những kiến thức hóa học hàng ngày

bí kíp hóa học ôn tập những kiến thức hóa học quan trọng dễ quên

bí kíp hóa học ôn tập những kiến thức hóa học quan trọng dễ quên
... đích muốn trở thành kíp lý thuyết để ôn tập thay cho SGK nên cố gắng tổng hợp cho đầy đủ Cuốn kíp gồm phần chính:  hóa học đại cương & hóa học phân tích  hóa học vô  hóa học hữu  chuyên ... Page of 84| Kiến thức bị lãng quên [text] bi kip Chemistry focus by Mr.K^^ Lời nói đầu Các bạn cầm tay kíp hóa học viết phần lý thuyết SGK hóa học 10,11,12 Hầu hết tất kiến thức n{y có ... nhiên bận ôn thi nên không đủ thời gian đề viết tất chủ đề hóa học đại cương & phân tích : tương đối đầy đủ hóa học vô & hóa học hữu cơ: chưa có phần tính chất vật lí , tính chất hóa học, điều...
 • 84
 • 597
 • 48

Những kiến thức Hóa học cơ bản và đề thi TSĐH theo chuyên đề Phần Hóa đại cương

Những kiến thức Hóa học cơ bản và đề thi TSĐH theo chuyên đề Phần Hóa đại cương
... thường http://hoahocsp.tk Kiến thức đề thi tuyển sinh ĐHCĐ môn Hóa học năm theo chuyên đề Cân phương trình phản ứng oxi – hóa khử * Quy tắc xác định số oxi hóa - Số oxi hóa nguyên tử đơn chất không ... 20 98 20 98 24 Kiến thức đề thi tuyển sinh ĐHCĐ môn Hóa học năm theo chuyên đề Phần 1: Fe+3 + 3OH → Fe(OH)3 0,01 1,07/107 = 0,01 +  NH + OH  NH +H O 0,03 0,672/22,4 = 0,03 Phần 2: Ba 2+ + ... Hệ-năm-Khối-Mã đề- Câu Ví dụ: ĐH2010A123C45  Hệ: Đại học, Năm 2010, Khối A, Mã đề: 123, Câu:45 (Tức Đề thi tuyển sinh đại học năm 2010 khối thi: A, Mã đề 123, câu 45) Ths Huỳnh Thi n Lương 26...
 • 26
 • 281
 • 0

Ôn tập kiến thức hóa học

Ôn tập kiến thức hóa học
... Tiết PPCT:02 ÔN TẬP ĐẦU NĂM I Mục tiêu học Kiến thức: - Củng cố kiến thức đơn chất halogen, oxi, lưu huỳnh hợp chất chúng Kỹ năng: - vận dụng kiên thức lý thuyết để làm số dạng tập II Phương ... suất phản ứng ? học Tốc độ phản ứng hoá học ? Những yếu tố ảnh hưởng tốc độ phản ứng ? Cân hoá học ? Nguyên lý chuyển dịch cân hoá học Dặn dò - Xem lại nội dung ôn tập - Xem lại kiến thức oxi, lưu ... đầu Hoạt động Bài tập Hoạt động Bài tập 3 Dặn dò - Xem lại nội dung ôn tập - Chuẩn bị nội dung “Sự điện li” Chương I: SỰ ĐIỆN LI Tiết PPCT:03 §1 SỰ ĐIỆN LI I Mục tiêu học Kiến thức - Biết khái...
 • 94
 • 2,473
 • 6

Một Số Biện Pháp Rèn Luyện Kỹ Năng Vận Dụng Kiến Thức Hóa Học Vào Thực Tiễn Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Phần Hữu Cơ Lớp 12 Ban Nâng Cao

Một Số Biện Pháp Rèn Luyện Kỹ Năng Vận Dụng Kiến Thức Hóa Học Vào Thực Tiễn Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Phần Hữu Cơ Lớp 12 Ban Nâng Cao
... rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn thông qua trình dạy học môn hóa học trường phổ thông CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẬN DỤNG KIẾN THỨC HÓA HỌC VÀO THỰC TIỄN THÔNG ... dựng trình rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn dạy học hóa học 10 5- Một số biện pháp rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cho học sinh THPT 6- Thiết kế số giáo ... sinh, giúp học tự tin bước vào sống thực tế Đề tài: " Một số biện pháp rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông phần hữu lớp 12 nâng cao triển khai...
 • 18
 • 4,567
 • 21

Tổng hợp kiến thức hóa học 12: Amin

Tổng hợp kiến thức hóa học 12: Amin
... Minh Amin Câu 12: Trong tên gọi tên phù hợp với chất CH3-CH(CH3)-NH2 A Metyl etyl amin B Etyl metyl amin C Isopropan amin D Isopropyl amin Câu 13: Trong chất sau chất có tên gọi không phù hợp ... khối amin số chẵn C Đốt cháy a mol amin X thu tối thiểu 0,5a mol N2 D Công thức tổng quát amin no, hai chức, mạch hở CnH2n+3N2 Câu 15: Khi cho quỳ tím vào dung dịch C6H5NH3Cl quỳ tím A Hóa đỏ B Hóa ... Có amin bậc hai có công thức C5H13N: A B5 C D Câu 28: Cho g hỗn hợp X gồm amin: n-propyl amin, etylmetylamin, trimetyl amin...
 • 8
 • 2,282
 • 88

Kiến thức hóa học trọng tâm ôn thi tốt nghiệp đại học

Kiến thức hóa học trọng tâm ôn thi tốt nghiệp đại học
... mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m Ch ñ M cñ c nñ t hóa h c Xác ñ nh công th c phân t theo s li u ñã cho C Câu h i t p RƯ U (ANCOL) Câu Dãy g m công th c c a rư u ñã vi t không ñúng? A CnH2n+1OH; ... pháp hóa h c - Xác ñ nh công th c phân t , công th c c u t o c a ancol ña ch c - Vi t ñư c PTHH minh h a tính ch t hóa h c c a ch t béo - Phân bi t ñư c d u ăn m bôi trơn v thành ph n hóa h ... (2) monome D (1)trung bình (2) m t xích Câu Cho công th c: [-NH-(CH2)6-CO-]n Giá tr n công th c không th g i gì? A H s polime hóa B ð polime hóa C H s trùng h p D H s trùng ngưng Câu Trong b...
 • 63
 • 763
 • 6

Kiến thức hóa học trọng tâm ôn thi tốt nghiệp đại học

Kiến thức hóa học trọng tâm ôn thi tốt nghiệp đại học
... mi n phí eBook, ð thi tr c nghi m Ch ñ M cñ c nñ t hóa h c Xác ñ nh công th c phân t theo s li u ñã cho C Câu h i t p RƯ U (ANCOL) Câu Dãy g m công th c c a rư u ñã vi t không ñúng? A CnH2n+1OH; ... pháp hóa h c - Xác ñ nh công th c phân t , công th c c u t o c a ancol ña ch c - Vi t ñư c PTHH minh h a tính ch t hóa h c c a ch t béo - Phân bi t ñư c d u ăn m bôi trơn v thành ph n hóa h ... (2) monome D (1)trung bình (2) m t xích Câu Cho công th c: [-NH-(CH2)6-CO-]n Giá tr n công th c không th g i gì? A H s polime hóa B ð polime hóa C H s trùng h p D H s trùng ngưng Câu Trong b...
 • 63
 • 344
 • 2

Chuẩn kiến thức hóa học 10 nâng cao

Chuẩn kiến thức hóa học 10 nâng cao
... hoá học đơn chất hợp chất nguyên tố - So sánh tính kim loại, phi kim nguyên tố với nguyên tố lân cận Liên kết hoá học Chủ đề Khái niệm liên Mức độ cần đạt Kiến thức Hiểu được: Ghi kết hoá học ... Ghi Phản ứng hoá học Chủ đề Phản ứng oxi hoá- khử Phân loại phản ứng hoá học Mức độ cần đạt Ghi Kiến thức Biết cân Hiểu được: phương trình - Phản ứng oxi hoá - khử phản ứng hoá học có thay đổi ... phương trình nhiệt hoá học - Biết biểu diễn phương trình nhiệt hoá học cụ thể - Giải tập hoá học có liên quan 5 Nhóm Halogen Chủ đề Khái quát nhóm halogen Mức độ cần đạt Ghi Kiến thức Hiểu được: -...
 • 18
 • 1,899
 • 36

tom tat kien thuc hoa hoc

tom tat kien thuc hoa hoc
... Tên gọi = CO3 Cacbonat = SO4 Sunfat - Cl Clorua = SO3 Sunfit =S Sunfua Photphat PO4 - CH3COO Axetat - HCO3 Hiđro cacbonat Gốc axit -H SO4 - H SO3 -HS -H2PO4 =H PO4 - NO3 = SiO3 Tên gọi Hiđro sunfat...
 • 9
 • 7,018
 • 352

Chuan kien thuc hoa hoc THCS

Chuan kien thuc hoa hoc THCS
... trình Hoá học THCS hành THCS thí điểm, khắc phục số hạn chế chơng trình hoá học THCS trớc Việt Nam h Đảm bảo tính phân hoá chơng trình hoá học phổ thông Chơng trình môn Hóa học THCS nhằm đáp ... đầu đợc lựa chọn bảo đảm: - Kiến thức, kĩ hoá học phổ thông, bản, ban đầu - Tính xác khoa học hoá học cấp THCS c Đảm bảo cách tính đặc thù môn Hoá học - Nội dung thực hành thí nghiệm hoá học đợc ... dụng, phù hợp với nội dung phơng pháp chơng trình hoá học THCS g Đảm bảo kế thừa thành tựu giáo dục hoá học nớc giới Chơng trình môn Hoá học THCS bảo đảm tiếp cận định với chơng trình hoá học số...
 • 47
 • 264
 • 3

kien thuc hoa hoc ( day du va chinh xac)

kien thuc hoa hoc ( day du va chinh xac)
... Kali(K) iot (I) hiđro(H) Natri(Na)với bạc(Ag) clo(Cl) loài Là hoá trị em Nhớ ghi cho kĩ kẻo thời phân vân Magie(Mg) với kẽm (Zn) thuỷ ngân (Hg) Oxi (O) đồng(Cu) gần bari(Ba) Cuối thêm canxi(Ca) ... màu lửa Mg(II) Fe(II) Fe(III) Al(III) Cu(II) Ca(II) Pb(II) màu vàng muốiNa màu tím muối K Mg(OH)2 trắng + dd NaOH Fe(OH)2 trắng để lâu không + dd NaOH khí tạo Fe(OH)3 nâu đỏ Fe(OH)3 nâu ... H2O Axit Muối + H2 Muối Muối (mới)+ KL (m) Muối + H2O Muối + H2O Muối + H2O Muối (mới)+ Bazơ (m) Muối (mới)+ Axit (m) Muối (mới)+ Bazơ (m) Muối (mới)+ Axit (m) muối Nhận biết chất hữu Stt Chất...
 • 9
 • 321
 • 2

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY THỰC HÀNH MÔN HÓA HỌC GIÚP KHẮCSÂU KIẾN THỨC HÓA HỌC CHO HỌC SINH

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY THỰC HÀNH MÔN HÓA HỌC GIÚP KHẮCSÂU KIẾN THỨC HÓA HỌC CHO HỌC SINH
... trước đây, nhằm giúp cho học sinh học đôi với hành từ giúp học sinh hiểu sâu hơn, rộng kiến thức môn học Chính việc tăng cường cho học sinh làm thí nghiệm thực hành trình dạy Hoá học trường phổ ... chất lượng môn hoá thích phương pháp giảng dạy giáo viên Phong cách dạy nhiệt tình giáo viên làm cho học sinh yêu thích học môn Nói cách khác học sinh học tốt môn học sinh trước hết yêu mến, đồng ... báo cáo thực hành (hoặc thực hành) Kết đạt - Đã thực 90% thí nghiệm theo yêu cầu môn, + Thí nghiệm thực tiết dạy lớp học đạt khoảng 80% tất giáo viên + Thí nghiệm thực phòng thực hành (học sinh...
 • 8
 • 1,002
 • 14

PPCT chuan kien thuc Hoa hoc THCS

PPCT chuan kien thuc Hoa hoc THCS
... SỬ DỤNG KHUNG PPCT CẤP THCS I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Khung phân phối chương trình (KPPCT) áp dụng cho cấp THCS từ năm học 2009-2010, gồm phần: (A) Hướng dẫn sử dụng KPPCT; (B) Khung PPCT (một số phần ... tất trường THCS nước Căn KPPCT, Sở GDĐT cụ thể hoá thành PPCT chi tiết, bao gồm dạy học tự chọn cho phù hợp với địa phương, áp dụng chung cho trường THCS thuộc quyền quản lí Các trường THCS có điều ... cho cấp THCS theo hướng dẫn Bộ GDĐT (tài liệu CĐNC sử dụng cho GV HS) quy định cụ thể PPCT dạy học CĐNC cho phù hợp với mạch kiến thức môn học Các Phòng GDĐT đôn đốc, kiểm tra việc thực PPCT dạy...
 • 14
 • 288
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kiến thức hóa họckiến thức hóa họckiến thức hoá họckiến thức hoá họctài liệu hướng dẫn sử dụng màn hình cảm ứng được biên soạn với mục đích cung cấp những kiến thức khoa học công nghệ cho công nhân trẻkiến thức hoá học 12kiến thức hóa học khối 8chuẩn kiến thức hoá học 11kiến thức hóa học lớpkiến thức hóa học lớp 9kiến thức hóa học hữu cơkiến thức hóa học hữu cơ 11tóm tắt kiến thức hóa học hữu cơ lớp 11tổng hợp kiến thức hóa học hữu cơ lớp 11tổng hợp kiến thức hóa học hữu cơĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học