silicat bai giang thuy tinh

bài giảng thủy tĩnh học

bài giảng thủy tĩnh học
... 98.100 – 68.670 = 29.430N/m2 Ý nghĩa hình học lượng phương trình thủy tĩnh học − Ý nghĩa hình học: Từ phương trình z + p γ = const , nói tổng số độ cao hình học (z) mặt chuẩn nằm ngang độ cao áp ... Ơle tìm năm 1755) Phương trình biểu thị quy luật chung phụ thuộc áp suất thủy tĩnh toạ độ: p = f(x, y, z) _ 11 _ THỦY TĨNH HỌC ThS LÊ MINH LƯU Hệ (2 – 5) viết dạng vi phân toàn phần p sau: nhân ... viết: p = p + γh (2 – 12) Phương trình (2 – 11); (2 – 12) phương trình thủy tĩnh học, biểu thị quy luật phân bố áp suất thủy tĩnh chất lỏng đứng cân Số hạng p γ có thứ nguyên độ dài Mặt đẳng áp...
 • 23
 • 299
 • 0

Bài giảng Sơn Tinh - Thủy Tinh

Bài giảng Sơn Tinh - Thủy Tinh
... Sn Tinh ln nht nc Nhan đề Trong tên gọi sau, nhan đề em thấy phù hợp: - Sơn Tinh, Thuỷ Tinh - Truyện Vua Hùng, Mị Nương, Sơn Tinh, Thủy Tinh - Vua Hùng kén rể Giải thích lựa chọn Tên văn Sơn Tinh, ... sau, tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh 5.Năm Thủy Tinh dâng dâng nước đánh Sơn Tinh thua Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn Hai bên giao chiến hàng tháng trời, cuối Thủy Tinh bị thua, phải rút II, ... truyện Văn Sơn Tinh, Thủy tinh Sắp xếp lại chi tiết sau cho thứ tự kể tóm tắt lại câu chuyện 1.Vua Hùng kén rể Sơn Tinh đến trước, rước Mị Nương 3.Vua Hùng điều kiện chọn rể Thủy Tinh đến sau,...
 • 13
 • 3,193
 • 26

Bài giảng máy tính và mạng căn bản

Bài giảng máy tính và mạng căn bản
... khác hệ thống mạng Mạng máy tính Trang 2/22 Bài SỬ DỤNG MÁY IN, DỮ LIỆU TRÊN MẠNG Cài đặt máy in (Start-Settings-Printers) -Xóa máy in (Delete) -Vào thuộc tính máy in 1 Cài máy in cục bộ: chọn ... chọn Next Mạng máy tính Trang 4/22 -Chọn tên nhãn máy in có hay không lấy máy in (Default) – chọn Next -Có hay không in thử trang giấy? – chọn Finish -Quá trình copy từ Source vào Mạng máy tính Trang ... Cài máy in qua mạng: chọn Add Printer-Next -Các bước đầu tương tự Máy in cục -Chọn Browse chọn Computer name có máy in Share -Các bước sau tương tự cài đặt máy in cục Chia máy in: Mạng máy tính...
 • 22
 • 796
 • 8

Bài giảng máy tính và mạng máy tính

Bài giảng máy tính và mạng máy tính
... page HTML Mạng máy tính gì?   Tập máy tính nối với đường truyền (có dây, không dây) theo cấu trúc để trao đổi tin tức thông qua giao thức truyền thông Mạng máy tính chia thành loại • • Mạng cục ... Networks): Mạng thiết kế để trao đổi thông tin máy tính nhà, khu nhà, phân xưởng nhỏ Mạng diện rộng(WAN: Wide Area NetWorks): Nối máy tính thành phố, quốc gia Internet gì?  Mạng Internet hiểu mạng máy ...  IP địa dùng để xác định đối tượng (Máy tính) gởi nhận thông tin Internet Nghĩa máy tính nối mạng Internet gán số để nhận diện •  Ví dụ: 172.16.9.1 Các máy tính trao đổi thông tin với thông qua...
 • 40
 • 615
 • 5

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P1

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P1
... the self-excited region is enlarged more than locally unstable region that is between a solid line and a dashed line as shown in Fig novelty of the phenomenon MICRO-STICK-SLIP IN SERVO-SYSTEM ... MICRO-STICK-SLIP IN SERVO-SYSTEM USING UNDER-LAPPED SPOOL VALVE [3] HARD SELF-EXCITATION VALVE CIRCUITS [4],[5],[6] IN POPPET It is familiar to most hydraulic engineers that stick-slip phenomenon occurs in a ... exists a quite different type of stick-slip phenomenon [3] from the above mentioned in a hydraulic servo-system using a spool valve with the symmetrical under-lap εe=εs in Fig 1, whose actuator...
 • 5
 • 454
 • 1

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P2

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P2
... filter and suction cup o Innovation, the new driving principle A new single-acting pneumatic drive - fluidic muscle - is shown in Fig 14 It can output 10 times more force than a standard cylinder ... pneumatic sequences [5] Werner Deppert, Kurt Stoll, Cutting Costs with Pneumatics, 1988, ISBN 7-1 1 1-0 745 6-4 , in 14 Languages (including Chinese) [6] Stefan Hesse, 99 Applications, 2000 Examples of ... rotational movements Fig.4 Pneumatic units mechanical parts with several precision pre-assembled and pre-tested unit They can link the valve terminal to a PLC or IPC via the desired interface,...
 • 7
 • 264
 • 1

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P3

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P3
... Academy of Sciences, 1997 (1): 1 2-1 4, (in Chinese) [6] Xiang Jun, Li Shiwne, A PLL Motor-Speed control system, Journal of South-West Jiaotong University, 1998, 33(6): 70 5-7 09, (in Chinese) [7] Chen ... that both real time [1] Sugeno M, K Tanaka, A fuzzy-logic-based approach to qualitative modeling IEEE Trans on Fuzzy Systems, 1993, 1(1): 7-1 3 [2] Daniel G.Bobrow, J.Michael Brady, Artificial ... 2000,11(1): 8 5-9 0 (in Chinese) [8] Hou Yuanhui, Lu Yuchang, Shi Chunyi, Using twophase approach to extract knowledge from artificial neural network, Journal of Qinhua University, 1998, 38(9): 9 6-9 9, (in...
 • 4
 • 238
 • 1

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P4

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P4
... lowfrequency and high-frequency stage The frequency response is generally approximate to second-order system Phase-frequency characteristic 100 50 L=50m -5 0 -1 00 -1 50 L=0m -2 00 SIMULATION STUDY ... Position Control System -4 0 The simulation parameters are as follows: -6 0 s −1 K C = 4.2 × 10 −11 ¦Õ£¨¦Ø£© ω h = 137.2 K CS = 3.2 × 10 −12 K Q = K QS = 0.5 ξ h = 0.5 -1 00 -1 20 -1 40 K v = 250 ' ξ h ... L=0m 40 50 A£¨¦Ø£©£¨dB£© A£¨¦Ø£©£¨dB£© 30 45 L=0m 40 35 20 10 -1 0 L=50m L=25m -2 0 30 -3 0 25 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 -4 0 50 100 150 200 250 300 350 400 ¦Ø£¨1/s£© ¦Ø£¨1/s£© Fig.2...
 • 4
 • 234
 • 1

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P5

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P5
... and the pilot flow with the different structural parameter c3 12 1.2 -1 .9842×1 0-2 0 -1 .4763×1 0-2 1 ( a2c3 -a3c12 ) 2.5233×1 0-2 0 22 2000 2000 20 p1(MPa) 2000 0000 18 1000 8000 16 1000 6000 10 15 ... is under-compensated ; λ =0 p1 keeps constant, and does not change with the compensating force, right-compensated; λ ...
 • 5
 • 220
 • 1

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P6

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P6
... related parameters 4.7.4.16 - done 4.6.3.4 - done 7.1.2.4 - done N 42 - done 7.3.2 - done 7.1.2.3 - done ISO/DIS 1076 7-1 - done 34 Die Abweichung der mittleren Volumenstrom-Kennlinie von einer idealen ... unterkritischer Durchfluògeschwindigkeit 5.8.2. 1- done N 38 - done 5.8.3 - done 4.1.2.9 - done symbol 8.5.11 and ISO 4391 - done 4.5.1.9 - done 4.1.2.7 - done ISO 6358 - done Coefficient which takes into ... modifiộe pour permettre un changement de longueur de course ISO 614 9-2 , 614 9-3 , 843 4-2 , 843 4-3 , 117 9-3 and 1192 6-2 and -3 - done adjustable stud end connector connecteur (m) extrộmitộ orientable...
 • 93
 • 346
 • 1

Bài giảng thủy lực

Bài giảng thủy lực
... a) Lực ma sát cân với lực trọng trường chiếu lên phương chuyển động b) Lực ma sát cân với lực quán tính c) Lực gây nên chuyển động lực trọng trường chiếu lên phương chuyển động d) a c Tóm tắt giảng ... đứng xem theo qui luật thủy tónh Độ dốc nhỏ Tóm tắt giảng - TS Huỳnh công Hoài ĐHBK HCM B h A dX i h h hc C x p lực mặt 1-1 p lực mặt 2-2 Trọng lực theo ph ng x Ma sát Tổng lực theo phương dòng ... Mặt cắt có R lớn hay có Pmin mặt cắt có lợi thủy lực Như tất loại mặt cắt, mặt cắt hình tròn mặt cắt có lợi thủy lực Q b Mặt cắt hình thang có lơi thủy lưc Nếu mặt cắt hình thang diện tích ướt...
 • 57
 • 542
 • 6

Bài giảng C - Tính gần đúng tích phân xác định

Bài giảng C - Tính gần đúng tích phân xác định
... Ta c sơ đồ khối : Vào a, b, n, f(x) h=(b-a)/2n; S=0; i=0 x=a+2*i*h; S=S+f(x)+4*f(x+h)+f(x+2*h) i=i+1 Ví dụ : tính tích phân 1 dx ∫ 1+ x i>n1 - + S=h*S/3 In S tích phân gần End Bài tập : tính gần ... Begin Ta c sơ đồ khối : Vào a, b, n, f(x) h=(b-a)/n; S=(f(a)+f(b))/2; i=1 x=a+i*h; S=S+f(x) i=i+1 Ví dụ : tính tích phân 1 dx ∫ 1+ x i>n1 - + S=h*S In S tích phân gần End II C ng th c Simson ... I C ng th c hình thang : y O x1=a xn=b x • Cho trư c số tự nhiên n đủ lớn, sau chia đoạn [a, b] thành n đoạn : • a=x0...
 • 9
 • 2,396
 • 32

Bài giảng Máy tính và lịch sử phát triển máy tính

Bài giảng Máy tính và lịch sử phát triển máy tính
... niệm ngành khoa học Tin học Các thành phần máy tính Lịch sử phát triển máy tính điện tử ĐHSP Biểu diễn thông tin máy tính 25 Lịch sử phát triển máy tính điện tử ĐHSP Now 1970 1960 1955 1940 Thế ... Khái niệm ngành khoa học Tin học Các thành phần máy tính Lịch sử phát triển máy tính điện tử ĐHSP Biểu diễn thông tin máy tính 11 Các thành phần máy tính ĐHSP Computer Phần cứng (hardware) •Thiết ... tăng lên, tính Mega Bytes 32 Nội dung Thông tin xử lý thông tin Khái niệm ngành khoa học Tin học Các thành phần máy tính Lịch sử phát triển máy tính điện tử ĐHSP Biểu diễn thông tin máy tính 33...
 • 48
 • 1,550
 • 6

Bài giảng máy tính cầm tay Vinacal

Bài giảng máy tính cầm tay Vinacal
... trêN máY tính CầM TAY Phương trình ẩn Bài toán 8.1 Giải phương trình 5x - 3,2x = 7,6 - 2x x = 7,6 : (5 - 3,2 + 2) VINACAL KQ: x = 24 giải toán sinh học trêN máY tính CầM TAY Phương trình ẩn Bài ... ì ì1014 VINACAL KQ: a) m 1,76ì10- b) s 1,26 ì10- giải toán sinh học trêN máY tính CầM TAY Tính toán phần trăm Bài toán 2.1 Tính gần (với chữ số thập phân) tỉ số phần trăm 225 370 VINACAL KQ: ... 10,25 N Gọi góc cần tính F = F12 + F22 + 2F1F2 cos F F12 F22 Do cos = F1F2 VINACAL KQ: 125010 10 giải toán sinh học trêN máY tính CầM TAY Lượng giác Bài toán 3.3 Tính góc nhọn tam giác...
 • 30
 • 703
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: bai giang son tinh thuy tinh ngu van 6bài giảng sơn tinh thủy tinh lớp 6bài giảng máy tínhbài giảng thuỷ lực đại cươngbài giảng thủy lựcbài giảng thuỷ lựcQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Đà Nẵng.Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Á - chi nhánh Đà NẵngQuản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội CN Quảng Nam.Bài 4. Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị emBài 9. Vẽ cái mũ (nón)Bài 1. eBài 13. Hoạt động thần kinhBảng nhân 7Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng.Tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển - chi nhánh Hải Vân.Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại công ty TNHH Nguyễn Nga Lâu.tiểu thủ công nghiệp ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà NẵngTính giá thành trên cơ sở hoạt động (ABC) tại công ty TNHH Việt Ý.Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động tại công ty cổ phần may Núi Thành - Quảng Nam.Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từLuyện tập Trang 38Chương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉBài 9. Đề phòng bệnh giunBài 6. Tiêu hoá thức ănBài 5. Cơ quan tiêu hoá