CÁC KHÁI NIỆM cơ bản về KINH tế

bài giảng môn kinh tế học đại cương - bài 11 các khái niệm bản của kinh tế vĩ mô (phần 2)

bài giảng môn kinh tế học đại cương - bài 11 các khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mô (phần 2)
... lãi = 110 – 104 =  Lãi suất thực tế = 6/100 = 6% = 10% - 4%  20 Thất nghiệp 3.1 Khái niệm tác động thất nghiệp 3.2 Đo lường biến số thất nghiệp 3.3 Các cách hiểu thất nghiệp 21 3.1 Khái niệm ... lường khối lượng tiền tệ: -Tiền mặt M1 Có tính toán -Các loại tài khoản cao (dễ chấp nhận); dễ quy đổi viết séc tiền mặt -Tiền gửi không kỳ hạn -M1 -Tiền gửi tiết kiệm M2 -Tiền gửi có kỳ hạn ngắn ... 3.3 Các cách hiểu thất nghiệp  Thất nghiệp tự nhiên Trong kinh tế luôn có số người thất nghiệp Điều không tránh khỏi Thất nghiệp tự nhiên lượng thất nghiệp bình thường, cố hữu kinh tế 27 3.3 Các...
 • 37
 • 1,025
 • 0

MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN VỀ KINH TẾKINH TẾ Y TẾ, ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KINH TẾ VÀ KINH TẾ Y TẾ, ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
... thay th, xa x, nhiu ngun cung) E =1 Cu khụng thay i 15 8/7/2012 Kinh t y t? Ngun lc y t: Khan him 31 Kinh t y t? S ng dng cỏc lý thuyt, khỏi nim v k thut ca kinh t hc vo lnh vc y t 16 8/7/2012 Kinh ... xã Văn Y n, huyện Côn đảo Chị hay bị đau đầu hay đến mua thuốc cửa hàng thuốc t- nhân Mới đ y, có bác sỹ h-u, mở phòng mạch t- gần nhà chị Chị đôi lần đến khám bệnh phòngmạch bác sỹ Lần n y, cháu ... y anh/ch i lm vic khỏc thỡ s kim c 1.000.000 Nh vy, chi phớ c hi ca vic ngi hc s l 1.000.000 Kinh t hc Kinh t v mụ (tng th) Kinh t vi mụ (chi tit, c th) 8/7/2012 Kinh t v mụ? Nghiờn cu v nn kinh...
 • 22
 • 74
 • 0

Các khái niệm bản về ngôn ngữ C

Các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C
... dùng cho lập trình m c hệ thống 1.2.2 C - Ngôn ngữ c u tr c Những khái niệm ngôn ngữ C Thuật ngữ ngôn ngữ c u tr c khối (block-structured language) không áp dụng với C Ngôn ngữ c u tr c khối cho ... th c thi chương trình rẽ nhánh Những c u tr c cho vi c rẽ nhánh c u tr c chọn lựa, c u tr c điều kiện hay rẽ nhánh Những c u tr c đề c p chi tiết sau đây:  C u tr c IF (Nếu) C u tr c chọn lựa c u ... t c (procedures) hay hàm (functions) khai báo bên thủ t c hàm kh c C không cho phép vi c tạo hàm hàm nên ngôn ngữ c u tr c khối Tuy nhiên, xem ngôn ngữ c u tr c có nhiều điểm giống với ngôn ngữ...
 • 22
 • 648
 • 4

Các khái niệm bản về Topdown, bottom up LL và LR

Các khái niệm cơ bản về Topdown, bottom up LL và LR
... vào theo phương pháp phân tích bottom- up, trạng thái thành công là: ngăn xếp: $S, Đầu vào: $ ngăn xếp: $, Đầu vào: $ ngăn xếp: $S, Đầu vào: S$ ngăn xếp: $S, Đầu vào: a$ A) B) C) D) Đáp án A Cho ... phân tích xâu vào theo phương pháp phân tích LL( 1), trạng thái thành công là: A) ngăn xếp: $S, Đầu vào: $ B) ngăn xếp: $, Đầu vào: $ C) ngăn xếp: $S, Đầu vào: S$ D) ngăn xếp: $S, Đầu vào: a$ Câu ... tích bottom- up A) G = {S→ AB; A → A| aB|a; B→ bA|a} B) G = {S→ AB; A → aA| aB|a; B→ bA|a} C) G = {S→ AB; A → aA| a; B→ bA|a} D) G = {S→ AB; A → Aa| b; B→ bA|a} Câu 15 Đáp án A Văn phạm tích bottom- up...
 • 4
 • 829
 • 2

Các khái niệm bản về đồ thị

Các khái niệm cơ bản về đồ thị
... bus : đồ thò riêng phần v Mạng giao thông đường T.P Hồ Chí Minh: đồ thò v Mạng xe bus T.P Hồ Chí Minh: đồ thò riêng phần Trương Mỹ Dung Chương Các Khái niệm Đồ thò § ĐỒ THỊ đối xứng § ĐỒ THỊ phản ... Dung Chương Các Khái niệm Đồ thò 1.2 BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ Có nhiều cách để biểu diễn đồ thò Tuy nhiên, cách biểu diễn không tương đương với theo quan điểm thuật toán Người ta, phân biệt vài cách biểu ... Dung x2 x1 x3 x3 z Chương Các Khái niệm Đồ thò 1.3 PHÉP DUYỆT ĐỒ THỊ (Parcours de graphes) Nhiều toán đồ thò cần khảo sát vét kiệt đỉnh cung (cạnh) đồ thò Có cách duyệt đồ thò : phép duyệt theo...
 • 17
 • 729
 • 3

Các khái niệm bản về lập trình

Các khái niệm cơ bản về lập trình
... VC & BB Các khái niệm Lập trình máy tính  Gọi tắt lập trình (programming)  Nghệ thuật cài đặt nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với ngôn ngữ lập trình để tạo chương trình máy tính ... trình có nghiệm • b ≠ phương trình vô nghiệm • Nếu a ≠ • Phương trình có nghiệm x = -b/a NMLT - Các khái niệm lập trình VC & BB Các tính chất thuật toán  Bao gồm tính chất sau:  Tính xác: trình ... tác NMLT - Các khái niệm lập trình VC & BB Sử dụng lưu đồ - sơ đồ khối Bắt đầu Đọc a,b Đ S a=0 Đ S Tính x = -b/a b=0 Xuất “VSN” Xuất “VN” Xuất x Kết thúc NMLT - Các khái niệm lập trình VC & BB...
 • 20
 • 537
 • 5

Lý thuyết mạch - Chương 1: Các khái niệm bản về mạch điện

Lý thuyết mạch - Chương 1: Các khái niệm cơ bản về mạch điện
... • Chương1 : Các khái niệm mạch điện Chương 2: Các định luật phân tích mạch điện Chương 3: Các mạch RLC đơn giản tác động DC AC • Chương 4: Phân tích mạch máy tính TÀI LIỆU THAM KHẢO • thuyết ... Inc 2001 Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN • • • • • Tín hiệu, mạch hệ thống xử tín hiệu Các thông số Mắc nối tiếp song song Các toán tử trở kháng dẫn nạp Biểu diễn mạch điện sơ đồ ... xử tín hiệu x(t) y(t) ASP ADC DSP x(n) DAC y(n) Mô hình mạch điện Mạch điện mô hình hệ thống xử tín hiệu • Các yêu cầu mô hình: – Tính trung thực: Phản ảnh trung thực tượng vật điện...
 • 20
 • 1,748
 • 8

Các khái niệm bản về Internet.

Các khái niệm cơ bản về Internet.
... internet ngày nhiều Cách cũ dùng "name-to-address" trở nên thiếu hiệu tốn thời gian > DNS đời DNS ko phụ thuộc vào server riêng rẽ nào, DNS phân phát cho nguòi dùng dạng file cơ! sở liệu, file ... Các tài liệu RFC đựợc chỉnh sửa, thay đổi đến tất kỹ sư thành viên IETF(Internet Engineering Task...
 • 2
 • 1,984
 • 11

Các Khái niệm bản về Bóng bàn với Richard Prause

Các Khái niệm cơ bản về Bóng bàn với Richard Prause
... bạn làm thứ với trái bóng Bàn tay ném bóng, cần phải đằng sau đường sở (mép cuối bàn – ND) Nếu bạn có vấn đề với điều đó, cần chạm bàn tay tung bóng vào bàn (hình 5) Lúc bạn biết bàn tay bạn ... thư cho Richard trả lời chúng Có vị trí giao bóng đạt vị trí giao bóng tối ưu điều quan trọng? Vị trí cổ điển cú giao bóng thuận tay phía trái tay (phía trái bàn – ND) nhằm để chơi bóng với cú ... throw up of the ball Vị trí giao bóng tung bóng luật Huấn luyện viên quốc gia Đức Richard Prause viết loạt thực tế dành riêng cho Tạp chí Tin tức Butterfly: "Các Khái niệm BB" Ông cố gắng đưa số lời...
 • 73
 • 669
 • 6

Các khái niệm bản về thất nghiệp

Các khái niệm cơ bản về thất nghiệp
... việc Thất nghiệp cấu giống trò chơi xếp ghế cho buổi hòa nhạc, có đủ ghế cho người số ghế nhỏ ngồi 3.2.3 Thất nghiệp chu kỳ Thất nghiệp chu kỳ (thất nghiệp theo lý thuyết Keynes) loại thất nghiệp ... dùng thời gian dài tìm kiếm việc làm, tăng mức độ thất nghiệp Số lượng Lđ Q1 Q2 3.2 Các dạng thất nghiệp 3.2.1 Thất nghiệp tạm thời Là loại thất nghiệp xảy có số người lao động thời gian tìm kiếm ... tế khu vực tư nhân công cộng tăng lên 500.000 từ năm 1993 Thất nghiệp tự nhiên 4.1 Khái niệm: Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên tỷ lệ thất nghiệp thị trường lao động trạng thái cân LD: nhu cầu hãng...
 • 8
 • 9,873
 • 100

Các khái niệm bản về tin học

Các khái niệm cơ bản về tin học
... kích thước bảng (Nếu không, kích thước bảng mặc định toàn chiều ngang trang văn bản) Alignment: Vị trí bảng trang giấy Left: bảng nằm bên trái trang văn Center: bảng nằm trang văn Right: bảng nằm ... Nhấn OK Chọn cách: + Để chỉnh sửa hay bổ xung liệu vào đồ thị, bạn kích vào cửa sổ bảng tính, sau thực thay đổi Bạn bổ xung thông tin vào bảng tính giống cách mà bạn làm bảng Word hay bảng tính ... tập trung vào nội dung học viên cần phải nắm vững: - Các thao tác soạn thảo - Các thao tác với file in ấn - Các thao tác định dạng văn - Tạo mẫu kiểu - Các thao tác tạo bảng - Sử dụng tiện tích...
 • 178
 • 490
 • 0

Các khái niệm bản về CSDL Access

Các khái niệm cơ bản về CSDL Access
... 1.1 sở liệu access - sở liệu access đối tượng gồm tập hợp bảng liệu, kết nối bảng thiết kế cách phù hợp để phục vụ lưu trữ liệu cho ứng dụng quản lý liệu VD sở liệu quản ... kết bảng liệu - Liên kết 1-1 liên kết 1-n (một – nhiều) + Liên kết – ghi bảng liên kết với ghi bảng ngược lại - Mô tả hai bảng liệu sau: + Liên kết – n trường bảng liên kết với nhiều ghi bảng ... khóa số báo danh (2)- bảng CANBO trường MaCanBo trường khóa tồn cán bảng trùng MaCanBo (3)- bảng HANGBAN CSDL Quản lý bán hàng, trường hangID hoadonID trường khoá Vì hoá đơn bảng hàng có mặt hàng...
 • 14
 • 641
 • 3

CÁC KHÁI NIỆM BẢN VỀ SỞ DỮ LIỆU

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
... I sở liệu I.1 Khái niệm sở liệu kho chứa thông tin Có nhiều loại sở liệu, khuôn khổ giảng ta quan tâm đến ứng dụng lập trình liên quan đến sở liệu quan hệ Một sở liệu quan hệ: o Chứa liệu ... máy (Engine) sở liệu Chức sở liệu cung cấp máy sở liệu, hệ thống chương trình quản lý cách thức chứa trả liệu Chẳng hạn Microsoft Jet máy sở liệu sử dụng truy cập liệu Access I.3 Bảng (Table) ... sở liệu, bảng, mẩu tin trường I.4 Tập mẩu tin (Recordset) Recordset cấu trúc liệu thể tập hợp mẩu tin lấy từ sở liệu Về khái niệm, tương tự bảng có thêm vài thuộc tính riêng biệt quan trọng Các...
 • 12
 • 387
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: các khái niệm cơ bản về kinh tế vĩ môkhái niệm cơ bản về kinh tế họccác khái niệm cơ bản của kinh tế vĩ mônhững khái niệm cơ bản về kinh tếkhái niệm cơ bản về kinh tếnhững khái niệm cơ bản về kinh tế môi trườngcac khai niem co ban cua kinh te hoc vi mocác khái niệm cơ bản về kinh doanh và kinh doanh thương mạicác khái niệm cơ bản về kinh doanh vận tải feedercác khái niệm cơ bản về mạch điệncác khái niệm cơ bản về xác suấtcác khái niệm cơ bản về mạng máy tínhcác khái niệm cơ bản về tài chínhcác khái niệm cơ bản về tài chính doanh nghiệpcác khái niệm cơ bản về websitebao cao khao sat nha in94933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gemNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảophân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersenhối lộ trong kinh doanhPrepare 7 teacher book24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanhPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDFTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu hoLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trang17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòa74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-Supervisornq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20174. Don de cu Nguyen Hong QuanB Chuong trinh - the le bieu quyet