Chương 5: Động học chất lỏng thực

Chương 2: Động học chất điểm

Chương 2: Động học chất điểm
... chương Động học chất điểm Nói đến chuyển động, trước tiên ta phải nói đến hệ quy chiếu hệ toạ độ Bài 1: Hệ quy chiếu hệ toạ độ Chuyển động hệ quy chiếu: ? chuyển động học gì? - Chuyển động học dịch ... gia tốc pháp tuyến Chuyển động cong chất điểm Thành phần gia tốc tiếp tuyến gia tốc pháp tuyến: Bài toán: Xét chất điểm chuyển động đường tròn tâm M Ở thời điểm t, chất điểm có vận tốc: ∆θ r uu ... O x X Vector dịch chuyển: u r Ở thời điểm t1 chất điểm có vector vị trí r1 , u r thời điểm t1 + ∆t chất điểm có vector vị trí r2 Vector dịch chuyển chất điểm sau thời gian r u u r r ∆t là: ∆...
 • 16
 • 348
 • 3

ĐỘNG HỌC CHẤT LỎNG

ĐỘNG HỌC CHẤT LỎNG
... Chương : ĐỘNG HỌC CHẤT LỎNG 3.1 KHÁI NIỆM CHUNG 3.1.1 Nhiệm vụ Động học chất lỏng nghiên cứu chuyển động chất lỏng ứng dụng quy luật vào thực tế sản xuất Presented ... thuỷ khí Chương : ĐỘNG HỌC CHẤT LỎNG 3.1 KHÁI NIỆM CHUNG 3.1.2 Các giả thiết Coi chuyển động chất lỏng liên tục Phân biệt áp suất thuỷ động áp suất thuỷ tĩnh Coi chất lỏng động không nén được: ... thuật thuỷ khí Chương : ĐỘNG HỌC CHẤT LỎNG 3.3 CHUYỂN ĐỘNG CÓ THẾ 3.3.3 Đường xoáy ống xoáy Chuyển động quay phần tử chất lỏng xung quanh trục quay tức thời qua gọi chuyển động xoáy Presented By...
 • 21
 • 431
 • 7

Bài giảng Bài tập trắc nghiệm + tự luận chương I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Bài giảng Bài tập trắc nghiệm + tự luận chương I ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
... cu i B i 29 viên bi thả lăn không ma sát mặt phẳng nghiêng v i vận tốc đầu không Th i gian lăn đoạn đường S t1 = 1s H i th i gian viên bi lăn đoạn đường S Biết chuyển động viên bi nhanh dần B i ... hai vật vận tốc chúng chạm đất B i 36 hai viên bị nhỏ thả r i từ độ cao, bi A thả sau bi B 0,3s Tính khoảng cách hai bi sau 2s kể từ bi B r i B i 37 Một đá r i tự xuống giếng mỏ Sau r i th i gian ... r i tự từ độ cao 45m Lấy g = 10 m/s2 a Tính th i gian r i vật vận tốc vật chạm đất b Tính quảng đường vật r i giây cu i B i 33 Một vật r i tự giây cu i r i 35m Tính th i gian từ lúc bắt đầu rơi...
 • 10
 • 1,391
 • 28

Gián án Bài tập trắc nghiệm chưong I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Gián án Bài tập trắc nghiệm chưong I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
... Chuyển động vật chuyển động tròn đều: A Chuyển động đầu kim đồng hồ đồng hồ hoạt động B Chuyển động đầu van xe đạp so với trục bánh xe đạp xe chuyển động C Chuyển động cánh quạt trần quạt hoạt động ... chuyển động có bán kính quĩ đạo lớn có độ lớn vận tốc dài lớn B chuyển động có bán kính nhỏ có độ lớn vận tốc dài nhỏ C chuyển động có bán kính quĩ đạo lớn có gia tốc lớn D chuyển động có bán kính ... Phương trình chuyển động chất điểm là: A Hàm biểu diễn vị trí chất điểm không gian B Hàm biểu diễn tọa độ x, y, z chất điểm thời gian t * r C Hàm bán kính véctơ r theo tọa độ x, y,...
 • 10
 • 941
 • 32

Tài liệu Chương 1: Động học chất điểm docx

Tài liệu Chương 1: Động học chất điểm docx
...   3.Chuyển động tròn :( tham khảo thêm sách tập vật lý 10 chương trình cũ chương trình ) Chương 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM 1.Các định ... b x gãp = ? Điạ điểm gặp ; x = 40 1,5 = 60 km t gãp = ? c.Vẽ đồ thị tọa độ c.Vẽ đồ thị ( học sinh tự vẽ) Bài 2 xe ô tô khởi hành cùngđiểm A B cách 60 km , chuyển động ngược chiều Vận tốc ... , chọn gốc tọa độ điểm ngang với sàn A , chọn t = thời điểm vật bắt đầu rơi PTCĐ sàn y = 2,4t +t vật : y = 2,47 + 2,4t + 0,5g t = 2,47 + 2,4t - t (Gia tốc có dấu âm chuyển động vật lên chậm dần...
 • 9
 • 1,260
 • 6

Tài liệu Ôn tập vật lý 10 nâng cao - chương 1: Động học chất điểm pdf

Tài liệu Ôn tập vật lý 10 nâng cao - chương 1: Động học chất điểm pdf
... chuyển động thẳng đường thẳng xiên góc Câu 14: Chọn câu sai Một người đường thẳng Cứ 10m người lại nhìn đồng hồ đo khoảng thời gian Kết đo ghi bảng sau: TT 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ∆x(m) 8 10 10 ... 4,19 .1 0- 3Hz -3 -4 C ω = 1,18 .10 rad/s; f = 5329s; T = 1,88 .10 Hz D ω = 1,18 .1 0- 3rad/s; T = 5329s; f = 1,88 .1 0- 4Hz Câu 53: Chọn câu sai Trong chuyển động tròn đều: A Véc tơ gia tốc chất điểm hướng ... gia tốc chất điểm vuông góc với véc tơ vận tốc C Độ lớn véc tơ gia tốc chất điểm không đổi D Véc tơ gia tốc chất điểm không đổi Câu 54: Chon câu sai Công thức tính gia tốc hướng tâm chuyển động...
 • 6
 • 3,434
 • 68

Tài liệu Chương 1 - Động học chất điểm - Bài tập tự luận pdf

Tài liệu Chương 1 - Động học chất điểm - Bài tập tự luận pdf
... Vật Lí 10 _ Chương I _ Động Học CHỦ ĐỀ III CHUYỂN ĐỘNG TRỊN ĐỀU A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM : SƠ LƯỢC VỀ CHUYỂN ĐỘNG CONG : 1. 1 Quỹ đạo chuyển động : đường cong 1. 2 Hướng chuyển động chất điểm : Ln ... tâm 12 m/s tốc độ dài chất điểm ? A 12 m/s B m/s C m/s D m/s 13 / Một chất điểm chuyển động qũy đạo có bán kính 0,5m, hai giây chất điểm chuyển động 20 vòng Tốc độ góc tốc độ dài chất điểm ... chuyểng động thẳng có đặc điểm ? Phương trình chuyển động thẳng : - Chọn thời điểm ban đầu t0 = , ta có tọa độ chất điểm thời điểm t (hay phương trình chuyển động ) : (1) - Nếu thời điểm ban...
 • 26
 • 2,085
 • 6

ÔN TẬP CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

ÔN TẬP CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
... chuyển động tròn đều: A Véc tơ gia tốc chất điểm hướng vào tâm B Véc tơ gia tốc chất điểm vuông góc với véc tơ vận tốc C Độ lớn véc tơ gia tốc chất điểm không đổi D Véc tơ gia tốc chất điểm không ... Chuyển động điểm đầu cánh quạt vừa tắt điện 100 Chuyển động vật chuyển động tròn ? A Chuyển động ngựa đu quay hoạt động ổn định B Chuyển động điểm đầu cánh quạt trần quạt quay C Chuyển động điểm ... 74.Phương trình chuyển động chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = + 60t ( x đo km t đo giờ) Chất điểm xuất phát từ điểm chuyển động với vận tốc ? A Từ điểm O,với vận tốc 5km/h B Từ điểm O,với vận tốc...
 • 11
 • 256
 • 0

VẬT LÍ 10 PHẦN MỘT – CƠ HỌC. Chương I – Động học chất điểm. docx

VẬT LÍ 10 PHẦN MỘT – CƠ HỌC. Chương I – Động học chất điểm. docx
... tích diện tích kh i lượng G i: riêng ban đầu vật l ,V , S , D là: độ d i thể tích diện tích kh i lượng riêng vật nhiệt độ t0C ∆l , ∆V , ∆S , ∆t độ biến thiên (phần nở thêm) độ d i thể ... đ i đơn vị áp suất: N m = pa (Paxcan) atm = 1,013 .105 pa at = 0,981 .105 pa mmHg = 133 pa = tor HP = 746 w B i 33: Các nguyên nhiệt động lực học • Nguyên một: Nhiệt động lực học ... ngang) s chiều d i quãng đường chuyền động (m) A • Công suất: P = (w) v i t th i gian thực công (giây s) t B i 25, 26, 27: Động Thế Động năng: lượng vật có chuyển động wĐ = m.v Biểu thức:...
 • 10
 • 428
 • 0

Chương I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ppt

Chương I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM ppt
... a Lập phương trình chuyển động củ hai xe trục tọa độ b Vẽ đồ thị chuyển động hai xe Gi i: - Chọn trục tọa độ trùng với quỹ đạo chuyển động hai xe Gốc tọa độ trùng với điểm A Gốc thời gian t=0 ... tọa độ đồ thị vận tốc – thời gian vật chuyển động sau: - Vật I: Chuyền động nhanh dần với gia tốc 1m/s2, vận tốc đầu (lúc t = 0) 2m/s - Vật I: Chuyển động cậm dần với gia tốc 2m/s2, vận tốc đầu ... thị song song + hai đồ thị cắt giao điểm cho biết thời điểm nơi gặp Bài tập I.Bài tập hướng dẫn Hai tơ xuất phát lúc từ hai địa điểm A B cách 20km, chuyển động chiều từ A đến B có vận tốc 60km/h...
 • 11
 • 223
 • 0

CHƯƠNG 2 TĨNH HỌC CHẤT LỎNG - GIÁO TRÌNH MÔN CƠ LƯU CHẤT NGÀNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 2 TĨNH HỌC CHẤT LỎNG - GIÁO TRÌNH MÔN CƠ LƯU CHẤT NGÀNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
... Suy ra: (2. 21) Hình 2. 8 Bình quay Đối với hai điểm A B theo phương thẳng đứng: GV: Nguyễn Đức Vinh 19 Tĩnh học chất lỏng pA ZA pB p w2 rA ZB 2g p A hAB pa h pB w2rB2 2g (2. 22) * Phương trình mặt ... sau: z P ρg const (2. 12) Phương trình gọi phương trình tĩnh lực học chất lỏng Nó dùng để xác định áp suất thủy tĩnh khối chất lỏng điểm khác rõ khối chất lỏng đồng trạng thái tĩnh th ì điểm nằm ... Đức Vinh 17 Tĩnh học chất lỏng Vậy phương trình thủy tĩnh học có nghĩa là: Trong môi trường chất lỏng đứng cân bằng, cột nước thủy tĩnh điểm số Hình 2. 6 Sơ đồ biểu diễn mức lượng 4 .2 Ý nghĩa lượng...
 • 10
 • 989
 • 14

CHƯƠNG 1 ĐỘNG học CHẤT điểm HAY và KHÓ

CHƯƠNG 1 ĐỘNG học CHẤT điểm HAY và KHÓ
... Ngọc San : ĐT 016 962 219 84 Trên đường dẫn tới thành công, dấu chân kẻ lười biếng 14 ĐS: a)   7,27 .10 5 rad / s ; b)   1, 454 .10 4 rad / s ; c)   2,7 .10 6 rad / s ; d)   1, 19 .10 3 rad / s ... gốc thời gian lúc A x1 = 52t (km); x2 = 10 0 + 48t (km) B x1 = 52t (km); x2 = 10 0 – 48t (km) C x1 = - 52t (km); x2 = 10 0 – 48t (km) D x1 = 52t (km); x2 = -10 0 – 48t (km) Bài 21: Lúc 30phút hai xe ... Bài 14 Một ô tô có bán kính vành bánh xe 25cm, tốc độ dài điểm vành bánh xe 10 m/s Gia tốc hướng tâm điểm vành bánh xe là: ĐS: 400(m/s2) Bài 15 Một ô tô có bánh xe với bán kính 30cm; chuyển động...
 • 20
 • 1,639
 • 2

cơ lý thuyết chương 3- động học chất điểm full

cơ lý thuyết chương 3- động học chất điểm full
... thuận Oxyz để khảo sát chuyển động cho điểm M CƠ HỌC LÝ THUYẾT 1: Tĩnh Học Động Học Phần II: Động học chất PGS TS TRƯƠNG TÍCH THIỆN Bộ Môn Kỹ Thuật CƠ HỌC Chương 3: Động học điểm ... sau: φ = φ(t) CƠ HỌC LÝ THUYẾT 1: Tĩnh Học Động Học Phần II: Động học chất PGS TS TRƯƠNG TÍCH THIỆN Bộ Môn Kỹ Thuật CƠ HỌC LÝ THUYẾT Chương 3: Động học điểm Chương 4: Động ... vectơ định vị r (hình 3.1) CƠ HỌC LÝ THUYẾT 1: Tĩnh Học Động Học Phần II: Động học PGS TS TRƯƠNG TÍCH THIỆN Bộ Môn Kỹ Thuật CƠ HỌC chất z LÝ THUYẾT Chương 3: Động học điểm...
 • 77
 • 829
 • 0

bài giảng công nghệ protein enzyme chương 5 động học enzyme

bài giảng công nghệ protein enzyme chương 5 động học enzyme
... tác động phá hủy mạnh Tác động mạnh dịch enzyme có nồng độ thấp Có thể tạo thành gốc tự do, từ công vào phản ứng enzyme + Sóng siêu âm: Tác động khác loại enzyme, enzyme bị hoạt tính, có enzyme ... độ lên hoạt độ enzyme Động học phản ứng enzyme Ảnh hưởng nhiệt độ Đối với phản ứng enzyme xúc tác áp dụng quy luật phạm vi định,vì chất enzyme protein Khi ta tăng nhiệt độ lên 40 -50 0C xảy trình ... thành phức hợp ES không hoạt động 20 Động học phản ứng enzyme Ảnh hưởng chất kìm hãm (inhibitior) + Cơ chất liên kết nhờ vị trí đặc biệt enzyme Đó nhóm enzyme quan trọng (enzyme dị lập thể) bên cạnh...
 • 32
 • 249
 • 1

Chương 1: Động học chất điểm pdf

Chương 1: Động học chất điểm pdf
... Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Động lực học chất điểm Thành công dấu chân kẻ lừơi biếng Generated by Foxit PDF Creator â Foxit ... Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Động lực học chất điểm Thành công dấu chân kẻ lừơi biếng Generated by Foxit PDF Creator â Foxit ... Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Động lực học chất điểm Thành công dấu chân kẻ lừơi biếng Generated by Foxit PDF Creator â Foxit...
 • 8
 • 256
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập vật lí đại cương chương 1 động học chất điểmgiải bài tập thủy lực chuong thuy tinh hoc chat longbai tap chuong 1 dong hoc chat diemtrac nghiemvat li 10 chuong 5 co hoc chat luubai tap chuong 5 co hoc chat luugiải bài tập vật lý 10 cơ bản chương 1 động học chất điểm pdfđộng học chất lỏng và chuyển động có thểphương trình becnuli đối với dòng chảy chất lỏng thựcbai giai chuong dong luc hoc chat long trong khong gian 1 chieuchuơng 3 cơ sở động lực học chất lỏngnội dung khoa học một số kiến thức trong chương động học chất điểmnội dung về kiến thức chương động học chất điểm vật lí 10 nâng caothực trạng khi dh chương động học chất điểm tại trường thpt trường chinhđộng lực học chất lỏngcơ sở động lực học chất lỏngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả