đề cương lý full lớp 12

Đề cương ôn thi lớp 12-Lê Doãn Đông

Đề cương ôn thi lớp 12-Lê Doãn Đông
... - Capable (có thể) Incapable (không thể) - Utilisable (có thể sử dụng ) Inutilisable (không thể sử dụng) - Explicable (có thể giải thích) Inexplicable (không thể giải thích) - Poli (lịch sự, ... - Capable (có thể) Incapable (không thể) - Utilisable (có thể sử dụng ) Inutilisable (không thể sử dụng) - Explicable (có thể giải thích) Inexplicable (không thể giải thích) - Poli (lịch sự, ... (có thể uống đợc) Imbuvable (không thể uống đợc) - Responsable (có trách nhiệm) Irresponsable (vô trách nhiệm ) - Réalisable (có thể thực hiện) Irréalisable (không thể thực hiện) - Agréable...
 • 5
 • 428
 • 0

Đề cương ôn GDCD lớp 12 Trường THPT Phan Văn Trị Giồng Trôm Bến Tre

Đề cương ôn GDCD lớp 12 Trường THPT Phan Văn Trị Giồng Trôm Bến Tre
... đảm, sở tôn giáo hợp pháp pháp luật bảo hộ Môn: Giáo Dục Công Dân Năm: 2010-2011 Trường THPT Phan Văn Trò Lớp 12A4 Câu 12: Nội dung quyền bình đẳng dân tộc? Trả lời:  Nội dung thứ nhất: Không xâm ... quyền chiếm hữu, sử dụng đònh đoạt Môn: Giáo Dục Công Dân Năm: 2010-2011 Trường THPT Phan Văn Trò Lớp 12A4 Câu 8: Bình đẳng giao kết hợp đồng lao động? Trả lời:  Công dân bình đẳng giao kết hợp đồng ... Trường THPT Phan Văn Trò Lớp 12A4 + Hành vi hành động- làm việc không làm theo quy đònh pháp luật + Không hành động- không làm việc phải làm theo quy đònh...
 • 4
 • 1,218
 • 55

DE CUONG HK I- LOP 12

DE CUONG HK I- LOP 12
... winning D won 124 .The library didn’t have I want A which B that C what D whose 125 .The building _ by Mr Pike looks terrible A which decorated B decorating C whose decorated D decorated 126 .Were ... the top of the mountain a In spite b Despite c But d Although 141.Despite _, we knew that he was guilty a denied b denying c he denied d his denial 142.Despite the fact that _, we enjoyed ... leaves B left C to leave D who leaving 122 .The authority have a message for people by the traffic A delaying B who delayed C to be delayed D delayed 123 .The guest on our program will be the...
 • 10
 • 281
 • 2

Đề cương kiểm tra lớp 12 học kỳ II - Môn Anh văn ppt

Đề cương kiểm tra lớp 12 học kỳ II - Môn Anh văn ppt
... you 32 No-one but the seven - year- old boy saw the accident A Only the seven- year- old boy saw the accident B No-one all saw the seven- year- old boy’s accident C the seven- year- old boy ... 29) We are proud our staff, who are always friendly and efficient A well-done B well-appointed C well-behaved D well-trained 30) EMS stand for A Electronic Mail Service B Express Mail Service ... changing the environment building cities and villages forests once stood A by-where B with-which C by-which D in- where 26 Human beings have great influence on world A the / a B a / the C...
 • 38
 • 273
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 12 – HỌC KỲ I MÔN : TIẾNG ANH ( 2010 – 2011 ) potx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP 12 – HỌC KỲ I MÔN : TIẾNG ANH ( 2010 – 2011 ) potx
... "Do I stay on at school and hopefully go on to university (1 ) _? Do I leave and start work or beginning a training (2 ) _?" The decision is yours, but it may be (3 ) remembering two things: ... of English abroad, and she was (5 ) in one in Italy, which she was desperate to visit She decided that this would be a good (6 ) to achieve her ambition, so she was writing to (7 ) for ... possible B impossible C possibly D impossibly 48 You should ask him about your choice because he often made the right _ A decides B decision C decisive D deciding 49 We have decided to interview...
 • 13
 • 197
 • 2

Đề cương ngữ văn lớp 12

Đề cương ngữ văn lớp 12
... Ng÷ V¨n 12 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ĐỀ CƯƠNG NGỮ VĂN Câu Văn học Việt Nam từ nam 1945- 1975 có đặc điểm : Nền văn học ... hình tượng Đất nước đoạn thơ ngôn ngữ thấm đẫm chất liệu hương sắc văn hoá dân gian Ngôn ngữ không ngôn ngữ Đằng sau ngôn ngữ quan niệm Ngôn ngữ mang đậm màu sắc văn hoá dân gianở thấm nhuần quan ... nhiều cương vị quan trọng quan lãnh đạo Đảng hội văn học Việt Nam -Tố Hữu nhận giải thưởng văn học lớn: +Giải Giải thưởng Văn học Hội Văn nghệ Việt Nam 1954-1955(Tập thơ Việt Bắc) +Giải thưởng Văn...
 • 68
 • 418
 • 0

DE CUONG ON TAP LOP 12

DE CUONG ON TAP LOP 12
... cam, xồi, chơm chơm, long (Bắc Giang: vải) 2 Ngành chăn ni: (2005) • - Điều kiện: sở thức ăn đảm bảo, DV chăn ni mở rộng, KK: dịch bệnh • a Lợn gia cầm: • - Lợn: 27 triệu con, chiếm ¾ sản lượng ... cầm: 220 triệu • - Phân bố: ĐBSH, ĐBSCL • b.Gia súc ăn cỏ: • - Trâu: 2,9 triệu con: TN-MNBB, BTB • - Bò: 5,5 triệu con: BTB, Tây Ngun, bò sữa: HN, TPHCM, Sơn La Bài 24: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH ... giới g Đường ống - Ngày phát triển gắn với phát triển ngành dầu khí.- Các tuyến chính: B12 (Bãi Cháy - Hạ Long) tới tỉnh ĐBSH, Các đường ống dẫn khí ngồi thềm lục địa vào đất liền 2 TTLL a Bưu...
 • 68
 • 304
 • 0

ĐỀ CƯƠNG HK II - LỚP 12 - 2013

ĐỀ CƯƠNG HK II - LỚP 12 - 2013
... trỡnh mt cu ng kớnh AB Tổ Toán trờng trung học phổ thông Hồng Quang - Hải Dơng Đề cơng ôn tập học kì môn Toán khối 12 năm học 2 012 - 013 19 Lp phng trỡnh mt cu i qua hai im A, B v cú tõm thuc ng ... Đề cơng ôn tập học kì môn Toán khối 12 năm học 2 012 - 013 Cõu Tỡm phn thc, phn o ca cỏc s phc sau + 2i z1 = ( i ) + ( + 3i ... trỡnh mt phng, phng trỡnh ng thng, phng trỡnh mt cu gTớnh gúc v khong cỏch gGii bi toỏn hỡnh khụng gian bng phng phỏp ta II Bi Cõu Trong khụng gian vi h trc ta Oxyz cho ba im A ( 1; 2; 1) , B (...
 • 3
 • 90
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ANH VĂN LỚP 12 BAN CƠ BẢN

ĐỀ CƯƠNG ANH VĂN LỚP 12 BAN CƠ BẢN
... cù, anh không nuôi sống gia đình) f/ It doesn’t matter + từ hỏi + … + S + V, clause Ex: It doesn’t matter what he says, he is always your brother (Dù anh nói gì, anh anh anh) Sự rút gọn mệnh đề ... liên hệ) CÁCH DÙNG Thay cho danh từ người làm Thay cho danh từ vật làm Thay cho danh từ nơi chốn Thay cho danh từ thời gian Dùng thể nhấn mạnh thay cho WHO, WHICH mệnh đề dấu phẩy Được dùng để thay ... in for the ceremony > He had flowers ………………………………………………………………………………………………… ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP TIẾNG ANH HỌC KÌ I LỚP 12 I Choose the word which has the underlined part pronounced differently from...
 • 49
 • 249
 • 1

Đề cương ôn tập lớp 12

Đề cương ôn tập lớp 12
... th loi v phong ca HPNT II- Tỡm hiu bn *Ni dung on trớch Hình tợng Sông Hơng CS thiên nhiên Hình tợng Tác giả CS Lịch sử Con sông văn hoá V p ca dũng Sụng Hng a V p c phỏt hin t cnh sc thiờn nhiờn ... nht Kim Lõn - V chng A Ph (trớch) - Tụ Hoi Hc l chựm r ng m hoa trỏi li ngt ngo cng ụn thi - Ng 12- S hc nh thuyn trụi ngc dũng, khụng tin t s lựi - Rng x nu - Nguyn Trung Thnh - Nhng a gia ỡnh ... rng cõu th Hỡnh tng ngi lớnh v ngi ph n th Hc l chựm r ng m hoa trỏi li ngt ngo cng ụn thi - Ng 12- S hc nh thuyn trụi ngc dũng, khụng tin t s lựi - Truyn ngn, tiu thuyt, cỏc loi ký phỏt trin...
 • 70
 • 190
 • 0

DE CUONG ON THI lớp 12 môn tiếng anh 09

DE CUONG ON THI lớp 12 môn tiếng anh 09
... education may be one of the reasons why, despite remaining a less developed country, the literate proportion of the country’s population is very high, over 90% on average Middle schools teach students ... responsibilities, including environmental protection Thanks to its economic achievements in recent years, Vietnam is considered a phenomenon among emerging economics and, as a result, has attracted ... that sooner or later consumers will wonder whether they should purchase or use products and services offered by enterprises whose operations destroy and pollute the environment The underlined...
 • 66
 • 363
 • 1

Đề cương 12 kỳ I

Đề cương lý 12 kỳ I
... câu n i tơng quan tia t i tia phản xạ A tia pxạ mặt phẳng v i tia t i B Tia pxạ đ i xứng v i tia t i qua phát tuyến i m t i C Tia pxạ tia t i hợp v i mặt pxạ góc D kết luận 5.5 i u sau n i gơng ... câu sai câu sau A Tia t i đỉnh gơng cầu lõm cho tia phản xạ đ i xứng v i tia t i qua trục B Tia t i gơng cầu l i cho tia phản xạ đ i xứng v i tia t i qua pháp tuyến i m t i C Tia t i // v i gơng ... phơng // v i trục tia t i ph i A i qua tâm gơng B i t i đỉnh gơng C i qua tiêu i m D // v i trục 5.11 Để tia sáng phản xạ gơng cầu l i có phơng // v i trục tia t i ph i A i qua tiêu i m B Có...
 • 17
 • 291
 • 0

Bộ đề thi các lớp 6-7-8-9 (12 đề)

Bộ đề thi Lý các lớp 6-7-8-9 (12 đề)
... phẳng nghiêng ? TRƯỜNG THCS HÀM HIỆP ĐỀ THI KIỂM TRA HKI - Năm học 2008-2009 Lớp : MÔN : VẬT LÍ Họ tên : ……………………………… ( Thời gian 45 phút không kể phát đề) ĐIỂM ĐỀ Câu 1: Khi mắt ta nhận biết có ... THCS Hàm Phú Họ v tn:……………………… Lớp: s1 + s 25 + 75 = = 4m / s = 14,4km / h t1 + t 10 + 15 KỲ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 - 2009 Mơn thi: Vật Thời gian: 45 pht ĐỀ BÀI: Câu 1: Hãy phát biểu ... to rõ KỲ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2008 - 2009 Mơn thi: Vật Thời gian: 45 pht ĐỀ BÀI: Câu 1: Đơn vị đo độ dài hợp pháp nước Việt Nam ? Dụng cụ để đo độ dài gì? (1điểm) Câu : Hãy cho biết cách xác...
 • 12
 • 827
 • 5

Xem thêm