Tổng hợp các đề kiểm tra học kì I vật lý lớp 10 các trường THPT tại TP HCM

Đề kiểm tra học I - Vật 10

Đề kiểm tra học kì I - Vật lý 10
... 14atm, nhiệt độ 37 0C Biết nitơ có à=28 kg/kmol Lấy R= 8,31 103 J/kmol.K Kh i lợng khí là: A 185 1 0-3 kg B 185 1 0-2 kg C 185 kg D 185 1 0-1 kg Câu 24 M i cánh máy bay có diện tích 25m2 Biết vận ... Câu 10 Một kh i khí nitơ tích V=12,45 lít, áp suất 14atm, nhiệt độ 37 0C Biết nitơ có à=28 kg/kmol Lấy R= 8,31 103 J/kmol.K Kh i lợng khí là: A 185 1 0-3 kg B 185 kg C 185 1 0-1 kg D 185 1 0-2 kg ... 21 Một kh i khí nitơ tích V=12,45 lít, áp suất 14atm, nhiệt độ 37 0C Biết nitơ có à=28 kg/kmol Lấy R= 8,31 103 J/kmol.K Kh i lợng khí là: A 185 kg B 185 1 0-2 kg C 185 1 0-1 kg D 185 1 0-3 kg Câu...
 • 9
 • 968
 • 13

Đề kiểm tra học I - Vật 7

Đề kiểm tra học kì I - Vật Lý 7
... KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 200 8-2 009 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU I M MÔN: VẬT LÝ - Lớp Câu 1:( i m ) :Nêu : • Giống : Đều ảnh ảo ( không hứng chắn ) ( 0,5 i m ) • Khác : M i ý : 0,5 i m - Ảnh ... 0,25 đ -Vẽ tia t i SI tia phản xạ IR đề cho.Vẽ đường phân giác IN góc SIR : cho góc SIN = góc NIR - ặt gương vuông góc v i đường phân giác IN Suy IN đương pháp tuyến Câu :( i m ) • Vẽ ảnh vật AB ... góc t i - Đo góc phản xạ góc t i - Vẽ tia phản xạ (HS làm cách khác GV cho i m t i đa ) • Vẽ hình ( i m ) S i N ’ i R b) *Vẽ hình : (0,5 i m ) I S N i i’ R *Nêu cách vẽ :( 0,5 i m ) M i ý...
 • 4
 • 274
 • 1

đề kiểm tra học I vật 6(2010 - 2011)

đề kiểm tra học kì I vật lý 6(2010 - 2011)
... HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Toán C âu h i Đ áp án i m 0.25 |3| = 3; |-2 00| = 200; 0.25 0.25 b) i m M trung i m đoạn thẳng AB i m M nằm hai i m A, B MA = MB a) Số chia hết cho 2: ... 0.5 0.5 b) (-7 5) + (-1 05) = -( 75 +105) = -1 80 c) 102 – 272 = 102 + (-2 72) = -( 272 – 102 ) = -1 70 Câu 3(3đ) d) |-1 5| + (-2 3) = 15 + (-2 3) = -( 23 – 15 ) = -8 e) 95: 93 – 32 = 92 – 33 = 81 – 27 = ... 5(2đ) C a) i m C nằm hai i m A, B Vì i m C nằm tia AB AC < AB Do i m C nằm hai i m A B nên AC + CB = AB 10 + CB = 20 => CB = 20 – 10 = 10 cm B 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 Ghi : Trong...
 • 4
 • 189
 • 1

Kiểm tra học I Vật lớp 12 - Đề 1 pot

Kiểm tra học kì I Vật lý lớp 12 - Đề 1 pot
... Đề Kiểm tra học I Vật lớp 12 - Th i gian 60 phút Năm học: 2 010 - 2 011 I. Trắc nghiệm khách quan ( i m ) Câu 1: Trong hệ sóng dừng s i dây, khoảng cách nút bụng ... Tính giá trị lớn Hết - đáp án kiểm tra học i Lớp 12 Năm học 2 010 - 2 011 I Trắc nghiệm khách quan: ( i m ) Câu Đáp án A B D A II Tự luận ( i m ) Câu 1: ( i m ) a ( sgk - T48) ... giản đồ uur UL uuuu r U LC ur U O uur u UC L e/ I uur u UR C C I= 10 0 0,024= 10 0 U 0,5 A R 10 0 C = 2,08 .1 0-5 F 0, 487 C B đáp án kiểm tra học i Lớp 12 Năm học 2 010 - 2 011 I Trắc nghiệm...
 • 4
 • 153
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I TIẾNG ANH LỚP 10

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TIẾNG ANH LỚP 10
... a motorbike A ride B ridding C rode D rides 13 Lan is anxious about her parents' permission A expensive B cheap C interested D worried 14 If I medical college, I will study medicine A went ... Saturday evening? A are you doing B will you C did you D are you going to THE END SỞ GD& ĐT HÀ N I TRƯỜNG THPT ……………… KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIẾNG ANH- LỚP 10( năm học 2012-2013) Th i gian: 45 ... Mid-Autumn Festival is one of the most popular family holidays It is held on the 15th day of the 8th lunar month Vietnamese families plan their activities around their children on this special...
 • 4
 • 562
 • 8

đề kiểm tra học I vật 11cb

đề kiểm tra học kì I vật lý 11cb
... độ lớn hai i n tích i m; r(m): khoảng cách i n tích; ε số i n m i ………0,5đ Câu 2: -Dòng i n chất i n phân dòng dịch chuyển ion dương theo chiều i n trường ion âm ngược chiều i n trường ... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I –LÝ 11 Cơ Bản-NĂM HỌC 2011-2012 PHẦN TỰ LUẬN (7đ) Câu 1: a) Định luật Cu-lông: q q Biểu thức : F = k 22 ……………… 1đ εr Trong đó: F (N): lực i n tác dụng lên hai i n tích; ... = I t …………… 0,5đ F n Trong đó: m kh i lượng chất gi i phóng i n cực; F =96500 C/mol số Fa-ra-đây; A kh i lượng mol nguyên tử chất gi i phóng; n hóa trị chất gi i phóng; I cường độ dòng i n...
 • 2
 • 125
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC IVẬT 11

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – VẬT LÝ 11
... hết học II Vật 11 Nâng cao) Mục tiêu đề kiểm tra: Kiểm tra hết học II Vật 11- Nâng cao Xác định hình thức kiểm tra: Tự luận Th i gian 45 phút/ câu Tính trọng số n i dung kiểm tra( ... i m Số câu: 2,5 Số i m: i m 50% Số câu: 2,5 Số i m: i m 50 % câu;2 đ Số câu: Số i m1 100% ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II VẬT LÝ 11 I Bảng tính trọng số, câu h i, i m số đề kiểm tra (Đề kiểm tra ... câu 10 i m Thiết lập khung ma trận II.Khung ma trận đề kiểm tra Tên Chủ đề N i dung I Dòng i n m i trường N i dung II.Từ trường (Phương án kiểm tra: Tự luận Th i gian 45 phút/ câu) Nhận biết Thông...
 • 13
 • 149
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I MÔN TOÁN – KHỐI 10

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TOÁN – KHỐI 10
... A(2;3), B(1;4), C (3;4) B i 5b ( 2.0 đ) Trong mặt phẳng Oxy , 1) Chứng minh A,B,C đỉnh tam giác 2) Tìm tọa độ i m D cho tứ giác ABCD hình chữ nhật B i 6b: (1,0 đ)  mx + y =   x + (m ... x + (m − 1) y = m Cho hệ phương trình: Hãy xác định tham số m để hệ phương trình có nghiệm nhất.Tìm nghiệm Hết - ...
 • 2
 • 528
 • 1

Đề kiểm tra học I Địa 6

Đề kiểm tra học kì I Địa lý 6
... hợp v i ý côt B Cột A a:Quỹ đạo chuyển động Tr i đất Cột B 1: 365 ngày quanh mặt tr i b:Hớng chuyển động Tr i đất 2:Chuyển động tịnh tiến quỹ đạo quanh mặt tr i c: Chu chuyển động Tr i đất ... mặt tr i đất bị (g) Nếu nhìn xu i theo chuyển động , nửa cầu Bắc vật chuyển động lệch (h) .còn nửa cầu Nam lệch (f) Phần II: Tự luận (6 ) :Dựa vào hình vẽ d i : Hãy cho biết : 1)Tr i đất chuyển ... quanh mặt tr i theo hớng ?(0,5đ) 2)Nhận xét độ nghiêng hớng nghiêng trục tr i đất vào ngày hạ chí , đông chí ,xuân phân thu phân ?(4đ) 3)Gi i thích có mùa nóng , lạnh luân phiên hai nửa cầu?(1,5đ)...
 • 3
 • 331
 • 0

Đề kiểm tra học I -môn toán lớp 7- Tiết 35, 36

Đề kiểm tra học kì I -môn toán lớp 7- Tiết 35, 36
... 14 (1,5 i m): Tìm x biết: a, = x 28 b, x + = Câu 15(1,5 i m) Kh i học sinh lớp tham gia trồng ba lo i cây: Phợng, bạch đàn tràm Số phợng, bạch đàn tràm tỉ lệ v i 2; Tính số lo i, biết tổng ... Khẳng định sau đay đúng: A Ba góc tam giác góc nhọn, B Một góc tam giác góc tù C Hai góc tam giác góc tù D Hai góc tam giác góc tù II Tự luận ( 7 i m) Câu 13 (1 i m): Tính: M = ( 193 33 11 2001 ... MHN b, Chứng minh: NM // HE c, Biết NMH = 450 Tính MPN ? Ma trận, Đáp án biểu i m môn toán lớp Năm học 2008-2009 Chủ đề Nhận biết TN TL Số hữu tỷ, số thực Thông hiểu TN TL 2 0,5 Hàm số đồ thị...
 • 4
 • 1,459
 • 19

Đề kiểm tra học I Vạt Lí 6.7.8.9

Đề kiểm tra học kì I Vạt Lí 6.7.8.9
... ôm I = U phát biểu sau : R A Khi cđdđ tăng lần i n trở giảm nhiêu lần B Hiệu i n hai đầu i n trở tỉ lệ nghịch v i i n trở C Khi cđdđ tăng lần hiệu i n tăng nhiêu lần D Khi i n trở giảm ... A Kim lo i, hợp kim vật liệu dẫn i n B Than chì vật liệu cách i n C Vật liệu có i n trở suất nhỏ dẫn i n tốt D Vật liệu có i n trở suất lớn dẫn i n tốt E M i ghép cố định tháo đợc F M i ... Hoù vaứ teõn: Kiểm Tra học i công nghệ (Th i gian làm 45 phút) Câu1.( 3 i m) Đọc vẽ bên trả l i câu h i sau đây: a/ i n cụm từ khung vào chỗ trống A câu sau cho v i n i dung Hình hộp,...
 • 9
 • 349
 • 5

DE KIEM TRA HOC KI I VAT LI 7

DE KIEM TRA HOC KI I VAT LI 7
... Mặt tr i có nhiệt năng, nên ta đặt vật chỗ ánh sáng h i tụ vật nóng lên.( 1đ ) Khi n i chuyện v i gần mặt ao, hồ ( bờ ao, hồ) tiếng n i nghe rõ ta nghe âm n i trực tiếp mà nghe đựơc đồng th i âm ... Vẽ tia t i AI ( 0,5 đ ) / / / 300 / / / / I A’ B’ Dùng gương cầu lõm nung nóng vật vì: Mặt Tr i xa Tr i Đất nên chùm tia sáng t i gương cầu lõm xem chùm song song, cho chùm tia h i tụ i m trước ... Đêm Mặt Tr i, Tr i Đất, Mặt Trăng có khả nằm đường thẳng, Tr i Đất chặn ánh sáng Mặt Tr i không cho chiếu sáng Mặt Trăng ( 1đ ) 5/ Âm phát to biên độ dao động nguồn âm lớn ( 1đ ) 6/ Biện pháp chống...
 • 2
 • 430
 • 5

đề kiểm tra học II. vật 6

đề kiểm tra học kì II. vật lý 6
... làm cho lốp xe bị xẹp bị nổ? Tại ruọng lúa ngời ta thả bèo hoa dâu, giải thích sao? đáp án Môn Vật lớp A Trắc nghiệm khách quan: I Câu đến mối câu0,5 điểm Câu Đáp án C C A D C B II Mỗi câu 0,25 ... miệng nồi C Mặt nớc xao động, bọt khí tung mặt thoáng D Tất tợng Nhiệt độ chất nhiệt giai Xen xi ut 65 Nhiệt độ tơng ứng nhiệt giai Faren hai là: A 97oF B 1170F C 149oF D 139oF Nhiệt độ chất nhiệt...
 • 3
 • 281
 • 0

đề kiểm tra học II vật 9

đề kiểm tra học kì II vật lý 9
... Câu 9: - Tạo ảnh thật vật mà ta muốn ghi lại phim ảnh, ảnh nhỏ vật -Vật kính buồng tối Câu 10: Chiếu chùm sáng trắng vào mặt ghi đĩa CD Câu 11: Chỉ chuyển hoá từ dạng sang dạng khác truyền từ vật ... ảnh ảo ? Câu 2: Một vật ánh sáng AB có dạng mũi tên đặt vuông gốc với trục thấu kính phân kì, điểm A nằm trục chính, thấu kính 20cm, thấu kính có tiêu cự 20cm a.Hãy vẽ ảnh vật AB cho thấu kính ... chữ đứng trước câu trả lời mà em cho (3đ) Câu 1: B Câu 2: D Câu 3: C câu 4: C Câu 5: D Câu 6: C II. Chọn từ cụm từ thích hợp khung điền vào chổ trống ( ) câu sau để câu (3đ) (Mỗi câu 0,5đ) Câu...
 • 4
 • 245
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra học kì môn vật lý lớp 10đề kiểm tra học kì 1 vật lý lớp 10de kiem tra hoc ki 1 vat ly lop 10đề kiểm tra học kì 2 vật lý lớp 6đề kiểm tra học kì 1 vật lý lớp 6đề kiểm tra học kì 1 địa lý lớp 10đề kiểm tra học kì i môn toán lớp 10đề kiểm tra học kì i vật lý 7đề kiểm tra học kì i môn sinh lớp 10đề kiểm tra học kì i môn hóa lớp 10đề kiểm tra học kì 1 vật lý lớp 7đề kiểm tra học kì 2 vật lý lớp 7đề kiểm tra học kì 1 vật lý lớp 9đề kiểm tra học kì môn vật lý lớp 6đề kiểm tra học kì i tiếng anh lớp 10tb ve viec tam ung co tuc 12 08 220120120 KSH BCTC Cty me QUY 4.201120130423 KSH Dinh Chinh KQKD Quy 1 Nam 201320130722-KSH-KQKD Quy 2 Nam 2013 Va Giai Trinh Bien Dong So Voi Cùng Ky – KSH20140328 20140328 KSH KQKD Kiem Toan Nam 201320100813 KSH KQKD 6 thang dau nam 2010 soat xet20100817 KSH BCTC 6 thang dau nam 2010 soat xet20111026 KSH KQKD hop nhat quy III 201120120328 KSH Nghi Quyet DHCD Thuong Nien Nam 201220100330 KSH BCTC KT 200920100505 KSH Bang CDKT QI 201020100426 KSH KQKD quy 1 201020170831 BSC Vietnam Company Visit Note VN JVC28 03 2011 - Giấy đề nghị thay đổi thông tin cổ đôngban cao bach nov2010giay denghi chuyennhuong quyenmua cp 0170428 API Annual Report 20161 uy quyen du hop dai hoi co dong bat thuong6 ly lich tom tat thanh vien hdqt mr kimuraThông báo cổ đông | TPBank Digital 4 ttr de an amc