230 lời GIẢI về BỆNH tật TRẺ EM THƯ VIỆN TRUNG ƯƠNG

230 lời giải về bệnh tật trẻ em

230 lời giải về bệnh tật trẻ em
... àïí xem chấu cố bõ viïm tai, viïm da, viïm mâng nậo hóåc cấc bưå phêån vng bng, àùåc biïåt lâ xem cố bõ lưìng råt khưng 55 ÀAU BNG VÂ VNG BNG Àau bng lâ hiïån tûúång thûúâng gùåp úã trễ em mâ ... khấc thưi Nïëu chấu hay bõ ài bõ lẩi, nïn cho chấu ài kiïím tra mùỉt, khấm xem cố bõ viïm xoang khưng Cng nïn àïì phông xem chấu bõ tưín thûúng úã nậo khưng, cố bõ huët ấp cao khưng, cố bõ nhiïỵm ... têåt úã xûúng sưëng cưí Tuy nhiïn trûúâng húåp nây hiïëm thêëy hún 29 TÊÅT VỂO CƯÍ ÚÃ TRỄ EM ÚÃ trễ em àậ lúán hún mưåt cht, têåt vểo cưí cố nhiïìu ngun nhên khấc nhau: nhiïìu mưåt chêën thûúng...
 • 157
 • 277
 • 0

230 lời giải về bệnh tật trẻ em - Tai nạn

230 lời giải về bệnh tật trẻ em - Tai nạn
... thûá - - hóåc - - : Chđch ngûâa bẩch hêìu ën vấn - ho gâ, bẩi liïåt Thấng thûá 6, : B.C.G Lc tíi : Súãi, quai bõ, thy àêåu Lc - tíi : Chđch phông lêìn thûá : bẩch hêìu - ën vấn - ho gâ Lc 10 - 11 ... trûúâng húåp: - Trễ em àậ àûúåc tiïm phông bïånh vông 2-3 nùm trúã lẩi àêy: khưng phẫi lo ngẩi gò - Trễ em múái tiïm mưåt lêìn: cêìn tiïm lêìn nûäa hóåc ëng thëc cho liïìu - Trễ em chûa tiïm ... chưëng dõ ûáng 210 HEMOPHILUS LÂ GỊ? Hemophilus influenzae lâ tïn mưåt loẩi vi trng thûúâng gêy mưåt sưë cấc bïånh trễ em nhû: bïånh viïm mi-hổng, viïm phưíi, àau mùỉt, viïm tai giûäa vâ nhêët...
 • 37
 • 204
 • 0

238 loi giai ve benh tat tre em

238 loi giai ve benh tat tre em
... ứng trình bày thêm mục HEN, ECZEMA MẩN NGứA) 114 Eczema ECZEMA có triệu chứng khác tùy theo độ tuổi đứa trẻ Bé tháng hay nǎm - Đối với cháu lớn từ tuổi trở đi, eczema thường biểu chỗ gấp chân, ... thái Bé Ngoài ra, để ý xem cháu có bị viêm tai, viêm da, viêm màng não phận vùng bụng, đặc biệt xem có bị lồng ruột không 55 Đau bụng vùng bụng Đau bụng tượng thường gặp trẻ em mà chứng khó xác định ... lớn hơn, cho uống nước trái cáy Xem có phải cháu mặc nhiều quần áo hay đắp nhiều mền không ? Xem có phải phòng nóng không ? 139 Nghiến rǎng Trong ngủ, số trẻ em nghiên rǎng kèn kẹt Hiện tượng...
 • 77
 • 203
 • 0

Tài liệu 238 lời giải về bệnh tật trẻ em docx

Tài liệu 238 lời giải về bệnh tật trẻ em docx
... có tật Người ta chữa chứng phương pháp vận động trị liệu, tiến hành phẫu thuật dây chằng bắp thịt Chứng có tật xương sống cổ Tuy nhiên trường hợp thấy 29 Tật vẹo cổ trẻ em trẻ em lớn chút, tật ... xét nghiệm xem cháu bị bệnh vi trùng vi rút BệNH VIÊM MàNG NãO DO VI TRùNG - Làm cho nước tủy cháu bé bị bệnh có mủ Cháu bé nhỏ bệnh nguy hiểm Một số vi trùng nguyên nhân bệnh vi trùng bệnh phổi ... tiêm chích phòng bệnh chữa bệnh thành phố tỉnh có bác sĩ chuyên trị bệnh trẻ em bệnh viện có khoa nhi riêng biệt, bạn nên tìm biết địa để đưa cháu tới khám sức khỏe định kỳ khám bệnh cần thiết...
 • 77
 • 434
 • 0

238 lời giải về bệnh tật trẻ em

 238 lời giải về bệnh tật trẻ em
... có tật Người ta chữa chứng phương pháp vận động trị liệu, tiến hành phẫu thuật dây chằng bắp thịt Chứng có tật xương sống cổ Tuy nhiên trường hợp thấy 29 Tật vẹo cổ trẻ em trẻ em lớn chút, tật ... xét nghiệm xem cháu bị bệnh vi trùng vi rút BệNH VIÊM MàNG NãO DO VI TRùNG - Làm cho nước tủy cháu bé bị bệnh có mủ Cháu bé nhỏ bệnh nguy hiểm Một số vi trùng nguyên nhân bệnh vi trùng bệnh phổi ... tiêm chích phòng bệnh chữa bệnh thành phố tỉnh có bác sĩ chuyên trị bệnh trẻ em bệnh viện có khoa nhi riêng biệt, bạn nên tìm biết địa để đưa cháu tới khám sức khỏe định kỳ khám bệnh cần thiết...
 • 175
 • 456
 • 0

238 lời giải về bệnh tật trẻ em - Các bệnh khác ở trẻ em docx

238 lời giải về bệnh tật trẻ em - Các bệnh khác ở trẻ em docx
... thuốc ngừa hay tiêm phòng bệnh với số bệnh khác Vậy, nên làm cháu nhỏ nơi dịch bệnh? Có nhiều trường hợp: - Trẻ em tiêm phòng bệnh vòng 2-3 nǎm trở lại đây: lo ngại - Trẻ em tiêm lần: cần tiêm lần ... chân, tay 187 Bệnh bại liệt Trước đây, bệnh bại liệt bệnh thật đáng sợ bệnh gây biến chứng tức làm cho không thở được, sau làm trẻ em bị teo bại liệt Ngày nay, bệnh gần không nước mà trẻ em uống thuốc ... Bác sĩ trị bệnh thuốc có cortisone Còn dạng khác bệnh thấp trẻ em gần giống với bệnh thấp khớp người lớn: khớp bị tổn thương cách đợt dần tới cứng khớp thành tật 203 Bệnh uốn ván Chứng bệnh nguy...
 • 18
 • 328
 • 1

238 lời giải về bệnh tật trẻ em - Những hiện tượng liên quan tới sức khỏe pptx

238 lời giải về bệnh tật trẻ em - Những hiện tượng liên quan tới sức khỏe pptx
... nghĩ tới việc chữa trị cho cháu bệnh giun sán bệnh tiểu đường 146 Bé không chịu ǎn Hiện tượng trẻ em bệnh tật mà biếng ǎn, hay không chịu ǎn phần lớn nguyên nhân tâm lý Bé bị bệnh Đối với trẻ ... vào buổi tối Những cháu bắt buộc phải dậy sớm bố mẹ - để bố mẹ đưa tới nhà trẻ làm cần phải cho ngủ sớm, để đảm bảo thời gian ngủ, không bị ảnh hướng tới sức khỏe NHữNG LIềU THUốC NGủ - Như nói ... CầN CHú ý TớI CáC BIểU HIệN Gì, TRƯớC KHI Đưa CHáU TớI BáC Sĩ ? Người sǎn sóc cháu bé nên ý quan sát biểu bệnh cháu, để trả lời bác sĩ câu hỏi sau: - Cháu có nôn không? Có ho không? - Người cháu...
 • 28
 • 213
 • 0

238 lời giải về bệnh tật trẻ em - Những vấn đề liên quan tới da pot

238 lời giải về bệnh tật trẻ em - Những vấn đề liên quan tới da pot
... cháu bé có sốt không? Chỗ da chảy nước nào? Bé uống thuốc chưa? - SốT - Lấy nhiệt độ cho Bé Thường bệnh da không làm trẻ sốt Nếu nốt mẩn da lại kèm theo sốt Bé mắc bệnh như: sởi, nhiễm khuẩn, ... đường tiêu hóa Dị ứng da thể theo dạng eczema, mẩn đỏ, phù da, mụn loét Những chất lạ gây dị ứng da bao gồm hóa chất phấn, kem bôi da để trang điểm, vải mặc tổng hợp, thuốc pom-mát v.v , dược phẩm ... Chúng định cư phát triển tới nơi khác thể gây bệnh khác viêm xương, viêm phổi v.v Nếu bạn bị viêm nhiễm luôn, sức đề kháng thể cháu yếu Điều liên quan tới cǎn bệnh bệnh tiểu đường hay suy giảm...
 • 23
 • 200
 • 0

238 lời giải về bệnh tật trẻ em - Những vấn đề có liên quan tới tay, chân, xương pdf

238 lời giải về bệnh tật trẻ em - Những vấn đề có liên quan tới tay, chân, xương pdf
... sống, xương lồng ngực xương hông Thành phần máu cháu bé lượng Can-xi mức bình thường dẫn tới chứng co giật Để đề phòng chứng còi xương, bác sĩ thường cho cháu uống thuốc từ 1000 - 1500 ... ĐI - Bệnh còi xương nguyên nhân tượng chân vòng kiềng Tuy vậy, số nguyên nhân khác như: cháu mập mạp nặng đôi chân cho cháu tập sớm thể phân biệt trường hợp sau: - Xương chân cong bệnh còi xương ... Bởi vậy, cho trẻ nằm sau cửa kính để tắm nắng không Trẻ em bị bệnh còi xương, tùy theo lứa tuổi mà triệu chứng sau: xương sọ mềm, xương cổ tay, cổ chân to, bẹt; thóp lâu không đóng lại; chậm...
 • 15
 • 255
 • 0

238 lời giải về bệnh tật trẻ em - Những vấn đề có liên quan tới phần bụng pps

238 lời giải về bệnh tật trẻ em - Những vấn đề có liên quan tới phần bụng pps
... vùng bụng, đặc biệt xem bị lồng ruột không 55 Đau bụng vùng bụng Đau bụng tượng thường gặp trẻ em mà chứng khó xác định bệnh nhất, nhiều nguyên nhân khiến cháu bị đau bụng: từ khả nǎng quan ... phải ǎn kiêng sữa thêm - hôm yêu cầu bác sĩ xem cần đổi loại sữa khác không Những nguyên nhân bệnh ỉa chảy thường liên quan tới vấn đề ǎn uống Bé như: - Pha sữa đặc loãng - Cho Bé ǎn sớm thức ... thành bệnh ỉa chảy Ngược lại, Bé bị táo bón cần biện pháp để Bé tiêu dễ dàng 57 Không tiêu - Đầy bụng Đối với trẻ em, từ cháu sơ sinh tới trẻ lớn, việc xác định xem phải cháu bị đầy bụng...
 • 26
 • 160
 • 0

238 lời giải về bệnh tật trẻ em - Những vấn đề có liên quan tới ngực potx

238 lời giải về bệnh tật trẻ em - Những vấn đề có liên quan tới ngực potx
... phòng bệnh, nên trẻ em bi bệnh HO Gà Với cháu nhỏ không người lớn cho tiêm chủng đủ liều HO Gà bệnh dai dẳng, đáng sợ Từ tới 10 ngày sau tiếp xúc với trẻ khác mang bệnh, cháu bé bắt đầu triệu ... nguyên tắc, trẻ em nhà trẻ hay tới trường, cần phải để nghỉ nhà tháng, kể từ Bé bị ho Việc cách ly cháu bé bị bệnh với anh, chị em nhà cần phải 45 Hen Hen bệnh liên quan tới phế quản thể đường ... trực tiếp Trẻ em cháu sơ sinh - dễ bị lây bệnh, nên cần phải tiêm phòng cho cháu vắc-xin B.C.G (vi khuẩn mang tên người tìm chúng Calmette Guérin) Các cháu bị lây từ người bệnh người bệnh lại...
 • 16
 • 214
 • 0

238 lời giải về bệnh tật trẻ em - NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN TỚI CỔ pps

238 lời giải về bệnh tật trẻ em - NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN TỚI CỔ pps
... Nếu cháu bé vẹo cổ nguyên nhân không cần phải chữa trị, tật vẹo cổ cháu hết sau vài ngày Nếu tật kéo dài, cần tới bác sĩ để xét nghiệm tìm nguyên nhân liên quan tới hệ thần kinh bệnh thấp khớp ... thận Nhiều chứng bệnh trẻ em viêm họng loại liên cầu khuẩn sinh độc tố Viêm họng dạng bạch hầu ngày thấy trẻ em chủng ngừa Bị bệnh này, trẻ không sốt cao sức nhanh, họng thấy màng trắng, dầy, ... trừ phần lớn phương pháp tiêm phòng bệnh Những trẻ em không tiêm phòng bệnh, mắc bệnh, cổ họng bị đau, lớp màng trắng, dầy, dính, ngày phát triển làm cho trẻ thở khó Đồng thời, cháu bé bị mệt,...
 • 7
 • 188
 • 0

238 lời giải về bệnh tật trẻ em - PHầN HAI NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN TỚI TỪNG PHẦN THÂN THỂI ppsx

238 lời giải về bệnh tật trẻ em - PHầN HAI NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN TỚI TỪNG PHẦN THÂN THỂI ppsx
... với người bệnh viện, người ta thường phải lấy nước tủy để xét nghiệm xem cháu bị bệnh vi trùng vi rút BệNH VIÊM MàNG NãO DO VI TRùNG - Làm cho nước tủy cháu bé bị bệnh mủ Cháu bé nhỏ bệnh nguy ... nhân bệnh vi trùng bệnh phổi (phế cầu trùng), liên cầu trùng, hémophilus (xem mục 210: hémophilus gì?) Bệnh xuất thành dịch Trong thời gian dịch, người ta lấy chất mẫu họng trẻ nghi bị bệnh ... nghiệm phát trẻ mang vi trùng Đối với người tiếp xúc với người bệnh trẻ bị bệnh, bác sĩ thường cho uống thuốc kháng sinh thuốc sulfamide ngày liền để trị phòng bệnh Hiện nay, thuốc tiêm...
 • 16
 • 156
 • 0

238 lời giải về bệnh tật trẻ em - Phần I: Chǎm sóc khi bé bệnh ppt

238 lời giải về bệnh tật trẻ em - Phần I: Chǎm sóc khi bé bệnh ppt
... cháu bé, giúp cho bác sĩ tìm cách phòng bệnh, trị bệnh sǎn sóc sức khỏe cho cháu cách đắc lực 10 Khi nằm bệnh viện Ngày nay, việc trẻ em phải nằm lại bệnh viện không điều đáng lo lắng ... cho trẻ em : Không nên để tủ thuốc nơi ẩm nóng Trong tủ thuốc nên có : - Bông, gạc - Bǎng buộc, bǎng dính (keo) - Kéo - Kẹp - ống thụt - lọ sérum sinh học - bình thuốc sát trùng - ống cặp sốt - ... - Nét mặt tái, mắt quầng ánh mắt - ngậm ngón tay ngủ, giấc ngủ không lâu không ý tới chung quanh - cựa quậy, giật mình, dễ quấy khóc - khó ngủ - không chịu ǎn...
 • 18
 • 216
 • 0

230 loi giai ve benh tat o tre em.pdf

230 loi giai ve benh tat o tre em.pdf
... cho nïn nhiïìu khi, khưng nïn tòm cấch ngùn cẫn viïåc ho Àïí chûäa trõ bïånh ho, bấc sơ thûúâng àùåt nhiïìu cêu hỗi àïí tòm ngun nhên nhû: ho tûâ bao giúâ, hay ho v o lc n o? tiïëng ho vang cao ... gối, hóåc loẩi àùåt úã hêåu mưn nhû: Efferalgan, Dolipral Ngoâi ra, cố thïí cố mưåt hưåp bùng cêìm mấu loẩi "Stop hếmo": bùng + gẩc cố thêëm chêët cêìm mấu Giûä thëc thïë n o? Thónh thoẫng, chng ... dêìu parafine Bõ ho: Dng si rư ho cố thânh phêìn thëc thûåc vêåt vâ khưng cố Codeine Bõ giêåt mònh, khố ng: Nûúác hoa cam, loậng Bõ àau bng: ëng đt nûúác pha mêåt ong Ngoâi nhûäng loẩi thëc vâ biïån...
 • 157
 • 1,175
 • 6

Xem thêm