Sáng kiến kinh nghiệm xây dựng bài tập chương hạt nhân vật lý 12

sáng kiến kinh nghiệm xây dựng bài tập hóa học thực nghiệm theo hướng phân hoá nêu vấn đề cho hai chương halogen và ôxi lưu huỳnh

sáng kiến kinh nghiệm xây dựng bài tập hóa học thực nghiệm theo hướng phân hoá nêu vấn đề cho hai chương halogen và ôxi lưu huỳnh
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LƯƠNG ĐẮC BẰNG *** SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM XÂY DỰNG BÀI TẬP HÓA HỌC THỰC NGHIỆM THEO HƯỚNG PHÂN HOÁ NÊU VẤN ĐỀ CHO HAI CHƯƠNG HALOGEN VÀ ... không phân tích, so sánh mà phải khái quát hoá số liệu thu được, sử dụng chúng điều kiện phức tạp Xây dựng tập hoá học thực nghiệm theo hướng phân hoá nêu vấn đề cho hai chương: Halogen Ôxi lưu huỳnh ... phân hoá nêu vấn đề cho hai chương: Halogen Ôxi lưu huỳnh mà chủ yếu khai thác từ thí nghiệm sách giáo khoa lớp 10 chương trình B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Nguyên tắc xây dựng Trên sở phân loại tập hoá học...
 • 21
 • 1,191
 • 3

Sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng Tuyển tập các bài thực hành access tin học 12

Sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng Tuyển tập các bài thực hành access tin học 12
... XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI THỰC HÀNH ACESS TIN HỌC 12 NHẰM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH CHO HỌC SINH GV: Nguyễn Văn Tường Sáng kiến kinh nghiệm tin học THPT năm học 2014 - 2015 I Bài thực hành ... Tường Sáng kiến kinh nghiệm tin học THPT năm học 2014 - 2015 o Bảng TRASACH GV: Nguyễn Văn Tường Sáng kiến kinh nghiệm tin học THPT năm học 2014 - 2015 GV: Nguyễn Văn Tường Sáng kiến kinh nghiệm tin ... Sáng kiến kinh nghiệm tin học THPT năm học 2014 - 2015 GV: Nguyễn Văn Tường Sáng kiến kinh nghiệm tin học THPT năm học 2014 - 2015 o Bảng LOAISACH GV: Nguyễn Văn Tường Sáng kiến kinh nghiệm tin...
 • 281
 • 439
 • 1

sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng bài tập phát huy sức mạnh trong nhảy xa

sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng bài tập phát huy sức mạnh trong nhảy xa
... luyện sức mạnh - tốc độ, đòi hỏi phải sử dụng tập sức mạnh - tốc độ với tập sức mạnh đơn lấy sức mạnh đơn làm sở Có thể khẳng đònh: sức mạnh tảng thể lực, sức mạnh tiêu biểu nhảy xa sức mạnh tốc ... phát triển sức mạnh; phát triển tốt thời kỳ mẫn cảm sức mạnh Các tập sức mạnh nhằm phát triển thể lực toàn diện, không nên dùng tập sức mạnh chuyên môn Tóm lại: Việc phát triển tố chất mạnh cho ... khác thể phát triển tố chất mạnh không giống Sức mạnh lưng bụng phát triển sớm Học sinh tiểu học phát triển nhanh sức mạnh tốc độ, sức mạnh tónh lực phát triển chậm, cón sức mạnh bộc phát sau...
 • 33
 • 707
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm " XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ BỔ TÚC THPT GÓP PHẦN TÍCH CỰC VÀO VIỆC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC " ppt

Sáng kiến kinh nghiệm
... thiết bị thí nghiệm góp phần vào thực đổi phương pháp dạy học Yêu cầu cụ thể: - Thực mục tiêu học, học viên hiểu hứng thú học tập 29 - Học viên tích cực, chủ động trình học tập - Học viên thực hành, ... cấu trúc học Giáo án điện tử sản phẩm hoạt động thiết kế dạy thể vật chất trước dạy học tiến hành Giáo án điện tử thiết kế giảng điện tử, xây dựng giáo án điện tử hay thiết kế giảng điện tử hai ... thể để có giảng điện tử Những ưu điểm ứng dụng giảng điện tử vào giảng dạy vật chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt BTTH PT) 2.1 Tạo hứng thú học tập cho học viên Các giảng điện tử có giao...
 • 12
 • 331
 • 1

sáng kiến kinh nghiệm xây dựng bài giảng điện tử theo chuẩn e-learning

sáng kiến kinh nghiệm xây dựng bài giảng điện tử theo chuẩn e-learning
... án điện tử Vì việc sử dụng Powerpoint soạn gọi trình chiếu 1.3 Bài giảng điện tử e-Learning: Bài giảng điện tử theo chuẩn e-Learning hay Bài giảng điện tử e-Learning thể cao cấp giảng điện tử ... án điện tử, giảng điện tử, trình chiếu, giảng điện tử e-Learning; Khẳng định cần thiết Bài giảng điện tử e-Learning dạy-học đại; Giới thiệu, số phần mềm hỗ trợ xây dựng Bài giảng điện tử e-Learning; ... giảng điện tử Sản phẩm làm từ powerpoint trình chiếu với mục đích trợ giảng trình giảng dạy chưa phải giảng điện tử theo nghĩa Phần mềm xây dựng giảng điện tử hay gọi công cụ soạn giảng điện tử...
 • 23
 • 1,029
 • 5

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG BÀI TẬP HÓA HỌC CÓ NHIỀU CÁCH GIẢI ĐỂ RÈN LUYỆN TƢ DUY CHO HỌC SINH LỚP 12 Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM SỬ DỤNG BÀI TẬP HÓA HỌC CÓ NHIỀU CÁCH GIẢI ĐỂ RÈN LUYỆN TƢ DUY CHO HỌC SINH LỚP 12 Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... CÁCH GIẢI ĐỂ RÈN LUYỆN TƢ DUY CHO HỌC SINH LỚP 12 TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Một mục tiêu dạy học hóa học Trung học phổ thông việc truyền thụ kiến thức hóa học phổ thông ... môn Hóa học III KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn kinh nghiệm: dạy học hóa học Số năm kinh nghiệm: 18 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm năm gần đây: “ Phân loại phương pháp giải tập ... tập Hóa học 12 phần kim loại” năm 2011 “ Phân loại phương pháp giải tập chương Hóa học 12 ” năm 2 012 “ Phương pháp giải tập pH dung dịch “ năm 2014 Tên SKKN: SỬ DỤNG BÀI TẬP HÓA HỌC CÓ NHIỀU CÁCH...
 • 81
 • 309
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện cho học sinh kỹ năng so sánh và khái quát hóa trong dạy học phần Tiến hóa, Sinh học 12 cơ bản

Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện cho học sinh kỹ năng so sánh và khái quát hóa trong dạy học phần Tiến hóa, Sinh học 12 cơ bản
... tất môn sinh học để chứng minh trình tiến hóa Với lý trên, dã chọn đề tài: “ Sử dụng tập tình để rèn luyện cho học sinh kỹ so sánh và khái quát hóa dạy học phần Tiến hóa, Sinh học 12 bản ” ... đại 2.3 Quy trình sử dụng tập tình để rèn luyện kỹ so sánh và khái quát hóa cho học sinh dạy -học phần Tiến hóa, Sinh học 12 2.3.1 Quy trình chung: Giới thiệu tập tình Học sinh tự lực làm việc ... kết luận, giải pháp 2.3.2 Sử dụng tập tình để rèn luyện kỹ so sánh và khái quát hóa cho học sinh dạy -học phần Tiến hóa – Sinh học 12 2.3.2.1 Sử dụng BTTH để rèn luyện kĩ khái quát hóa Trường...
 • 33
 • 402
 • 4

Sáng kiến kinh nghiệm xây dựng bài giảng e learning vào giảng dạy cho trẻ mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm xây dựng bài giảng e learning vào giảng dạy cho trẻ mầm non
... Mầm non Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội Trang : Sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng giảng E- Learning vào giảng dạy cho trẻ Mầm non - Cho trẻ nhắc lại trình sinh sản ếch * Mở rộng: cho trẻ xem vi deo ... Tây Hồ - Hà Nội Trang : 26 Sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng giảng E- Learning vào giảng dạy cho trẻ Mầm non C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Ứng dụng giảng E learning vào giảng dạy giúp giáo viên tiết ... Nội Trang : 14 Sáng kiến kinh nghiệm: Xây dựng giảng E- Learning vào giảng dạy cho trẻ Mầm non tham khảo chương trình chuyển đổi đuôi cho đoạn video hay file nhạc converter websize “http://www.download.com”...
 • 31
 • 474
 • 4

sáng kiến kinh nghiệm xây dựng bài học giáo dục công dân theo phương pháp giáo dục tích cực

sáng kiến kinh nghiệm xây dựng bài học giáo dục công dân theo phương pháp giáo dục tích cực
... Hoạt Xây dựng học Giáo dục công dân theo phương pháp giáo dục tích cực Xây dựng học Giáo dục công dân theo phương pháp giáo dục tích cực việc làm cần thiết Xung quanh vấn đề phương pháp giáo dục ... Hoạt 12 Xây dựng học Giáo dục công dân theo phương pháp giáo dục tích cực học Đó việc tích cực hóa hoạt động học sinh học tập môn giáo dục công dân Mọi việc xây dựng học giáo dục công dân phải ... thiết xây dựng học giáo dục công dân theo phương pháp giáo dục tích cực ………………………………………Trang 16-18 Một số minh hoạ cụ thể việc xây dựng học giáo dục công dân theo phương pháp giáo dục tích cực ……………………………………………Trang...
 • 30
 • 252
 • 0

sáng kiến kinh nghiem XÂY DỰNG BÀI GIẢNG VIDEO giúp học sinh tự học

sáng kiến kinh nghiem XÂY DỰNG BÀI GIẢNG VIDEO giúp học sinh tự học
... giảng Video này, hi vọng giúp em học sinh tự học nhà, nắm kiến thức trọng tâm hay vấn đề mở rộng số học mà giáo viên mong muốn truyền đạt cho học sinh Nhà trường tập hợp giảng in thành đĩa HS có ... kiện trường cho mượn, trả năm để tự học nhà Bài giảng kiểu có phần sinh động hơn, có lời giảng có hình ảnh , có nhấn mạnh lời giảng, có dẫn dắt vấn đề, nên chắc học sinh dễ hiểu, dễ tiếp thu nghiên ... dung kiến thức sách giáo khoa Tuy nhiên, mức độ thành công giảng phụ thuộc vào nội dung, hình thức giảng mà giáo viên thiết kế, phụ thuộc vào mức độ tích cực học tập học sinh, Vì mà xây dựng giảng...
 • 13
 • 302
 • 0

skkn sáng kiến kinh nghiệm hệ thống bài tập chương i hình học 12 chương trình chuẩn

skkn sáng kiến kinh nghiệm hệ thống bài tập chương i hình học 12 chương trình chuẩn
... Ngi thc hin: Huy Tun 13 Sỏng kin kinh nghim: H thng bi chng I hỡnh hc 12 chng trỡnh chun =120 Nhn xột: Bi ny ó phõn chia sn thnh hai a din nhm giỳp hc sinh cú c i nhỡn trc quan v vic chia a din ... mụn, nghip v) cao nht:C nhõn - Nm nhn bng:2007 - Chuyờn ngnh o to: Toỏn III KINH NGHIM KHOA HC - Lnh vc chuyờn mụn cú kinh nghim:Toỏn - S nm cú kinh nghim: 21 nm - Cỏc sỏng kin kinh nghim ó cú ... tr ó cho Ngi thc hin: Huy Tun 18 Sỏng kin kinh nghim: H thng bi chng I hỡnh hc 12 chng trỡnh chun IV- HIU QA CA TI : Qua thc t ging dy cỏc lp 12a2,a7 chỳng t i thy rng: Vic chn la bi ,phõn dng...
 • 23
 • 250
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI HÓA HỌC LỚP 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Sáng kiến kinh nghiệm XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI HÓA HỌC LỚP 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
... hin sỏng kin kinh nghim ny : + Lp 12A1 (S s : 41 hc sinh) ti: Xõy dng h thng cõu hi húa hc lp 12 theo hng phỏt trin nng lc ca hc sinh Trang 19 TRNG THPT TRN PH GV: H XUN PHONG Lp 12A3 Gii Khỏ ... bt Tinh bt l cht cú cụng thc dng: A C6H12O6 B C12H22O11 C (C6H12O6)n D (C6H10O5)n ti: Xõy dng h thng cõu hi húa hc lp 12 theo hng phỏt trin nng lc ca hc sinh Trang TRNG THPT TRN PH GV: H XUN ... thng cõu hi húa hc lp 12 theo hng phỏt trin nng lc ca hc sinh Trang 20 TRNG THPT TRN PH GV: H XUN PHONG ti: Xõy dng h thng cõu hi húa hc lp 12 theo hng phỏt trin nng lc ca hc sinh Trang 21 TRNG...
 • 22
 • 595
 • 7

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP CHƯƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM”VẬT LÍ 10 NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP CHO HỌC SINH “ pptx

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP CHƯƠNG “ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM”VẬT LÍ 10 NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP CHO HỌC SINH “ pptx
... tự học HS : Học sinh PPDH : Phương pháp dạy học SBT : Sách tập SGK : Sách giáo khoa TN : Thực nghiệm ĐỀ TÀI “XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP CHƯƠNG ỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM”VẬT LÍ 10 NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GVTH:VÕ HỮU QUYỀN I Khai thác xây dựng hệ thống tập vật lý chương ộng học chất điểm” theo hướng rèn luyện giải tập cho học sinh 1.Yêu cầu sử dụng tập chương ộng học ... xây dựng hệ thống tập vào việc rèn giải tập cho HS SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GVTH:VÕ HỮU QUYỀN NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG...
 • 29
 • 591
 • 6

sáng kiến kinh nghiệm xây dựng hệ thống bài tập về dao động

sáng kiến kinh nghiệm xây dựng hệ thống bài tập về dao động
... kết sau: - Bài tập tổng hợp với nội dung kiến thức từ dễ đến khó nên áp dụng nhiều đối tượng học sinh - Khi giải tập dạng học sinh tự hệ thống kiến thức nắm vững kiến thức - Bài tập xây dựng theo ... - Xây dựng tập mang tính tổng hợp theo hướng khai thác vấn đề từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp Thể cụ thể toán Dao động điều hòa lắc lò xo - Xây dựng số tập tổng hợp khác phần dao động ... tập dạng thành loại: a /Bài tập tập dượt: Là tập đơn giản sử dụng nghiên cứu khái niệm hay qui tắc vật lý để học sinh vật dụng kiến thức vừa tiếp thu b /Bài tập tổng hợp; Là tập phức tạp mà muốn...
 • 21
 • 321
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm xây dựng hệ thống bài tập thông qua khái niệm đồng đẳng

sáng kiến kinh nghiệm xây dựng hệ thống bài tập thông qua khái niệm đồng đẳng
... chung, chất khái niệm Hệ thống tập sáng kiến kinh nghiệm xây dựng theo phát biểu khái niệm, tương quan đại lượng sau: - Các chất đồng đẳng có thành phần phân tử nhóm –CH2 - Các chất đồng đẳng có ... xây dựng hệ thống kiến thức mức độ tư kỹ Ngoài thông qua giải tập đồng đẳng xây dựng thêm hệ thống tập hữu có phương pháp giải cách sử dụng đại lượng trung bình Đây dạng tập lớn hoá hữu cơ, đồng ... dung sáng kiến xây dựng sau: I Các chất đồng đẳng có thành phần phân tử nhóm –CH2 Bài tập lập công thức chung dãy đồng đẳng thông qua thành phần phân tử qui tắc hoá trị 1.1 Bài tập mẫu Bài tập Dựa...
 • 21
 • 324
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm xây dựng bài tập hóa học thực nghiệm theo hướng phân hoá nêu vấn đề cho hai chương halogen và ôxi lưu huỳnhsáng kiến kinh nghiệm xây dựng và sử dụng bài tập chương động học chất điểmvật lí 10 nhằm rèn luyện kĩ năng giải bài tập cho học sinh pptxsáng kiến kinh nghiệm xây dựng trườngsáng kiến kinh nghiệm xây dựng lớp học thân thiệnsáng kiến kinh nghiệm xây dựng trường học thân thiệnsáng kiến kinh nghiệm xây dựng môi trường thân thiệnsáng kiến kinh nghiệm xây dựng trường xanh sạch đẹpsáng kiến kinh nghiệm xây dựng trường chuẩn quốc giasáng kiến kinh nghiệm xây dựng trò chơi học vần lớp 1sáng kiến kinh nghiệm xây dựng nề nếp lớp 1sáng kiến kinh nghiệm xây dựng thư viện thân thiệnsáng kiến kinh nghiệm xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cựcsáng kiến kinh nghiệm xây dựng trường học xanh sạch đẹpsáng kiến kinh nghiệm xây dựng đội ngũ giáo viênsáng kiến kinh nghiệm xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực ở trường mầm nonbtvn logic va dk ung dungĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiTác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2TÌM GTLN, GTNN của hàm sốĐề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình