XĐ hàm số BẰNG ÁNH xạ

Sử dụng ngôn ngữ lập trình c# xấp xỉ hàm số bằng đa thức nội suy

Sử dụng ngôn ngữ lập trình c# xấp xỉ hàm số bằng đa thức nội suy
... Trình bày số định nghĩa tính chất đa thức nội suy, đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton, kiến thức sở để thiết lập chơng trình tính giá trị hàm y mốc nội suy cho nhờ đa thức nội suy ... (lùi) tính lại từ đầu thêm mốc nội suy Chơng THIếT LậP CHƯƠNG TRìNH BằNG NGÔN NGữ LậP TRìNH c# 2.1 Giới thiệu C# 2.1.1 C# gì? C# ngôn ngữ lập trình đa toàn diện C# đợc phát triển bở Microsoft ... thuyết đa thức nội suy Lagrange đa thức nội suy Newton làm công cụ để giả toán tìm giá trị hàm điểm biết mốc nội suy cho trớc Giới thiệu tổng quát ngôn ngữ lập trình visual C# Viết chơng trình...
 • 33
 • 1,258
 • 3

Xấp xỉ hàm số bằng ghép trơn

Xấp xỉ hàm số bằng ghép trơn
... vững tìm hiểu sâu phương pháp xấp xỉ hàm số hàm ghép trơn Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cách xấp xỉ hàm số hàm ghép trơn - Biết vài tính chất ứng dụng hàm ghép trơn Phương pháp nghiên cứu - ... luận tốt nghiệp Trường ĐHSPHN2 CHƯƠNG 2: XẤP XỈ HÀM SỐ BẰNG HÀM GHÉP TRƠN 2.1 Một số định nghĩa hàm ghép trơn a) Định nghĩa 2.1 Hàm ghép trơn đa thức khúc ghép nối với b) Định nghĩa 2.2 Trên phân ... CHƯƠNG 2: XẤP XỈ HÀM SỐ BẰNG HÀM GHÉP TRƠN 11 2.1 Một số định nghĩa hàm ghép trơn 11 2.2 Ví dụ hàm ghép trơn bậc 2, hàm ghép trơn bậc 13 2.3 Đa thức nội suy ghép trơn bậc 13 2.3.1...
 • 53
 • 353
 • 1

hàm chọn của một số lớp ánh xạ đa trị và ứng dụng

hàm chọn của một số lớp ánh xạ đa trị và ứng dụng
... ánh xạ đa trị nghiên cứu ánh xạ đơn trị có chứa đầy đủ tính chất, thông tin ánh xạ đa trị Hàm chọn (hay lát cắt) ánh xạ đa trị ánh xạ đơn trị Chính lý trên, chọn đề tài: Hàm chọn số lớp ánh xạ ... Tính liên tục ánh xạ đa trị 1.1.1 Tính nửa liên tục liên tục ánh xạ đa trị Trước xét tính liên tục ánh xạ đa trị ta trình bày lại số khái niệm ký hiệu liên quan đến ánh xạ đa trị sử dụng phần Cho ... 35 2.1.1 Khái niệm ánh xạ đa trị đo 35 2.1.2 Sự tồn hàm chọn đo 40 2.2 Các ví dụ áp dụng 42 Chương HÀM CHỌN CỦA ÁNH XẠ TĂNG 42 3.1 Ánh xạ đa trị tăng ...
 • 70
 • 87
 • 0

Xây dựng phần mềm hỗ trợ học sinh cấp 3 học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bằng opengl

Xây dựng phần mềm hỗ trợ học sinh cấp 3 học khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bằng opengl
... MÔN ĐỒ HỌA MÁY TÍNH ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ HỌC SINH CẤP HỌC KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ BẰNG OPENGL Giảng viên hướng dẫn: ThS Vũ Minh Yến Nhóm thực hiện: NHÓM – HTTT- K5 NHÓM 7_H3TK5 ... dụng : DEV C++ Chức của phần mềm Giúp khảo sát hàm bản chương trình cấp + Hàm đa thức bậc 2: y=ax2 + bx2 + c (a#0) + Hàm đa thức bậc 3: y=ax3 +bx2 + cx + d (a#0) + Hàm đa thức bậc 4( ... khác Version1.0 của OPENGL được giới thiệu vào ngày 01/7/1992 Để bảo đảm tính “mơ “, mọi sự nâng cấp OpenGL phải thông qua Ủy Ban Xem Xét Kiến Trúc OpenGL( OpenGL Architecture Review...
 • 75
 • 367
 • 0

Chủ đề: Tìm giới hạn của hàm số bằng định nghĩa

Chủ đề: Tìm giới hạn của hàm số bằng định nghĩa
... ) g' ( x ) Phần II: Giới hạn hàm số chủ đề tìm giới hạn hàm số định nghĩa II Kiến thức sử dụng định nghĩa tìm giới hạn hàm số lim Bài toán Chứng minh x x f( x ) = a định nghĩa phơng pháp chung ... xlim f(x)=0 xlim |f(x)|=0 x x 0 Định nghĩa (Định nghĩa giới hạn hàm số giới hạn dãy số ) lim f(x)=a {xn}x0 ta có f(xn) a n x x0 Định nghĩa Giới hạn trái Giới hạn phải lim f( x ) =a >0, >0 ... Phần II: Giới hạn hàm số Phần II giới hạn hàm số mở đầu giới hạn hàm số Định nghĩa 1(Lân cận): lân cận >0 điểm x0 khoảng (x0-, x0+), hay tập x thoả mãn |x-x0|< lim Định nghĩa 2: xx f( x...
 • 10
 • 12,042
 • 25

Số các ánh xạ không phân rã được trên tập hữu hạn

Số các ánh xạ không phân rã được trên tập hữu hạn
... sơ cấp để tính số ánh xạ không phân tập hữu hạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu số ánh xạ không phân Phạm vi nghiên cứu số ánh xạ không phân tập hữu hạn 2 Phương pháp ... đáng lưu ý luận văn đưa số khái niệm ánh xạ phân được, ánh xạ không phân tập hữu hạn Đặc biệt việc đưa cách chứng minh quy nạp để tìm số ánh xạ không phân từ tập [n] vào phần luận văn ... Trong việc phân lớp ánh xạ tập hữu hạn đếm số ánh xạ lớp toán tổ hợp khó Cho đến nay, kết số toàn ánh, đơn ánh song ánh tập hữu hạn coi kết Bài toán phân tích song ánh tập hữu hạn thành vòng xích...
 • 26
 • 208
 • 2

điểm bất động của một số lớp ánh xạ đa trị

điểm bất động của một số lớp ánh xạ đa trị
... thuyết điểm bất động ánh xạ đa trị Cụ thể luận văn trình bày định lý điểm bất động vấn đề liên quan cho lớp ánh xạ dạng co, ánh xạ đa trị có giá trị lồi không lồi, ánh xạ đa trị tăng ánh xạ đưa ánh ... Chương ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ LỚP ÁNH XẠ ĐA TRỊ 1.1 CÁC KHÁI NIỆM – KẾT QUẢ ĐƯỢC SỬ DỤNG 1.1.1 Ánh xạ đa trị Cho X , Y hai tập bất kỳ, ta ký hiệu 2Y họ tất tập Y Một ánh xạ F : X  2Y gọi ánh xạ ... điểm bất động M KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu tài liệu, dẫn, lý giải thêm thầy hướng dẫn nắm nội dung số kết cổ điển điểm bất động số lớp ánh xạ đa trị số mở rộng ban đầu điểm bất động ánh xạ...
 • 43
 • 470
 • 0

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số bằng đạo hàm

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số bằng đạo hàm
... THỐNG BÀI TẬP TÌM GTLN, NN CỦA HÀM SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN SỐ 1.1/Phương pháp giải Phương pháp đổi biến số để tìm GTLN, GTNN hàm số y = f(x) (x thuộc tập xác định hàm số thuộc tập số cho trước) ... Biểu diễn biến số biểu thức ban đầu theo biến số Bước Tìm điều kiện cho biến số (dựa điều kiện biến số ban đầu) Bước Tìm GTNN, GTLN hàm số theo biến số tương ứng với điều kiện Một số bất đẳng thức ... t2 Bài toán quy tìm GTNN, GTLN hàm số g (t ) = + t − đoạn [ −2; 2] Đáp số: Maxy = ⇔ x = 3; Miny = − ⇔ x = − 2 BÀI TẬP TỰ LUYỆN Tìm GTLN, GTNN hàm số sau phương pháp đổi biến số: y= cos x + cos...
 • 15
 • 9,327
 • 2

một số lớp ánh xạ lồi và lõm trong không gian có thứ tự

một số lớp ánh xạ lồi và lõm trong không gian có thứ tự
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH ĐINH CÔNG MINH MỘT SỐ LỚP ÁNH XẠ LỒI VÀ LÕM TRONG KHÔNG GIAN CÓ THỨ TỰ Chuyên ngành: Toán Giải Tích Mã số: 60 46 01 LUẬN VĂN ... 17 2.2 Một số ánh xạ lồi, lõm 20 2.2.1 Ánh xạ tuyến tính 20 2.2.2 Ánh xạ u0 − đơn điệu 21 α − lồi, α − lõm 22 2.3 Ánh xạ uo − lõm tổ hợp ... 30 2.2.3 Ánh xạ 2.3.1 Ánh xạ đơn điệu tổ hợp 30 2.3.2 Ánh xạ uo − lõm tổ hợp 32 2.3.3 Một số ứng dụng 34 Chương 3: MỘT SỐ LỚP ÁNH XẠ LÕM ĐA TRỊ ...
 • 48
 • 231
 • 0

Một số hình ảnh xây dựng trại lợn điển hình doc

Một số hình ảnh xây dựng trại lợn điển hình doc
... San lấp mặt xây dựng móng trại Xây dựng vách trại Lắp khung mái Hoàn thiện mái Đổ bê tông sàn Nguyên vật liệu vận chuyển, gia...
 • 5
 • 191
 • 0

tìm hiểu việc xây dựng hàm số và cách xây dựng script files

tìm hiểu việc xây dựng hàm số và cách xây dựng script files
... Tần số sóng mang fc=620KHz Sinh viên tìm hàm thích hợp vẽ tín hiệu thu sau điều chế, có dạng hình 2.2: Hình 2.2 – Tín hiệu thu sau điều chế biên độ Xây dựng hàm Việc xây dựng hàm thực tương tự script ... thông số hàm hiệu chỉnh (tùy thích) số chức hiển thị hàm bar file bai22.m Sinh viên tạo script file có tên bai23.m để vẽ đồ thị hình 2.1 Sử dụng hàm xây dựng sẵn Matlab hổ trợ thư viện hàm phong ... nhiên, hàm ta cần quan tâm đến tham số truyền cho hàm kết trả sau thực Có điểm cần lưu ý: • • • Tên hàm phải đặt trùng với tên file lưu trữ Phải có từ khóa function dòng Trong hàm xây dựng nhiều hàm...
 • 13
 • 250
 • 0

Khảo sát cơ sở của ánh xạ đóng luận án thạc sĩ

Khảo sát cơ sở của ánh xạ đóng luận án thạc sĩ
... diễn sở hệ sinh ánh xạ đóng 12 1.9.1 sở hệ sinh 12 1.9.2 Hai dạng biểu diễn sở hệ sinh ánh xạ đóng 13 1.9.3 Thuật toán tìm sở hệ sinh ánh xạ đóng 18 1.10 Kết luận ... xạ đóng .6 1.4 Điểm bất động ánh xạ đóng 1.5 Hạn chế ánh xạ đóng .7 1.6 sở ánh xạ đóng [3] 1.7 Hệ sinh ánh xạ đóng .8 Số hóa trung tâm học ... nghĩa lý luận thực tiễn Cấu trúc luận văn Chƣơng CÁC KHÁI NIỆM CƠ SỞ 1.1 Ánh xạ đóng 1.2 Một số tính chất ánh xạ đóng 1.3 Hội ánh xạ đóng ...
 • 68
 • 157
 • 0

TÌM GIỚI HẠN HÀM SỐ BẰNG VIỆC SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM

TÌM GIỚI HẠN HÀM SỐ BẰNG VIỆC SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM
... câu việc tính giới hạn dạng xlim0 x − x →x , nói cách khác ta tìm hàm số y = f ( x) tính đạo hàm hàm số điểm x0 dạng biểu thức cần tính giới hạn, dạng lim x→0 Ta có lời giải sau : Xét hàm số ... bớt số hạng hợp lý để tách thành tổng hai giới hạn, giới hạn loại thức từ tính tiếp cách dùng biểu thức liên hợp sử dụng đạo hàm Tuy nhiên, việc thực theo cách dài có khả nhầm lẫn cao Ở ta tìm ... quan đến hàm số lượng giác, để tìm giới hạn sin x =1 Tuy nhiên quan điểm đạo hàm x f ( x) − f ( x0 ) = f ' ( x0 ) với y = f ( x) thấy chất giới hạn dạng xlim0 x − x →x dùng kết lim x→0 hàm số lượng...
 • 7
 • 493
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: xét tính liên tục của hàm số trên tập xác địnhgioi han ham so bang may tinh casiotìm giới hạn hàm số bằng định nghĩatìm cực trị của hàm số bằng phương pháp lagrangetính đạo hàm của hàm số bằng định nghĩacách tính giới hạn của hàm số bang may tinhtim gioi han ham so bang vo cung lontính giới hạn của hàm số bằng định nghĩa1 1 mô tả phương pháp biến đổi song tuyến bằng ánh xạ thẳng1 2 ảnh gốc a ảnh biến đổi song tuyến bằng ánh xạ thẳng b1 3 ảnh gốc a ảnh biến đổi song tuyến bằng ánh xạ ngược btìm giá trị nhỏ nhất giá trị lớn nhất của biểu thức hàm số bằng phương pháp vận dụng bất đẳng thứcmột số lớp ánh xạ lồi lõmmột số hình ảnh xả thải của công ty ra sông đồng điềnhoạt động 1 tìm hiểu về sự thay đổi nói chung và sự thay đổi trong giáo dục nói riêng qua một số hình ảnh xác định đặc trưng của sự thay đổiMẫu phân phối chương trình THCSBài 18. Trang trí hình chữ nhậtĐất nước tươi đẹp saoTiết 9. HH: Những bông hoa những bài caBài 4. Sông ngòiTuần 4. Tả cảnh (Kiểm tra viết)Tuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnhTuần 1-2-3-4-6-7-8. Luyện tập tả cảnhTuần 9. Đại từKịch bản chương trình giao lưu văn nghệ hay nhấtKịch bản lễ mit-tinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11báo cáo thực tập tại CÔNG TY IN BAO bì hà nộiCông nghệ PLC được ứng dụng trong điều khiển thang máyBáo cái bài tập lớn cảm biến đo nước liên tục dùng cảm biến siêu âm hiển thị ra LCDứng dụng gis trong quản lý thống kê tình hình tai nạn giao thông đường bộ khu vực bắc bộtâm lý học ứng dụng trong kinh doanhCách cài đặt, lỗi, hư hỏng thường gặp của máy in laserkế hoạch truyền thông ra mắt sản phẩm my vita beauty collagen của công ty cp saigon pharma (spm)báo cáo thực tập công ty cp bánh kẹo tràng an 2Tại sao nói sự ra đời của chủa nghĩa xã hội khoa học những năm 40 thế kỷ XIX là một tất yếu của lịch sử