vinyl clorua poly vinyl clorua

Các công nghệ sản xuất vinyl clorua

Các công nghệ sản xuất vinyl clorua
... lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chơng ii Các công nghệ sản xuất vinyl clorua Các trình công nghiệp để sản xuất VC bao gồm: - Cộng HCl vào axetylen - Sản xuất VC từ EDC - Sản xuất VC trình liên hợp 19 Website: ... chung công nghệ tổng hợp PVC nói riêng, công nghệ sản xuất VC có nhiều phát triển Hiện có nhiều phơng pháp công nghệ sản xuất VC từ nhng nguồn nguyên liệu khác từ nguồn nguyên liệu có nhiều công nghệ ... làm vật liệu công nghiệp dân dụng Trùng hợp vinylclorua ( VC ) tạo poly vinylclorua (PVC ) Phơng trình phản ứng : t0, p, xt nCH2 CH Cl CH2 CH Cl n Poly vinylclorua (PVC) Poly vinylclorua (PVC)...
 • 92
 • 936
 • 7

THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT VINYL CLORUA

THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT VINYL CLORUA
... 2.4: Sơ đồ sản suất VC kết hợp công nghệ sản xuất EDC Tr ườ 1- Thiết bị Clo hóa 6- Thiết bị chưng cất 2- Thiết bị chưng cất 7- Thiết bị tách VC 3- Thiết bị làm EDC 8 -Thiết bị Clo hoá 4- Thiết bị ... dựng dây chuyền công nghệ sản xuất vinyl clorua từ axetylen u hydro clorua Tà Trong công nghệ sản xuất Vinyl Clorua từ Axetylen Hydro Clorua, nguyên liệu khí Axetylen Hydro Clorua đưa qua vùng phản ... Khoảng 85% sản xuất VCM, 10% sản xuất chứa clo 1,1,1-triclo etan, lại sản xuất etylen diamin dùng làm chất ức chế, sản xuất cao su chịu xăng dầu ĐH (CH2-CH2-S4-)n… 2.2.1.1 Điều kiện sản xuất: Phản...
 • 109
 • 1,095
 • 2

thiết kế phân xưởng sản xuất vc (vinyl clorua) từ hcl và c2h2 với xúc tác hgcl2 mang trên than hoạt tính ở pha hơi năng suất 91000 tấn năm

thiết kế phân xưởng sản xuất vc (vinyl clorua) từ hcl và c2h2 với xúc tác hgcl2 mang trên than hoạt tính ở pha hơi năng suất 91000 tấn năm
... tháp sấy axetylen thiết kế thiết bị lọc tháp sấy axetyle số lựơng ghi 01 01 02 01 01 01 01 01 01 01 01 sơ đồ dây chuyền công nghệ thiết kế phân xuởng sản xuất VC thiết bị trộn thiết bị phản ứng ... Tỏch VC VC HCl Hỡnh 4: S quỏ trỡnh sn xut VC bng phng phỏp liờn hp clo hoỏ, oxy clo hoỏ etylen v cracking EDC C SN XUT VC T AXETYLEN V HCl : Nguyờn liu iu ch VC theo phng phỏp ny l C2H2 v HCl ... đun nóng 17 16 15 thiết bị làm lạnh 18 naoh naoh thải Nứơc 16 17 sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất VC từ axetylen N MễN HC Hỡnh 5: S dõy chuyn cụng ngh sn xut VC t C2H2 v HCl pha N MễN HC PHN...
 • 64
 • 822
 • 0

Quy trình sản xuất Vinyl clorua

Quy trình sản xuất Vinyl clorua
... BASE, B Hình: sản xuất VC phương pháp Cracking EDC II.1.3Quá trình Clo hoá Etylen: Đây quy trình Công ty EVC để sản xuất etylen điclorua (EDC) từ etylen clo Quy trình có hiệu Nhiệt tạo trình đủ để ... 22 II.2 Sản xuất VC trình liên hợp .24 Sơ đồ 24 Sơ đồ 24 Sơ đồ 25 II.3 Sản xuất VC từ Axetylen 25 II.3.1 Cở sở trình sản xuất VC từ axetylen ... việc phát triển sản xuất axetylen từ khí thiên nhiên khí đồng hành có triển vọng lớn I.1.2.3So sánh hai phương pháp sản xuất Axetylen Quá trình sản xuất Axetylen từ hydrocacbon trình xảy theo...
 • 85
 • 185
 • 0

Công nghệ sản xuất Vinyl clorua

Công nghệ sản xuất Vinyl clorua
... hon ton to thnh CO2 v HCl 1.4 ng dng ca VC 1.4.1 Trựng hp ca vinylclorua (VC) to poly vinylclorua (PVC): Phng trỡnh phn ng: Poly vinylclorua (PVC) l mt cht mang nhiu tớnh cht tt nh: cú n nh húa ... tỏch Trang 17 vc Sản phẩm nặng 11 Sản phẩm nhẹ n aoh 13 naoh 15 13 13 15 EDC 10 11 12 11 13 13 14 edc tuần hoàn 14 11 15 13 13 15 11 11 11 11 Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất vc từ edc Hỡnh ... phm VC: 1.3.1 Tớnh cht vt lớ: VC cú cựng cụng thc phõn t C2H3Cl Cỏc tờn gi: Vinyl clorua, Cloruaetylen, Etylen monoclorua, VC, VCM, Cloroeten, Monocloroeten, Monocloroetylen, iu kin nhit v...
 • 29
 • 115
 • 0

đồ án tốt nghiệp quy trình sản xuất Vinyl clorua

đồ án tốt nghiệp quy trình sản xuất Vinyl clorua
... việc phát triển sản xuất axetylen từ khí thiên nhiên khí đồng hành có triển vọng lớn I.1.2.3So sánh hai phương pháp sản xuất Axetylen Quá trình sản xuất Axetylen từ hydrocacbon trình xảy theo ... SBA) đặt vào lò Hình: sản xuất VC phương pháp Cracking EDC II.1.3Quá trình Clo hoá Etylen: Đây quy trình Công ty EVC để sản xuất etylen điclorua (EDC) từ etylen clo Quy trình có hiệu lượng cao ... tinh chế sản phẩm chưng cất phân đoạn Khác với quy trình khác quy trình LTC, quy trình không cần dùng nước rửa sản phẩm để loại bỏ clorua sắt (III), không cần xử lý nước thải Nhiệt tạo trình đủ...
 • 47
 • 254
 • 0

Tìm hiểu dây chuyền công nghệ sản xuất bột nhựa PVC từ vinyl clorua tại công ty TNHH TPC vina

Tìm hiểu dây chuyền công nghệ sản xuất bột nhựa PVC từ vinyl clorua tại công ty TNHH TPC vina
... CÔNG TY TNHH NHỰA VÀ HÓA CHẤT TPC VINA Công ty TNHH Nhựa hóa chất TPC Vina (gọi tắt Công ty TPC Vina) công ty liên doanh hoạt động hiệu Việt Nam với công ty mẹ công ty TNHH Nhựa Hóa chất TPC Thái ... nay, TPC Vina đã, không ngừng phát triển với kế hoạch chiến lược cải tiến dây chuyền công nghệ đào tạo người Cùng với công ty TNHH Nhựa Hóa chất Phú Mỹ (2001), TPC Vina sản xuất bột nhựa PVC cung ... Lan… 1.2 Giới thiệu TPC Vina  Tên công ty: - Tên tiếng Việt : Công ty TNHH Nhựa Hóa chất TPC Vina - Tên tiếng Anh : - Tên viết tắt TPC Vina Plastic and Chemical Corp., Ltd : TPC Vina Ngô Thanh Trí...
 • 68
 • 538
 • 0

Báo cáo "Thermomechanical characteristics of rigid poly(vinyl chloride) crosslinked by a peroxide in the presence of trimethylolpropane trimethacrylate " pdf

Báo cáo
... between the uncrosslinked - and crosslinked PVC samples is 16oC Among the samples crosslinked by DAPC and TMPTMA, the sample containing 0.2 phr of DAPC and 15 phr of TMPTMA has the minimum softening ... crosslinked by DAPC and TMPTMA is higher than that of the uncrosslinked samples It reflects an useful increase in service temperature of the material At any concentration of TMPTMA, a maximum glass transition ... the crosslinked PVC samples is higher than that of the uncrosslinked PVC samples This is explained by the crosslinking PVC in the presence of DAPC and TMPTMA as mentioned above At any concentration...
 • 5
 • 200
 • 0

Báo cáo hóa học: " Solvothermal synthesis of uniform bismuth nanospheres using poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) as a reducing agent" pptx

Báo cáo hóa học:
... bismuth nanostructures using DMF instead of EG as solvent (sample 5) by reduction of EG solution of bismuth salt, using PVP both as a reducing agent and a capping agent The shapes and sizes of ... Shape-controlled synthesis of platinum nanocrystals for catalytic and electrocatalytic applications Nano Today 2009, 4:81 42 Kaczmarek H, Kamińska A, Światek M, Rabek JF: Photo-oxidative degradation of some ... synthesis of bismuth nanomaterials using PVP as a reducing agent Experimental Chemicals Bismuth nitrate pentahydrate (Bi(NO ) ·5H O) was purchased from Fuchen Chemicals Reagent (China) N, N-dimethylformamide...
 • 8
 • 173
 • 0

Báo cáo hóa học: "Nanophotothermolysis of Poly-(vinyl) Alcohol Capped Silver Particles" docx

Báo cáo hóa học:
... power of mW/cm2 Results and Discussion UV-vis spectra of the silver NPs recorded in the aqueous medium is shown in Fig PVA -capped silver colloid has shown the surface plasmon band at 390 nm (silver ... presence of trisodium citrate also showed the surface plasmon band at this position) This confirms the formation of PVA capped silver nanoparticles Before the laser irradiation the native PVA capped silver ... irradiation of PVA capped silver NPs suspension for 1.50 (a) 1.25 (b) (c) Abs 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 250 300 350 400 450 500 550 Wavelength /nm Fig UV-visible spectra of PVA capped silver NPs...
 • 4
 • 66
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất Vinyl Axetat

Thiết kế phân xưởng sản xuất Vinyl Axetat
... dễ bị trùng hợp cho ta sản phẩm polyvinylaxetat , sản phẩm có giá trị nhiều lĩnh vực nh sản xuất keo dán, sơn , vecni III.2 Tính chất hoá học: Trong phân tử VA có liên kết đôi nên VA có khả tham ... sản phẩm VA trình sản xuất sản phẩm phụ nh : etylyden axetat, n-buten (do me hoá etylen) axetandehyt,CO2.Nếu giữ tỷ lệ cố định axit axetic nớc (tạo trình phản ứng) kết hợp tổng hợp vinyl axetat ... việc thiết kế nhà máy sản xuất Vinyl Axetat vấn đề cần thiết có ý nghĩa quan trọng Hà nội tháng năm 2003 Sinh viên Phạm Chiến...
 • 101
 • 518
 • 3

Khảo sát khả năng khử của các tác nhân khử acid ascorbic và thiếc clorua đối phức giữa photpho và molipdovanadat

Khảo sát khả năng khử của các tác nhân khử acid ascorbic và thiếc clorua đối phức giữa photpho và molipdovanadat
... học phần: Khảo sát phức photpho molipdovanadat Nhiệm vụ đồ án học phần: Tổng quan photpho Tìm hiểu phương pháp xác định photpho Tìm hiểu tác nhân khử thường dùng xác định phức photpho molipdovanadat ... thành dạng phức Phức bị khử acid ascorbic thành phức màu xanh dương hấp thu bước sóng 880 nm Độ hấp thu tỉ lệ với nồng độ photpho mẫu 2.3 Các tác nhân khử 2.3.1 Khử acid phosphomolybdic acid ascobic ... ml 3.3.3 Khảo sát ảnh hưởng hàm lượng tác nhân khử acid acorbic Xác định hàm lượng Phospho phương pháp trắc quang, ta phải tiến hành khảo sát lượng tác nhân khử để đảm bảo cho trình khử xảy hoàn...
 • 42
 • 376
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat từ axetylen với axit axetic trên xúc tác axetat kẽm trên than hoạt tính

Thiết kế phân xưởng sản xuất vinyl axetat từ axetylen với axit axetic trên xúc tác axetat kẽm trên than hoạt tính
... 0,01ữ0,02) B TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT http://www.ebook.edu.vn Các số liệu kỹ thuật để tính tốn thiết kế dây truyền sản xuất VA từ axetylen axit axetic xúc tác kẽm axetat/ than hoạt tính với suất 80.000 ... cơng nghệ sản xuất vinylaxetat từ axetylen axitaxetic pha khí theo sơ đồ cơng nghệ sau 39 PHẦN II TÍNH TỐN THIẾT KẾ A THUYẾT MINH DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT Trong đồ án ta thiết kế dây chuyền sản xuất theo ... nhóm vinyl vào phân tử axit axetic xúc tác kẽm axetat mang than hoạt tính, lớp xúc tác đặt ống có đệm với kích thước hạt định sẵn Hỗn hợp C2H2 CH3COOH đưa vào thiết bị bốc axetic Sau đưa vào thiết...
 • 124
 • 517
 • 4

BÀI 31.HIRO CLORUA

BÀI 31.HIRO CLORUA
... hiđrocacbon III.MUỐI CLORUA VÀ NHẬN III.MUỐI CLORUA VÀ NHẬN BIẾT ION BIẾT ION CLORUA CLORUA 1.Muối clorua( sgk) Hoạt động5 -Tất muối clorua tan(-muối GV:Nêu số ứng dụng muối clorua cho học clorua Ag,Cu(I),Pb(ít ... GV:Vậy để nhận biết ion clorua ta phải dùng thuốc thử nào? HS:Để nhận biết ion clorua ta dùng thuốc thử dd AgNO3 VI.Cñng cè vµ dÆn dß Cñng cè Bài1 :Bài tập sgk đáp án B Bài2 : Dăy chất sau phản ... D, NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Ag Bài3 : Axit Clohiđric ion Clorua nhận biết nhờ phản ứng chúng: A, Với ion Ag+ B, Chỉ với bạc nitrat C, Với kim loại Ag D, Với AgCl Bài4 : Cho 20 g hỗn hợp bột Mg...
 • 4
 • 349
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: quy trình sản xuất vinyl cloruaphản ứng trùng hợp vinyl cloruathiết kế phân xưởng sản xuất vinyl clorua nhũ tươngthiết kế phân xưởng sản xuất vinyl cloruacác phương pháp sản xuất vinyl cloruacông nghệ tổng hợp vinyl clorua từ etylenCác hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trênĐáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baNghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhMạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánBài 8. Nhiễm sắc thểBài 8. Nhiễm sắc thểBài 8. Nhiễm sắc thểBài 66. Ôn tập - Tổng kếtđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònQuy trình cán nguội băng tônHoàn thiện quy trình sản xuất một số giống Hoa Cẩm Chướng (Dianthus caryophyllus L.) bằng công nghệ tiên tiếnNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH SEKONG, làoPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾslide thuyet trinh quan tri logisticsNghiên cứu đề xuất nội dung cơ bản trong quy hoạch rừng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ thanh chương tỉnh nghệ an theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vữngNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)