Đề thi trắc nghiệm vật lí lí sinh YDS

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Vật 7 pdf

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Vật lí 7 pdf
... biến thi n điều hoà với chu kỳ T Năng lượng điện trường tụ điện A biến thi n điều hoà với chu kỳ 2T B không biến thi n điều hoà theo thời gian T D biến thi n điều hoà với chu kỳ C biến thi n ... B 440W C 460W D 172 .7W Câu 26: Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm Vận tốc vật qua vị trí cân ... phương ngang với biên độ A (hay xm) Li độ vật động vật lò xo A A A A B x = ± C x = ± D x = ± A x = ± 2 4 Câu 16: Một lắc gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m vật có khối lượng m = 250g, dao động điều...
 • 4
 • 228
 • 2

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Vật 8 doc

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Vật lí 8 doc
... biến thi n điều hoà với chu kỳ T Năng lượng điện trường tụ điện T A không biến thi n điều hoà theo thời gian B biến thi n điều hoà với chu kỳ C biến thi n điều hoà với chu kỳ T D biến thi n ... 100N/m vật có khối lượng m = 250g, dao động điều hoà với biên độ A = 6cm Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân quãng đường vật π s 10 A 24cm B 9cm C 6cm D 12cm Câu 40: Một vật thực ... lượng 400g treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm Vận tốc vật qua vị trí cân có độ lớn A 6, 28 (m/s) B (m/s) C (m/s) D (m/s) Câu 20: Trong...
 • 4
 • 206
 • 1

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Vật 9 pdf

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Vật lí 9 pdf
... biến thi n điều hoà với chu kỳ T Năng lượng điện trường tụ điện A biến thi n điều hoà với chu kỳ 2T B không biến thi n điều hoà theo thời gian T C biến thi n điều hoà với chu kỳ D biến thi n ... có độ cứng k = 100N/m vật có khối lượng m = 250g, dao động điều hoà với biên độ A = 6cm Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân quãng π s 10 A 12cm B 24cm C 6cm D 9cm Câu 34: Một sóng ... 50 Ω C1 = F đường vật π C R = 40 Ω C1 = 10 π −3 π F D R = 50 Ω C1 = 10 −3 π F Câu 37: Một lắc lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu gắn vật Gọi độ giãn lò xo vật vị trí cân Δl...
 • 4
 • 203
 • 0

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Vật 10 doc

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Vật lí 10 doc
... 31: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương có phương trình dao động x1 = sin (10 t )(cm) x = sin (10 t + π )(cm) Phương trình dao động tổng hợp vật A x = sin (10 t + π B x = sin (10 t ... gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m vật có khối lượng m = 250g, dao động điều hoà với biên độ A = 6cm Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân quãng đường vật π s 10 A 24cm B 6cm C 9cm D ... suất toả nhiệt Câu 21: Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm Vận tốc vật qua vị trí cân có độ lớn...
 • 4
 • 394
 • 3

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Vật 263 pdf

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Vật lí 263 pdf
... 100N/m vật có khối lượng m = 250g, dao động điều hoà với biên độ A = 6cm Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân quãng đường vật A 24cm π s 10 B 12cm C 6cm D 9cm Trang 2/4 - Mã đề thi 263 ... biến thi n điều hoà với chu kỳ T Năng lượng điện trường tụ điện T A không biến thi n điều hoà theo thời gian B biến thi n điều hoà với chu kỳ C biến thi n điều hoà với chu kỳ 2T D biến thi n ... độ A (hay xm) Li độ vật động vật lò xo A A A A B x = ± C x = ± A x = ± D x = ± 2 4 - - HẾT -Trang 4/4 - Mã đề thi 263 ...
 • 4
 • 177
 • 0

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Vật 6 pdf

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Vật lí 6 pdf
... biến thi n điều hoà với chu kỳ T Năng lượng điện trường tụ điện T A biến thi n điều hoà với chu kỳ B không biến thi n điều hoà theo thời gian C biến thi n điều hoà với chu kỳ 2T D biến thi n ... hoà với chu kỳ T Câu 26: Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160 N/m Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm Vận tốc vật qua vị trí cân có ... trở 60 V Hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện A 160 V B 80V C 40V D 60 V Câu 32: Cho lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, đầu cố định, đầu gắn vật nơi có gia tốc trọng trường g Khi vật...
 • 4
 • 172
 • 0

Tổng Hợp PP Giải Các Dạng Đề Thi Trắc Nghiệm Vật - 2009 pot

Tổng Hợp PP Giải Các Dạng Đề Thi Trắc Nghiệm Vật Lí - 2009 pot
... Luyn thi i hc Phng phỏp gii toỏn Vt Lý 12 Trng THPT - Phong in Ch 10 Xỏc nh nh ca mt vt qua h " thu kớnh- LCP" 79 1.Trng hp: AB - TK - LCP 79 2.Trng hp: AB - ... hp: AB - LCP - TK 80 Ch 11 Xỏc nh nh ca mt vt qua h " thu kớnh- BMSS" 80 1.Trng hp: AB - TK - BMSS 80 2.Trng hp: AB - LCP - TK ... 22 Ch Xỏc nh bin thi n nh chu k T bit bin thi n nh gia tc trng trng g, bin thi n chiu di l 22 Ch Xỏc nh bin thi n nh chu k T bit nhit bin thi n nh t; a lờn cao...
 • 113
 • 143
 • 0

DE THI TRAC NGHIEM VAT LI 9

DE THI TRAC NGHIEM VAT LI 9
... điện tiêu thụ ấm Đáp án : a) I = P/U = 528 /220 = 2,4A b) R = U /I =220/ 2,4 =91 ,7 Ω c)A = UI t = 440 1800 = 792 000 Bài 19) Hai bóng đèn sáng bình thường có điện trở R1 = 7.5 Ω R2=4,5 Ω Dòng điện ... trở suất nói đồng dẫn điện tốt nhôm? Câu ) Hệ thức thể mối li n hệ điện trở R dây dẫn với chiều dài l, tiết diện S điện trở suất p vật li u làm dây dẫn? Câu 5) Phát biểu viết biểu thức định luật ... 75W b) A = P.t = 0,075.4.30 3600 = kW h = 9số Bài 23) Một đoạn mạch gồm bóng đèn có ghi 6V- 4,5W mắc nối tiếp với biến trở đặt vào hiệu điện không đổi 9V Điện trở dây nối ampe kế nhỏ a) Đóng công...
 • 6
 • 89
 • 0

Đề ôn thi THPT quốc gia 2017 môn vật lý có đán án ( có key)

Đề ôn thi THPT quốc gia 2017 môn vật lý có đán án ( có key)
... & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ ( thi gồm 04 trang) ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015 – 2016 Mơn: VẬT LÍ 11 (Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề ) Họ, tên thí sinh: ... DỤC & ĐT BẮC NINH ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015 – 2016 TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH Mơn: VẬT LÍ 11 SỐ (Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề ) ( thi gồm 04 trang) Họ, tên thí sinh: ... THUẬN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC QUỐC GIA NĂM 2016 MƠN :VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút (5 0 câu trắc nghiệm) Câu 1: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, hai khe S S2 chiếu ánh sáng đơn sắc bước...
 • 50
 • 256
 • 0

Gián án MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHI HỌC VÀ LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM VẬT

Gián án MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHI HỌC VÀ LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ
... nhầm vào phiếu trả lời trắc nghiệm Làm đến câu dùng bút chì tô vào câu phiếu trả lời trắc nghiệm, không đánh dấu vào đề thi ghi nháp tô sau thời gian bị nhầm lẫn Phải xem số liệu tính toán có ... phòng thi Phiếu trả lời trắc nghiệm bài làm thí sinh Thí sinh phải ghi đầy đủ mục theo qui định mực khác màu đỏ Phải tô số báo danh theo qui định Để làm bài thí sinh phải đem vào phòng thi ... kiến thức biết không Chẳng hạn bước sóng ánh sáng tìm thí nghiệm giao thoa ánh sáng nhìn thấy (0,76µm ≥ λ ≥ 0,40µm) Khi tính bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm giao thoa mà vượt giới hạn cần xem...
 • 4
 • 292
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM QUẢN DỰ ÁN

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM QUẢN LÍ DỰ ÁN
... vấn đề 38 .Dự án A có suất nội hoàn IRR = 21% Dự án B có IRR = 7% Dự án C có IRR = 31% Dự án D có IRR = 19% Bạn chọn thực dự án để đạt kết tốt nhất? A ? Dự án A B ? Dự án B C :-) Dự án C D ? Dự án ... tổ chức dự án 83.Vào cuối dự án, giám đốc dự án xác định dự án thêm vào lĩnh vực chức khả thể suất Khách hàng bày tỏ thỏa mãn với dự án Điều có nghĩa xét góc độ thành công dự án? A ? Dự án thành ... hoạch dự án không chứa đựng ngân sách dự án giới hạn chi phí Đây dự án nhỏ D ? Không thể ước tính kinh phí kế hoạch dự án chưa tạo Một giám đốc dự án hoàn tất kế hoạch khắc phục rủi ro cho dự án...
 • 31
 • 936
 • 2

3 bí quyết giúp bạn làm tốt bài thi trắc nghiệm Vật 2012 doc

3 bí quyết giúp bạn làm tốt bài thi trắc nghiệm Vật lí 2012 doc
... hợp Vậy chọn C 3 Biết vận dụng linh hoạt phương pháp “loại trừ đoán” Do đặc điểm thi trắc nghiệm không đòi hỏi trình bày lời giải thi tự luận, nhiều câu hỏi, ta chọn nhanh phương án đề thi trắc ... quy tắc khoa học Ví dụ nên viết: 1,2.10 3 m thay 0,0012 m ; nên viết 3, 5.106 m/s thay 3. 500.000 m/s! Chẳng hạn câu trắc nghiệm có hai đáp án có trị số, bạn cần so sánh xem chúng khác điểm (đơn ... Chú ý đơn vị, thứ nguyên tính hợp kết Khi làm xong phép tính, bạn cần lưu ý đơn vị câu trả lời đề thi, bạn cân nhắc xem đáp số có phù hợp với thực tế không, bạn ý đơn vị cách viết kết theo quy...
 • 7
 • 249
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm " MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHI HỌC VÀ LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM VẬT " ppt

Sáng kiến kinh nghiệm
... phòng thi Phiếu trả lời trắc nghiệm bài làm thí sinh Thí sinh phải ghi đầy đủ mục theo qui định mực khác màu đỏ Phải tô số báo danh theo qui định Để làm bài thí sinh phải đem vào phòng thi ... đề thi (nháp lên phiếu trả lời lại không phạm qui) Đừng quên tô tô nhầm vào phiếu trả lời trắc nghiệm Làm đến câu dùng bút chì tô vào câu phiếu trả lời trắc nghiệm, không đánh dấu vào đề thi ... xem số liệu tính toán có phù hợp với kiến thức biết không Chẳng hạn bước sóng ánh sáng tìm thí nghiệm giao thoa ánh sáng nhìn thấy (0,76m    0,40m) Khi tính bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm...
 • 5
 • 182
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm " 3 bí quyết giúp bạn làm tốt bài thi trắc nghiệm Vật " docx

Sáng kiến kinh nghiệm
... hợp Vậy chọn C 3 Biết vận dụng linh hoạt phương pháp “loại trừ đoán” Do đặc điểm thi trắc nghiệm không đòi hỏi trình bày lời giải thi tự luận, nhiều câu hỏi, ta chọn nhanh phương án đề thi trắc ... quy tắc khoa học Ví dụ nên viết: 1,2.10 3 m thay 0,0012 m ; nên viết 3, 5.106 m/s thay 3. 500.000 m/s! Chẳng hạn câu trắc nghiệm có hai đáp án có trị số, bạn cần so sánh xem chúng khác điểm (đơn ... Chú ý đơn vị, thứ nguyên tính hợp kết Khi làm xong phép tính, bạn cần lưu ý đơn vị câu trả lời đề thi, bạn cân nhắc xem đáp số có phù hợp với thực tế không, bạn ý đơn vị cách viết kết theo quy...
 • 7
 • 207
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm vật lí 11đề thi trắc nghiệm vật lí 9đề thi trắc nghiệm vật lí 10 học kì 1đề thi trắc nghiệm địa lí kinh tếđề thi trắc nghiệm địa lí lớp 5đề thi trắc nghiệm địa lí 12đề thi trắc nghiệm nguyên lí thống kêcong thuc day du de giai trac nghiem vat li 12đề thi trắc nghiệm tâm lí học đại cươngđề thi trắc nghiệm vật lý 11de thi trac nghiem vat lieu hoctài liệu tham khảo về đề thi trắc nghiệm vật lý lớp 10đề thi trắc nghiệm vật lý a2đề thi trắc nghiệm vật liệu xây dựngđề thi trắc nghiệm vật lý 10PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại