊ THỊ THIÊN HƢƠNG âu hỏi nghiên cứu Chiều cao trung bình sinh viên nữ ĐH Hoa Sen bao nhiêu?...
 • 43
 • 666
 • 0

bài giảng về kỹ thuật bàn phím-đại học hoa sen pot

bài giảng về kỹ thuật bàn phím-đại học hoa sen pot
... liệu học tập Tài liệu bắt buộc Giáo trình Kỹ thuật bàn phím TTTH HOA SEN 2/2002 Nguyễn Thành Quốc Bài tập luyện ngón Tiếng Anh TTTH HOA SEN 2/2002 Giáo trình điện tử “Letter Chase” THĐC ... Nội dung Giới thiệu bàn phím chuột Nhập môn kỹ thuật bàn phím Làm quen phím hàng Tập luyện ngón Tiếng Việt Sử dụng “Letter Chase” NHẬP MÔN KỸ THUẬT BÀN PHÍM THĐC – Kỹ thuật bàn ... 26 từ / phút (không kể khoảng trắng) Tiếng Việt Số Tỷ lệ tính điểm 100 ký tự / phút (kể cả khoảng trắng) 100 ký tự / phút 40% 40% 20% (kể cả khoảng trắng) Tài liệu tham...
 • 25
 • 771
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Pháp luật đại cương đại học Hoa Sen

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Pháp luật đại cương đại học Hoa Sen
... 7+8 Đại học kinh tế Hồ Chí Minh-Giáo trình Bài HỆ THỐNG PHÁP LUẬT - QUI PHẠM Pháp luật đại cương PHÁP LUẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT Chương –IV, V -Hệ thống pháp luật Bài giảng " Pháp luật -Qui phạm Pháp ... NIỆM, ĐẶC TRƯNG HÌNH Pháp luật đại cương THỨC CỦA PHÁP LUẬT Chương III -Khái niệm Pháp luật Bài giảng " Pháp luật -Đặc trưng Pháp luật Đại cương " giảng -Hình thức Pháp luật viên biên soạn Thuyết ... khảo Đại học kinh tế Hồ Chí Minh-Giáo trình Pháp luật đại cương- Nhà xuất Giao thông vận tải Đại Học Kinh Tế Quốc Dân- Giáo trình Pháp luật Đại cương- Nhà Xuất Bản Lao Động-Xã Hội-2008 Đại Học Luật...
 • 7
 • 739
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐẠI HỌC HOA SEN MÔN KINH TẾ VĨ MÔ 2013

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐẠI HỌC HOA SEN MÔN KINH TẾ VĨ MÔ 2013
... phải hoàn thành Chương 1: Nhập môn Kinh tế Vi 1/1 1/2 2/3 2/4 a: chương 1, Kinh tế học Kinh tế vi b: chương Những vấn đề kinh tế c: phần 1.1-2 Lựa chọn kinh tế tối ưu d: chương Chương 2: ... 1: Nhập môn Kinh tế Vi 1/1 Kinh tế học Kinh tế vi Những vấn đề kinh tế Lựa chọn kinh tế tối ưu a: chương 1, b: chương c: phần 1.1-2 d: chương Thống làm việc theo đề cương Chương 2: Cung, ... hành môn học: Loại hình phòng STT Số tiết Phòng lý thuyết 45 Tổng cộng 45 Yêu cầu:  Ngôn ngữ sử dụng giảng dạy, học tập: tiếng Việt  Các yêu cầu sinh viên tham gia môn học: môn Kinh tế Vi mô...
 • 9
 • 366
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐẠI HỌC HOA SEN MÔN LUẬT KINH TẾ 2013

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐẠI HỌC HOA SEN MÔN LUẬT KINH TẾ 2013
... chung luật 2012 kinh doanh -Luật Doanh nghiệp Pháp luật hộ kinh doanh cá thể -Luật Kinh Tế Nhà xuất Phương Đông – 2012 Pháp luật doanh nghiệp tư nhân -Luật Kinh Tế Nhà xuất Phương Đông – 2012 -Luật ... Pháp luật hợp đồng kinh -Luật Kinh Tế doanh Nhà xuất Phương Đông – 2012 -Luật Doanh nghiệ -Luật Thương mại -Bộ Luật Dân 14/14 Pháp luật cạnh tranh -Luật Kinh Tế Nhà xuất Phương Đông – 2012 -Luật ... luận -Đọc luật Thương mại; Bộ luật Dân -Luật Thương mại -Bộ Luật Dân 7/13 Pháp luật hợp đồng kinh doanh -Luật Kinh Tế Nhà xuất Phương Đông – 2012 -Luật Doanh nghiệ -Luật Thương mại -Bộ Luật Dân...
 • 9
 • 278
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thư viện trường đại học hoa sentoán cao cấp đại học hoa sengiảng viên đại học hoa sennội quy trường đại học hoa senthư viện của trường đại học hoa sencao đẳng đại học hoa senchương trình hợp tác quốc tế đại học hoa senđề cương môn học đại học hoa senngành toán ứng dụng đại học hoa sencử nhân kế toán ứng dụng đại học hoa senkế toán ứng dụng đại học hoa sentoán ứng dụng đại học hoa senđiểm tuyển sinh đại học hoa sen 2010quy chế tín chỉ đại học hoa senquản trị công nghệ truyền thông đại học hoa senlogic học Hãy làm rõ mối quan hệ giữa tư duy và ngôn ngữ, cho ví dụ minh họaBáo cáo tài chính hợp nhất quý IV 2010Bao cao tai chinh hop nhat sau soat xet 30.06.2017156-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (239).pdf176-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (257).pdfĐiều lệ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát sửa đổi 2012215-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (292).pdf227-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (302).pdf229-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (304).pdf239-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (313).pdf240-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (314).pdf255-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (328).pdf258-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (330).pdf262-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (334).pdf269-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (340).pdf2014 THONG BAO DHCD BAT THUONGBài 28. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi277-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (348).pdfCông dụng cây cỏ máu tuệ lâm tăng cân đẹp daViệc sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu tới đất nông nghiệp