de hsg l9 vinhphuc 2014 toan 7633 merge merge

De HSG l9 ductho 2013 2014 toan

De HSG l9 ductho 2013 2014 toan
... x − 2014 >  0 < x − 2013 <  x − 2013 < x − 2013 0 < x − 2013 <  ⇔ ⇔ Xét 2013 < x < 2014 ⇒  −1 < x − 2014 < 0 < x − 2014 <  x − 2014 < x − 2014   ⇔ x − 2013 + x − 2014 < x − 2013 ... x − 2013) 10 + ( x − 2014 ) 14 = ⇔ x − 2013 + x − 2014 = Ta có x = 2013, x = 2014 nghiệm phương trình Ta chứng minh nghiệm 7 Xét x < 2013 ⇒ x − 2014 < −1 ⇒ x − 2014 > ⇒ x − 2014 > ⇒ x − 2013 ... 2014 < x − 2013 + x − 2014 = x − 2013 + 2014 − x = 5 Xét x > 2014 ⇒ x − 2014 < −1 ⇒ x − 2013 > ⇒ x − 2013 > ⇒ x − 2013 + x − 2014 > Vậy phương trình có nghiệm x = 2013, x = 2014 ·  EDC = BAC =...
 • 4
 • 204
 • 0

Đề HSG khối 4 ( Môn toán)

Đề HSG khối 4 ( Môn toán)
... 2001-2002 C Môn toán (thời gian 60 phút) Bài 1- (3 điểm) Tính : 140 5 x 30 04 140 527 + 43 x 55 : - 175 Bài 2- ( điểm) Tính nhanh ( có trình bày cách tính):] 2001 x 767 + 2002 x 233 ( m : - m x ) : ( m ... Biểu điểm: Mỗi điểm Đề số Đề thi chọn học sinh giỏi lớp môn toán ( Thời gian 60 phút) Bài số 1- Tính giá trị biểu thức sau theo hợp lý nhất: a- ( 45 68 + 3759) - ( 45 63 + 37 64) b- ( 56 x 27 + 56 x ... biểu thức sau: ( 43 x 11 + 44 x 11 + 45 x 11 + 46 x 11 + 47 x 11) : (4 5 x 55) Bài số 3- Bố mẹ tuổi, năm trước tuổi bố gấp lần tuổi tuổi 1/7 tuổi mẹ Tính tuổi bố , mẹ hiên Bài số 4- Hình chữ nhật...
 • 12
 • 195
 • 0

đề hsg L9

đề hsg L9
...
 • 1
 • 199
 • 0

Giải đề HSG L9 (.1Y)

Giải đề HSG L9 (.1Y)
... Bài giải: Ia=I3- I4= - Ia=I4- I3= ( cách tơng đơng nên cần giải cách) Chú ý: Bằng kiến thức trên, nhng hiểu đợc nghĩa Vật lý ta giải nhiều tơng tự Cái dẫn cụ thể thuật suy luận tâm ; giải ... ampe kế nối vào điểm D 21(12 x) 42( x + 3) Ia= =2 x + 54 x + 108 x + 54 x + 108 2x +9x-66=0 ; giải ta đợc: x1 3,39 x2 -8,425(loại) Vậy vị trí chạy cách A xấp xỉ 3,39 I3= + Trong Vật lý thờng ... Con chạy C vị trí mà AC=CB Hỏi số ampe kế bao nhiêu? c Xác định vị trí chạy C để ampe kế 2/3 A Giải: a Đổi: 0,1mm2=0,1.10-6m2; áp dụng công thức: R= l ===1,5m b RM=+=3,5; IM===2A; UAC=2.1,5=3V...
 • 6
 • 209
 • 0

Đề HSG L9 (7-12) - HD giải (.3Y)

Đề HSG L9 (7-12) - HD giải (.3Y)
... đa 2V I1 =2V/5 = 0,4A I2= 2/1= 2A Vậy IM = 2,4A Bài 9: Gọi loại x loại 24 -x Ta có phơng trình: 3x +(24-x) = 100 Giải x=10 Vậy loại 10; loại 14 Bài 10: Đèn sáng bình thờng nên ta có U1=UAC=3V, ... trở RX mắc thêm vào mạch Nêu cách mắc RX vào mạch cách mắc RX có giá trị ôm? + A B r R1 Hớng dẫn giải Bài a K mở: tính đợc RAB=2 ; RMach=3 IM=2A; IA=1A K đóng: tính đợc RAB=1,5 ; RMach=2,5 ... nguồn điện? U + r A B Bài 12(3 điểm): Cho mạch điện nh hình vẽ: UAB= 6V ; R = r = a Đèn ghi 3V-3W Tính RĐèn IĐèn (dòng điện định mức) Đèn sáng nào? b Để đèn sáng bình thờng ngời ta lấy điện...
 • 4
 • 185
 • 0

Đáp án Đề HSG huyện 08-09 Toán 9

Đáp án Đề HSG huyện 08-09 Toán 9
... (1) D M H Xét ∆AMB ∆ CMH có: · · AMB = CMH (đối đỉnh), kết hợp với (1) · ⇒ CHM = · ABM = 90 0 hay · ACH = 90 0 B N ⇒ A H thuộc đường tròn có đường kính AC (tức H thuộc đường tròn ngoại tiếp ABCD) ... Mà VP = 5, dấu xẩy ⇔ x +1 − x = ⇔ x +1 = − 2x ⇔ x = Điều kiện: x ≥ ( x − 9) + 25 25 25 = x +3+ − ≥ ( x + 3) − ⇔ Q ≥ 10 − = Q= x +3 x +3 x +3 b 25 ⇔ x = (TM điều kiện) Vậy...
 • 2
 • 179
 • 0

Đáp án đề HSG huyện 08-09 Toán 9 V2

Đáp án đề HSG huyện 08-09 Toán 9 V2
... 41) = 59 ⇔ ( p − q ) ( p + q ) = 59  p − q =  p = 30 ⇔ Nhưng 59 số nguyên tố, nên:   p + q = 59  q = 29 2 Từ n + 18 = p = 30 = 90 0 suy n = 882 Thay vào n − 41 , ta 882 − 41 = 841 = 292 = ... b = k Nếu b = ⇒ a = ⇒ 81 = + = (thỏa điều kiện toán) Nếu b = ⇒ a = ⇒ 64 = + = (thỏa điều kiện toán) Nếu b = ⇒ a = ⇒ 49 = + = (thỏa điều kiện toán) 3.1 3,25đ) (1,0) 0, D N A E B L M d ...
 • 3
 • 177
 • 0

Xem thêm