CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AXIT NITRIC

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AXIT SUNFURIC VÀ CÁC DÒNG THẢI ĐẶC TRƯNG

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AXIT SUNFURIC VÀ CÁC DÒNG THẢI ĐẶC TRƯNG
... lí, giảm thiểu, xử lí chất thải, dòng thải Để giúp đỡ phần nhà máy sản xuất trình bày tiếp chất thải, dòng thải nhà máy sản xuất axit sunfuric D.1 vấn đề môi trờng trình sản xuất 31 axit sunfuric ... lục Giới thiệu A Đặc điểm tình hình sản xuất axit sunfuric B Vấn đề sử dụng nguyên nhiên vật liệu lợng 10 C Công nghệ sản xuất axit sunfuric 16 D.1 Vấn đề môi trờng công nghệ sản xuất 33 D.2 Giải ... trình sản xuất axit photphỏic, supe phophat kep thải lợng lớn CaSO4 Thông thờng từ từ thạch cao ngời ta sản xuất lien hợp axit sunfuric xi măng e) Chất xúc tác: Trong công nghệ sản xuất axit sunfuric...
 • 49
 • 2,558
 • 9

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AXIT SUNFURIC

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AXIT SUNFURIC
... liệu lư ợng công nghệ sản xuất axit sunfuric Nguyên liệu: +) Nguyên liệu để sản xuất axit sunfuric phong phú bao gồm lư u huỳnh hợp chất Theo thống kê, sản lượng axit sunfuric giới sản xuất từ nguồn ... thiệu A Đặc điểm tình hình sản xuất axit sunfuric B Vấn đề sử dụng nguyên nhiên vật liệu lượng 10 C Công nghệ sản xuất axit sunfuric 16 D.1 Vấn đề môi trường công nghệ sản xuất 33 D.2 Giải pháp giải ... giúp đỡ phần nhà máy sản xuất trình bày tiếp chất thải, dòng thải nhà máy sản xuất axit sunfuric D.1 vấn đề môi tr-ờng trình sản xuất axit sunfuric Quá trình sản xuất axit sunfuric tạo nhiều dạng...
 • 52
 • 667
 • 0

Tài liệu Công nghệ sản xuất acid nitric ppt

Tài liệu Công nghệ sản xuất acid nitric ppt
... (4) có vòng kim loại (5) để giữ hạt xúc tác tích nhiệt b)Ðiều chế acid nitric : 2NO + O2 ⇔ NO2 Hấp thụ NO2 nước tạo thành acid nitric : 3NO2 + H2O ⇔ 2HNO3 + NO khí lỏng lỏng khí Hai phản ứng thuân ... dạng dung dịch muối NaNO3 NaNO2 (gọi dung dịch nitric - nitrat) Na2CO3 + NO2 + NO = 2NaNO2 + CO2 Na2CO3 + 2NO2 = NaNO2 + CO2 + NaNO3 Dung dịch nitric - nitrat dùng để điều chế Natrinitrat NaNO3 ... (15) tưới băng HNO3 Tại tháp rửa xảy phản ứng hấp thụ NO2 vừa xảy phản ứng oxi hóa NO tạo thành Acid tháp sau có nồng độ thấp nên chuyển lên tháp trước để có HNO3 có nồng độ cao HNO3 thành phẩm...
 • 3
 • 652
 • 35

Tài liệu Dây chuyền công nghệ sản xuất Axit docx

Tài liệu Dây chuyền công nghệ sản xuất Axit docx
... HIỆN DÙNG TRONG CÔNG TY NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY RA SỰ CỐ THIẾT BỊ : Do người vận hành công nghệ Do trình làm việc thiết bị đo Do môi trường a ) Do người vận hành công nghệ sản xuất : Nguyên nhân ... Do môi trường a ) Do người vận hành công nghệ sản xuất : Nguyên nhân người vận hành sản xuất xảy công nghệ sản xuất việc lắp đặt thiết bị đo lường tính toán giới hạn làm việc nhiều 2/3 giới hạn ... loại điện trở : - Nhiệt điện trở dây dẫn - Nhiệt điện trở bán dẫn a - Nhiệt điện trở dây dẫn: Nhiệt điện trở đố thay đổi điện trở dây theo nhiệt độ + Yêu cầu vật liệu chế tạo nhiệt điện trở hệ...
 • 31
 • 416
 • 3

Công nghệ sản xuất axit sunfuric - Đỗ Bình

Công nghệ sản xuất axit sunfuric - Đỗ Bình
... Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ... Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ... Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com...
 • 213
 • 1,249
 • 5

Công nghệ sản xuất axit pptx

Công nghệ sản xuất axit pptx
... bàòng axit thỉì thạp (7) sangv tưn hon tråí lải thạp - ÅÍ thạp (7) khê âỉåüc háúp thủ bàòng axit 68.3% Sau thạp (7) näưng âäü axit lãn âãún 98.7-99%, sau âọ âỉåüc pha long bàòng nỉåïc hồûc bàòng axit ... âiãûn (4) v (6) âãø tạch hãút m axit v cạc håüp cháút ca As v Se V âãø tạch hon ton m axit trỉåïc qua thiãút bë lc âiãûn (6), khê âỉa qua thạp tàng áøm (5) tỉåïi bàòng axit H2SO4 5%, nhàòm lm cho ... pháưn bủi cn lải, ngỉng tủ âỉåüc mäüt pháưn m axit tảo thnh thạp khê SO3 cọ khê phn ỉïng våïi axit lm lảnh Mäüt pháưn håüp cháút ca As v Se âỉåüc ho tan axit hồûc làõng xúng dỉåïi dảng bn Thạp rỉía...
 • 4
 • 116
 • 0

Tiểu luận: Tìm hiểu công nghệ sản xuất Axit Sunfuric và các dòng thải đặc trưng ppsx

Tiểu luận: Tìm hiểu công nghệ sản xuất Axit Sunfuric và các dòng thải đặc trưng ppsx
... giảm thiểu, xử lí chất thải, dòng thải Để giúp đỡ phần nhà máy sản xuất trình bày tiếp chất thải, dòng thải nhà máy sản xuất axit sunfuric 31 D.1 vấn đề môi tr-ờng trình sản xuất axit sunfuric ... CN Môi tr-ờng - Bài tập chuyên đề môn: Các trình sản xuất Tên chuyên đề: Tìm hiểu công nghệ sản xuất axit sunfuric Các dòng thải đặc tr-ng Nhóm thực hiện: - Nguyễn Thu Trang - Trần ... trình sản xuất axit photphỏic, supe phophat kep thải l-ợng lớn CaSO4 Thông th-ờng từ từ thạch cao ng-ời ta sản xuất lien hợp axit sunfuric xi măng e) Chất xúc tác: Trong công nghệ sản xuất axit sunfuric...
 • 50
 • 844
 • 0

Tiểu luận công nghệ sản xuất axit lactic words

Tiểu luận công nghệ sản xuất axit lactic words
... Vỡ vi khun lờn men lactic ng hỡnh khụng cú enzyme cacboxylase cho nờn axit pynivic khụng phõn hu na m tip tc kh thnh axit lactic Trang Sn xut axit lactic + Cú th xem lờn men lactic ng hỡnh tin ... photphoglyceraldehyde thụng qua axit pynivic m to thnh axit lactic + Axit lactic c to thnh : CH3COCOOH + dehydrase-H2 CH3CHOHCOOH + dehydrase + Axit xucxinic to thnh t axit pynivic: CH3COCOOH + CO2 ... khun lactic PH ti u ca SSF sn xut cỏc axit lactic bi vi khun axit lactic vo khong pH = 5,0 v nhit ti u l khong 400 C Bt sn: [9]l nguyờn liu r tin cha hm lng cacbohyrate cao Trang Sn xut axit lactic...
 • 18
 • 818
 • 0

Tiểu luận công nghệ sản xuất axit lactic slide

Tiểu luận công nghệ sản xuất axit lactic slide
... raxemic Ứng dụng axit lactic Thực phẩm Công nghiệp Công nghiệp rượu Axit Lactic Trong y học Bảo quản Sản xuất axit lactic Sản xuất axit lactic Vi khuẩn lên men lactic Vi khuẩn lactic • Thuộc họ ... Sản Xuất Axit Lactic Giới thiệu Phương pháp sản xuất Phương hướng phát triển Lịch sử phát  Axit lactic tồn rộng rãi tự nhiên, tìm thấy người, động ... Bacterium lactic Giới thiệu axit lactic Axít lactic hay axít sữa có tên IUPAC 2-Hydroxypropanoic acid hợp chất hóa học đóng vai trò quan trọng nhiều trình sinh hóa Axit lactic axít carboxylic với công...
 • 19
 • 531
 • 0

CÔNG NGHỆ sản XUẤT AXIT SUNFURIC

CÔNG NGHỆ sản XUẤT AXIT SUNFURIC
... từ dầu mỏ nguồn nguyên liệu đáng kể cho sản xuất axit Các dung dịch thải kĩ nghệ gia công kim loại • • • IV Các phương pháp sản xuất axit Sản xuất axit có giai đoạn sau: Đốt cháy nguyên liệu ... pháp sản xuất axit  Phương pháp nitroz oxyt nitơ  Phương pháp tiếp xúc xúc tác rắn : Sản xuất Dioxyt theo phương pháp tiếp xúc: Chuẩn bị nguyên liệu Sản xuất khí Tinh chế khí … Hoàn thành sản ... Hoàn thành sản phẩm Hấp thụ khí Oxy hóa Sơ đồ khối trình sản xuất axit sunfuaric Sản xuất khí Trong công nghiệp, khí thường sản xuất từ lưu huỳnh nguyên tố, khoáng sunfua từ khí tự nhiên,...
 • 3
 • 1,002
 • 8

thiết kế quy trình công nghệ sản xuất axit terephthalic bằng phương pháp oxy hóa chọn lọc p-xylen bởi oxi không khí

thiết kế quy trình công nghệ sản xuất axit terephthalic bằng phương pháp oxy hóa chọn lọc p-xylen bởi oxi không khí
... công nghệ: Thiết kế quy trình sản xuất Axit Terephthalic Sơ đồ quy trình sản xuất Axit terephthalic bằng phương pháp oxy hóa p-xylen Giai đoạn giai đoạn phản ứng: giai đoạn xảy trình oxi hóa ... án công nghệ: Thiết kế quy trình sản xuất Axit Terephthalic Cơ chế phản ứng oxi hóa p-Xylen thành Axit Terephthalic diễn giai đoạn: Oxi hóa p-Xylen thành p-tolualdehit, p-tolualdehit bị oxi hóa ... hụt Axit terephthalic toàn cầu tạo đổ xô vào sản xuất nhà sản xuất Polyester Châu Á.” [3] Cơ sở lý thuyết trình sản xuất Axit Terephthalic 2.1 Các phương pháp sản xuất Để sản xuất axit terephthalic, ...
 • 36
 • 613
 • 7

bài thuyết trình công nghệ sản xuất axit sunfuric

bài thuyết trình công nghệ sản xuất axit sunfuric
... trọng) • Gồm công đoạn S + O2 FeS2 Sản xuất SO2 SO2 + O2 xt: V O + HO SO3 H2SO4 Sản xuất SO3 Sản xuất H2SO4 Nguyên liệu Dùng nguyên liệu có chứa lưu huỳnh để sản xuất H2SO4 Theo thống kê, sản lượng ... NỘI DUNG  TÍNH CHẤT HÓA LÝ VÀ ỨNG DỤNG  PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT H2SO4  CÁC THIẾT BỊ DÙNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT H2SO4  SƠ ĐỒ NGUYÊN TẮC SẢN XUẤT H2SO4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN VÀ KÉP TÍNH CHẤT VẬT ... có hàm lượng SO2 cao chứa nito FeS2 Xỉ Không khí Sơ đồ nguyên tắc sản xuất H2SO4 phương pháp đơn kép • Công nghệ tiếp xúc công nghệ đại áp dụng phổ biến theo pp tiếp xúc có hai loại dây chuyền...
 • 34
 • 857
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: sơ đồ công nghệ sản xuất axit nitriccông nghệ sản xuất axit hữu cơcông nghệ sản xuất axit axeticsơ đồ công nghệ sản xuất axit sunfuriccong nghe san xuat acid nitriccông nghệ sản xuất axid nitriccong nghe san xuat axit hno3công nghệ sản xuất axit aceticcông nghệ sản xuất axit amin và ứng dụngtìm hiểu công nghệ sản xuất axit sunfuric và các dòng thải đặc trưngcông nghệ sản xuất axit xitriccông nghệ sản xuất axit lacticcông nghệ sản xuất một số axit aminnghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất tricloixiannuric axitcông nghệ sản xuất protein axit aminTh c tr ng ho t ng ti u th s n ph m tr n th tr ng n i a c a c ng ty May Th ng Longhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anVC1wT1RzZElTSjQhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anYmxUMTNaTDF5Y3MC c bi n ph p y m nh vi c ti u th s n ph m c a c ng ty may th ng longC c ch nh s ch chi n l c h tr chi ph ho t ng ph n ph i s n ph m c a c ng ty g ch p l t H N iTh c tr ng v n ng l c c nh tranh v t nh h nh u t n ng cao kh n ng c nh tranh c a T ng c ng ty th p Vi t Namhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anU0lONEJxeFdHd1kĐánh giá thực hiện đổi mới CT GDPT 2017Đề thi HSG cấp trườngCác dạng bài rút gọn Toán 12dan xuat halogen-ancol-phenolĐề KH1-2011-2012 THPT NCnhờ thầy minh Sang và mọi người nhéĐề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2005-2006ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 1 LỚP 11Đề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2004-2005Số 0 trong phép cộngPhép cộng trong phạm vi 4Trọn bộ tài liệu tiến sĩ Hà Văn TiếnTài liệu hỗ trợ giáo viên khá chi tiết và hay