Nhận dạng tiếng nói tiếng việt sử dụng mạng nơ ron nhân tạo và mô hình markov ẩn

Nhận dạng tiếng nói tiếng việt sử dụng mạng ron nhân tạo hình markov ẩn

Nhận dạng tiếng nói tiếng việt sử dụng mạng nơ ron nhân tạo và mô hình markov ẩn
... hình Markov n trái ph i (Bakis) Ho c d a vào tính ch t c a hàm m t ñ xác xu t quan sát Bj(k), ngư i ta phân lo i thành hình Markov n r i r c (DHMM), hình Markov n liên t c (CDHMM), ... sánh lo i hình Markov n Có nhi u cách phân lo i hình Markov n, ñó ngư i ta thư ng phân bi t d a vào ñ c trưng c a ma tr n chuy n tr ng thái Aij, có th phân lo i thành hình Markov n có ... ch b ng ti ng nói, ng d ng nh n d ng ti ng nói ti ng nói ng d ng hình Markov n k t h p m ng nơ- ron trong h th ng b o m t… ñã ñem l i nhi u l i ích cách th c nh n d ng ti ng nói ti ng Vi t...
 • 13
 • 513
 • 1

Luận văn:Nhận dạng tiếng nói tiếng Việt sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo hình markov ẩn potx

Luận văn:Nhận dạng tiếng nói tiếng Việt sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo và mô hình markov ẩn potx
... hình Markov n trái ph i (Bakis) Ho c d a vào tính ch t c a hàm m t ñ xác xu t quan sát Bj(k), ngư i ta phân lo i thành hình Markov n r i r c (DHMM), hình Markov n liên t c (CDHMM), ... sánh lo i hình Markov n Có nhi u cách phân lo i hình Markov n, ñó ngư i ta thư ng phân bi t d a vào ñ c trưng c a ma tr n chuy n tr ng thái Aij, có th phân lo i thành hình Markov n có ... ch b ng ti ng nói, ng d ng nh n d ng ti ng nói ti ng nói ng d ng hình Markov n k t h p m ng nơ-ron trong h th ng b o m t… ñã ñem l i nhi u l i ích cách th c nh n d ng ti ng nói ti ng Vi t...
 • 13
 • 606
 • 0

Xây dựng hệ thống tóm tắt văn bản tiếng việt sử dụng mạng ron cho việc huấn luyện

Xây dựng hệ thống tóm tắt văn bản tiếng việt sử dụng mạng nơ ron cho việc huấn luyện
... Chương MẠNG N RON VÀ TÓM TẮT VĂN BẢN SỬ DỤNG MẠNG N RON Mạng ron sử dụng thành công loạt vấn đề phân loại Mục đích đồ án áp dụng mạng vấn đề tóm tắt Trong chương trình bày sơ lược mạng ron ... Mạng nơ- ron huấn luyện ánh xạ từ liệu vào tới liệu mà không yêu cầu liệu phải đầy đủ Trong đề tài thực tập này, em lựa chọn đề tài: Xây dựng hệ thống tóm tắt văn tiếng việt sử dụng mạng ron ... kê xây dựng chương trình tóm tắt văn tiếng việt sử dụng mạng ron với thuật toán lan truyền ngược huấn lyện Chương trình xây dựng đơn giản chức thêm,sửa, xóa, hiển thị chức huấn luyện tóm tắt...
 • 50
 • 568
 • 0

Nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt sử dụng mạng nơron

Nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt sử dụng mạng nơron
... 36 ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON KOHONEN TRONG BÀI TOÁN NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY TIẾNG VIỆT 36 2.1 Tổng quan toán nhận dạng 36 2.2 Giới thiệu toán nhận dạng chữ viết tay Tiếng Việt 39 ... đƣợc ứng dụng nhiều thực tế, nhận dạng chữ viết tay đƣợc thực qua hai hình thức nhận dạng chữ viết tay trực tuyến (online) nhận dạng chữ viết tay ngoại tuyến (offline) Cụ thể toán nhận dạng chữ trực ... tự Nhận dạng chữ Tiếng Việt bao gồm hai kiểu nhận dạng chữ in nhận dạng chữ viết tay Trong nhận dạng chữ in đƣợc xem vấn đề đƣợc giải đạt tới độ xác cao với đời nhiều hệ thống nhƣ: Hệ nhận dạng...
 • 86
 • 336
 • 0

Nhận dạng tiếng Việt sử dụng biến đổi Wavelet hình Markov ẩn

Nhận dạng tiếng Việt sử dụng biến đổi Wavelet và mô hình Markov ẩn
... số 47 Chương MÔ HÌNH MARKOV ẨN VÀ ỨNG DỤNG TRONG NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI 55 3.1 hình Markov ẩn 55 3.2 Ứng dụng hình Markov vào nhận dạng tiếng nói .57 3.2.1 ... hình Markov ẩn (Hidden Markov models – HMM) hình Markov ẩn phương pháp thống kê mạnh mẽ để hình hóa tín hiệu tiếng nói, thật vượt trội việc áp dụng vào nhận dạng tiếng nói ngày Một ... hệ số biến đổi Wavelet - Biến đổi CWT - Biến đổi DWT 2.2.2.1 Biến đổi tín hiệu sang miền tần số Có hai cách biến đổi: a) Phép biến đổi Fourier rời rạc 40 Phép biến đổi Fourier phép biến đổi thuận...
 • 120
 • 589
 • 0

Nhận dạng chữ viết tay tiếng việt sử dụng mạng nơron

Nhận dạng chữ viết tay tiếng việt sử dụng mạng nơron
... thuyết phục vụ cho chủ đề: Nhận dạng chữ viết tay Tiếng Việt sử dụng mạng Nơron Tuy nhiên, hạn chế mặt thời gian độ phức tạp 10 CHƯƠNG MỘT SỎ VÁN ĐỀ VÈ MẠNG NƠRON 1.1 Mạng Nơron sinh học Bộ não người ... thành lưới có hai ba chiều Có nhận dạng tiếng nói (Kohonen, 1989), 35 CHƯƠNG MỘT SÓ VÁN ĐÈ NHẬN DẠNG KÝ Tự sử DỤNG MẠNG NƠRON 2.1 Nhận dạng ký tự 2.1.1 Giới thiệu nhận dạng ký tự Từ thập niên 60 ... khiển rô-bốt, điều khiến thiết bị giọng nói, Trong số toán nhận dạng này, nhận dạng chữ viết ứng dụng phố biến Nhận dạng chữ viết ứng dụng trình tự động hóa công việc văn phòng nhập liệu, lưu...
 • 52
 • 202
 • 0

đồ án tốt nghiệp sử dụng mạng ron nhận dạng ký tự

đồ án tốt nghiệp sử dụng mạng nơ ron nhận dạng ký tự
... ứng dụng lớn đặc biệt toán nhận dạng tự Nguyễn Thị Quyên Trang 35 Đồ án tốt nghiệp Sử dụng mạng nơ- ron nhận dạng tự CHƢƠNG 2: ỨNG DỤNG MẠNG NƠ -RON TRONG NHẬN DẠNG KÝ TỰ 2.1 Sơ lƣợc: Nhận dạng ... pháp: sử dụng mạng nơ- ron nhiều tầng MLP Nguyễn Thị Quyên Trang 23 Đồ án tốt nghiệp 1.4.3.2 Sử dụng mạng nơ- ron nhận dạng tự Thuật toán học mạng nơ- ron nhiều lớp: Huấn luyện mạng nơ- ron nhiều ... thẳng mạng nơ- ron quy hồi có phản hồi từ nơ- ron xử lý sau quay trở lại nơ- ron xử lý trước Nguyễn Thị Quyên Trang 19 Đồ án tốt nghiệp Sử dụng mạng nơ- ron nhận dạng tự Hình 1.10 Mạng hồi quy nơ- ron...
 • 70
 • 318
 • 1

Dự báo nhu cầu sử dụng mạng Nơ-ron nhân tạo dựa trên các phương pháp học khác nhau: phân tích so sánh

Dự báo nhu cầu sử dụng mạng Nơ-ron nhân tạo dựa trên các phương pháp học khác nhau: phân tích so sánh
... tìm hiểu hiệu dự báo nhu cầu chuỗi cung ứng với phương pháp mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) xác định phương pháp tốt Nghiên cứu phát triển phương thức dự báo so sánh dựa ANN phương pháp khác Để minh ... Phương pháp định tính dựa vào ý kiến chuyên gia vấn đề chủ quan Phương pháp chuỗi thời gian dự báo tương lai nhu cầu dựa liệu lịch sử Phương pháp nhân dựa giả định nhu cầu dự báo dựa vào yếu tố định ... ứng dụng mạng nơron nhân tạo, có nghiên cứu liên quan đến ứng dụng kỹ thuật khác tối ưu kiến trúc mạng III ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP A Dự báo nhu cầu Các mô hình dự đoán nhu cầu chuỗi thời gian dự đoán...
 • 11
 • 256
 • 0

Một sơ đồ điều khiển hệ thống Hand-eye Rô-bốt bám mục tiêu di động sử dụng mạng nơ-ron

Một sơ đồ điều khiển hệ thống Hand-eye Rô-bốt bám mục tiêu di động sử dụng mạng nơ-ron
... G J, L & z(t) Kd γˆ Hình 2: đồ hệ thống điều khiển hand-eye rôbốt THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỬ DỤNG MẠNG NƠ RON cần xác định xác, trường hợp mà thông số hệ thống xác định không đảm bảo ... zn(t-2) Hình 4: đồ mạng nơ-ron hai lớp sử dụng hệ điều khiển hand-eye rô-bốt KẾT LUẬN Những nghiên cứu cho thấy việc áp dụng phương pháp tính mô men điều khiển visual servoing có sử dụng trực tiếp ... phương pháp điều khiển hệ camerarobot bám mục tiêu sử dụng mạng nơ-ron, Hội nghị toàn quốc lần thứ Cơ điện tử, 20/9/2002 [12] Bùi Trọng Tuyên, Phạm Thượng Cát Về phương pháp điều khiển hệ thống robot-camera...
 • 6
 • 403
 • 3

Lập lịch tối ưu cho bộ chuyển mạch ATM sử dụng mạng ron pot

Lập lịch tối ưu cho bộ chuyển mạch ATM sử dụng mạng nơ ron pot
... no' ron tir ham E(Y;;) cho triroc C dUi \ dt - aE(Y;;) ay;; (10) LAP qCH TOI UlJ CHO BQ CHUYEN MACH ATM SU- DlJNG MANG NO' RON 17 Trong thirc te cac h arn mvc tieu thtrong khOng co so hang ... phap chon cac so Ham muc tieu (2) dtro'c chuydn (12) Eo = Vij -+ LL j ve each khdo [6] anh xa m9t so di'eu ki~n d~c trtrng cho mang no- ron VaG ham nang hrong co th~ tham ta bie'u di~n "dinh hrong ... TOI UU NO' RON Mang N X W net ron 111 phan chfnh ciia b9 di'eu khi~n Tircng tv- nhir cac te bao crra s5 cua b9 d~m, ta ki hieu cac no' ron theo tea d9 ma tr%n N X W Nhtr v%y, m6i net ron se turmg...
 • 4
 • 178
 • 0

Về một phương pháp dự báo dữ liệu sử dụng mạng ron. potx

Về một phương pháp dự báo dữ liệu sử dụng mạng nơ ron. potx
... Lớp Lớp ẩn Ở đâ y, lớp vào mạng ðýợc bỏ Ở đâ y, lớp vào mạng ðýợc bỏ qua lẽ lớp thành phần qua lẽ lớp thành phần không thực tính toán không thực tính toán liệu vào liệu vào friend Lớp NEURALNET...
 • 10
 • 200
 • 0

ĐIỀU KHIỂN CON lắc NGƯỢC sử DỤNG MẠNG rôn

ĐIỀU KHIỂN CON lắc NGƯỢC sử DỤNG MẠNG nơ rôn
... tuợng lắc ngược hai bậc hai bậc tự • Các phương pháp điều khiển cổ điển thường áp dụng lắc ngược xoay phương pháp điều khiển tuyến tính tối ưu, bền vững…., phương pháp điều khiển phi tuyến : điều ... NƠRÔN • PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT PHÂN LY ÁP DỤNG CHO HỆ ĐA BIẾN • ỨNG DỤNG CÁC NGHIÊN CỨU TRÊN LÊN HỆ THỰC CON LẮC NGƯỢC XOAY MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN PHÂN LY LUẬT ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT ĐỀ NGHỊ (2.10) ... cứu đề tài • Tìm luật điều khiển bền vững làm sở để huấn luyện mạng rôn thành điều khiển trực tiếp • Tìm luật cập nhật để huấn luyện mạng trực tuyến • Phát triển điều khiển cho đối tượng đa...
 • 23
 • 316
 • 0

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Sử dụng mạng ron trong khai phá dữ liệu

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Sử dụng mạng nơ ron trong khai phá dữ liệu
... nhiệm vụ cần thực khai phá liệu cuối trình khai phá liệu Một phương pháp khai phá áp dụng nhiều nhiệm vụ khai phá liệu kỹ thuật mạng ron nhân tạo Chúng ta tìm hiểu mạng ron nhân tạo với ... trình khai phá liệu sử dụng kỹ thuật học Các kết luận văn là: quy nạp ước lượng sử dụng tham số tốc độ lỗi Ở chương 1, nghiên cứu tổng quan khai phá liệu, phân loại khai phá liệu, đưa nhiệm vụ khai ... giả thiết Cuối cùng, để ứng dụng trình khai phá liệu sử dụng kỹ thuật mạng ron, chương 3, giới thiệu toán phụ tải điện năng, toán phù hợp với việc sử dụng mạng ron, với đầu dự đoán phụ tải...
 • 17
 • 217
 • 0

Dự báo WEBSITE truy cập tiếp theo dựa trên sự kết hợp thuật toán phân cụm hình MARKOV

Dự báo WEBSITE truy cập tiếp theo dựa trên sự kết hợp thuật toán phân cụm và mô hình MARKOV
... CÔNG NHậT Dự BáO WEBSITE TRUY CậP TIếP THEO, TR 87-96 IV KếT HợP THUậT TOáN PHÂN CụM V ĐOáN WEBSITE TRUY CậP TIếP THEO HìNH MARKOV Dự hình Markov phân cụm kỹ thuật đợc sử dụng để dự đoán ... hợp danh sách website có khả truy cập cô đọng Kết hoàn toàn tập tập kết sử dụng hình Markov để dự đoán website truy cập Nh việc kết hợp thuật toán phân cụm hình Markov cho kết dự đoán xác ... hiệu suất hình Các viết khác kết hợp phân cụm với hình Markov [1], [2] phân chia trang ngời dùng sử dụng hình dựa phơng pháp phân cụm họ thực thi hình Markov bậc sử dụng thuật toán kỳ...
 • 10
 • 224
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số hướng dẫn khi sử dụng mạng nơ ronxây dựng và khảo sát độ dài từ khóa trong nhận dạng người nói phụ thuộc vào từ khóa tiếng việt theo mô hình markov ẩncu phap tieng viet su dungxuất tiếng việt sử dụng clipboardcác quy định cho các đường rẽ tại các nút liên thông được sử dụng trực tiếp cho các các đường nhánh nối cong nên sử dụng các đường cong chuyển tiếp và đường cong ghép đểứng dụng mô hình markov ẩn trong nhận dạng truy vấn bất thườngđề xuất mô hình markov ẩn ứng dụng vào nhận dạng nhận dạng bất thường đối với ứng dụng webhướng dẫn sử dụng microsoft project 2002 trong lập và quản lý dự án part 3hướng dẫn sử dụng microsoft project 2002 trong lập và quản lý dự án part 4các phương pháp sư dụng mô hình markov ẩnhướng dẫn sử dụng microsoft project 2002 trong lập và quản lý dự án part 9 dochướng dẫn sử dụng microsoft project 2002 trong lập và quản lý dự ánsử dụng mạng xã hội facebook tạo fanpagevốn được phân ra và sử dụng tuỳ thuộc vào mục đích và loại hình doanh nghiệpsử dụng drive trong việc lưu trữ và chia sẻ giáo án điện tửchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ