X­U LY RA HOA, NUOI QUA BUOI

KỸ THUẬT XỬ RA HOA TRÊN CÂY BƯỞI potx

KỸ THUẬT XỬ LÝ RA HOA TRÊN CÂY BƯỞI potx
... trường tuổi mà cành cho hoa nhanh hay chậm Ưu điểm: kỹ thuật đơn giản dể làm, không tốn hoá chất để xử hoa Trái bưởi nằm bên tán nên tiết kiệm chống đỡ, hạn chế trái bưởi bị nám nắng Trái theo ... ngày sau tưới đợt hoa, thời gian ngày tưới ngày nghĩ 10-15 ngày sau trổ hoa rụng cánh hoa (đậu quả) Ưu điểm: cung cấp thêm dinh dưỡng cho bưởi xiết nước có kết hợp với vét sình Cây hoa tập trung ... tuổi Cây bón phân lần trước tiến hành xử hoa Mực nước mương khống chế mức thấp phải tầng phèn tiềm tàng Thời gian tạo khô hạn từ -20 ngày tuỳ thuộc vào độ ẩm đất tình trạng thiếu nước bưởi...
 • 3
 • 307
 • 3

Vấn đề xử ra hoa hiệu quả để nâng cao năng suất cây điều pps

Vấn đề xử lý ra hoa hiệu quả để nâng cao năng suất cây điều pps
... số vấn đề cần ý thêm xử lý: Để tranh thủ xử hoa điều: cần chọn thời điểm để vừa dứt mưa khoảng 15 – 20 ngày điều bắt đầu nở hoa Như phải xử trước thời điểm số mưa cuối vụ Do người trồng điều ... có hoa nở sớm, nở trễ Có thể chênh lệch – ngày Giữa chùm hoa vườn có chênh lệch nở hoa Do việc xử hoa đồng loạt giúp cho việc thụ phấn, chăm sóc tốt, tỷ lệ đậu trái cao Để vấn đề xử hoa điều ... – trăm hoa, gồm hoa đực hoa lưỡng tính Số hoa đực chiếm tỷ lệ cao, hoa chiếm thấp từ – 30% tổng số hoa Những chùm hoa đầu cuối vụ thường hoa đực, hoa vụ tỷ lệ hoa lưỡng tính cao Tỷ lệ hoa lưỡng...
 • 6
 • 81
 • 0

Vấn đề xử ra hoa hiệu quả để nâng cao năng suất cây điều pptx

Vấn đề xử lý ra hoa hiệu quả để nâng cao năng suất cây điều pptx
... số vấn đề cần ý thêm xử lý: Để tranh thủ xử hoa điều: cần chọn thời điểm để vừa dứt mưa khoảng 15 – 20 ngày điều bắt đầu nở hoa Như phải xử trước thời điểm số mưa cuối vụ Do người trồng điều ... có hoa nở sớm, nở trễ Có thể chênh lệch – ngày Giữa chùm hoa vườn có chênh lệch nở hoa Do việc xử hoa đồng loạt giúp cho việc thụ phấn, chăm sóc tốt, tỷ lệ đậu trái cao Để vấn đề xử hoa điều ... chứa Thioure để xử rụng điều Sau phun – ngày điều rụng nhanh, đọt non xuất Khi chồi non khoảng ta tiến hành phun thuốc kích thích hoa điều Thông thường loại phân bón có hàm lượng lân cao, đạm...
 • 4
 • 102
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm ra hoa đậu quả và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất quả bưởi thanh trà tại huế

Nghiên cứu đặc điểm ra hoa đậu quả và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất quả bưởi thanh trà tại huế
... gen đặc sản Thanh Tr cách hiệu phục vụ mục tiêu sản xuất h ng hóa, giữ gìn thơng hiệu ổn định, tiến h nh nghiên cứu đề t i: Nghiên cứu đặc điểm hoa đậu v số biện pháp kỹ thuật nâng cao suất Thanh ... Đặc điểm hoa, đậu giống Thanh Tr 4.2.4 Năng suất v chất lợng giống Thanh Tr Huế 49 4.2.4.1 Các yếu tố cấu th nh suất v suất 49 4.2.4.2 Một số tiêu chất lợng giống Thanh Tr 50 4.3 Nghiên cứu số ... giống Thanh Tr v tác động điều kiện thời tiết, khí hậu tới hoa đậu chúng tỉnh Thừa Thiên Huế l m sở cho việc áp dụng biện pháp kỹ thuật nâng cao tỷ lệ đậu quả, suất nh chất lợng Từ kết biện pháp kỹ...
 • 121
 • 358
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng ra hoa đậu quả của cây bưởi phúc trạch tại hương khê hà tĩnh

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến khả năng ra hoa đậu quả của cây bưởi phúc trạch tại hương khê  hà tĩnh
... gian hoa + Th i gian b t ñ u hoa : 10% cành hoa + Th i gian hoa r : 70% cành hoa + Th i gian k t thúc hoa : 90% cành hoa + Tính t l lo i hoa: theo dõi cành /cây ñ tính s lư ng hoa ñơn, hoa chùm ... 3.4 Phương pháp x lý s li u 38 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 39 4.1 ð c ñi m khí h u vùng Hương Tr ch, Hương Khê, Tĩnh 39 4.2 nh hư ng c a công th c khoanh v ñ n t p tính sinh trư ng, hoa ... nghiên c u ti n hành tri n khai ñ tài: Nghiên c u nh hư ng c a m t s bi n pháp k thu t ñ n kh hoa ñ u qu c a bư i Phúc Tr ch t i Hương Khê - Tĩnh Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu n văn...
 • 113
 • 713
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng, ra hoa và quả ở nhãn tại vùng gia lâm, hà nội

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trưởng, ra hoa và quả ở nhãn tại vùng gia lâm, hà nội
... nhi u m t, hoa x p thành t ng chùm m c nách Trên m t chùm hoa có t 1.500 ñ n 3.000 hoa Nhãn có lo i hoa: Hoa ñ c, hoa ch y u, có hoa lư ng tính hoa d hình [37] Hoa ñ c: ðư ng kính hoa - µ (micron), ... tâm th c nghi m nghiên c u rau hoa qu Gia Lâm- Hà N i ñ ng nghi p Tôi xin bày t lòng bi t ơn chân thành sâu s c t i cô hư ng d n khoa h c PGS.TS Ph m Th Hương - b môn Rau hoa qu , khoa Nông h c, ... n th i gian n kéo dài ñi u ki n bình thưòng, nhãn n hoa kho ng t 30 – 45 ngày, th i gian n c a m t chùm hoa kho ng 15 ñ n 30 ngày m t hoa n t 1- ngày Trên m t chùm hoa, hoa nhánh nh , hoa g c...
 • 135
 • 413
 • 0

Tài liệu Xử ra hoa cho bưởi pdf

Tài liệu Xử lý ra hoa cho bưởi pdf
... trở lại, kết hợp với bón phân NPK hoa Xử hóa chất: Việc xử hóa chất cần thận trọng gây hại cho Nếu chưa có kinh nghiệm nên làm thử vài với nồng độ xử từ thấp đến cao Vào tháng 12 dương ... thích hoa: Thiorê (0,3%), Nitrate kali (1%) Để tiện cho trình chăm sóc, bón phân NPK trước phun chất kích thích hoa 1-2 ngày Sau phun tiến hành tưới nước giúp hoa Lưu ý: Để việc xử hoa thành ... tháng hoa Theo kinh nghiệm nhiều hộ trồng bưởi, sau xử khô hạn tiến hành vét bùn ao đắp quanh gốc tán lớp dày khoảng 10 cm, thấy nứt nẻ tưới trở lại Với phương pháp hoa tập trung, thuận lợi cho...
 • 5
 • 454
 • 4

báo cáo cây ăn quả biện pháp xử ra hoa nhãn

báo cáo cây ăn quả biện pháp xử lý ra hoa nhãn
... biện pháp phun hay tưới vào đất có tỉ lệ hoa cao Sritontip ctv (2005) Nguồn: Trần Văn Hâu-2005- Giaó trình xử hoa Nguồn: Trần Văn Hâu-2005- Giaó trình xử hoa - Áp dụng biện pháp xử hoa ... Hâu-2005Giaó trình xử hoa Tạo cành tỉa tán Quản nước vườn Khoanh hay xiết cành Biện pháp xử hoa Xử hóa chất PHƯƠNG PHÁP KHOANH HAY XIẾT CÀNH - Khoanh cành nhằm ngăn cản vận chuyển ... Chừa “nhánh thở” Nguồn: Trần Văn Hâu-2005- Giaó trình xử hoa Nguồn: Trần Văn Hâu-2005- Giaó trình xử hoa -Xử ethephon nồng độ 500-1.000 ppm làm cho nhãn hoa 87,5% so với đối chứng 28,6%...
 • 26
 • 2,055
 • 2

kết quả xử ra hoa trái vụ đối với dưa đài nông 4 bằng ethrel tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

kết quả xử lý ra hoa trái vụ đối với dưa đài nông 4 bằng ethrel tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
... lệ hoa suất Kết hai phơng pháp xử Ethrel khác hoa dứa Đài nông Bảng Kết hai phơng pháp xử Ethrel khác hoa dứa Đài nông Tỷ lệ hoa (%) Sau xử 35 ngày 40 ngày 45 ngày Phơng pháp xử Phun ... nữa, đạt 86,67 % Nh vậy, CaC2 Ethrel có tác dụng làm cho dứa Đài nông hoa, nhng so với CaC2 Ethrel làm cho dứa Đài nông mẫn cảm Đối với xử lí dứa Đài nông hoa trái vụ Ethrel, khoảng đến kg hữu hiệu/ha ... xử đến hoa dứa Đài nông Bảng ảnh hởng nồng độ Ethrel xử đến khả hoa dứa Đài nông Tỷ lệ hoa (%) Sau xử Công thức xử 50 kg CaC2/ha (đ/c) kg Ethrel HH(1)/ha kg Ethrel HH/ha kg Ethrel HH/ha...
 • 4
 • 388
 • 0

xử nhãn, vải ra hoa, đậu quả tốt? pptx

xử lý nhãn, vải ra hoa, đậu quả tốt? pptx
... hoa (ở Quảng Ninh) khoảng 20% (ở Bắc Giang) kèm theo nhiều lộc Dự báo, gặp nhiệt độ thấp (dưới 15-200C) vải tiếp tục hoa, nở hoa đậu tốt Nếu nhiệt độ tăng cao (>200C) lộc, lấn át chùm hoa, làm ... khả hoa, đậu Số lại khả hoa mà lộc Với hoa thời gian nở hoa, thụ phấn, thụ tinh đậu kéo dài đến cuối tháng 3, đầu tháng Nhiệt độ thời kỳ tăng cao 250C không thuận lợi cho thụ phấn, thụ tinh đậu ... hỏng dé hoa, thối chùm hoa; loại thuốc trừ sâu để trừ loại sâu đục quả, sâu hại hoa, nhện lông nhung Sau kết thúc nở hoa, đậu hạt đậu xanh tiến hành bón thúc nuôi cách hòa nước tưới (loại phân,...
 • 6
 • 324
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và biện pháp khoanh vỏ đến sự ra hoa, đậu quả và năng suất giống vải chín sớm bình khê tại u

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng và biện pháp khoanh vỏ đến sự ra hoa, đậu quả và năng suất giống vải chín sớm bình khê tại u
... hoa, hoa, đ u phát triển hạt vải chín sớm Bình Khê 2.2.3 Nghiên c u ảnh hưởng biện pháp khoanh vỏ đến trình hoa, đ u suất vải chín sớm Bình Khê 2.2.4 Nghiên c u ảnh hưởng việc ứng dụng biện pháp ... sản xuất Đức 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN C U 2.2.1 Nghiên c u đặc điểm sinh trưởng, phát triển suất giống vải chín sớm Bình Khê U ng Bí, Quảng Ninh 2.2.2 Nghiên c u ảnh hưởng số chất đi u hòa sinh trưởng ... 82,4%; suất: 61,8 kg/cây) 3.3 ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP KHOANH VỎ ĐẾN QUÁ TRÌNH RA HOA, Đ U QUẢ VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG VẢI BÌNH KHÊ 3.3.1 Ảnh hưởng biện pháp khoanh vỏ đến biến đổi tỷ lệ C/N Biện pháp khoanh...
 • 29
 • 297
 • 0

Quy trình xử ra hoa cây chôm chôm

Quy trình xử lý ra hoa cây chôm chôm
... 15-20ppm • Kết hợp phun thuốc định kỳ để ngừa sâu gây hại • Xử hoa hóa chất – Paclobutrazol:PBZ chất có tính ức chế sinh trưởng, ngăn cản trình sinh tổng hợp gibberellin làm giảm mức độ gibberellin ... trữ ,ra chồi non – Tưới nước:giúp dễ ăn phân mau hồi phục • Sau đủ cỏ đọt: – xiếc nước( rút cạn nước mương) – Phủ bạc: Thời gian xiếc nước khoảng 40- 60 ngày bắt đầu nhú mầm hoa Kích thích chôm chôm ... bắt đầu nhú mầm hoa Kích thích chôm chôm hoa cách phủ mắt liếp màng phủ plastic kết hợp với xiết nước mương vườn • Sau nhú mầm hoa: – Phá miên trạng mầm hoa thioure 0.1%, KNO3 0.5-0.1% – Dở bạc:...
 • 11
 • 1,586
 • 5

Ảnh hưởng của một số biện pháp tác động cơ giới và hoá học đến sự sinh trưởng , ra hoa , đậu quả và năng suất của giống xoài GL6 trồng tại gia lâm hà nội

Ảnh hưởng của một số biện pháp tác động cơ giới và hoá học đến sự sinh trưởng , ra hoa , đậu quả và năng suất của giống xoài GL6 trồng tại gia lâm  hà nội
... 2 3,6 2 7,3 2 8,7 2 9,0 2 8,3 2 7,3 2 4,5 2 1,1 1 7,7 1 4,0 1 4,9 1 9,0 2 2,9 2 6,0 2 7,0 2 7,3 2 6,8 2 5,5 2 2,7 1 8,7 1 5,0 1 3,3 1 4,3 1 8,2 2 2,1 2 5,5 2 6,9 2 7,0 2 6,6 2 5,2 2 2,2 1 8,3 1 4,8 1 4,6 1 6,5 2 0,0 2 2,8 2 4,7 2 5,1 ... 2 5,0 2 4,6 2 3,7 2 1,7 1 8,2 1 5,0 1 7,2 1 8,8 2 1,8 2 4,7 2 6,4 2 6,5 2 6,5 2 6,6 2 6,0 2 3,8 2 0,5 1 7,3 1 6,4 1 7,0 2 0,2 2 3,7 2 7,3 2 8,8 2 8,9 2 8,2 2 7,2 2 4,6 2 1,4 1 8,2 1 6,1 1 6,8 1 9,5 2 3,2 2 7,0 2 8,9 2 9,2 2 8,3 2 7,0 ... 2 4,4 2 1,1 1 7,7 1 7,6 1 7,9 2 0,3 2 4,1 2 7,7 2 9,2 2 9,6 2 8,7 2 6,8 2 4,4 2 1,6 1 8,9 1 7,3 1 8,0 2 0,7 2 4,3 2 7,8 2 9,1 2 9,3 2 8,5 2 6,5 2 4,2 2 1,2 1 8,9 S gi n ng (gi ) 264 2,3 166 2,6 194 4,3 155 6,6 180 4,7 165 4,9 ...
 • 188
 • 528
 • 0

Xem thêm