Giáo án Hóa học 8 Bài 2: Chất

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 2 pptx

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 2 pptx
... hóa trị? - Hợp chất : AxBy ? Nêu qui tắc hóa trị, Ghi biểu thức qui - Qui tắc hóa trị: tắc hóa trị? a x = b y ? Qui tắc hóa trị áp dụng để làm tập nào? Hoạt động 2: Bài tập: GV: Đưa tập Bài tập ... CT X2O X có hóa trị I - Trong CT YH2 Y có hóa trị II - Công thức hợp chất X, Y X2Y chọn phương án B - NTK X, Y X = ( 62 - 16): = 23 Y = 34 - = 32 Vậy X : Na Y : S Công thức H/c là: Na2S Bài tập ... với oxi X2O CTHH nguyên tố Y với hidro YH2 Hãy chọn công thức cho hợp chất X, Y hợp chất đây: A XY2 C XY B X2Y D X2Y3 - Xác định X, Y biết rằng: - Hợp chất X2O có PTK = 62 - Hợp chất YH2 có PYK...
 • 5
 • 373
 • 0

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI THỰC HÀNH SỐ 2 pptx

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI THỰC HÀNH SỐ 2 pptx
... Hoạt động 1: Tiến hành thí nghiệm: - GV: Kiểm tra dụng cụ hóa chất thực hành thí nghiệm - GV: Nêu mục tiêu thực hành - Tiến hành thí nghiệm Thí nghiệm 1: Hòa tan đun nóng ... củng cố kiến thức nào? Hoạt động 2: Viết tường trình STT Tên thí nghiệm Hiện tượng quan sát Kết luận C, Công việc cuối buổi thực hành: Thu dọn lau chùi phòng thực hành dụng cụ thí nghiệm PT chữ ... đổi tượng vât lý hay tượng hóa học? Giải thích? Thí nghiệm 2: Dùng ống hút thổi vào ống nghiệm đựng nước cất ống đựng nước vôi ? Trong ống nghiệm trường hợp có phản ứng hóa học xảy ra? Giải thích?...
 • 4
 • 856
 • 0

Giáo án Hóa học 8 bài 41: Độ tan của một chất trong nước

Giáo án Hóa học 8 bài 41: Độ tan của một chất trong nước
... K tan Để biểu thị khối lượng chất tan khối lượng dung môi, người ta dùng độ tan Hoạt động 2: Độ tan chất nước II Độ tan chất nước Định nghĩa - GV: Thông báo định nghĩa độ tan: Độ tan chất nước ... Hoạt động dạy học Nội dung I Chất tan chất không tan Hoạt động GV, HS Hoạt động 1: Chất tan chất không tan Thí nghiệm tính tan chất GV: Yêu cầu HS làm thí nghiệm hoàn Kết luận: Có chất tan, chất ... clorua tan nước GV: Có chất tan, chất không tan nước, chất tan nhiều, có chất tan Ví dụ: Khí amoniăc tan nhiều nước, khí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí oxi tan nước...
 • 4
 • 102
 • 0

Giáo án Hóa học 8 bài 35: Bài thực hành 5 Điều chế - Thu khí hiđro. Thử tính chất của khí hiđro

Giáo án Hóa học 8 bài 35: Bài thực hành 5 Điều chế - Thu khí hiđro. Thử tính chất của khí hiđro
... không khí GV: Hướng dẫn HS thay ống vuốt nhọn ống dẫn khí tiến hành thu khí H2 cách đẩy không khí đẩy nước HS làm thí nghiệm theo hướng dẫn giáo viên - Vì lại thu khí hai cách này? Vì khí H2 ... ……………………… ………………… ……………………… ………………………… ………………………… - GV nhận xét tinh thần thái độ, ý thức học tập HS - Thu dọn, vệ sinh nơi thực hành Hoạt động Bài tập nhà - Học ôn tập lại toàn kiến thức luyện tập sau ... dẫn GV quan sát thí nghiệm GV: Hướng dẫn HS dẫn khí H2 qua ống chữ V có chứa CuO nung nóng - chất rắn màu đỏ gạch tạo thành Cu nước tạo thành - Quan sát nhận xét viết phương trình phản ứng?...
 • 3
 • 131
 • 0

gIAO AN HOA HOC 8 KI 2 MOI NHAT

gIAO AN HOA HOC 8 KI 2 MOI NHAT
... Thể tích khí oxi 20 lọ: 20 .100 = 20 00 ml = lít hao hụt 2 2 0, 08 0,0 125 〉 = 0, 089 3mol 22 ,4 nO2 = a KMnO4  K2MnO4 + O2 + MnO2 n KMnO = 2. 0, 089 3 = 0,1 786 mol m KMnO4 ( pu ) = 28 , 22 g mKMnO4 ( hao ... HgO  2Hg + O2 02 Fe + 3Cl2  FeCl3 03 Fe + HCl  FeCl2 + H2 04 CaCO3  CaO + CO2 05 CO2 + 2Mg  2MgO + C 06 C + O2  CO2 07 2KClO3  2KCl + 3O2 08 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O Câu III: (4 điểm) 24 Giáo ... chất khí điều ki n (t0, P) tỉ lệ thể tích tỉ lệ số mol nH2 = VH 22 ,4 = 2 ,8 = 0, 125 ( mol ) 22 ,4 PTHH: t0 2H2 + O2  → a.Theo PTHH: nO2 = 2H2O n H = 0,0 625 (mol ) 2 VO2 = 1,4(l ) mO2 = 2( g ) b Theo...
 • 82
 • 1,216
 • 9

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 1 pps

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 1 pps
... C T R O N P R O T O N N G U Y Ê N T Ô Từ chìa khóa: PHÂN TỬ Hoạt động 2: Bài tập 1- Bài tập 1b - Dùng nam châm hút sắt GV yêu cầu học sinh đọc đề 1b - Hỗn hợp lại: Nhôm vụn gỗ ta cho HS chuẩn ... - 16 = 46 ? KLượng ntử (NTK) là? - Khối lượng ntử ntố X là: 46 : = 23 ? Vậy Nguyên tố là: Na - Ntố : Na 3- Bài tập GV treo bảng phụ tập Đáp án D HS chọn đáp án D ? Sửa câu ntử để chọn đáp án ... tích -1. Từ chìa khóa: N + Hàng ngang 5: Gồm chữ Hạt cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử mang điện tích +1. Từ chìa khóa: P + Hàng ngang 6: chũa Từ tập hợp nguyên tử loại (có proton).Từ chìa khóa: T...
 • 7
 • 368
 • 0

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 3 pdf

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 3 pdf
... Trong 280 kg đá vôi chứa 250 kg mCaCO3 CaCO3 = 250 kg 250 mCaCO3 % CaCO3 = 100% % CaCO3 = 100% = 89 ,3% 280 m đá vôi Bài tập 4: C2H4 cháy tạo thành CO2 H2O HS đọc tập tóm tắt đề a lập PTHH GV: Gọi ... HS lên dán vào chỗ khuyết Cụ thể: ?Al + 3O2 2Al2O3 2Cu 2CuO + ? Mg + ?HCl MgCl2 + H2 CaO + ? HNO3 Ca(NO3)2 + ? Al + ? HCl 2AlCl3 + ?H2 ? + 5O2 2P2O5 O2 + ? 2H2O P2O5 + 3H2O Cu(OH)2 t ?H3PO4 CuO ... 2H2, 2, H2O, - Mỗi miếng bìa 1đ, nhóm chấm công khai lẫn nhau? Hoạt động 2: Bài tập : HS đọc dề số 3, tóm tắt đề Bài tập 3: Cho sơ đồ: Canxi cacbonat Canxi oxit + cacbonđioxit m đá vôi = 280 kg...
 • 5
 • 399
 • 0

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 4 potx

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 4 potx
... nhẹ không khí Giải: CH4 + 2O2 CO2 + H2O mol mol 2l xl x = 4l b Theo PT: n CH4 = nCO2 = 0,15 mol VCO2 = 0,15 22 ,4 = 3,36l c MCH4 = 16g 16 = 0,6 lần 29 d CH / kk = Bài tập 4: Cho sơ đồ : CaCO3 ... %O = 48 100% = 138 Bài tập 3: Cho sơ đồ phản ứng: CH4 + O2 CO2 + H2O a V CH4 = 2l Tính V O2 = ? HS đọc đề, tóm tắt đề HS lên bảng làm tập GV sửa sai có b nCH = 0,15 mol tính VCO2 = ? c CH4 nặng ... chất khí B Của chất khí MA A so với không khí d A/ B = MA dA/ kk = MB 29 Hoạt động 2: Bài tập: GV: Đưa đề Bài tập 1: Hãy chọn câu trả lời Gọi Hs lên bảng làm câu sau: HS 1: làm câu 1 Chất khí A...
 • 5
 • 244
 • 0

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 5 ppt

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 5 ppt
... GV: Yêu cầu HS làm tập SGK Gọi HS lên bảng làm GV: Sửa sai có Bài tập tiếp theo: GV tổ chức hình thức trò chơi Phát cho nhóm bìa có ghi công thức hóa học sau: CaCO3, CaO, P2O5, SO2, SO3, Fe2O3, ... phản ứng phân hủy, phản ứng hóa hợp? Cho Vd Thành phần không khí Đại diện nhóm báo cáo kết GV: chốt kiến thức Hoạt động 2: Bài tập vận dụng : GV: Yêu cầu học sinh làm tập số 1SGK HS lên bảng làm ... nhân, thực hành hóa học IV Tiến trình dạy học: A.Kiểm tra cũ: B Bài mới: Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức cũ: GV: Đưa hệ thống câu hỏi vào bảng phụ HS thảo luận nhóm: Nêu tính chất hóa học oxi? Viết...
 • 6
 • 534
 • 0

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 6 pptx

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 6 pptx
... chất oxi hóa, khử, oxi hóa? ? Thế phản ứng oxi hóa – khử? Lấy ví dụ? HS nhóm làm việc vòng 7’ Đại diện nhóm báo cáo Điều chế GV: Chuẩn kiến thức Hoạt động 2: Luyện tập: Bài tập 1: SGK Bài tập 1: ... 0,05 80 = 4g nH2 = nCu = 0,1 mol mCu = 0,1 64 = 6, 4 g a = mCu + mCuO dư = 6, 4 + = 10,4g C Củng cố - luyện tập: Nhắc lại nội dung Chuẩn bị thực hành Bài tập nhà 1,2, 3, 4, 5, ... oxi hóa Các phản ứng thuộc loại c KClO3 (r) t KCl(r) + phản ứng gì? O2 (k) Bài tập 3: Phân biệt lọ đựng Phản ứng phân hủy O2, H2, không khí d 2Mg (r) + O2 (k) t 2MgO(r) Phản ứng hóa hợp Bài tập...
 • 6
 • 529
 • 1

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 7 pptx

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 7 pptx
... động 2: Bài tập Làm tập số 1- 131 Bài tập 1: PTHH GV: Gọi HS lên bảng làm 2Na + 2H2O tập H2 GV: Chấm số Ca + 2H2O HS 2NaOH + Ca(OH)2 + H2 Các phản ứng thuộc loại phản ứng GV: Đưa tập số Bài tập 2: ... muối làm tập số SGK B Bài mới: Hoạt động 1: Các kiến thức cần nhớ: GV: Phát phiếu học tập Thành phần nước: Gồm H HS hoạt động theo nhóm O * Nhóm 1: Thảo luận thành Tính chất: phần tính chất hóa học ... MR = 16 Vậy R O GV: Đưa tập số CT sai HS đọc tóm tắt đề - Nếu x = MR = 10,3 Gọi HS lên bảng làm tập sai GV xem học sinh khác Vậy CT hợp chất là: SO2 làm chấm cần Bài tập 3: Cho 9,2 g Na vào nước...
 • 7
 • 2,024
 • 3

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 8 pps

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI LUYỆN TẬP 8 pps
... mddNaOH = mNa2O + mH2O mddNaOH = 50 + 3,1 = 53,1g C% = 53,1 100% = 7,53% Bài tập 2: Tóm tắt: CM = 2M VH2 = 6,72l Bài tập 2: Hòa tan a g nhôm a Viết PTHH thể tích dung dịch vừa đủ HCl b Tính a ... 100% 100 mH2O = mdd - mct = 100 - 20 = 80 g Pha chế: - Cân 20g NaCl vào cốc - Cân 80 g H2O cho vào nưiớc khuấy tan hết ta 100g dd NaCl 20% C Củng cố - luyện tập: Chuẩn bị cho thực hành BTVN: 1, 2, ... KNO3 biết độ tan 31,6g B Bài mới: Hoạt động 1: Nồng độ dung dịch: ? Nồng độ % dung dịch? Biểu thức tính? ? Nồng độ mol vủa dung dịch? mct C% = Biểu thức tính? 100% mdd Bài tập áp dụng : CM = n V...
 • 5
 • 1,030
 • 0

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 docx

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 docx
... toàn PTN) - Giáo viên giới thiệu số dụng cụ thường gặp ống nghiệm, kẹp gỗ, giá ống nghiệm - Giáo viên giới thiệu với HS số ký hiệu nhã đặc biệt ghi lọ hóa chất: độc, dễ nổ, dễ cháy - Giáo viên ... sát tượng xảy So sánh chất rắn thu vào muối ban đầu So sánh chất giữ lại giấy lọc với cát ban đầu A Công việc cuối buổi thực hành GV hướng dẫn HS làm từơng trình sau tiết thực hành theo mẫu sau: ... dễ cháy - Giáo viên giới thiệu số thao tác lấy hóa chất (bột, lỏng) từ lọ vào ống nghiệm, châm tắt đèn cồn, đun hóa chất lỏng đựng ống nghiệm Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm Thí nghiệm GV hướng...
 • 4
 • 1,451
 • 2

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI THỰC HÀNH SỐ 2I potx

Giáo án Hóa Hoc 8: BÀI THỰC HÀNH SỐ 2I potx
... xuống không chạm vào iot - Đun nóng ống nghiệm HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm ? Quan sát miếng giấy tẩm tinh bột C.Công việc cuối buổi thực hành: Thu dọn viết tường trình theo mẫu: STT Tên thí ... B Bài mới:Tiến hành thí nghiệm Thí nghiệm 1: Sự lan tỏa amoniac: GV: Hướng dẫn HS bước làm thí nghiệm: - ... đáy ống nghiệm - Đặt miếng tẩm amoniac miệng ống nghiệm - Đậy nút ống nghiệm HS : Các nhóm tiến hành làm thí nghiệm ? Quan sát tượng rút kết luận? Giải thích tượng? 2.Thí nghiệm 2: Sự lan tỏa...
 • 4
 • 498
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án hóa học 8 bài 2giao an hoa hoc 8 bai 12 su bien doi chatgiáo án hóa học 12 bài 2giáo án hóa học 11 bài 2giáo án hóa học 10 bài 2giáo án hóa học 9 bài 2giáo án hóa học 8 bài 45giáo án hóa học 8 bài 44giáo án hóa học 8 bài 43giáo án hóa học 8 bài 39giáo án hóa học 8 bài 38giáo án hóa học 8 bài 37giáo án hóa học 8 bài 36giáo án hóa học 8 bài 35giáo án hóa học 8 bài 34Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học