Số học và tổ hợp trong cac kì thi

137 Bài toán Tổ hợp trong các thi ĐH-CĐ từ 1997 đến 2011

137 Bài toán Tổ hợp trong các kì thi ĐH-CĐ từ 1997 đến 2011
... www.VNMATH.com Bài tập : Tổ Hợp đề thi ĐH-CĐ (Từ 1997 đ ến 2011 ) Bài 18 Bài 31 Bài 19 Bài 32 Bài 20 Bài 33 Bài 22 Bài 34 Bài 23 Bài 35 Bài 25 Bài 26 Bài 36 II BÀI TOÁN CHỌN Bài 28 Bài 37 Bài 29 Bài 38 Bài ... www.VNMATH.com Bài tập : Tổ Hợp đề thi ĐH-CĐ (Từ 1997 đ ến 2011 ) Bài 79 Bài 70 Bài 80 Bài 71 Bài 81 Bài 72 Bài 82 Bài 73 Bài 83 Bài 74 Bài 84 Bài 75 Bài 85 Bài 76 Bài * n Bài 77 a0 a a1 n 2n 4096 Bài ... Hợp đề thi ĐH-CĐ (Từ 1997 đ ến 2011 ) Giải Bài 56 Bài 64 Bài 57 Bài 58 Bài 65 Bài 59 Bài 66 Bài 60 Giải Giải Bài 60 Bài 67 Bài 61 Bài 68 Bài 62 Giải Bài 69 Bài 63 Sưu tầm & tổng hợp: L ộc Ph ú...
 • 8
 • 400
 • 3

Tuyển chọn và giải các bài toán tổ hợp qua các thi đại học doc

Tuyển chọn và giải các bài toán tổ hợp qua các kì thi đại học doc
... Giải Bài 21 Bài 22 Giải Bài 17 Giải Bài 23 Giải Bài 18 Giải Bài 24 Bài 19 Giải Bài 25 Trang Giải Bài 26 Giải Bài 30 Giải Bài 31 Bài ... II BÀI TOÁN CHỌN Bài 28 Bài 32 Giải Bài 29 Bài 33 Giải Giải Trang Giải Bài 34 Giải Bài 35 Giải Bài 38 Giải Bài 39 Giải Bài 36 Bài ... Bài 12 Bài Giải Giải Bài 13 Bài Giải Giải Bài 14 Giải Bài 10 Giải Bài 15 Bài 11 Giải Giải 2) Các chữ số trùng Trang -Bài 16 Bài...
 • 12
 • 514
 • 25

Đại số tổ hợp trong các đề thi ĐH

Đại số tổ hợp trong các đề thi ĐH
... THEO Ý NGHĨA THỰC TẾ Trang 43 -2) Các chữ số trùng Giải Bài 16 Bài 20 Giải Bài 21 Bài 22 Giải Bài 17 Giải Bài 23 Giải Bài 18 Giải Bài ... Bài 51 Giải Bài 48 Giải Bài 52 III CÁC BÀI TOÁN VỀ NHỊ THỨC NEWTON Bài 49 Giải Giải Bài 53 Bài 50 Giải Giải Bài 51 Giải Bài 54 PHÂN...
 • 12
 • 561
 • 76

Đại số tổ hợp trong các đề thi ĐH

Đại số tổ hợp trong các đề thi ĐH
... THEO Ý NGHĨA THỰC TẾ Trang 43 -2) Các chữ số trùng Giải Bài 16 Bài 20 Giải Bài 21 Bài 22 Giải Bài 17 Giải Bài 23 Giải Bài 18 Giải Bài ... Bài 51 Giải Bài 48 Giải Bài 52 III CÁC BÀI TOÁN VỀ NHỊ THỨC NEWTON Bài 49 Giải Giải Bài 53 Bài 50 Giải Giải Bài 51 Giải Bài 54 PHÂN...
 • 12
 • 310
 • 6

Tuyển tập các bài Tổ hợp trong các đề thi Đại học - cao đẳng

Tuyển tập các bài Tổ hợp trong các đề thi Đại học - cao đẳng
... C6 cách Vậy có: C3 C6 = 1260 cách Tuyển tập Đại số tổ hợp 18 Trần Só Tùng 32 (ĐH An ninh khối D 2001) Giả sử số có chữ số lập viết ô hình sau: Trần Só Tùng 19 Tuyển tập Đại số tổ hợp Tuyển tập ... Mỗi tổ học sinh giỏi Vì không phân biệt thứ tự tổ nên số cách chia phải tìm số cách tạo thành tổ học sinh phải có học sinh giỏi học sinh Các học sinh lại tạo thành tổ thứ hai • Trường hợp ... Nếu học sinh phải có học sinh nữ học sinh nam có trường hợp: Trần Só Tùng 25 Tuyển tập Đại số tổ hợp * nam nữ: có C10 C10 cách * nam nữ: có C10 C10 cách Vậy tất có: C10 C10 = 10800 cách Nếu học...
 • 59
 • 6,124
 • 4

Câu hỏi sinh thái học tiến hóa trong các đề thi đại học

Câu hỏi sinh thái học và tiến hóa trong các đề thi đại học
... địa lý B Nòi sinh học C Nòi sinh học* D Quần Thể tự phối 46/ Dấu hiệu quan trọng để phân biệt loài là: A Cách ly sinh sản * B Cách ly địa lý C Cách ly sinh thái D Cách ly sinh học 47/ Các quần thể ... lý sinh thái d/ Tiêu chuẩn hình thái, tiêu chuẩn di truyền, tiêu chuẩn sinh lý - hóa sinh, tiêu chuẩn địa lý - sinh thái 60/ Trong tự nhiên có nòi: a/ Nòi địa lý, nòi sinh sản b/ Nòi sinh thái, ... nòi sinh học, nòi sinh sản c/ Nòi địa lý, nòi sinh thái, nòi sinh học d/ Nòi địa lý , nòi sinh học 61/ Trong hình thành loài đường địa lý, cách ly địa lý có vai trò: a/ Tạo điều kiện cho phân hóa...
 • 11
 • 1,203
 • 5

Một số bài toán giải tích trong các thi giải toán trên máy tính cầm tay

Một số bài toán giải tích trong các kì thi giải toán trên máy tính cầm tay
... Dùng chức để giải phương trình: Chuyển máy chế độ rad cách ấn Thí dụ Giải hệ phương trình x ⎧ x3 + x + ln − e y + y = ⎪e y ⎨ ⎪ y + x − = x3 − ⎩ + 2x2 + 5x − = x3 − Lời giải Xét hàm số f ( x) = ... giá trị diện tích tam giác ABC thoả mãn f (0) = Lời giải (VINACAL 570ES PLUS II) 3 Từ f (0) = suy e = Vào chương trình 4 giải hệ phương trình ẩn cách ẩn 41 Lời giải TXĐ D = , nhập hệ số để tìm ... tuyến BÀI TẬP a) Tính giá trị hàm số x = đồ thị hàm số điểm có hoành độ x = Tính giới hạn sau π 12 a) e3 X + X sin X + log3 (sin X + 2) ấn phím ta kết 2, 516059996 Đưa giá trị vào ô nhớ A cách...
 • 4
 • 155
 • 1

Tổng hợp phần cấu tạo chất trong các thi học sinh giỏi quốc gia quốc tế

Tổng hợp phần cấu tạo chất trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế
... CHO CÁC KỲ THI OLYMPIC HĨA HỌC QUỐC TẾ: OLYMPIC HĨA HỌC QUỐC TẾ 1998: Các khí nghĩ hồn tồn trơ hồn tồn khơng có khả tạo liên kết hóa học Ngày nhận thức thay đổi, hầu hết sách giáo khoa hóa học ... hố học (oxi hố - khử) : xảy vỏ electron nên biến đổi dạng đơn chất, hợp chất Ví dụ : Co + Cl2 → Co2+ + 2Cl− → CoCl2  Chất dùng phản ứng hạt nhân đơn chất hay hợp chất, thường dùng hợp chất Chất ... OLYMPIC HĨA HỌC CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚi: OLYMPIC HĨA HỌC ITALY 1999: Trong chất sau, chất khơng tạo liên kết hydro với nước: NH3 a) HF b) CH3OH c) CH3 – CH3 d) BÀI GIẢI: câu d OLYMPIC HĨA HỌC ITALY...
 • 51
 • 275
 • 1

Tổng hợp phần hóa hữu cơ trong các thi học sinh giỏi quốc gia quốc tế

Tổng hợp phần hóa hữu cơ trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế
... ụi vũng B sinh t A phn ng úng vũng: CH2OH H+, to - H2O HOH - H+ + CH2 OH + (A) (B) K THI CHN HC SINH GII QUC GIA NM 2005 (Bng A): D-Galactoz l ng phõn cu hỡnh v trớ s ca D-glucoz Trong dung ... 790 ì 250 ì x 10 x 790 ì ì 10 1000 15,8 (g) K THI CHN HC SINH GII QUC GIA NM 2004 (Bng A): T etilen v propilen cú xỳc tỏc axit, platin v iu kin cn thit, hóy vit s tng hp isopren Cho s sau: O ... CH2=CH-C=CH2 CH3 - H2 (IV) CH3-CH-CH=CH2 CH3 (Nu hc sinh lm theo cỏch khỏc cng sn phm thỡ cho na s im theo biu im) Br Br Br A B C D K THI CHN HC SINH GII QUC GIA NM 2004 (Bng A): Monosaccarit A (t l glicoz...
 • 170
 • 424
 • 1

Tổng hợp phần hóa phân tích trong các thi học sinh giỏi quốc gia quốc tế

Tổng hợp phần hóa phân tích trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế
... xut hin: OH- + H+ H2O PbO22- + H+ Pb2+ + 2H2O Pb2+ + I- PbI2 2- [S ] = K THI CHN HC SINH GII QUC GIA NM 2003 (BNG A) Trong phũng thớ nghim cú cỏc dung dch b mt nhón: AlCl3, NaCl, KOH, Mg(NO3)2, ... 21 -50 [Ag ] [S ] = (10 ) x 1,3 x 10 = 1,3 x 10 > TAg2S = 6,3 x 10 to kt ta Ag2S K THI CHN HC SINH GII QUC GIA NM 2004 (BNG B) Dung dch A gm Ba(NO3)2 0,060 M v AgNO3 0,012 M a) Thờm tng git K2CrO4 ... + H2O CrO2- + H2O2 + OH- CrO42- + H2O Fe2+ + OH - Fe(OH)2 Fe(OH)2 + H2O2 Fe(OH)3 K THI CHN HC SINH GII QUC GIA NM 2005 (BNG A) Bng dung dch NH3, ngi ta cú th lm kt ta hon ton ion Al 3+ dung dch...
 • 58
 • 158
 • 0

Tổng hợp phần hóa vô cơ trong các thi học sinh giỏi quốc gia quốc tế

Tổng hợp phần hóa vô cơ trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế
... nhiêu? d) Sự oxy hóa sinh học tế bào eucariot liên hợp với sinh tổng hợp ATP thực đâu? e) ATP loại hợp chất hóa học nào? Viết công thứ cấu tạo ATP BÀI GIẢI: a) Phản ứng tổng hợp oxy hóa nitrit thành ... OLYMPIC HÓA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 37: Sự tổng hợp xác định tính chất vàng kích thước nano lĩnh vực phát triển Phương pháp Bruff – Schiffrin để tổng hợp vàng kích thước nano (AuNP) dựa vào bền nhiệt ... tụ: NH4Cl ; H2O ; HCl OLYMPIC HÓA HỌC QUỐC TẾ: NH4Cl OLYMPIC HÓA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 28: Sự polime hóa lập thể hydrocacbon chưa no thường coi phản ứng quan trọng hóa học hữu công nghiệp Muối cation...
 • 46
 • 245
 • 1

Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng nhân lực khoa học công nghệ trong các tổ chức khoa học công nghệ công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm ( nghiên cứu trường hợp viện khoa học tổ chức nahf nước bộ nội vụ)

Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng nhân lực khoa học và công nghệ trong các tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm ( nghiên cứu trường hợp viện khoa học tổ chức nahf nước  bộ nội vụ)
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN =====***===== VŨ ÁNH NGUYỆT XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ... VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP THEO HƢỚNG TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM (Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học tổ chức nhà nước Bộ Nội vụ) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học Công nghệ Mã số: ... TRẠNG CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (QUA THỰC TIỄN TẠI VIỆN KHOA HỌC TỔ CHỨC NHÀ NƢỚC, BỘ NỘI VỤ)Error! Bookmark not defined 2.1 Thực trạng công tác đánh giá chất...
 • 13
 • 121
 • 0

BẤT ĐẲNG THỨC CÔ SI TRONG CÁC THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG

BẤT ĐẲNG THỨC CÔ SI TRONG CÁC KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
... ≥ 3 xyz = Trang thứ 12 trang BẤT ĐẲNG THỨC CÔ SI TRONG CÁC KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG Vậy x2 y2 z2 + + ≥ 1+y 1+z 1+x Bài toán : Đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2006 Cho hai số ... Trang thứ 12 trang BẤT ĐẲNG THỨC CÔ SI TRONG CÁC KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG Đẳng thức xảy y = 3x = 3 33 1+ √ =1+ √ + √ + √ ≥44 √ y y y y y ⇒ 1+ √ y ≥ 16 36 y3 Đẳng thức xảy y = Vậy y ... BẤT ĐẲNG THỨC CÔ SI TRONG CÁC KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG Chứng minh : 1 + + ≤ 2x + y + z x + 2y + z x + y + 2z Lời giải : Cách : Áp dụng bất đẳng thức : 1 + ≥ x y...
 • 12
 • 675
 • 14

PHÂN TÍCH, TRÁNH MỘT SỐ SAI LẦM BẪY THƯỜNG GẶP TRONG CÁC THI ĐẠI HỌC

PHÂN TÍCH, TRÁNH MỘT SỐ SAI LẦM BẪY THƯỜNG GẶP TRONG CÁC KÌ THI ĐẠI HỌC
... 1,008 lít Xem phân tích hướng dẫn giải (Ví dụ 23 - Phần thứ hai: Phân tích, tránh số sai lầm thường gặp thi) Câu 59: Tách nước hỗn hợp gồm ancol etylic ancol Y tạo anken Đốt cháy số mol ancol ... 13,32 gam (Trích ĐTTS vào trường Đại học khối B, 2008) PHÂN TÍCH, HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 VÀ 2010 ĐỀ SỐ 01 (Đề thi tuyển sinh vào trường Đại học khối A, năm 2010) Câu 1: ... việc nhiều em học sinh hiểu sai toán (cho toán thừa kiện không giải ẩn số số phương trình thi t lậi đượ) Cách nhận dạng toán - Số liệu cho phần theo đơn vị khác (thường số gam số mol) - Hỗn hợp...
 • 64
 • 8,058
 • 577

Xem thêm

Từ khóa: số học và tổ hợpmột số bài toán số học trong các kì thi olympic toán họctài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả cao trong các kì thi giữa kì và cuối kìtài liệu tham khảo cho các bạn học sinh phổ thông có tư liệu ôn thi hóa tốt đạt kết quả cao trong các kì thi vào các trường cao đẳngbất đẳng thức trong các kì thi đại họcchuyen de hinh hoc phang trong cac ki thi dai hocanđehit trong các kì thi đại họcbài tập amin trong các kì thi đại học có lời giải chi tiếtsố phức và tổ hợptong hop cac bai toan cuc tri trong cac ki thi hsg mon toan 9các bài toán tích phân trong các kì thi đại học cao đẳng10 dạng tích phân hay gặp trong các kì thi đại học – cao đẳngmột số bài phương trình hệ phương trình có tham số trong các kì thi olympiccac loai phuong tien giao thong ca nhan va ty le thich hop trong cac do thi lonsử dụng hiệu quả các thuật toán để biện luận và tính toán các dạng bài toán hóa học và áp dụng trong các tình huống thực tiễnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả