Tieu luan hợp chất hydrocarbon thơm nhom 2

chương 7 các hợp chất hydrocarbon thơm

chương 7 các hợp chất hydrocarbon thơm
... Hydrocarbon thơm (Aren) đư c hi u benzen h p ch t có c u t o tương t Naphtalen Antracen C u t o benzen Tính thơm (aromat) : -Ph ng, h vòng m i nguyên ... m t dung môi r t đ c, n u có th , nên thay b ng toluen 2.2 Ngu n cung c p Aren: Ph n l n hydrocarbon thơm thu đư c t d u m nh a than đá 3.Tính ch t hóa h c Br2 tetrachloromethan Br Br Br2 no ... độ cao, ánh sáng hay peroxide: halogen vào mạch nhánh Hydro hóa Ph n ng th nhân c a vòng thơm (SN) • Vòng thơm giàu n t SN benzene hay dẫn xuất khó xảy X Y + X- - + Y Cl OH + KOH Không x y 300...
 • 38
 • 289
 • 1

tiểu luận hợp chất hữu cơ PCBs

tiểu luận hợp chất hữu cơ PCBs
... trách lĩnh vực môi trường hợp chất hữu nguy hại khó phân hủy (POP) hợp chất PCBs (một số hợp chất POP phổ biển nhất) Đây hội thảo thuộc Hợp phần truyền thông Dự án quản lý PCBs Việt Nam với mục tiêu ... đập vỡ chất độc biến chúng thành chất hoàn toàn không độc hại Một tính chất quan trọng PCBs tính trơ PCBs khó bị phân huỷ môi trường axit lẫn môi trường kiềm tương quan sản xuất bán hợp chất với ... nghiệp hóa chất; - Phụ gia sơn - Chất phủ bề mặt; - Chất làm dẻo PVC cao su nhân tạo; - Là thành phần mực in; - Chất bịt kín công trình xây dựng; - Chất để hàn; - Ngoài ra, PCBS sử dụng chất phụ...
 • 21
 • 367
 • 1

Tiểu luận hợp chất màu hữu cơ

Tiểu luận hợp chất màu hữu cơ
... dẫn đến sâu màu -Khi ankyl hoá nhóm hiđroxyl tronh nhân thơm chuyển nhóm trợ màu vào liên k ết vòng màu hợp chất nhạt Tuy chưa có giải thích thoả đáng chất màu hợp chất hữu cơ, kết luận rút dựa ... học, màu đặc trưng bước sóng định từ 380nm đến 760nm gọi màu đơn sắc (màu tươi sắc)  Màu vô sắc màu đặc trưng cường độ màu tất bước sóng Màu vô sắc màu tr ắng, màu ghi, màu đen Màu đa sắc màu ... 1.2.1.1 Thuyết mang màu Dựa quan điểm Butlerov Alektsev năm 1876 O.Witt lậpnên thuyết mang màu hợp chất hữu cơ, coi thuyết Theo thuyết hợp chất hữu màu chúng chứa nhóm mang màu phân tử, nhóm...
 • 40
 • 357
 • 0

TIỂU LUẬN HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN

TIỂU LUẬN HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN
... vấn đề vật chất ý thức có trước có sau, định người nhận thức giới không? Hoá học môn khoa học, nghiên cứu hoá hợp phân giải chất Bộ môn hoá học nghiên cứu chất tức nghiên cứu cấu tạo chất Đó vấn ... VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÍ LUẬN I.1- Quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại I.1.1 Khái niệm chất khái niệm lượng a) Khái niệm chất Bất vật, tượng bao gồm mặt chất mặt lượng Hai ... khác Lượng tồn với chất vật có tính khách quan chất vật I.1.2 Mối quan hệ thay đổi lượng thay đổi chất a) Những thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất Bất kỳ vật hay tượng thống mặt chất mặt lượng...
 • 16
 • 239
 • 0

Tiểu luận tạp chất trong thủy sản (nhom p)

Tiểu luận tạp chất trong thủy sản (nhom p)
... cỡ, trọng lượng II.THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG TẠP CHẤT TRONG THỦY SẢN 1.Tình hình chung II.THỰC TRẠNG VIỆC SỬ DỤNG TẠP CHẤT TRONG THỦY SẢN 1.Tình hình chung Trong năm 2010 toàn quốc xảy 132 vụ ngộ ... đưa tạp chất vào nguyên liệu thủy sản chưa thực cách liệt Văn Luật ghi cấm thực công tác giám sát nhiều lỏng lẽo Bảng loại tạp chất đưa vào nguyên liệu thủy sản, đối tượng, mục đích: Nhóm tạp chất ... khách hàng nước tẩy chay hàng thủy sản Việt nam IV BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC Nghiêm cấm việc đưa tạp chất vào thủy sản Mọi hoạt đông đưa tạp chất vào nguyên liệu thủy sản, mua bán, lưu thông thi trường...
 • 7
 • 424
 • 1

Tiểu luận HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM CƠ CLO

Tiểu luận HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM CƠ CLO
... hóa chất Bảo vệ thực vật Trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng nguồn tài nguyên đất, nước không khí nguồn thuốc bảo vệ thực vật gây ra, bên cạnh việc xử lý ô nhiễm điểm tồn lưu Hóa chất bảo vệ ... điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Hà Giang: Kho xây dựng từ năm 1970 - 1990; kho nằm sát khu dân cư đô thị Hàm lượng hóa chất bảo vệ thực vật mẫu đất so ... thuốc bảo vệ thực vật tu sửa làm nhà ở, lớp mầm non, trụ sở HTX UBND xã… Kết phân tích mẫu đất, mẫu nước địa bàn có kho chứa thuốc bảo vệ thực vật cho thấy, hàm lượng chất bảo vệ thực vật vượt...
 • 23
 • 2,037
 • 5

Tiểu luận Tính chất nhôm Bauxite

Tiểu luận Tính chất nhôm Bauxite
... không khí Hình 1.1.1 Nhôm Bảng 1.1.1 Các tính chất chung tính chất vật lý kim loại nhôm Tính chất chung Khối lượng nguyên tử: 26,981538 đvC Tính chất vật lý Trạng thái vật chất: rắn Bán kính nguyên ... chất kết dính • • • • • • • • Tính thấm nước tốt hạt than cốc tính trộn Giải phóng chất dễ bay trình nung anode Giá trị luyện than cốc cao Liên kết mạnh mẽ than cốc & hắc ín cacbon hóa Tính chất ... cân nhiệt, không nên tháo hết nhôm bể thường để lại lượng nhôm lỏng ứng với chiều cao nước nhôm khoảng 15cm Nhôm đện phân gọi nhôm nguyên khai (để phân biệt với nhôm tái chế), có độ từ 99,50...
 • 40
 • 212
 • 2

Hợp chất có chứa nhóm carbonil

Hợp chất có chứa nhóm carbonil
... hexan 8% CH3 92% Sự cân thờng xảy hợp chất nhóm carbonyl 2.3.2.Tính acid hợp chất nhóm carbonyl Hydro nhóm methylen ceto-aldehyd, ceto-acid, ceto-ester tính acid Dới tác dụng base, carbanion ... C CH2 C O O - H+ C - CH O- C C O C CH C -O O CH C Độ acid số hợp chất nhóm carbonyl đợc trình bày dới đây: O O O O O O O O Hợp chất: NCCH 2COCH CH 3CCH 2CCH CH 3CCH 2COCH CH 3CCHCCH NCCH 2CN ... - OH R 31 Nếu hợp chất -diceton vòng, sau chuyển vị kiểu benzylic thu đợc sản phẩm vòng bé O NaOH OH H3O+ 80% H2O 250oC O COOH b Phản ứng decarboxyl Khi tác dụng nhiệt, hợp chất -ceto-acid...
 • 5
 • 850
 • 3

Amin và hợp chất điazo thơm

Amin và hợp chất điazo thơm
... đặc vào miệng ống nghiệm hứng metylamin) g) Phản ứng amin bậc với acid nitrơ (phản ứng nhận amin bậc 1) Cho 1ml dung dòch metylamin 1ml dung dòch NaNO2 10% vào ống nghiệm Khi lắc nhỏ thêm vào ... sunfanilic Làm lạnh hỗn hợp nước đá, rót hỗn hợp vào 5ml dung dòch HCl 2N làm lạnh nước đá Rót dung dòch natri β- naphtolatvào dung dòch muối điazoni vừa điều chế Khuấy hỗn hợp, sau đặt vào chậu nước đá ... làm tiếp thí nghiệm sau - 137 - Hình 9: Dụng cụ điều chế etylamin III TÍNH CHẤT CỦA AMIN MẠCH HỞ Hóa chất Dung dòch metylamin etylamin (từ thí nghiệm 9.1 9.2), dung dòch phenolphtalein 1% ancol...
 • 10
 • 1,601
 • 8

TIỂU LUẬN:“ BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA”

TIỂU LUẬN:“ BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA”
... I BẢN CHẤT VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA .1 NGUỒN GỐC RA ĐỜI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ BẢN CHẤT CỦA CÁC CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA II VAI TRÒ CỦA CÁC CÔNG TY XUYÊN ... đầu tư quan trọng từ công ty độc quyền công ty xuyên quốc gia Chính em chọn đề tài nghiên cứu công ty xuyên quốc gia,để thấy rõ “BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA “trong việc ... này.Vì chất đặc trưng công ty xuyên quốc gia Cuối kỷ XIX đầu kỷ XX nước tư phát triển quan sát thấy sản xuất tbcn có phát triển III VAI TRÒ CỦA CÁC CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA Các công ty xuyên quốc...
 • 19
 • 730
 • 1

Xem thêm