chương 2 thủy tĩnh học

chương 2 THỦY TĨNH

chương 2 THỦY TĨNH
... • • • 2- 11, 2- 12; 2- 14; 2- 15; 2- 17 2- 23; 2- 24; 2- 25; 2- 26; 2- 27; 2- 35 2- 39; 2- 40; 2- 41; 2- 44; 2- 45; 2- 47; 2- 49 Trong sách tập thủy lực tập B H=a =300 Nước Nước A C C B Nước H1=a =300 H2=a+1 ... =3m, h2 =4m, 1=1 ,2; 2= 0,8 p3=p1 + 2h2 - 1h1 p2=p1 + 2h2 p3d=p1d + n2h2 - n1h1 p3=p2 - 1h1 =0+1000(0,8.4-1 ,2. 3) = - 400 kgf/m2 po po C A V ỨNG DỤNG Ví dụ 2: Tính z, pa=76cmHg, nb=1 120 0 ... 04/11 /20 13 Trọng tâm hình thang y 2b2  b1 H b1  b2 y1  2b1  b2 H b1  b2 Tính vẽ áp lực F b1 pC  y1 (vì hB=0) B F 2H/3 H /2 G D G F  17 VI./ Áp lực thủy tónh diện tích cong: F  Fx2  Fy2...
 • 21
 • 342
 • 0

Thủy Lực Chương 12 Phần Tĩnh Học

Thủy Lực Chương 12 Phần Tĩnh Học
... lực P cho cánh cửa thẳng đứng hình vẽ Biết trọng lượng riêng nước 9810 (N/m3)  P1=yhw=35316; AD=2, P=11772N Cánh cửa OA quay quanh lề O có kích thước h = 3m; b = 80cm ngăn nước Xác định áp lực ... cánh cửa OA Biết trọng lượng riêng nước 9810 (N/m3) Xác định tổng áp lực chất lỏng tác dụng lên thành chắn OA có chiều cao 12m, rộng 6m, chiều cao chất lỏng bên thượng lưu h = 10m, hạ lưu h/2 ... vẽ) Biết khối lượng riêng chất lỏng 800 (kg/m3), g = 9,81 (m/s2)  492854,4N Xác định áp lực chất lỏng tác lực theo phương thẳng đứng Pz đường ống tròn ABC có chiều dài 100m, bán kính R = 10cm Môi...
 • 12
 • 154
 • 0

Chương 2: Sóng cơ học, âm học

Chương 2: Sóng cơ học, âm học
... Fmin tạc dủng vo váût c Tênh nàng lỉåüng dao âäüng ca làõc l xo v âäüng nàng åí li âäü x0 Dảng 2: Xạc âënh cạc âải lỉåüng ca dao âäüng âiãưu ho Giạo viãn: Trỉång Chê Hiãưn 29 Täø Váût L - Trỉåìng ... E=0,02(J) Tênh biãn âäü dao âäüng v giạ trë cỉûc âải ca cạc lỉûc tạc dủng vo cháút âiãøm Bi táûp 2: Con làõc âån cọ chiãưu di l dao âäüng våïi chu kç T1=0,3(s), làõc âån cọ chiãưu di l2 dao âäüng ... cọ khäúi lỉåüng m=250(g) Tçm nàng lỉåüng ca váût dao âäüng v lỉûc cỉûc âải tạc dủng vo váût Bi 2: Mäüt váût thỉûc hiãûn âäưng thåìi cạc dao âäüng   x1 = sin5π t ( cm)  π   x2 = 4.sin(5π...
 • 13
 • 267
 • 2

Tiết 43-Bài 39 Tổng kết chương 2: Điện từ học

Tiết 43-Bài 39 Tổng kết chương 2: Điện từ học
... định hướng lực từ nam châm tác dụng lên cực Bắc kim nam châm lực điện từ nam châm tác dụng lên dòng điện b Lực điện từ nam châm tác dụng lên dòng điện N S Cách xác định hướng lực điện từ Quy tắc ... kiến thức Cách xác định hướng lực từ nam châm tác dụng lên cực Bắc kim nam châm lực điện từ nam châm tác dụng lên dòng điện b Lực điện từ nam châm tác dụng lên dòng điện N S Ii Hệ thống hoá số kiến ... dây lực điện từ làm cho khung quay Ii Hệ thống hoá số kiến thức Cách xác định hướng lực từ nam châm tác dụng lên cực Bắc kim nam châm lực điện từ nam châm tác dụng lên dòng điện a Lực từ nam...
 • 22
 • 6,422
 • 9

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUONG 2: SÓNG CƠ HỌC

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUONG 2: SÓNG CƠ HỌC
... 19: Chọn câu sai: A Quá trình truyền sóng trình truyền lượng B Sóng dọc sóng có phương trùng với phương truyền sóng C Sóng âm sóng dọc D Nguyên nhân tạo thành sóng dừng giao thoa sóng tới sóng phản ... án câu sau: A Hai sóng biên độ, tần số, hiệu số pha không đổi theo thời gian B Hai sóng tần số, hiệu lộ trình không đổi theo thời gian C Hai sóng chu kì biên độ D Hai sóng bước sóng, biên độ Câu ... trầm Câu 16: Điều kiện xảy sóng dừng sợi dây đàn hồi hai đầu cố định là: A Chiều dài ¼ bước sóng B Bước sóng gấp đôi chiều dài dây C Chiều dài dây bội số nguyên lần nửa bước sóng D Bước sóng...
 • 3
 • 719
 • 17

VL 10. Tóm tắt lí thuyết chương 2. Động lực học

VL 10. Tóm tắt lí thuyết chương 2. Động lực học
... đất : v = v2 + v2 x y PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC Là phương pháp vận dụng đònh luật Newton lực học để giải toán học Bài toán thuận : Tóm tắt chương - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM Trang ... Lực phát động ( Lực kéo) Lực cản ( lực ma sát trượt, ma sát lăn, )  Biết lực tác dụng :  Trọng lực P : Luôn hướng xuống Phản lực N : Luôn vuông góc mặt tiếp xúc  • Xác đònh chuyển động ... chuyển động thẳng + Gia tốc , vận tốc, PTCĐ : Trục Ox : v0x = v0 ax = vx = v0 x = v0t (1) Trục Oy : v0y = ay = g vy = g.t gt y = (1) & (2) ⇒ PTQĐ (2) y= g x 2v0 Tóm tắt chương - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT...
 • 5
 • 317
 • 6

Chương 2: MẠNG TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU

Chương 2: MẠNG TINH THỂ CỦA VẬT LIỆU
... hiệu mặt phương tinh thể Như nêu, mặt phẳng tinh thể mặt phẳng không gian mạng tinh thể tạo nên nút mạng xếp theo trật tự định, phương tinh thể đường thẳng qua nút mạng tinh thể, cách khoảng ... bảy hệ tinh thể với mười bốn (14) kiểu mạng tinh thể khác Ðó mười bốn kiểu mạng Bravais Tất mạng tinh thể chất rắn biểu diễn mười bốn kiểu mạng Braivais bảng 2.1 Bảng 2.1 Bảy hệ tinh thể mười ... người ta đưa khái niệm mạng tinh thể, mặt tinh thể khối (còn gọi ô bản) mô tả hình 2.1 [ c b a Hình 2.1 Sơ đồ xếp chất điểm tinh thể Mạng tinh thể (hình 2.1a) hiểu mô hình không gian...
 • 5
 • 1,147
 • 29

Ôn tập chương 2-Động lực học

Ôn tập chương 2-Động lực học
... nằm ngang lực tác dụng vào vật là: A trọng lực, phản lực, lực ma sát, lực hướng tâm B trọng lực, phản lực, lực ma sát C trọng lực, lực ma sát, lực hướng tâm D trọng lực, phản lực, lực hướng tâm ... học sinh kéo lực kế Số lực kế học sinh kéo lực 50N.( em đầu) A 0N B 50N C 100N D Một số khác Câu 15:Phát biểu sai : A Lực phản lực ln ln xuất ( )đồng thời B Lực phản lực hai lực trực đối C Lực ... A Lực căng dây có chất lực đàn hồi B Lực căng dây có điểm đặt điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật C Lực căng có phương trùng với sợi dây, chiều hướng từ hai đầu vào phần dây D Lực căng lực kéo lực...
 • 7
 • 573
 • 5

Chương 2. Động lực học. Bài tập tự luận

Chương 2. Động lực học. Bài tập tự luận
... động với gia tốc lực tác dụng 60N? Bài 22 Một vật có khối lượng 250g bắt đàu chuyển động nhanh dần đều, 1,2m 4s a Tính lực kéo, biết lực cản 0,04N b Sau qng đường lực kéo phải để vật chuyển động ... bánh xe với mặt đường 0,05 Lấy g=10m/s2 a Tính lực ma sát lực kéo b Thời gian tơ chuyển động Bài tập tổng hợp chương VL 10 http://congluan007.violet.vn Bài 55 Một vật khối lượng 500g đặt mặt bàn ... Trăng với lực nhau? Bài 35 Gia tốc trọng trường mặt đất g0=9,81m/s2 Tính gia tốc trọng trường độ cao lần bán kính Trái Đất Bài tập tổng hợp chương VL 10 http://congluan007.violet.vn Bài 36 Tỉ...
 • 6
 • 605
 • 6

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TỈNH NINH BÌNH 2012-2013 LẦN 2 môn tinh học

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TỈNH NINH BÌNH 2012-2013 LẦN 2 môn tinh học
... thị 2: HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT Kỳ thi thứ hai - Năm học 2 0 12 20 13 MÔN: TIN HỌC Chấm chương trình tự động AMM2: Câu 1: 70 test, test cho 0,1 điểm Câu2: ... true; for i := to n begin i1 := i and 1; i2 := - i2; FillChar(t[i2], k, 0); for j := k-1 downto if t[i1, j] then begin t[i2, (j - a[i]+ k) mod k] := true; t[i2, (j + a[i]) mod k] := true; end; end; ... (x[i-1]-x[i])*(y[i-1]+y[i]); s := abs(s) /2; Assign(F, oFn); Rewrite(F); Write(F, s:0:3); Close(F); END Bài 2: {$MODE ObjFPC} const iFn = 'bai2.inp'; oFn = 'bai2.out'; var F: Text; n: Integer; d, a,...
 • 4
 • 261
 • 2

Tài liệu Copy of chuong 2- tôi pham hoc pdf

Tài liệu Copy of chuong 2- tôi pham hoc pdf
... letters signed by the king of France, countersigned by one of his ministers, and closed with the royal seal, or cachet They contained orders directly from the king, often to enforce arbitrary ... sống với xã hội mà không lệ thuộc nhiều vào hệ thống tư pháp hình    Raffaele Garofalo (18 52-1 934) Garofalo tìm thấy nguồn gốc xử phạm tội đặc điểm thể chất mà đặc điểm tâm lí, mà ông cho ... The greatest happiness principle or the principle of utility Hạnh phúc tối đa cho số lượng nhiều  Tội phạm học thực chứng The Positive School of Criminology a Thuyết sinh học định Giambattista...
 • 70
 • 690
 • 3

VẬT lý THỰC PHẨM CHƯƠNG 2 - các tính chất lưu biến của thực phẩm

VẬT lý THỰC PHẨM  CHƯƠNG 2 - các tính chất lưu biến của thực phẩm
... c u trúc gì? Test v t li u -Tính àn h i -Tính ch t d o -Modun Phân tích c u trúc gãy v c ng m m giòn dai Tính lưu bi n - nh t -Visco-elastic c ng (hardness): thu c tính h c c a l cc n c u trúc ... (ISO 54 92 : 19 92) L c c k t (cohesiveness): thu c tính h c c a c u trúc liên quan t i m c bi n d ng mà s n ph m có th ch u c trư c gãy v (ISO 54 92 : 19 92) 22 Tính d v (fracturability): thu c tính ... Poisson phô mai 0 .25 inch = 2, 54 cm, lb = 0,453 kg, ft = 0,3048 m S : E = Pa, W = mm, H = mm Độ biến dạng thực phẩm theo chiều dài, chiều rộng đường kính = Độ biến dạng thực phẩm theo chiều cao...
 • 36
 • 2,613
 • 4

Chương 2: Protein Sinh học và môi trường

Chương 2: Protein Sinh học và môi trường
... 2% • Protein c a lúa mì Phân lo i protid • Protid ph c t p (proteic) – C u t o g m ph n protein (apoprotein) nhóm ngo i lipid, gluxit • Lipoprotein = protein + lipid • Photphoprotein = protein ... H3PO4 qua liên k t ester • Glucoprotein = protein + gluxit • Nucleoprotein = protein + acid nucleic S bi n tính protein • S thay đ i c u trúc 2,3,4 c a phân t protein mà khơng thay đ i c u trúc ... t dung d ch keo protein • Trong nư c, protein bi hydrat hóa, v hydrat có b dày 3Å d ch keo • Pp th m tích tinh s ch protein • Đ b n dung d ch keo phu thu c: – S tích n d u c a protein (pH ≠ pI)...
 • 50
 • 233
 • 0

Chương 2: Đặc tính cơ của động cơ điện ppt

Chương 2: Đặc tính cơ của động cơ điện ppt
... 2.4.4 Các đặc tính nhân tạo c) Họ đặc tính thay đổi điện trở R1 điện kháng X1 stato 41 2.4.4 Các đặc tính nhân tạo c) Họ đặc tính thay đổi điện trở R1 điện kháng X1 stato 2.4.4 Các đặc tính nhân ... 1,308Ω, Imc = 53A 2.5 Các đặc tính công tác động đồng 2.5.1 Đặc tính động đồng ω0 = 2πf1 , ω = ω (M≤M ) o max p 49 2.5 Các đặc tính công tác động đồng 2.5.2 Đặc tính góc động đồng M = f(θ), θ - ... ≡ Rf = const ωo = const 2.4.4 Các đặc tính nhân tạo a) Họ đặc tính thay đổi R2 (họ đặc tính biến trở) 39 2.4.4 Các đặc tính nhân tạo b) Họ đặc tính thay đổi điện áp stato U1 Khi thay đổi U1 ωo...
 • 55
 • 453
 • 1

CHƯƠNG 2 BẢN ĐỒ HỌC docx

CHƯƠNG 2 BẢN ĐỒ HỌC docx
... chí TỶ LỆ -Bản đồ tỉ lệ lớn -Bản đồ tỉ lệ vừa -Bản đồ tỉ lệ nhỏ -Bản đồ Mặt trăng, Sao Hỏa… Tiêu chí PHẠM VI ĐỊA LÝ -Bản đồ Thế giới Bản đồ châu lục đại dương… Bản đồ Quốc Gia Bản đồ vùng, tỉnh ... Tiêu chí MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG - Bản đồ treo tường - Bản đồ để bàn - Bản đồ dùng quân - Bản đồ dùng nghiên cứu - Bản đồ dùng Kinh tế quốc dân - Bản đồ dùng giáo dục - Bản đồ dùng quảng bá GIS TRONG ... 6356079 1 :29 9,15 Clark 1880 637 824 9 6356515 1 :29 3,46 Everest 1830 637 727 6 6356075 1:300,80 Kraxovxki 1946 637 824 5 6356863 1 :29 8,30 WGS- 72 19 72 6378145 6356760 1 :29 8 ,25 WGS-84 1984 63567 52 1 :29 8 ,25 GIS...
 • 118
 • 205
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập chương thủy tĩnh họcbài tập thủy lực chương thủy tĩnh họcgiải bài tập thủy lực đại cương chương thủy tĩnh họctài liệu thủy tĩnh họcthuỷ tĩnh họchướng dẫn làm chuông gió thủy tinhcách làm chuông gió thủy tinh đẹpcách làm chuông gió thủy tinhtài liệu thuỷ tĩnh họcbài tập chương 2 môn sinh học 12 nâng caochương 2 xã hội học giáo dụcchương 2 tam ly hoc dai cuongde kiem tra 15 phut toan lop 10 co ban chuong 2 phan so hocbai tap thuy tinh hocbài tập phần thủy tĩnh họcBM13.DV1 Giay yeu cau dich vuBM14.DV1 Giay yeu cau tra soat dich vuBM02.DV2 Dang ky thong tin va dich vuhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3andjA1dzFzQlRHdUEBM03.DV2 Dang ky thong tin nguoi lien quanhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anLTBTYW9PQ3d3OEUBC TINH HINH QUAN TRI 6T 2017Giai trinh bien dong loi nhuan Quy 2 2017NQ CHON CTY KIEM TOAN NAM 2017NQ PHE DUYET THOAI VON TAI CTY NHAT VIETPhác đồ điều trị Nhi khoa năm 2013 - Bệnh viện Nhi đồng 2 | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn1.Huong dan luu ky chung khoan3 Giấy ủy quyền tham dự(1)08BLK phieu gui kem ban cam ketOBSTETRICAL BRACHIAL PLEXUS PALSYNASAL ALVEOLAR MOLDINGTH NCPAP SAU PH U THU TPOSTOPERATIVE CONGENITAL ESOPHAGEAL ATRESIA COMPLICATIONSTREATMENT IN BRADYCARDIA07 11 K Nhiem Nutritional interventions for reducing morbidity and mortality in people with HIV