KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM 2012 XÃ THẠNH LỢI

HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU KHIỂN, DỰ BÁO LŨ, DỰ BÁO NGẬP LỤT VÙNG HẠ DU VÀ ĐIỀU HÀNH HỒ CHỨA THEO THỜI GIAN THỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO, GIẢM NHẸ THIÊN TAI doc

HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU KHIỂN, DỰ BÁO LŨ, DỰ BÁO NGẬP LỤT VÙNG HẠ DU VÀ ĐIỀU HÀNH HỒ CHỨA THEO THỜI GIAN THỰC PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO, GIẢM NHẸ THIÊN TAI doc
... xây dựng giải pháp “Xây dựng hệ thống thông tin giám sát - điều khiển, dự báo lũ, dự báo ngập lụt vùng hạ du điều hành hồ chứa theo thời gian thực phục vụ công tác phòng chống lụt, giảm nhẹ thiên ... xây dựng sửa chữa nâng cấp hồ chứa thiết phải có hạng mục xây dựng Hệ thống giám sát điều khiển, dự báo lũ, dự báo ngập lụt phía hạ du điều hành hồ theo thời gian thực phục vụ công tác phòng chống ... mềm giám sát điều khiển hồ chứa dựa công nghệ WebGis 3.2 Chức tính toán dự báo lũ, dự báo ngập lụt phía hạ du điều hành hồ chứa: Chức thực thông qua phần mềm dự báo lũ, dự báo ngập lụt phía hạ...
 • 9
 • 352
 • 1

Kế Hoạch Phòng chống lụt bão năm 2009

Kế Hoạch Phòng chống lụt bão năm 2009
... 181 PGD&ĐT Hà Trung việc phòng chống lụt bão năm 2008 - Căn vào đặc điểm tình hình cụ thể trờng tiểu học Hà Yên định: Điều kiện toàn ban ban đạo phòng chống lụt bão năm 2008 gồm Ông (Bà) có tên ... ban đạo phòng chống lụt bão năm 2008 Hiệu trởng trờng tiểu học Hà yên - Căn vào điểm điều 18 Điều lệ trờng Tiểu học nhiệm vụ quyền hạn hiệu trởng trờng tiểu học - Căn vào nhiệm vụ năm hoc 2007-2008 ... phòng gD & ĐT hà trung Trờng Tiểu học Hà Yên Số : 25 / 2008/ QĐ-HT cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Yên, ngày 23 tháng năm 2008 định v/v kiện toàn ban ban đạo phòng...
 • 3
 • 1,017
 • 3

xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão

xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão
... lợi dụng tình hình mưa bão trộm cắp tài sản nhà nước, nhân dân - Ban CHQS xã trực tiếp huy lực lượng DQTV tham gia sử chí có tình sảy địa bàn có lệnh điều động cấp - Trên kế hoạch đạo PCLB ban đạo...
 • 2
 • 2,815
 • 3

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất giải pháp cấp nước, phòng chốnglụtgiảm nhẹ thiên tai trên lưu vực sông thạch hãn ô lâu

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất giải pháp cấp nước, phòng chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai trên lưu vực sông thạch hãn  ô lâu
... lưu vực sông Thạch Hãn Ô Lâu cách bền vững đề xuất đề tài : Nghiên cứu ứng dụng sở khoa học thực tiễn đề xuất giải pháp cấp nước, phòng chống lụt giảm nhẹ thiên tai lưu vực sông Thạch Hãn ... xuất, giải pháp cấp nước cụ thể cho vùng d) Nghiên cứu đề xuất giải pháp tiêu nước, phòng chống lụt giảm nhẹ thiên tai cho lưu vực sông Thạch Hãn Ô Lâu sở khoa học giải pháp đề xuất bao gồm ... chưa giải nên tình trạng ngập úng xảy Như đề tài Nghiên cứu ứng dụng sở khoa học thực tiễn đề xuất giải pháp cấp nước, phòng chống lụt giảm nhẹ thiên tai lưu vực sông Thạch Hãn Ô Lâu cần...
 • 243
 • 220
 • 0

nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của các biện pháp cấp thoát nước ,chống lũ lụtgiảm nhẹ thiên tai áp dụng cho lưu vực sông hương tỉnh thừa thiên huế

nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của các biện pháp cấp thoát nước ,chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai áp dụng cho lưu vực sông hương tỉnh thừa thiên huế
... H s ti Khoai hố thu S ngy ti Khoai ụng xuõn Mc ti Cõy trng 0.0 0.00 0.00 0.00 Thỏng Từ kết tính toán nhu cầu nước cho loại trồng, diện tích gieo trồng tương lai, xác định nhu cầu nước cho trồng ... kho sỏt, khoan thm dũ, thớ nghim ca on a cht 708 cho thy cỏc l khoan gp nc nht cú t lu lng (q) ln hn 0,2 l/sm chim 31,41%, cỏc l khoan gp nc mn cú khoỏng ln hn g/l chim 45,7%, cỏc l khoan nghốo ... cp nc cho lu vc sụng Hng : 32 2.3 Tớnh toỏn xỏc nh yờu cu cp nc cho cỏc ngnh kinh t 34 2.3.1 Yờu cu cp nc cho nụng nghip: 34 2.3.2 Yờu cu cp nc cho nuụi trng thy sn: 42 2.3.3 Yờu cu cp nc cho...
 • 122
 • 237
 • 2

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNGGIẢM NHẸ THIÊN TAI ĐẾN NĂM 2020 pdf

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI ĐẾN NĂM 2020 pdf
... chống giảm nhẹ thiên tai Đưa kiến thức phòng, Chương trình, Kế hoạch Hành động thực Chiến lược Quốc gia phòng, chống GNTT đến năm 2020 Bộ Nông nghiệp PTNT  chống giảm nhẹ thiên tai vào chương ... Chiến lược Quốc gia phòng chống giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 với nội dung sau đây: II MỤC TIÊU Chương trình hành động xây dựng nhằm thực Chiến lược Quốc gia phòng chống giảm nhẹ thiên tai đến năm ... Chiến lược Quốc gia phòng, chống GNTT đến năm 2020 Bộ Nông nghiệp PTNT  VII ĐÁNH GIÁ Việc triển khai thực kế hoạch hành động Chiến lược Quốc gia phòng, chống giảm nhẹ thiên tai gắn chặt với kế hoạch...
 • 39
 • 542
 • 1

ke hoach phong chong bao lut

ke hoach phong chong bao lut
... dao, dựa, đinh, búa, ni long, bao bì, cát, - Yêu cầu: + Giằng néo tất cửa sổ, cửa phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú toàn trường + Giằng néo nhà xe, dùng bao cát đắp lên mái lợp nơi có ... đắp lên mái lợp nơi có nguy tốc mái + Chặt bớt nhánh hoa sữa, xà cừ số khác không để gió lay đổ + Bao bọc máy tính, hồ sơ vào ni lông, di chuyển đến phòng an toàn cần thiết - Đảm bảo an toàn tính...
 • 4
 • 210
 • 0

Kế hoạch phòng chống bão lụt, Quyết định

Kế hoạch phòng chống bão lụt, Quyết định
... huy phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai năm 2011có nhiệm vụ thực xây dựng kế hoạch thực công tác phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai năm 2011theo đạo Ban huy phòng, chống lụt, bão giảm ... 2011 xây dựng kế hoạch tiến hành công tác phòng, chống lụt, bão trường - Các thành viên Ban huy phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai phân công trực 24/24 ngày dự báo có bão lụt, theo dõi ... quy định nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng; - Thực phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai năm 2011 - Căn tình hình cụ thể nhà trường, để chủ động phòng, chống, giảm nhẹ đến mức thấp lụt, bão thiên...
 • 5
 • 219
 • 0

RÀ SOÁT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG CHỐNGGIẢM NHẸ THIÊN TAI

RÀ SOÁT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI
... bước để triển khai kế hoạch tỉnh (d) soát kế hoạch hành động hoàn tất Bộ việc triển khai Chiến lược Quốc gia (e) soát kế hoạch hành động hoàn tất tỉnh việc triển khai Chiến lược Quốc gia (f) ... a soát kế hoạch hành động hoàn tất Bộ việc triển khai Chiến lược Quốc gia b soát kế hoạch hành động hoàn tất tỉnh việc triển khai Chiến lược Quốc gia c Dựa theo yêu cầu Chiến lược Quốc gia ... xây dựng kế hoạch hành động triển khai Chiến lược Quốc gia Mục tiêu cụ thể bao gồm: i soát kế hoạch hành động hoàn tất Bộ việc triển khai Chiến lược Quốc gia j soát kế hoạch hành động hoàn...
 • 27
 • 101
 • 0

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG CHỐNGGIẢM NHẸ THIÊN TAI ĐẾN NĂM 2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI ĐẾN NĂM 2020
... Chương trình thực Chiến lược Quốc gia phòng, chống GNTT đến năm 2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI ĐẾN NĂM 2020 I SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Việt ... Phòng, chống Giảm nhẹ thiên tai tổ chức quản lý thực Chiến lược, Kế hoạch hành động Quốc gia Phòng, chống Giảm nhẹ thiên tai Chương trình thực Chiến lược Quốc gia phòng, chống GNTT đến năm 2020 ... thực hiện: Đến năm 2020 Cơ quan đạo thực hiện: Bộ Nông nghiệp PTNT đạo, đơn vị liên quan địa phương thực IV NGUỒN TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ PHÒNG CHỐNG VÀ GIẢM NHẸ THIÊN...
 • 30
 • 208
 • 0

kế hoạch 5 năm phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai cấp

kế hoạch 5 năm phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai cấp xã
... khác ( phòng chống lụt bão hàng năm hay nguồn ngân sách khác) 3.1 3.2 3.3 Bảng C4: Kế họach phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai Biểu C4 TỔNG HỢP KẾ HỌACH NĂM PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI (5- DPMP) ... … PHẦN 3: KẾ HOẠCH NĂM PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI CẤP XÃ 3.1 Mục tiêu tiêu chí kế hoạch 3.1.1 Mục tiêu tổng quát (5 năm ): 3.1.2 Mục tiêu cụ thể: Chỉ báo (nhóm đối tượng, báo, kết mong đợi) ... Bảng C3: Kế họach đề xuất thôn Bảng C4: Kế họach phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai Bảng C5: Tổng hợp ngân sách kế họach Bảng C6 (a,b): Đề xuất kế hoạch năm (hàng năm) Bảng C7: Giám sát thực cấp thôn...
 • 10
 • 520
 • 3

Ke hoach phong chong Bao luc hoc duong

Ke hoach phong chong Bao luc hoc duong
... nạn xã hội Xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, thầy, cô giáo gương sáng tri thức, đạo đức tiên phong hoạt động ngăn chặn, trừ: bạo lực học đường tệ nạn xã hội Trên nội dung thực kế hoạch phòng...
 • 2
 • 2,948
 • 13

báo cáo kế hoach phòng chống HIV

báo cáo kế hoach phòng chống HIV
... liêu hướng dẫn phòng chống ̣ HIV/ AIDS vào các giờ chơi tuầ n III.Kết thực - 100% cán giáo viên nhận thức, hiểu biết cách phòng chống bệnh HIV - Toàn đơn vị không bị bệnh HIV/ AIDS - Thực ... - Phổ biến kiến thức phòng tránh cách phát tài liệu cho Cán bô ̣ viên chức và ho ̣c sinh khố i 3,4,5 - Tổ chức thực ký cam kết phòng chống ngăn ngừa HIV/ AIDS cho CBVC - Tổ chức ... biểu đáng lo ngại Nhà trường Công đoàn giữ vững “ Phòng bệnh chữa bệnh” công tác phòng chống HIV/ AIDS theo chỉ đa ̣o của cấ p Nơi nhận : - Phòng GD-ĐT Đức Linh; - Lưu VP HIỆU TRƯỞNG ký Hoàng...
 • 2
 • 368
 • 1

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ KHOAN PHỤT VỮA GIA CỐ ĐÊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃOBẢO VỆ ĐÊ ĐIỀU

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ KHOAN PHỤT VỮA GIA CỐ ĐÊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ BẢO VỆ ĐÊ ĐIỀU
... thấp: Thời gian đánh vữa lâu (từ 30 phút-40 phút), đánh vữa phải dừng bơm vữa ngợc lại - Không kiểm soát đợc tỷ lệ chất lợng dung dịch vữa Máy khoan vữa hệ cũ C.1 Máy khoan vữa KPV: - ép vữa bơm ... trục Moyno Máy khoan vữa KPV ép vữa nén C.2 Cấu tạo: - Động nổ kiểu khuấy vữa riêng biệt - Trục khuấy vữa đứng - Vật liệu làm vữa: Bột sét nghiền qua kiểm dịch chất lợng Máy khoan vữa kiểu Ưu điểm: ... đầu thuỷ lực: Giá thành cao khoảng phút đến 20 phút, vừa ép vữa, vừa đánh vữa 400% thiết bị bơm phải nhập ngoại - Đảm bảo vệ sinh môi trờng Thời gian sử dụng ngắn Khi máy vận - Vật liệu sử dụng...
 • 117
 • 634
 • 0

Xem thêm