quản trị sản xuất và tác nghiệp chương 2

bài giảng quản trị sản xuất tác nghiệp chương 2 - ts. trương minh đức

bài giảng quản trị sản xuất và tác nghiệp chương 2 - ts. trương minh đức
... 10 10 20 20 20 30 10 10 10 10 50 30 Sản phẩm Chuỗi Số SP phận chế tác tháng Sản phẩm Chuỗi phận chế tác Số SP tháng A 1-5 - 4-1 0 1000 D 1-7 - 8-1 0 1000 B 2- 6-3 -9 20 00 E 2- 5-6 -9 20 00 C 2- 1 0-1 -9 3000 ... 30+30+10=70 30+30+10=70 B 2- 6-3 -9 20 +40+30=90 20 +10 +20 =50 C 2- 1 0-1 -9 10+10+10=30 10+10+10=30 D 1-7 - 8-1 0 10 +20 +20 =50 10+50+30=90 E 2- 5-6 -9 10+10+10=30 10+10+10=30 F 1-7 - 4-1 0 10+10+10=30 10+10+10=30 ... chuyển phận 1-5 1-7 1-9 1-1 0 2- 5 2- 6 2- 10 3-6 Khoảng cách (m) Bố trí A Bố trí B 30 10 10 10 10 20 10 40 30 10 10 10 10 20 10 10 10 Sự di chuyển phận 3-9 4-5 4-7 4-1 0 5-6 6-9 7-8 8-1 0 Khoảng cách (m)...
 • 26
 • 1,778
 • 1

Bài giảng Quản trị sản xuất tác nghiệp: Chương 9

Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 9
... 4,80 0,032 2 -9 180 590 5 ,90 6 ,90 0,038 2-10 235 1030 10,30 11,30 0,048 10 0,00 1,00 0,100 5-6 50 40 0,40 1,40 0,028 5-7 80 100 1,00 2,00 0,025 5-8 80 100 1,00 2,00 0,025 CP thấp 5 -9 110 220 2,20 ... 2,00 0,025 5-8 80 100 1,00 2,00 0,025 CP thấp 5 -9 110 220 2,20 3,20 0,0 29 5-10 165 495 4 ,95 5 ,95 0,036 30 0,00 1,00 0,033 9- 10 4.4 Xỏc nh kớch c lụ hng theo k thut LUC 4.4 Xỏc nh kớch c lụ hng ... thứ Lượng sẵn có Lượng đưađến 35 10 35 Tổng nhu cầu 30 40 10 40 30 30 55 43 66 26 73 73 73 69 69 39 57 73 Tng chi phớ 10 tun: Tng chi phớ 10 tun: Chi phớ t hng: ln ì 1.000.000 /ln = 4.000.000...
 • 33
 • 1,190
 • 1

Bài giảng Quản trị sản xuất tác nghiệp: Chương 6 - GV. Trương Thị Hương Xuân

Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 6 - GV. Trương Thị Hương Xuân
... 14280 -5 720 -4 320 4320 1 860 0 1400 -1 400 700 22 20 15000 160 00 14 960 -4 0 -4 360 1 360 0 -2 400 -6 7 60 40 15000 2400 160 00 0 0 0 0 17 17000 11 560 -5 440 -1 2200 5440 17000 0 0 10 22 14000 14 960 960 -1 1240 ... 12920 10 960 2920 13880 12420 21 13000 14280 1280 15 160 14280 13880 1280 15 160 14520 22 22000 14 960 -7 040 8120 14 960 15 160 -7 040 8120 1 164 0 21 21000 14280 -6 7 20 1400 14280 8120 -6 7 20 1400 4 760 21 ... 21000 70000 66 7 21 1 26 20000 90000 714 22 148 15000 105000 709 20 168 160 00 121000 720 17 185 17000 138000 7 46 10 22 207 14000 152000 734 11 18 225 9000 161 000 7 16 12 21 2 46 6000 167 000 67 9 23 Phng...
 • 36
 • 918
 • 4

Bài giảng Quản trị sản xuất tác nghiệp: Chương 4

Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 4
... 100 40 0 200 300 300 100 1 .40 0 13 13 10 14 15 11 Toạ độ y 12,8 12,0 15,0 12,5 9,5 9,5 23 5.2.2 Phng phỏp to trung tõm (to chiu) 100ì13 +40 0ì13+200ì10+ +100ì11 Cx = = 13,07 140 0 Cy = 100ì12,8 +40 0ì12 ... máy sản xuất Bỡnh éịnh Khả nng cung cấp éà Nẵng 200 300 Ban Mê Thuột 100 300 40 0 Huế 200 200 32 5.2.3 Phng phỏp bi toỏn ti Bi toỏn th 2: V trớ Lt Nguồn cung ứng nguyên liệu Nhà máy sản xuất ... cung ứng nguyên liệu Nha Trang Nhà máy sản xuất Plây Cu 100 200 Ban Mê Thuột 200 Huế Tổng nhu cầu Bỡnh éịnh 200 nẵng 300 Khả nng cung cấp 200 40 0 300 200 40 0 200 29 900 5.2.3 Phng phỏp bi toỏn...
 • 33
 • 698
 • 3

Quản trị sản xuất tác nghiệp Chương 5 6

Quản trị sản xuất và tác nghiệp Chương 5 và 6
... cũ 2 -6: 20 2-3:70 1-2:20 2 -5: 10 1-3 :50 0 3-4:400 1-4:100 1 -5: 80 3 -6 :50 3 -5: 100 4 -5: 50 5- 6: 10 4 -6: 40 2 -6: 20 3-4:400 2-3:70 1-2:20 2 -5: 10 1-3 :50 0 1-4:100 1 -5: 80 3 -6 :50 3 -5: 100 4 -5: 50 5- 6: 10 4 -6: 40 ... thị trường sản phẩm (NC) - Quyết định dự trữ nhà quản trị - Nhu cầu thực tế sản phẩm phải sản xuất lượng sản phẩm mà doanh nghiệp phải sản xuất thực tế Lượng sản phẩm sản xuất = Lượng sản phẩm ... tr 15% 30% 55 % 80% 70% 60 % 50 % 40% 30% 20% 10% 0% 5% 15% 80% IV Quản trị hàng dự trữ Kỹ thuật phân tích ABC dự trữ Vai trò phân tích A,B,C + Giúp nhà quản trị xác định ưu tiên đầu tư quản trị...
 • 58
 • 196
 • 0

Bài giảng môn quản trị sản xuất tác nghiệp: Chương 1: Giới thiệu môn học quản trị sản xuất tác nghiệp

Bài giảng môn quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 1: Giới thiệu môn học quản trị sản xuất và tác nghiệp
... qun tr sn xut - Giới thiệu tổng quan quản trị sản xuất tác nghiệp, xu hớng phát triển vận dụng điều kiện Việt Nam - Những nội dung chủ yếu hoạch định công suất - Tổ chức sản xuất mặt không gian: ... gian: định vị bố trí mặt sản xuất - Nội dung chủ yếu xây dựng kế hoạch sản xuất tổng hợp - Nội dung phơng pháp chủ yếu điều hành sản xuất - Quản trị dự trữ phục vụ trình sản xuất ...
 • 4
 • 378
 • 3

Bài giảng môn quản trị sản xuất tác nghiệp: Chương 2: Dự báo nhu cầu sản phẩm

Bài giảng môn quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 2: Dự báo nhu cầu sản phẩm
... n/c cho phự hp - Ksoỏt bng vic dung ch tiờu lch tuyt i TB MAD Hoch nh xu hng Dự báo theo đờng khuynh hớng mô hình dự báo thiết lập mối quan hệ biến phụ thuộc với hai hay nhiều biến độc lập Trong ... biến độc lập giai đoạn thời gian biến phụ thuộc thông thờng doanh số bán hay tiêu khác mà ta muốn dự báo Phng phỏp d bỏo nhõn qu: hi quy v pitch tng quan MH ny nc bin cho lq n nc d bỏo Bin c lp c ... Phng phỏp ly ý kin hn hp ca lc lng bỏn hng - Thng bỏn lng hng ln, th trng rng - Ngi bỏn hng hiu rừ nhu cu khỏch hng - Tng hp s liu ton quc - Nhc im: H thng ly s liu cao hn nõng cao kh nng ca mỡnh...
 • 6
 • 305
 • 3

Bài giảng môn quản trị sản xuất tác nghiệp: Chương 4: Lựa chọn quá trình sản xuất công suất

Bài giảng môn quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 4: Lựa chọn quá trình sản xuất và công suất
... động - Công suất hiệu thường lấy tối đa 90% thường máy móc bị tác nhân bên tác động Mức độ sử dụng công suất có hiệu c Công suất thực tế = Công suất mong đợi / Công suất thiết kế - Là công suất ... tế p/á trình độ qlý SC CSuất DN Hiệu = Sản lượng thực tế đạt / Sản lượng ứng với công suất Các nhân tố ảnh hưởng đến công suất mong đợi - Nhu cầu sản phẩm - Tính chất sản phẩm - Trình độ công nghệ/ ... quan hệ với khách hàng - Sản xuất để dự trữ ( Sản xuất theo nhu cầu) - Sản xuất có yêu cầu ( theo đơn đặt hang) • Phân loại theo kết cấu sản phẩm - Quá trình hội tụ ( trình lắp rắp): vtư, tbị,...
 • 6
 • 399
 • 2

Bài giảng môn quản trị sản xuất tác nghiệp: Chương 5: Định vị doanh nghiệp

Bài giảng môn quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 5: Định vị doanh nghiệp
... ổn định sản xuất kinh doanh - Ảnh hưởng đến hoạt động lâu dài, lợi ích doanh nghiệp phát triển kinh tế xã hội vùng - Khai thác lợi cạnh tranh doanh nghiệp - Quảng bá hình ảnh uy tín doanh nghiệp ... chức định vị - Xác định mục tiêu, tiêu chuấn sử dụng đánh giá phương án định vị - Xác định phân tích nhân tố ảnh hưởng - Xây dựng phương án định vị khác - Đánh giá lựa chọn V Xu hướng định vị - Định ... trung tâm thông tin + Doanh nghiệp sản xuất mặt hàng khó vận chuyển dễ vỡ, động lạnh, hoa tươi… - Gần nguồn nguyên liệu: + Doanh nghiệp sản phẩm giảm trọng trọng trình sản xuất chế biến gỗ, giấy,...
 • 7
 • 598
 • 10

Bài giảng môn quản trị sản xuất tác nghiệp: Chương 6: Bố trí mặt bằng doanh nghiệp

Bài giảng môn quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 6: Bố trí mặt bằng doanh nghiệp
... linh hoạt cao chấp nhận điều kiện thay đổi III Các loại hình bố trí sản xuất chủ yếu Bố trí mặt theo sản phẩm - Bố trí sản xuất theo sản phẩm (hay gọi dây chuyền hoàn thiện) thực chất xếp hoạt ... lầm khó khắc phục tốn Các nguyên tác bố trí mặt sản xuất - Tuân thủ quy trình công nghệ sản xuất - Đảm bảo khả mở rộng doanh nghiệp - Nguyên tắc an toàn cho sản xuất người lao động - Tối thiểu ... Công việc đa dạng Bố trí mặt cửa hàng - Bố trí loại hàng có sức hấp dẫn xung quanh khu vực ngoại vi cửa hàng - Bố trí hàng hóa đẹp, có ấn tượng chỗ vào để gây ấn tượng - Sử dụng vị trí bật cửa hàng...
 • 6
 • 367
 • 1

Bài giảng môn quản trị sản xuất tác nghiệp: Chương 7: Hoạch định tổng hợp

Bài giảng môn quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 7: Hoạch định tổng hợp
... định – Tạo nguồn thu nhập ổn định cho doanh nghiệp • Nhược điểm: – Khách hàng tìm kiếm đối tác khác – Khách hàng phật lòng nhu cầu không đáp ứng – Nhiều lĩnh vực đáp ứng Chiến lược sản xuất sản ... đáp ứng Chiến lược sản xuất sản phẩm hỗn hợp theo mùa Kết hợp sản xuất loại sản phẩm theo mùa vụ khác • Ưu điểm: – Tận dụng nguồn lực doanh nghiệp – Ổn định nguồn lực – Giữ khách hàng thường xuyên ... hiểm, bảo quản, mức hư hỏng • Ưu điểm: – Quá trình sản xuất đảm bảo ổn định – Kịp thời thoả mãn nhu cầu khách hàng – Dễ dàng cho việc điều hành sản xuất • Nhược điểm: – Nhiều phí tăng lên: Dự trữ,...
 • 5
 • 320
 • 0

Bài giảng môn quản trị sản xuất tác nghiệp: Chương 9: Điều độ sản xuất trong doanh nghiệp

Bài giảng môn quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 9: Điều độ sản xuất trong doanh nghiệp
... cầu điều độ sản xuất - Thực nhiệm vụ sản xuất/ cung ứng hàng hóa thời điểm với chi phí thấp rủi ro - Đảm bảo sản xuất diễn liên tục, đặn - Đảm bảo tính linh hoạt, dễ thích ứng với biến đổi đột xuất, ... xuất, tiết kiệm chi phí bố trí lại hay chuyển hướng sản xuất - Đảm bảo an toàn sản xuất - Góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động Đặc điểm ĐĐSX hth SX khác - Khi TC, triển khai ... tới CLSP, tính tin cậy hạn hth cung ứng; CP kng SX dây chuyên - Trong hth SX gián đoạn, ctác điều độ khó khăn phức tạp + Tập trung vào XD, đạo thực lịch trình SX, phân giao CV cho nơi LV, ng Lđ...
 • 3
 • 211
 • 1

Bài giảng môn quản trị sản xuất tác nghiệp: Chương 10: Quản trị dự án sản xuất

Bài giảng môn quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 10: Quản trị dự án sản xuất
... tổ chức không ổn định, không cố định - Tham gia thực dự án có nhiều cán bộ, chuyen gia thuộc nhiều lĩnh vực khác Các chi tiêu đánh giá dự án - Sự phù hợp, tính khả thi - Thời gian thực hoàn thành...
 • 2
 • 124
 • 0

Bài giảng môn quản trị sản xuất tác nghiệp: Chương 11: Quản trị hàng dự trữ

Bài giảng môn quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 11: Quản trị hàng dự trữ
... phí dự trữ hang năm ($) Chi phí bảo quản tính theo phần trăm giá trị dự trữ (%/năm) Giá mua sản phẩm ($ /sản phẩm) Lượng đặt hàng lần (sản phẩm) Lượng dự trữ trung bình (sản phẩm) Nhu cầu hàng ... hao mòn vô hình hàng hóa NVL - Rủi ro, dễ trộm Phân loại hàng dự trữ: - Hàng hóa đường vận chuyển - Hàng hóa dùng để tích trữ - Dữ trữ thường xuyên - Dự trữ dự phòng (an toàn) - Dự trữ có tính thời ... mặt hàng dự trữ (sản phẩm/năm) ROP d : : Điểm đặt hàng lại Nhu cầu hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày dự trữ LT : Thời gian từ đặt hàng đến nhận bình quân (đơn vị thời gian) D : Nhu cầu hàng năm hàng...
 • 5
 • 306
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quản trị sản xuất và tác nghiệp ebookquản trị sản xuất và tác nghiệpvai trò của quản trị sản xuất và tác nghiệpgiáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệpquản trị sản xuất và tác nghiệp pptmôn quản trị sản xuất và tác nghiệpsách quản trị sản xuất và tác nghiệpslide quản trị sản xuất và tác nghiệpquản trị sản xuất và tác nghiệp đặng minh trangquản trị sản xuất và tác nghiệp downloadquản trị sản xuất và tác nghiệp trương đoàn thểquản trị sản xuất và tác nghiệp là gìluận văn quản trị sản xuất và tác nghiệpgiáo trình môn quản trị sản xuất và tác nghiệpdownload giáo trình quản trị sản xuất và tác nghiệpbài giảng thiết kế cầu bê tông cốt thépquá trình và thiết bị công nghệ môi trườngBỆNH GUMBORO TRÊN gàVăn hóa đa quốc giaan toàn hệ thống thông tinCHUYÊN đề FLOUR bộ môn sức khỏe môi trườngđiều khiển từ xa bằng tia hồng ngoạicông nghệ sinh học trong sản xuất giống cây trồngSẢN XUẤT BIODIESEL từ tảobài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mạibài tập nghiệp vụ ngoại thươngquy trình gia công cối uốn mẫu thử cơ tính trên máy uốn thủy lực jl 60Kỹ năng tư vấn pháp luật và vai trò của kỹ năng trong hoạt động tư vấn pháp luậtngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc giabáo cáo thực tập công ty cổ phần kỹ nghệ đô thành công nghệ sản xuất hộp nhựa bibicaquản trị chiến lượcNghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ hơi hg trên cơ sở biến tính than hoạt tính trà bắc với lưu huỳnhNghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hoạt chất nhóm glycoside tim bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại kết hợp với kỹ thuật thống kê đa biếnứng dụng số phức để tính diện tich tam giácGIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ KINH TẾ DẦU THỰC VẬT