100 bai tap nang cao lop 9 hinh hoc

bài tập nâng cao lớp 9

bài tập nâng cao lớp 9
... Vesuvius 47 Mount Vesuvius erupted ………………… a 79 years before the birth of Jesus Christ b 79 years after the birth of Jesus Christ c 2000 years ago d 79 centuries ago 48 In the context of the passage, ... outrageous flapper style of the 192 0s included lower waistlines, long necklaces and short hair Men’s suits became looser and were worn with a long tie During the 196 0s women wore miniskirts, jeans ... ……………shining right now a is b are c.were d would 22 The first man walked on the moon ………… 21 July 196 9 a.on b.in c at d.until 23 The two sides agreed an ………………of prisoners of war a exchanges b exchanging...
 • 9
 • 268
 • 0

bai tap nang cao lop 9

bai tap nang cao lop 9
... (m 4) Cỏc bi chn lc - ụn toỏn 18nm hc 20 09 - 2010 -Hóy th sc ! 19 ) + ] 1 19 19 => x1 x = (m + ) + = 19 m + =0 m=2 2 4 Vy x1 x t giỏ tr nh nht bng 19 m = = 4m2 + 4m + 20 = 4(m2 + m + 5) = 4[(m ... cú : 9m 6(m 2) + m -3 = 4m = -9 m = - i chiu vi iu kin (*), giỏ tr m = - 9 tho *) Cỏch 2: Khụng cn lp iu kin / m thay x = vo (1) tỡm c m = vo phng trỡnh (1) : 9 - x2 2(- - 2)x - = -9x2 ... nhanh nht a) 2x2 + 2007x 20 09 = b) 17x2 + 221x + 204 = c) x2 + ( )x - 15 = d) x2 (3 - )x - = Gii a) 2x2 + 2007x 20 09 = cú a + b + c = + 2007 +(-20 09) = c 20 09 Vy phng trỡnh cú hai nghim phõn...
 • 39
 • 126
 • 0

Bài tạp nâng cao hóa 9 có đáp án

Bài tạp nâng cao hóa 9 có đáp án
... : Số mol H = ½ x + 3/2y + z = 0,45 Bài tóan hỗn hợp Bài tập : Chia 15g hh Al Mg làm hai phần  Phần1:Cho vào 600ml HCl xM thu khí A dd B Cô cạn dd B thu 27,9g muối khan  Phần : Cho vào 800ml ... loại Bài giải Nếu TN1 mà HCl dư TN2 tăng lượng axit  lượng muối tạo phải không đổi (trái với giả thiết) Vậy TN1 kim loại dư , HCl hết  Nếu toàn lượng HCl TN2 tạo muối lượng muối phải (27 ,9 : ... Bài giải  PTHH : K + H2O  KOH + ½ H2 Al + H2O + KOH  KAlO2 + 3/2 H2 K + HCl  KCl + ½ H2 Al +...
 • 6
 • 3,549
 • 84

CÁC BÀI TẬP NÂNG CAO SINH 9

CÁC BÀI TẬP NÂNG CAO SINH 9
... Bài tập Sinh - Tháng 11 - 2008 9) Cho cà chua thân cao, đỏ lai với cà chua thân thấp vàng; F1 thu hoàn toàn thân cao, đỏ Cho F1 giao phấn thu F2 : 718 cao, đỏ ; 241 cao, vàng ; 236 ... trí dấu chấm tâm động NST ) GV : Trần Minh Quýnh - Cam Lộ- DĐ: 098 5 398 715 Trang : Bài tập Sinh - Tháng 11 - 2008 TRẮC NGHIỆM NÂNG CAO Câu : Vai trò enzim ADN polimeraza trình nhân đôi ADN : A Tháo ... Tiếp hợp trao đổi chéo bất thường Câu 19 Tác nhân gây đột biến: A Các tác nhân vật lí tia X, tia cực tím C Các rối loạn sinh lí, sinh hoá nội bào E A, B C B Các tác nhân hoá học cônxixin, nicôtin...
 • 4
 • 10,481
 • 164

Bài tập nâng cao hóa 9

Bài tập nâng cao hóa 9
... có công thức hóa học chung RH3 Trong oxit có hóa trò cao nguyên tố này, oxi chiếm khoảng 70,74% khối lượng Xác đònh tên cho biết tính chất nguyên tố này? 17/28 Bài tập hóa nâng cao 6.6./ nguyên ... 24/28 Bài tập hóa nâng cao IV/ LUYỆN TẬP 4.1./ Bằng phản ứng hóa học, chứng minh axit axetic mạnh axit cacbonic, yếu axit sunfuric? 4.2./ Cho kim laọi Na tác dụng với 10ml rượu etylic 96 0 a) ... phương pháp hóa học làm khí có lẫn tạp chất : a) Khí metan có lẫn khí propilen b) Khí etan có lẫn khí etilen c) Khí etilen có lẫn khí CO2 Viết PTHH phản ứng xảy 19/ 28 Bài tập hóa nâng cao 3.2./...
 • 28
 • 5,417
 • 58

bai tap nang cao anh 9

bai tap nang cao anh 9
... d – whose 18 Mount Pinatubo,…… is a volcano in the Philippines, erupted in 199 1 a- who b – whose c – which d – that 19 I can’t hear what you are saying Can you………the radio ? a – turn down b – ... volcano III/ (Grammar and Structure) – Choose a, b, c or d to complete the following sentences 15 In 199 5, a huge earthquakes………….the city of Kobe in Japan a– strike b – struck c – striking d – strike ... brothers are not 12 It is very hot,… 13 Mount Pinatubo,… is a volcano in the Philippines, erupted in 199 1 a, so I turn off air conditioner b, so I turn off the air conditioner a, which b, who c, whom...
 • 24
 • 365
 • 2

bai tap nang cao sinh 9

bai tap nang cao sinh 9
... phải, sinh người trai thuận tay phải gái thuận tay trái - Người trai lớn lên cưới vợ thuận tay trái sinh cháu thuận tay phải cháu thuận tay trái - Người gái lớn lên lấy chồng thuận tay phải sinh ... hình giống bố mẹ b Bố mẹ có thân dài, F1 sinh có thân dài, có thân ngắn c Mẹ có thân ngắn, bố có thân dài, F1 có thân dài d Bố thân ngắn, mẹ có thân dài, F1 sinh có thân dài, có thân ngắn Bài Ở người, ... so với thuận tay trái, gen xác định tính trạng nằm NST thường a Một cặp vợ chồng thuận tay phải, sinh hai người con, người đầu thuận tay phải, người thứ hai thuận tay trái Hãy xác định kiểu gen...
 • 2
 • 950
 • 21

bai tap nang cao lop 10

bai tap nang cao lop 10
... đïc14,9g muối.Tìm công thức Người soạn : GV THPT ……  Trang 2: (HH10&11-NC)  iới thiệu số đề nâng cao Hóa Học 10& 11 X? Viết phương trình muối X bò điện phân nóng chảy điện phân ... khác để nhận biết) 9.Cho 8,1 gam kim loại R hóa trò III tác dụng vừa đủ với 10, 08 lít khí Cl2(đktc) Gọi tên kim loại R 10. Viết phương trình phản ứng xảy cho dung dòch HCl tác dụng với: Cu(OH)2, ...  iới thiệu số đề nâng cao Hóa Học 10& 11 b Tính khối lượng muối hỗn hợp ban đầu Khi hòa tan b(g) oxit kim loại hóa trò II lượng...
 • 3
 • 332
 • 1

Tài liệu Bài tập nâng cao ĐS 9

Tài liệu Bài tập nâng cao ĐS 9
... hai nghiệm Tìm giá trị lớn biểu thức A = x1 x2 + x1 + x2 − Bài 20:  a) Cho biểu thức: P = 1 −  x−3 x   x −3 x −2 9 x  + − .  x 9  2 − x 3+ x x + x − 6 *) Rút gọn biểu thức P *) Tìm ... x = e) Giải phương trình: x3 − x − x = Bài 16: a) Cho x= 2 +1 −1 − +1 +1 Tính giá trị biểu thức: A = ( x − x3 − x + x − 1) b) Rút gọn biểu thức: P = 20 09 2+ 3+ 6+ 8+4 2+ 3+ x− y c) Cho x − y ... + =  d) Giải hệ phương trình:  2 x + y + x + y − =   x + 10 + y − =   x − + y + 10 = Bài 19: x2 − x x + x ( x − 1) − + a) Cho biểu thức: P = x + x +1 x x −1 *) Rút gọn P b) Giải phương...
 • 5
 • 266
 • 2

bài tập nâng cao lớp 8 có lời giải

bài tập nâng cao lớp 8 có lời giải
... Trung hoà lít dd Y cần 3,25 lit dd H2SO4 3,25a mol Nên: ta có: 2b1+ b2 = 6,5a ** Từ * ** ta hệ PT: b1+ b2 = 4a * 2b1+ b2 = 6,5a ** Giải hệ PT ta có: b1 = 2,5a ; b2 = 1,5 a Theo ra: trung ... tạo -> lít dd X chứa (b1+ b2) mol NaOH Theo PT: H2SO4 + 2NaOH -> Na2SO4 + 2H2O lit dd H2SO4 2a mol -> 4a Nên ta có: b1+ b2 = 4a * Trộn lít B1 + lít B2 tạo -> lít dd Y chứa (2b1+ b2) ... Trộn 2l dd A (có 2a mol) với lít ddB (có 3b mol) tạo l dd Y KOH d Trung hoà lit Y cần 0,2 = mol HCl PT: H2SO4 + 2KOH -> K2SO4 + 2H2O 2a 4a Theo PTPƯ: KOH d = 3b 4a = ** Từ * ** ta hệ PT: 3a...
 • 2
 • 12,339
 • 122

7.bai tap nang cao hoa 9 P1 docx

7.bai tap nang cao hoa 9 P1 docx
... 6% V 1,03 0,06 6,18 V = 98 98 00 Số mol H3PO4 có 3V ml dung dịch 4% 12,24 V 3V 1,02 0,04 = 98 00 98 Số mol H3PO4 có 2V ml dung dịch 2% 2V 1,01 0,02 98 = 4,04 V 98 00 Tổng số mol H3PO4 ba ... số mol AgNO3 gấp lần số mol CuSO 0,3 = 0 ,9 mol Ta có: b = 70 65 ì + ì ì 0 ,9 0 ,9 108 = 205 ,9 (gam) Vậy khối lợng miếng Zn thứ hai tăng: 205 ,9 -70 =135 ,9 (gam) Bài 75 Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn ... hoàn toàn 320 gam oxit thành kim loại cần lít hỗn hợp khí có chứa 99 ,99 % CO 0,01% H thể tích Các khí đo điều kiện tiêu chuẩn Bài 99 Nhúng miếng Al vào dung dịch CuCl sau phản ứng lấy miếng Al đem...
 • 158
 • 552
 • 2

7.bai tap nang cao hoa 9 P2 pdf

7.bai tap nang cao hoa 9 P2 pdf
... +0,04 +0,005)x 108 = 9, 98 (gam) Bài 89 Khuấy kỹ m gam bột kim loại M(hóa trị II) với Vml dung dịch CuSO4 0,2 mol/l Phản ứng xong, lọc tách đợc 7,72 gam chất rắn A Cho 1 ,93 gam A tác dụng với ... mol khí hiđro thiat = 0,01 (mol) Cứ 1 ,93 gam A có 0,01 mol M 5, 79 gam A có 0,03 mol M Gọi x số mol Cu có 5, 79 gam chất A Số mol Ag đợc tạo thành : n Ag = 19, 44 = 0,18(mol) 108 Ta có phơng trình ... định công thức oxit - Để khử hoàn toàn 320 gam oxit thành kim loại cần lít hỗn hợp khí có chứa 99 ,99 % CO 0,01% H thể tích Các khí đo điều kiện tiêu chuẩn Bài 105 Nhúng miếng Al vào dung dịch CuCl2...
 • 34
 • 344
 • 6

BÀI TẬP NÂNG CAO LỚP 12 pot

BÀI TẬP NÂNG CAO LỚP 12 pot
... was 10 years D I last went to the cinema 10 years ago Key: 1d 2b 3b 4c 5b 6c 7b 8c 9c 10 b 11b 12c 13a 14b 15b 16b 17c 18d 19d 20c 21c 22b 23c 24d 25c 26c 27a 28b 29a 30a 31b 32b 33d 34c 35d...
 • 4
 • 276
 • 0

Bai tap nang cao Hoa 9

Bai tap nang cao Hoa 9
... lợng NH3 thực tế thu đợc: 224 0, 892 0,3 = 59, 94 (%) 59, 94 100 = 94 ,3 (%) 63,55 Hiệu suất phản ứng: 73 Tổng số mol khí hỗn hợp sau phản ứng: n2 = p2 285.100 n1 = = 95 (mol ) p1 300 n N = 100 : = ... kilomol SO2 số kilomol H2SO4 đợc tạo thành: 4750 ì = 95 00 (kmol) Lợng H2SO4 đợc tạo thành : 98 ì 95 00 = 93 1.000 (kg) 93 1000 = 547 (m3) 1,83.0, 93 42.a) Oleum sản phẩm phản ứng cho SO3 tan H2SO4 ... = = 3 49, 3 (g) SO3 18 78, 6 .98 y2 = = 427, (g) H2SO4 18 Vì oleum có 10% SO3, nên: tạo từ oleum là: x = Khối l ợng SO3 10 = Khối l ợng H SO 90 khối lợng SO3 d = 240y 3 49, 3 = (0, 71y 3 49, 3) (g)...
 • 65
 • 352
 • 1

Bai tap nang cao lop 5

Bai tap nang cao lop 5
... 5C Số lớp 5B 5C trồng nhiều số 5A 5C Tính số trồng lớp Biết tổng số trồng ba lớp 43 Bài giải: Cách 1: Vì số lớp 5A lớp 5B trồng nhiều số lớp 5B 5C nên số lớp 5A số lớp 5C Số lớp 5B 5C trồng nhiều ... nhiều số lớp 5A 5C nên số lớp 5B trồng nhiều số lớp 5A Ta có sơ đồ : Ba lần số lớp 5C : 43 - (3 + + 1) = 36 (cây) 35 Số lớp 5C : 36 : = 12 (cây) Số lớp 5A : 12 + = 15 (cây) Số lớp 5B : 15 + = 16 ... a = số thứ 23 45, số thứ hai 54 32 Số thứ ba là: 12300 - (23 45 + 54 32) = 452 3 (đúng, số có chữ số 2, 3, 4, 5) - Nếu a = số thứ 3 456 , số thứ hai 654 3 Số thứ ba : 12300 - (3 456 + 654 3) = 2301 (loại,...
 • 56
 • 175
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập nâng cao chương 1 hình học 9bài tập nâng cao chương i hình học 9toán nâng cao lớp 9 hình họccác bài toán nâng cao lớp 8 hình họccác bài toán nâng cao lớp 6 hình họcbai tap nang cao toan 11 hinh hoc khong giangiải bài tập toán nâng cao lớp 11 hình họcbài tập vật lý lớp 9 dien hoc nâng cao có lời giảibai tap bai 6 nang cao lop 9 vat libài toán nâng cao lớp 9các bài hóa nâng cao lớp 9những bài hóa nâng cao lớp 91 số bài toán nâng cao lớp 9những bài toán nâng cao lớp 9một số bài toán nâng cao lớp 9Cataloge dung cu co khiPháp luật về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho việt namTìm hiểu sâu hơn về công cụ websiteYêu cầu về mặt kĩ thuậtCông nghệ Sản xuất izo octanCấu hình DHCP trên linuxgiao an sinh 12 soan theo huong phat trien nang lucCấu hình DHCP trên windowsThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyThuyết trình xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảThuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệt thống ngân hàng theo basel 2Tiểu luận thuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng theo basel 2chỉ số tài chính cty sữa (autosaved) 20132016ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGCấu hình FTP trên windowsCấu hình DNS trên linuxQUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNGLẬP CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG CHO MÁY CNCCấu hình web server trên windowsQuản trị tiền lương, tiền thưởng tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương Linh