HOÀNG lê NHẤT THỐNG CHÍ

TIẾT 23,24 HOÀNG NHẤT THỐNG CHÍ

TIẾT 23,24 HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ
... tình cảnh nhân dân I Đọc - tìm hiểu thích: - Tác giả nhiều người thuộc dòng họ Ngô Thì - Hoàng thống chí: tiểu thuyết lòch sử; chữ Hán; kỷ XVIII đầu XIX, gồm 17 hồi - Đoạn trích hồi thứ XIV, ... đoán + Lên ngôi, xuất quân, đốc suất đại binh thuỷ lẫn bộ, chiêu binh 1 Hình tượng người anh hùng Nguyễn Huệ - Có tài dùng binh, nêu nghóa tiến binh + Khẳng đònh chủ quyền tổ quốc, truyền thống ... quân tướng nhà Thanh Số phận bọn vua phản nước hại dân 3 Số phận bọn vua phản nước hại dân - Chiêu Thống lợi ích riêng giòng họ mà bán rẻ tổ quốc - Khi quân Tây Sơn đến, bán sống bán chết bỏ...
 • 26
 • 1,700
 • 6

Tiết 23, 24: Hoàng Nhất thống chí

Tiết 23, 24: Hoàng Lê Nhất thống chí
... tập 1/Tên tác phẩm Hoàng thống chí có ý nghĩa gì? A B C C D Vua định thống đất nước ý chí thống đất nước vua Ghi chép việc vua thống đất nước ý chí trước sau vua 2/Câu nói nội ... hai tác giả Ngô Thì Du Ngô Thì Chí làm quan 2/ Tác phẩm: + Viết chữ Hán + Ghi chép thống vương triều vào thời điểm Tây Sơn diệt Trịnh trả lại Bắc Hà cho vua + Có thể xem tiểu thuyết lịch ... ời bốn? A Ca ngợi hình tượng người anh hùng Nguyễn Huệ B Nói lên thảm bại quân tướng nhà Thanh C Nói lên số phận bi đát vua Chiêu Thống D D Cả A, B, C 3/ Nội dung câu văn sau gì? Trong khoảng...
 • 21
 • 2,976
 • 15

Hoàng nhất thống chí

Hoàng lê nhất thống chí
... tiến quân vào Thăng Long, Tương nhà Thanh vội vã tháo chạy Vua gia quyến trốn theo Tiết 24 Ngày soạn: 2/10/2006 Hoàng thống chí Hồi thứ mười bốn II/Tìm hiểu chi tiết 1/Hình ảnh Quang Trung- ... nằm đầy đồng, máu chảy thành suối 3/Số phận tướng lĩnh nhà Thanh vua Chiệu Thống Cuộc sống tướng lĩnh nhà Thanh Chiêu Thống Thăng Long diễn nào? Trong ngày tết, chăm vào việc yên tiệc vui ... định gì? Ông làm gì? Giận dữ, định thân chinh cầm quân để đánh đuổi chúng Nghe lời quần thần lên hoàng đế để cố kết lòng người Đốc đại quân bắc Tổ chức hành quân thần tốc( người khiêng võng người...
 • 10
 • 889
 • 5

Hình tượng Quang Trung trong hồi 14 " Hoàng nhất thống chí

Hình tượng Quang Trung trong hồi 14
... tộc Quang Trung III/ Kết luận - tác phẩm Hoàng thống chí hồi thứ 14 cống hiến vô giá tác giả trang t liệu hào hùng lịch sử dân tộc qua việc khắc hoạ vẻ đẹp hình tợng ngời anh hùng Quang Trung ... nơi tên mũi đạn có Quang Trung Trong ánh sáng lờ mờ buổi ban mai, khói toả mù trời súng đạn, Quang Trung với khí phách lẫm liệt, hào hùng khắc tạo hình tợng đẹp chiến trận Hình ảnh đợc sử sách ... sử hào hùng dân tộc 3/ Hình ảnh Quang Trung khí phách hào hùng lẫm liệt Quang Trung cỡi voi huy chiến dịch thần tốc nhng phong thái ung dung tỉnh táo khác thờng Quang Trung tự tin khẳng định...
 • 3
 • 17,112
 • 166

Hoàng nhất thống chí và tam quốc chí diễn nghĩa những nét tương đồng và khác biệt

Hoàng lê nhất thống chí và tam quốc chí diễn nghĩa  những nét tương đồng và khác biệt
... tiểu thuyết tiểu thuyết chơng hồi Chơng 2: Hoàng thống chí Tam quốc chí diễn nghĩa tơng đồng Chơng 3: Hoàng thống chí Tam quốc chí diễn nghĩa khác biệt 14 Chơng Giới thuyết chung tiểu thuyết ... sát nét tơng đồng nh khác biệt hai tác phẩm nêu Chơng Hoàng thống chí Tam quốc chí diễn nghĩa - tơng đồng 2.1 Cơ sở tơng đồng 2.1.1 Về mặt xã hội Trớc hết nh ta biết, Tam quốc chí diễn nghĩa ... Hoàng thống chí không nằm quy luật Chính luận văn phân tích khác tác phẩm Hoàng thống chí Tam quốc chí diễn nghĩa để từ góp phần lí giải mối quan hệ hai tác phẩm (chủ yếu ảnh hởng Tam quốc...
 • 135
 • 802
 • 4

Hoàng nhất thống chí với lịch sử xã hội việt nam cuối thế kỷ XVIII

Hoàng lê nhất thống chí với lịch sử xã hội việt nam cuối thế kỷ XVIII
... 2.1.1 Thời mạt nửa cuối kỉ XVIII qua sử Những vấn đề hội Việt Nam thời phong kiến - Trịnh đợc nêu lên rõ qua sử sách nói đến lịch sử hội Việt Nam giai đoạn nửa cuối kỉ XVIII không ... thời Việc tìm hiểu Hoàng thống chí với thực lịch sử hội Việt Nam giai đoạn cuối kỷ XVIII giúp ta không hiểu quy luật phát triển văn học Việt Nam (mối quan hệ văn học lịch sử) mà hiểu đợc đề ... vạch trần, lên án gay gắt nh Hoàng thống chí Lấy đề tài từ thực lịch sử, tác giả Hoàng thống chí có ý thức nghiêm túc việc phản ánh vấn đề lớn hội Việt Nam giai đoạn nửa cuối kỷ XVIII Bên...
 • 108
 • 2,699
 • 14

Hoàng nhất thống chí với việc phản ánh những mâu thuẫn của xã hội việt nam giai đoạn cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX

Hoàng lê nhất thống chí với việc phản ánh những mâu thuẫn của xã hội việt nam giai đoạn cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX
... Khỏi lc v Hong Lờ nht thng v lch s Vit Nam giai on cui th k XVIII- u th k XIX 11 Chng Nhng mõu thun ca xó hi phong kin Vit Nam giai on cui th k XVIII- u th k XIX c cp phn ỏnh Hong Lờ nht thng Chng ... hi phong kin Vit Nam giai on cui th k XVIII- u th k XIX tỏc phm Hong Lờ nht thng 12 B NI DUNG CHNG KHI LC V HONG Lấ NHT THNG CH V LCH S VIT NAM GIAI ON CUI TH K XVIII- U TH K XIX 1.1 Tỏc phm Hong ... Vit Nam 4.1 Nguyn Lc Vn hc Vit nam na cui th k XVIII- ht th k XIX cho rng: Hong Lờ nht thng dng lờn bc tranh rng ln, phc v chõn thc v xó hi nc ta khong 30 nm cui th k XVIII v my nm u th k XIX...
 • 86
 • 1,731
 • 10

Hoàng nhất thống chí

Hoàng Lê nhất thống chí
... tù tin - Qua lêi phđ dơ chøng tá: Ngun H lµ nhµ chÝnh trÞ, qu©n sù , ngo¹i giao cã trÝ t s¸ng st, nh×n xa thÊy réng , biÕt m×nh biÕt ng­êi, s©u s¾c vµ t©m lÝ - => Lêi phđ dơ nh­ lêi hÞch ng¾n ... bại quân tướng nhà Thanh vua nhà a Quân tướng nhà Thanh - Tướng: sợ mật … chạy trước qua cầu phao -Quân: bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên mà chết b Vua nhà -Chạy bán sống bán chết theo bại ... Quang Trung - Nguyễn Huệ -Là người hành động mạnh mẽ, đoán -Trí tuệ sáng suốt, sâu xa, nhạy bén -Ý chí thắng, tầm nhìn xa trông rộng -Biết dùng người có tài dụng binh thần -Lẫm liệt chiến trận ...
 • 14
 • 527
 • 3

Hoàng nhất thống chí.Hồi 3

Hoàng Lê nhất thống chí.Hồi 3
... nhau: Hoàng tự tôn (Hoàng tự tôn cháu nối nghiệp hoàng thượng, Duy Kỳ, tức Chiêu -thống sau này) nguyên trước họ đón về, hoàng thượng tuổi già, mà hoàng tự tôn khôn lớn, họ muốn họp tâu xin hoàng ... bàn định việc dựng hoàng tôn Kỳ lên đông cung, cho yên lòng ba quân Chúa ép thái tử Cận phải nhường giáng phong làm Sùng nhượng công Thế hoàng tôn Duy Kỳ lên làm hoàng tự tôn Hoàng thượng liền ... thân với thái tử Duy Cận Thấy hoàng tôn về, bà ta sợ thái tử Cận ngôi, liền sai người giả vờ mời hoàng tôn vào chầu cung Huỳnh, để lừa bắt hoàng tôn đem dìm xuống sông Nhĩ Hà Lúc hoàng tôn vào...
 • 19
 • 623
 • 0

Hoàng nhất thống chí Hồi 4

Hoàng Lê nhất thống chí Hồi 4
... ngày 28 tháng tư kéo quân lên đường, tiến thẳng phía thành Phú Xuân Lại nói, từ năm Giáp-ngọ (17 74) , Thuận Hoá thuộc bờ cõi nước ta (đứng phía LêTrịnh Đàng mà nói Năm 17 74 quân Trịnh hạ thành Phú ... biển Đại An, đánh lấy kho lương Vị Hoàng (xã Vị Hoàng, sau tỉnh lỵ Nam Định) trước; tự dẫn thuỷ binh theo sau, lại hẹn với Chỉnh đến Vị Hoàng phải đốt lửa lên làm hiệu Bố trí xong rồi, Chỉnh ... thần quân lính thành hăng hái lên chút Chẳng dè, đêm thuỷ triều lên to, nước sông tràn ngập khắp chân thành Quân Tây Sơn thừa dịp thả thuyền tiến sát vào, bắn thẳng lên thành, cho binh vây chặt...
 • 20
 • 582
 • 0

Hoàng nhất thống chí Hồi 6

Hoàng Lê nhất thống chí Hồi 6
... việc Trịnh Sâm giết Duy Vỹ, tức cha Duy Kỳ), nên Tây Sơn diệt Trịnh, hoàng thượng mừng Lúc Đoan nam vương chết, hoàng thượng hoàng tự tôn; tiên đế sai hoàng thượng đem hoàng tử đến chỗ Bình ... bù Đấng thái tử xưa bị hại, hoàng tự tôn cố nhiên phải hưởng phúc thái bình, thống Kịp đến tiên đế băng, hoàng thượng lên nối ngôi, liền hăng hái tự gánh lấy việc thống Lại muốn quân Nam tôn ... lại đem ý hoàng thượng nói với Nhưỡng Nhưỡng chẳng có ý kiến khác Các quan đem lời bàn triều đình tâu lên hoàng thượng Hoàng thượng nghĩ rằng: Văn tổ lúc phong thế, mà sau, lại tiến lên đến chúa...
 • 24
 • 402
 • 0

Hoàng nhất thống chí Hồi 7

Hoàng Lê nhất thống chí Hồi 7
... đến ngày tháng này, hội họp Lễ, bàn định, tâu lên hoàng thượng trình lên vương thượng biết; sau xin giao xuống cho thi hành, để chỉnh đốn lại thể thống triều đình" Mọi người thấy tờ hiểu thị đó, ... nội điện nhà vua có viên quan phụ tá án đô vương sai hoàng thân tin cẩn đến sung vào chức Hoàng thượng bảo với vị hoàng thân rằng: - Ta vừa cho lên làm chúa, sập ngồi rung rinh, mà vội sai người ... Ban kinh đô yết kiến hoàng thượng, để xin mệnh làm trấn thủ Nghệ An Hoàng thượng liền hỏi kín Ban tình hình quân lính Chỉnh Ban thể, nói thêm lên để phô trương cho Chỉnh Hoàng thượng mừng lắm,...
 • 18
 • 332
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hoàng lê nhất thống chí ngữ văn 9 violethoàng lê nhất thống chí nghĩa là gìhoàng lê nhất thống chí hồi thứ 14 tóm tắthoàng lê nhất thống chí hồi 14hoàng lê nhất thống chí hồi thứ 14 bài giảnghoàng lê nhất thống chí pdfhoàng lê nhất thống chí hồi thứ 14hoàng lê nhất thống chí ngữ văn 9phan tich bai hoang le nhat thong chisaon bai hoàng lê nhất thống chísoạn bài hoàng lê nhất thống chíluận văn giá trị sử học và văn học trong hoàng lê nhất thồng chíhinh anh hoàng lê nhất thống chíhoang le nhat thong chi lop 9vẽ sơ đồ văn bản hoàng lê nhất thống chí14. Giamtrugiacanh T156. 16.dk tncntt 36.2011 huongdan nd 115.2005Tài liệu ôn thi lịch sử các học thuyết kinh tếGiáo trình Kế toán tài chính F2ttlt 25.2013 sua doi bo sung tt 21.2010 ve le phi tuyen sinhTh c tr ng v gi i ph p t ng c ng u t c a Vi t Nam sang L oTài liệu ôn thi lịch sử các học thuyết kinh tếcạnh tranh đôc quyềnTài liệu ôn thi lịch sử các học thuyết kinh tếhd tuyen truyen ky niem 87 nam hoi ndvnBÀI TẬP LỚN KĨ THUẬT THI CÔNGhd cong tac nhan su 2018kh hoc tap cac chi thi nghi quyet moi ban hanh quy i 2017cong van trien khai chuong trinh phan bon 2017 3M t s v n v u t tr c ti p n c ngo i t i Vi t Nam th i gian quaBài 18. Vận chuyển máu qua hệ mạch. Vệ sinh hệ tuần hoànbài word về nguyên nhân và hậu quả của 1 số loài có nguy cơ tuyệt chủng ở vnhing den chem iom cc huyoen thunh heihuong dan binh xet khen thuong hnd cac huyenkh tuyen truyen xu ly vi pham nong do con 2016 2020