TIỂU LUẬN REFORMING XÚC TÁC

tiểu luận CRACKING XÚC TÁC

tiểu luận CRACKING XÚC TÁC
... việc sử dụng chất xúc tác Phản ứng cracking xúc tác chủ yếu xảy bề mặt chất xúc tác, chiều hướng phản ứng phụ thuộc vào chất xúc tác Xúc tác dùng trình cracking thường xúc tác rắn, xốp, có nguồn ... III: Xúc tác cho trình cracking xúc tác I Giới thiệu chung chất xúc tác cracking công nghiệp Tài liệu: Docs.vn Hỗ trợ : Y!M minhu888 Các loại xúc tác Sự phát triển cải tiến trình cracking xúc tác ... Đặc tính xúc tác cracking: Xúc tác cracking phải đảm bảo yêu cầu sau: Hoạt tính xúc tác phải cao: - Hoạt tính xúc tác yêu cầu quan trọng xúc tác dùng cracking Vì mục đích trình cracking nhận xăng,...
 • 23
 • 694
 • 5

Tiểu luận; Cracking xúc tác

Tiểu luận; Cracking xúc tác
... việc sử dụng chất xúc tác Phản ứng cracking xúc tác chủ yếu xảy bề mặt chất xúc tác, chiều hướng phản ứng phụ thuộc vào chất xúc tác Xúc tác dùng trình cracking thường xúc tác rắn, xốp, có nguồn ... III: Xúc tác cho trình cracking xúc tác I Giới thiệu chung chất xúc tác cracking công nghiệp Tài liệu: Docs.vn Hỗ trợ : Y!M minhu888 Các loại xúc tác Sự phát triển cải tiến trình cracking xúc tác ... Đặc tính xúc tác cracking: Xúc tác cracking phải đảm bảo yêu cầu sau: Hoạt tính xúc tác phải cao: - Hoạt tính xúc tác yêu cầu quan trọng xúc tác dùng cracking Vì mục đích trình cracking nhận xăng,...
 • 23
 • 415
 • 2

Tiểu luận Cracking xúc tác

Tiểu luận Cracking xúc tác
... nguyên tử hydro xúc tác để tạo thành phân tử trung hòa chúng cấu tử sản phẩm cracking xúc tác CHƯƠNG XÚC TÁC SỬ DỤNG 3.1 Các loại xúc tác Đề tài môn học Cracking xúc tác Xúc tác AlCl3 triclorua ... môn học Cracking xúc tác Sơ đồ cracking xúc tác lớp sôi hạt xúc tác vi cầu bụi 1- Lò hoàn nguyên; 2- ống đựng xúc tác; 3- góc thứ cụm trộn; 4- ống dẫn xúc tác; 5- lò phản ứng; 6- lớp xúc tác sôi ... tài môn học Cracking xúc tác n-C4H10 6,4 3,0 izo-C4H10 28,1 15,2 Bảng Thành phần khí cracking phụ thuộc vào xúc tác sử dụng 4.2.2 Xăng cracking xúc tác Đây sản phẩm trình cracking xúc tác, hiệu...
 • 30
 • 417
 • 1

Tiểu luận: CRACKING XÚC TÁC pptx

Tiểu luận: CRACKING XÚC TÁC pptx
... việc sử dụng chất xúc tác Phản ứng cracking xúc tác chủ yếu xảy bề mặt chất xúc tác, chiều hướng phản ứng phụ thuộc vào chất xúc tác Xúc tác dùng trình cracking thường xúc tác rắn, xốp, có nguồn ... nghệ trình Chương III: Xúc tác cho trình cracking xúc tác I Giới thiệu chung chất xúc tác cracking công nghiệp Các loại xúc tác Sự phát triển cải tiến trình cracking xúc tác công nghiệp chế biến ... Đặc tính xúc tác cracking: Xúc tác cracking phải đảm bảo yêu cầu sau: Hoạt tính xúc tác phải cao: - Hoạt tính xúc tác yêu cầu quan trọng xúc tác dùng cracking Vì mục đích trình cracking nhận xăng,...
 • 23
 • 174
 • 0

Báo cáo tiểu luận quang xúc tác nano titan oxide

Báo cáo tiểu luận quang xúc tác nano titan oxide
... Ebangap (eV) 3,1 3,2 TỔNG QUAN Quang xúc tác • Quá trình quang xúc tác trình oxy hóa nâng cao nhờ tác nhân ánh sáng Advanced Oxidation Process (AOP) TỔNG QUAN Quang xúc tác • Quá trình oxy hóa nâng ... *OH tạo in situ trình xử lý TỔNG QUAN Quang xúc tác Zhou, H and Smith, D.H., 2001 TỔNG QUAN Quang xúc tác US EPA, 1998; US EPA 2001 10 TỔNG QUAN Quang xúc tác 11 TỔNG QUAN Cơ chế hình thành gốc ... NỘI DUNG BÁO CÁO TỔNG QUAN • Vật liệu titan oxide (TiO2) • Phản ứng quang xúc tác ỨNG DỤNG • Oxy hóa hợp chất hữu • Oxy hóa chất khí KẾT LUẬN TỔNG QUAN Đặc điểm vật liệu...
 • 49
 • 194
 • 1

Tiểu luận về xúc tác bazo và ứng dụng

Tiểu luận về xúc tác bazo và ứng dụng
... QUAN VỀ XÚC TÁC BAZƠ 1,Giới thiệu chung : từ xúc tác đến xúc tác bazơ 2 .Xúc tác bazơ 2.1 Khái niệm 2.2 Phân loại PHÂN I :XÚC TÁC BAZƠ ĐỒNG THỂ 11Động học xúc tác phản ứng xúc tác bazơ đồng thể .và ... phản ứng 1.1 Động học xúc tác phản ứng xúc tác bazơ đồng thể 1.2 Các đặc điểm phản ứng xúc tác bazo đông thể Các loại xúc tác bazơ đồng thê ứng dụng 2.1 Bazơ kim loại kiềm:NaOH 2.1.1 Ứng dụng ... xúc tác Không giống thuốc thử tham gia vào phản ứng hóa học, chất xúc tác không tiêu thụ phản ứng Một chất xúc tác tham gia vào biến đổi hóa học Chất xúc tác có tốc độ phản ứng gọi chất xúc tác...
 • 41
 • 1,210
 • 10

Tài liệu Luận văn: "Quá trình Reforming xúc tác" ppt

Tài liệu Luận văn:
... Nội dung - Nguyên liệu trình Các yếu tố ảnh hưởng đến trình reforming xúc tác Sản phẩm trình reforming xúc tác Nguyên liệu trình - Xuất xứ: Xăng từ chưng cất trực tiếp Xăng từ trình Visbreaking, ... chế phản ứng trình reforming xúc tác Biết điều chế xúc tác reforming Xác định số đặc trưng hóa lý xúc tác điều chế Vận hành sơ đồ reforming xúc tác PTN Xác định tiêu xăng reforming xúc tác Mục ... đích trình reforming xúc tác Vai trò reforming xúc tác nhà máy lọc – hóa dầu Thành phần xăng thương phẩm Vị trí xăng reforming xăng thương phẩm Nêu ví dụ 10 BÀI BẢN CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH REFORMING XÚC...
 • 78
 • 538
 • 1

luận văn công nghệ sinh học Đề tài thiết kế phân xưởng reforming xúc tác

luận văn công nghệ sinh học Đề tài thiết kế phân xưởng reforming xúc tác
... nhiên liệu Khí Xúc tác dã tái sinh Thu hồi phần nhẹ Các thiết bị phản ứng Ngưng tụ hồi lưu Thiết bị phân tách Tái sinh xúc tác H2 tuần hoàn Nguyên liệu Bơm Tháp ỏn định Phần lỏng Thiết bị đốt nóng ... pt, Re Pt, Re Loi lũ tỏi sinh Tỏi sinh giỏn on Tỏi sinh giỏn on Tỏi sinh giỏn on Tỏi sinh giỏn on Tỏi sinh giỏn on Tỏi sinh liờn tc Tỏi sinh liờn tc Cho ti cụng ngh reforming xc tỏc ó cú nhiu ... liệu Vỏ lò Lớp lót chịu nhiệt Cốc có đục lỗ ống Bi sứ Xúc tác Pin nhiệt điện Cửa thoát khí tái sinh Cửa tháo xúc tác Sản phẩm V.3.CỏC CụNG NGH REFORMING IN HỡNH TRờN TH GII : Quỏ trỡnh refoming...
 • 84
 • 158
 • 0

luận văn công nghệ hóa học TổNG QUAN QUá TRìNH xử lý hydro nguyên liệu Reforming xúc tác.

luận văn công nghệ hóa học TổNG QUAN QUá TRìNH xử lý hydro nguyên liệu Reforming xúc tác.
... hm lng cỏc cht phihydrocacbon nguyờn liu cho nờn cn phi x hydro trc thc hin quỏ trỡnh reforming xỳc tỏc II.2 X hydro nguyờn liu II.2.1 C s hoỏ hc Hoỏ hc ca quỏ trỡnh x hydro cú th c chia ... phn ng hydro sunfua hoỏ, phn ng hydro nit hoỏ,phn ng bóo ho nhng olefin v hydrocacbon thm II.2.1.1Phn ng hydro sunfua hoỏ Phn ng hydro sunfua hoỏ l phn ng ph bin nht quỏ trỡnh x hydro Nhng ... du II.3.3 Khớ hydro k thut khớ hydro k thut l khớ cha hm lng hydro ln hn 80% v l mt sn phm quan trng ca quỏ trỡnh reforming xỳc tỏc Khớ hydro ny mt phn c tun hon tr li quỏ trỡnh reforming, cũn...
 • 108
 • 282
 • 0

Tiểu Luận Vĩ Mô TÁC ĐỘNG CỦA HAI GÓI KÍCH CẦU ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM.doc

Tiểu Luận Vĩ Mô TÁC ĐỘNG CỦA HAI GÓI KÍCH CẦU ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM.doc
... nằm gói kích cầu Để kích thích cầu hàng hóa dịch vụ, gói kích cầu phải nhắm đến đối tượng cho gói kích cầu sử dụng ( chi tiêu ngay) qua đó, làm tăng tổng cầu kinh tế Những biện pháp kích cầu ... bản, gói kích cầu kinh tế thứ hoàn thành sứ mạng III GÓI KÍCH CẦU LẦN HAI: Gói kích cầu lần có thật cần thiết: Bên cạnh đạt thiếu sót gói kích cầu 1, vấn đề đặt có nên tiếp tục triển khai tiếp gói ... 1 .Gói kích cầu lần có thật cần thiết 24 2.Nội dung gói kích cầu lần 25 3.Kết kinh tế tháng đầu năm 2010 27 IV MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VỀ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM 29 I TỔNG QUAN KINH TẾ: Kinh tế...
 • 26
 • 777
 • 9

Công nghệ Reforming xúc tác trong lọc dầu

Công nghệ Reforming xúc tác trong lọc dầu
... đưa vào sử dụng công nghệ reforming xúc tác (quá trình Platforming) với chất xúc tác Pt chất mang Al2O3 clo hoá với hoạt tính xúc tác cao Quá trình tiến hành áp suất 70 bar, xúc tác tái sinh thời ... tăng hoạt tính cho xúc tác giảm giá thành xúc tác Tất trình reforming xúc tác sử dụng thiết bị phản ứng với lớp xúc tác cố định nên phải định kỳ dừng làm việc để tái sinh xúc tác bị cốc hoá Một ... bị reorming kiểu đời Từ 1950 - 1960 có nhiều trình reforming xúc tác phát triển từ xúc tác Pt, chất xúc tác sử dụng Pt/silice alumine, gọi xúc tác chức kim loại, giảm áp suất vận hành thiết bị...
 • 5
 • 575
 • 11

Thiết kế phân xưởng Reforming xúc tác.

Thiết kế phân xưởng Reforming xúc tác.
... 4bjbj444444444444444444 Sinh viên: Đỗ thị tâm Thiết kế phân xởng Reforming xúc tác 4-/4ỡ 4ỡ 4êổ 44444ú444444444444444 Đại học bách khoa hà nội Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng Reforming xúc tác 555555Ô555555555Ô555555555Ô ... 6bjbj666666666666666666 Sinh viên: Đỗ thị tâm Thiết kế phân xởng Reforming xúc tác 6-/6ỡ 6ỡ 6êổ 66666ú666666666666666 Đại học bách khoa hà nội Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng Reforming xúc tác 777777Ô777777777Ô777777777Ô ... bám bề mặt xúc tác.Vì để phát triển trình reforming xúc tác, ngời ta cần phải khắc phục đợc Sinh viên: Đỗ thị tâm Đại học bách khoa hà nội Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng Reforming xúc tác trình...
 • 124
 • 589
 • 8

Thiết kế phân xưởng Reforming xúc tác

Thiết kế phân xưởng Reforming xúc tác
... nội Đồ án tốt nghiệp Thiết kế phân xởng Reforming xúc tác III Xúc tác trình.[1,5,8] 1-Lịch sử phát triển xúc tác Trớc ngời ta sử dụng xúc tác oxít nh MoO2/Al2O3 Loại xúc tác có u điểm rẻ tiền, ... nghiệp Thiết kế phân xởng Reforming xúc tác Cơ sở lý thuyết trình hydro hóa làm sạch: Tất trình reforming xúc tác thờng áp dụng hai loại sơ đồ công nghệ, tái sinh xúc tác gián đoạn tái sinh xúc tác ... tốt nghiệp Thiết kế phân xởng Reforming xúc tác + Các hợp chất chứa O, N, S nguyên liệu có hại đến xúc tác sản phẩm trình Vì xúc tác trình reforming phải đảm bảo để thúc đẩy phản ứng tách nguyên...
 • 124
 • 450
 • 0

Qúa trình cracking xúc tác, reforming xúc tác, alkyle hoá

Qúa trình cracking xúc tác, reforming xúc tác, alkyle hoá
... TRIỂN Công nghệ cracking xúc tác tầng cố định Công nghệ cracking xúc tác tầng di động (TCC : Thermofor Catalytic Cracking) Công nghệ cracking xúc tác tầng sôi (FCC : Fluid Catalytic Cracking) Spray ... ion carboni Quá trình tiếp tục IX- CHẤT XÚC TÁC Các phản ứng trình cracking xúc tác phản ứng dị thể, chủ yếu xảy bề mặt chất xúc tác rắn dạng bi, trụ, bột mịn, Lượng chất xúc tác trình FCC chiếm ... I QUÁ TRÌNH CRACKING XÚC TÁC I MỤC ĐÍCH II QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN III NGUYÊN LIỆU IV SẢN PHẨM V XĂNG CỦA QUÁ TRÌNH FCC VI HIỆU SUẤT CHUYỂN HÓA CỦA QUÁ TRÌNH VII ĐIỀU KIỆN CÔNG NGHỆ CỦA QUÁ TRÌNH...
 • 105
 • 720
 • 5

Xem thêm