BT Số phức ĐHBK thầy Đặng Văn Vinh

Bài giảng, Bài tập toán cao cấp A2 Thầy Đặng Văn Vinh Trường Bách Khoa

Bài giảng, Bài tập toán cao cấp A2 Thầy Đặng Văn Vinh Trường Bách Khoa
... n, A gọi ma trận vng cấp n   1 A    22 Tập hợp ma trận vng cấp n trường số K ký hiệu M n [K] I Các khái niệm ví dụ -Các phần tử a11, a22 ,…,ann tạo nên đường ...  4; a13  1; a21  2; a22  0; a23  Ví dụ 1  i 2 A    i i 22 I Các khái niệm ví dụ Ma trận A có m hàng n cột thường ký hiệu A  aij mn Tập hợp tất ma ... tùy ý hi  h j Tương tự có ba phép biến đổi sơ cấp cột Chú ý: phép biến đổi sơ cấp phép biến đổi bản, thường dùng nhất!!! II Các phép biến đổi sơ cấp ...
 • 30
 • 511
 • 1

Bài giảng, Bài tập file ppt toán cao cấp A1 thầy Đặng Văn Vinh Trường Bách Khoa

Bài giảng, Bài tập file ppt toán cao cấp A1 thầy Đặng Văn Vinh Trường Bách Khoa
... y  b sin t  y2 b  Giới hạn hàm số Định nghĩa Cho D tập số thực Điểm x0 gọi điểm tụ tập D khoảng ( x0   , x0   ) chứa vô số phần tử tập D Ví dụ D = (0,1) Điểm tụ D [0,1] 1  D   ,n N...
 • 30
 • 1,281
 • 2

BT ôn tập Lý thuyết thông tin thay dang van chuyet

BT ôn tập Lý thuyết thông tin  thay dang van chuyet
... lượng tin riêng tin “Số trúng giải số 8” b Tính lượng tin tương hỗ tin: “Số trúng giải số 8” “Số trúng giải số chia hết cho 2” Câu 17: Xét gồm 52 quân Rút ngẫu nhiên quân a Tính lượng tin riêng tin ... lượng tin riêng tin “Rút quân diamond” b Tính lượng tin riêng tin “Rút quân Ace” c Tính lượng tin riêng tin “Rút quân Diamond” d Xét nguồn U gồm tin: “Rút quân có hình”, “Rút quân hình” Tính entropy ... 11: Cho tin 001011011101001010110001 Mã hóa tin thuật toán Lempel-Ziv Câu 12: Cho kênh nhị phân đối xứng có xác suất truyền lỗi truyền có dung lượng 2KB có bit lỗi? = 10 Tính lượng tin tương...
 • 2
 • 334
 • 8

123.phân dạng và giải bt số phỨc

123.phân dạng và giải bt số phỨc
... ảo số phức z = a + bi Kí hiệu Im [ z ] = b Tập hợp số phức kí hiệu C Chú ý: Mỗi số thực a dương xem số phức với phần ảo b =0 Số phức z = a + bi có a =0 gọi số ảo hay số ảo Số vừa số thực vừa số ... nhân số phức Cho số phức z = a + bi z , = a , + b ,i ta định nghĩa zz , = aa, − bb, + (ab, − a ,b)i 1.1.5 Số phức liên hợp Cho số phức z = a + bi số phức z = a − bi gọi số phức liên hợp với số phức ... SỐ PHỨC- CƠ SỞ LÍ THUYẾT I: CÁC DẠNG ĐẠI SỐ CỦA SỐ PHỨC 1.1 ĐỊNH NGHĨA Một số phức dạng z = a + bi a; b số thực số i = − Kí hiệu số phức z viết z = a + bi i gọi...
 • 40
 • 195
 • 0

Giai bt on tap lí thuyết thông tin thầy Đặng Văn Chuyết

Giai bt on tap lí thuyết thông tin thầy Đặng Văn Chuyết
... entropy đồng thời H(X,Y) theo bit /tin, nat /tin, hart /tin GIẢI: Ta có: ( , ) = −∑ , , log , = log + log + log + log = 1.918(bit /tin) = 1.3297(nat /tin) = 0.5775 (hart /tin) Nếu tính theo bit dùng ... pixels thỏa mãn độ phân biệt giả sử quét thông tin ảnh theo đường ziczac (từ trái sang phải, từ xuống dưới) Thông tin độ chói pixel 100 mức đẳng xác suất Thông tin màu pixel giá trị ba màu R-G-B (mỗi ... (gồm thông tin: phường/xã, quận/huyện, tỉnh/TP), bao gồm chữ không dấu, không phân biệt chữ hoa chữ thường, khoảng trắng Nguồn X gồm tin chữ khác tin, xác suất tin nguồn tần suất xuất chữ tin...
 • 11
 • 226
 • 17

Số phức và các dạng toán liên quan

Số phức và các dạng toán liên quan
... thay vào ta có ( a + bi ) = a + bi a − b = a Gi i h ta tìm ñư c (a, b) = (0; 0), (1; 0),(− ; ± ) V y phương ⇔ 2 2ab = −b i trình có nghi m z = 0; z = 1; z = − ± 2 D ng 3) Các toán liên quan ... 2i = bi t phương trình có nghi m thu n o: Gi i: Gi s nghi m thu n o c a phương trình z=bi thay vào phương trình ta có ( bi ) + (1 − 2i) ( bi ) + (1 − i)(bi) − 2i = ⇔ (b − b2 ) + (−b3 + 2b + b ... sin ϕ < d ng lư ng giác là: ( −2sin ϕ ) cos  ϕ +  + i sin  ϕ +   2     D ng 2: MÔĐUN VÀ ACGUMEN Ví d 1) Tìm ph n th c ph n o c a s ph c z, bi t z = −2 + 3i Gi i: Ta có: z = − + i ⇔...
 • 12
 • 321
 • 0

BT so phuc

BT so phuc
...
 • 3
 • 96
 • 0

Chuyên đề Số Phức Thạc sỹ Lê Văn Đoàn

Chuyên đề Số Phức Thạc sỹ Lê Văn Đoàn
... - - ¹Cần c• b• th“ng minh§§§§º 15 Chuyên ê ôn hoc Cao ng môn Toan Ths V n oàn B CÁC D NG TOÁN THƯ NG G P Dạng toŸn CŸc ph˙p toŸn tr˚n số phức ¼ Sự hai số phức ► Phương pháp: S d ng ki n th ... − + i = − 2i ¹Cần c• b• th“ng minh§§§§º 15 Chuyên ê ôn hoc Cao ng môn Toan Ths V n oàn Dạng toŸn T˜m tập hợp điểm M biểu diễn số phức ¼ T˜m số phức c‚ m“đun max ¼ ► Phương pháp: 1/ Tìm t ... Page - 26 - ¹Cần c• b• th“ng minh§§§§º 15 Chuyên ê ôn hoc Cao ng môn Toan Ths V n oàn Dạng toŸn Căn bậc số phức ¼ Giải phương tr˜nh ¼ hệ phương tr˜nh số phức Thí d Gi i phương trình b c nh t t...
 • 55
 • 754
 • 3

BT số phức

BT số phức
... g) z − + 2i ≤ Tìm nghịch đảo số phức sau: + 2i a) 2i b) + i c) (2 + i 3) d) −i 3 2 10 Cho z = − i Hãy tính: ; z ; z ; ( z ) ; + z + z z 2 11 Giải PT sau tập hợp số phức: a) x − x + = b) z − z ... 2009 105 23 20 34 16) ( − i ) 17) i + i + i − i Trên mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện: a) Phần thực z hai lần phần ảo b) Phần thực z thuộc đoạn [−2;1] c) ... Bài tập số phức Trường THPT Phước Long 2+i −1 + 3i z= 1− i 2+i 9) 3ix − = x + 5i Tính: 8) (1 + 2i) x = (...
 • 2
 • 110
 • 0

Nghiên cứu một số kỹ thuật nhận dạng vân tay và ứng dụng

Nghiên cứu một số kỹ thuật nhận dạng vân tay và ứng dụng
... CHƢƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG NHẬN DẠNG VÂN TAY 2.1 Một số kỹ thuật nhận dạng 12 2.1.1 Các kỹ thuật thường dùng 12 2.1.2 Xu hướng công nghệ nhận dạng vân tay 13 2.2 Thuật ... toàn cục vân tay Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 20 http://www.lrc-tnu.edu.vn CHƢƠNG MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG NHẬN DẠNG VÂN TAY 2.1 Một số kỹ thuật nhận dạng 2.1.1 Các kỹ thuật thƣờng ... vi ứng dụng rộng lớn cho hệ thống nhận dạng vân tay tương lai 1.1.2 Các ứng dụng nhận dạng vân tay Việc nhận dạng cá nhân gắn kết đặc tính nhận biết cụ thể vào cá nhân toán việc tìm đặc tính nhận...
 • 75
 • 365
 • 0

BT số phức ôn thi đại học

BT số phức ôn thi đại học
... https://www.facebook.com/groups/LuyenthiLeBaTranPhuong/ Tài liệu ôn thi Toán học Tham gia group https://www.facebook.com/groups/LuyenthiLeBaTranPhuong/files/ để cập nhật tài liệu, đề thi hay, phục vụ cho ôn luyện thi THPT ... để cập nhật tài liệu, đề thi hay, phục vụ cho ôn luyện thi THPT Quốc gia Luyện thi ĐH 2015 https://www.facebook.com/groups/LuyenthiLeBaTranPhuong/ Tài liệu ôn thi Toán học Tham gia group https://www.facebook.com/groups/LuyenthiLeBaTranPhuong/files/ ... https://www.facebook.com/groups/LuyenthiLeBaTranPhuong/files/ để cập nhật tài liệu, đề thi hay, phục vụ cho ôn luyện thi THPT Quốc gia Luyện thi ĐH 2015 https://www.facebook.com/groups/LuyenthiLeBaTranPhuong/ Tài liệu ôn thi...
 • 6
 • 143
 • 2

Xem thêm