Tự học Matlab cơ bản

Tài liệu tự học Matlab - sở phương pháp tính

Tài liệu tự học Matlab - Cơ sở phương pháp tính
... fe=(1/(y(i)-y(i-1)))*((y(j)-ya)*f(1)+(ya-y(j-1))*f(2));% tính fe fk=(1/(y(i)-y(i-1)))*((y(j)-ya)*f(3)+(ya-y(j-1))*f(4));% tính fk g=(1/(x(i)-x(i-1)))*((x(i)-xa)*fe+(xa-x(i-1))*fk);% tính g Thực ... x=c; Phơng pháp Newton Công thức tính nghiệm phơng pháp Newton l Xn=Xn-1 -f(Xn-1)/f(Xn-1)' f=f(x) l hm cần tính nghiệm, tính giá trị Xn đến đạt đợc sai số cần thiết ( tức l abs(Xn- Xn-1)< tol) ... 3.2858 1.4006 -1 .9498 4.0557 1.6323 -2 .9833 5.1132 1.8804 -4 .3902 6.5518 Trang 15 2.1408 -6 .2933 8.4990 2.4104 -8 .8576 11.1269 2.6868 -1 2.3044 14.6669 2.9682 -1 6.9303 19.4292 3.0000 -1 7.5398 20.0576...
 • 16
 • 732
 • 5

tự học java bản

tự học java cơ bản
... - Các cách dịch: (từ cửa sổ Command Prompt) Javac –d c: \java HelloWorld .java Javah HelloWorld .java Javadoc HelloWorld .java Java lessons .java. test.HelloWorld =============== Phần II : Khái niệm ... vào - Các class java. lang import tự động VD: package lessons .java. test; import java. lang.*; // không cần thiết import java. io.File; // class File gói java. io import lessons .java. *; // tất ... trình java java.util : tiện ích có tính mạnh java. awt : hỗ trợ lập trình GUI java. awt.event : xử lý kiện xảy GUI java. applet : giúp tạo dựng quản lý Applet java. io : xử lý luồng liệu vào java. util.zip...
 • 28
 • 409
 • 4

Giáo trình tự học CSS bản

Giáo trình tự học CSS cơ bản
... CSS Trang trí nội thất Xây dựng Con người Trang điểm Web CSS CSS  CSS mẫu định dạng phân tầng  CSS chuẩn để định dạng tài liệu HTML, XHTML XML  CSS mở rộng ngôn ngữ HTML ... biệt file * .css hoạt động tương tự internal style sheet 10 Áp dụng CSS vào trang HTML External CSS File Chỉ cần thay đổi nội dung file CSS, toàn trang web cập nhật Website 11 Cú pháp CSS  Gồm ... lề… CSS CSS phá bỏ rào cản HTML cách cho phép có nhiều đặc tả thuộc tính chuẩn để phục vụ cho việc dàn trang định dạng  Thuộc tính CSS bổ sung vào HTML không phá vỡ cấu trúc HTML sẵn có  CSS...
 • 170
 • 270
 • 0

Quản lý đầu xây dựng bản tại dự án trung học sở vùng khó khăn nhất- Bộ Giáo Dục & Đào Tạo .doc

Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại dự án trung học cơ sở vùng khó khăn nhất- Bộ Giáo Dục & Đào Tạo .doc
... toán dự án - Sau kết thúc Dự án, vòng tháng, Ban Quản Dự án phải hoàn thành báo cáo kết thúc Dự án báo cáo toán Dự án trình Bộ trởng Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt - Chuẩn bị để Bộ Giáo dục Đào ... lực quản lí, lập kế hoạch cho giáo dục THCS vùng khó khăn b Các bên có liên quan đến dự án THCS vùng khó khăn quan quản thực dự án - quan chủ quản: Bộ GD & ĐT - quan thực dự án: Bộ ... trởng Bộ Giáo dục Đào tạo giao 1.1.3 cấu tổ chức Ban Quản Dự án a cấu tổ chức - Thành phần Ban Quản dự án gồm có: Giám đốc Ban Quản dự án Giúp việc cho Giám đốc Ban Quản dự án...
 • 83
 • 311
 • 1

Rèn luyện các thao tác duy thông qua chương II, III phần di truyền học sinh học 12 bản

Rèn luyện các thao tác tư duy thông qua chương II, III phần di truyền học sinh học 12 cơ bản
... tiễn việc rèn luyện thao tác t cho học sinh thông qua dạy học chơng II; III phần di truyền học sinh học 12 nhằm nâng cao chất lợng dạy - Tìm cách thức để rèn luyện thao tác t thông qua dạy học chơng ... học sinh qua giảng dạy chơng II, III phần di truyền học sinh học 12 Đối tợng khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tợng nghiên cứu - Rèn luyện thao tác t HS thông qua chơng II, III phần di truyền học sinh ... SGK, vấn đề rèn luyện thao tác t khả tự học cho học sinh hạn chế Xuất phát từ thực tế chọn đề tài Rèn luyện thao tác t thông qua dạy học chơng II, III phần di truyền học sinh học 12 Mục đích...
 • 67
 • 471
 • 1

Tài liệu CHƯƠNG 1: MATLAB BẢN §1. CÁC TOÁN TỬ CƠ BẢN CỦA MATLAB  doc

Tài liệu CHƯƠNG 1: MATLAB CƠ BẢN §1. CÁC TOÁN TỬ CƠ BẢN CỦA MATLAB  doc
... liệu từ  dòng  lệnh:  MATLAB không  đòi  hỏi  phải  khai  báo  biến  trước  khi  dùng.  MATLAB   phân  biệt  chữ    hoa    và  chữ  thường.  Các  số  liệu đưa vào môi trường làm việc của MATLAB được lưu lại suốt phiên làm  ... text(3*pi/4, sin(3*pi/4),ʹ\leftarrowsin(t ) = 0.707ʹ, ʹFontSizeʹ, 12)    12. Định vị văn bản trên hình vẽ: Ta có thể sử dụng đối tượng văn bản để ghi  chú các trục ở vị trí bất kì. MATLAB định vị văn bản theo đơn vị dữ liệu trên  trục. Ví dụ để vẽ hàm y = Aeαt với A = 0.25 , t = 0 đến 900 và α = 0.005 ta viết  ... §2. ĐỒ HOẠ TRONG MATLAB 1. Các lệnh vẽ: MATLAB cung cấp một loạt hàm để vẽ biểu diễn các vec tơ số  liệu cũng như giải thích và in các đường cong này.    plot      đồ họa 2‐D với số liệu 2 trục vô hướng và tuyến tính ...
 • 57
 • 206
 • 0

Bài giảng điện tử môn hóa học: aminoaxit bản docx

Bài giảng điện tử môn hóa học: aminoaxit cơ bản docx
... lưỡng tính Aminoaxit Tính axit-bazơ dd amino axit Phản ứng este hóa Phản ứng trùng ngưng Lưu y: (NH2)a R(COOH)b Nếu a=b: aminoaxit trung tính Nếu a >b: aminoaxit co tính bazơ Neấu a < b :aminoaxit ... b :aminoaxit co tính axit Bài tập: Phát biểu sau đúng? A Phân tử axit có nhóm –NH2 nhóm -COOH B Dd aminoaxit không làm đổi màu quỳ tím C Dd aminoaxit làm đổi màu quỳ tím D.Các aminoaxit chất rắn nhiệt ... etanol? d) Phản ứng trùng ngưng Trong phản ứng trùng ngưng, OH nhóm COOH phân tử aminoaxit kết hợp với H nhóm NH2 phân tử amino axit tạo polime thuộc poliamit to +H-NH −[CH ]5 −CO-OH + H-NH[CH...
 • 17
 • 392
 • 6

GIÁO ÁN TỰ CHỌN 12 BẢN NĂM HỌC 09-10

GIÁO ÁN TỰ CHỌN 12 CƠ BẢN NĂM HỌC 09-10
... 0 ,125 ) − =(0,2)-3- (0,5)-2= 125 -4 =121 Gv goi hs nhận xét Hs nhận xét chỗ Bài tập tương tự 2.1 SBTGTCB Hs ghi nhận tập tương tự GV ĐẶNG VĂN DŨNG trang GA TỰ CHON ĐẠI SỐ 12 CƠ BẢN TRƯỞNG THPT TÁN ... ⇔ f(x) = g(x) HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : Học làm tập tương tự RÚT KINH NGHIỆM : GV ĐẶNG VĂN DŨNG trang 12 GA TỰ CHON ĐẠI SỐ 12 CƠ BẢN TRƯỞNG THPT TÁN KẾ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC TIẾT 17 Tổ chức lớp Bài cũ : ... lại tập giải , làm tập tương tự GV ĐẶNG VĂN DŨNG trang 28 GA TỰ CHON ĐẠI SỐ 12 CƠ BẢN TRƯỞNG THPT TÁN KẾ Ns 12 /12/ 2009 Tiết 24,25 I MỤC TIÊU kiến thức Củng cố cho học sinh Phương pháp giải bất...
 • 71
 • 259
 • 2

từ kiến thức bản về diện tích hình tam giác phát triển, nâng cao để bồi dưỡng học sinh năng khiếu toán

từ kiến thức cơ bản về diện tích hình tam giác phát triển, nâng cao để bồi dưỡng học sinh năng khiếu toán
... hai cạnh tam giác Bài toán: Cho tam giác ABC Hãy kẻ đường thẳng cắt hai cạnh tam giác để hai hình cho diện tích Hỏi: Diện tích diện tích hình diện tích hình hay diện tích hình lần diện tích ban ... ta thiết kế số toán, từ rút công thức tổng quát 2: - Gọi diện tích hình tam giác S1, chiều cao tam giác h1 - Gọi diện tích hình tam giác S2, chiều cao tam giác h2 Nếu tam giác tam giác có chung ... TỪ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO ĐỂ BỒI DƯỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU TOÁN ĐẶT VẤN ĐỀ Đất nước ta thời kỳ công nghiệp...
 • 25
 • 618
 • 1

Xem thêm