Tìm hiểu sự tạo mô sẹo và phát sinh hình thái cây mướp đắng (momordica charantia l ) trong nuôi cấy in vitro

tìm hiểu sự tạo sẹo phát sinh hình thái cây mướp đắng (momordica charantia l.) trong nuôi cấy in vitro

tìm hiểu sự tạo mô sẹo và phát sinh hình thái cây mướp đắng (momordica charantia l.) trong nuôi cấy in vitro
... GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUYÊN TR N TH PHƯƠNG H NH TÌM HI U S T O MÔ S O VÀ PHÁT SINH HÌNH THÁI CÂY MƯ P NG(momordica charantia l. )TRONG NUÔI C Y IN VITRO Chuyên ngành: Sinh h c th ... s t o s o phát sinh hình thái mư p ng nuôi c y in vitro s tìm m i liên h gi a mô, t bào, giai o n phát sinh hình thái gi i thích vai trò c a ch t i u hòa tăng trư ng th c v t s phát sinh quan ... bi n i sinh lý trình hình thành s o 58 4.2 S phát sinh ch i t s o c a mư p ng 59 4.2.1 S thay i hình thái s phát sinh ch i 59 4.3.3 Các bi n i sinh lý trình phát sinh ch...
 • 104
 • 392
 • 0

nghiên cứu đặc điểm sinh học thăm dò ảnh hưởng của ga3 lên sinh trưởng phát triển của cây mướp đắng (momordica charantia l.) trồng ở phường kim long- thành phố huế

nghiên cứu đặc điểm sinh học và thăm dò ảnh hưởng của ga3 lên sinh trưởng và phát triển của cây mướp đắng (momordica charantia l.) trồng ở phường kim long- thành phố huế
... đặc điểm suất yếu tố cấu thành suất 35 3.2 Ảnh hưởng GA3 đến mướp đắng .35 3.2.1 Ảnh hưởng GA3 đến sinh trưởng, phát triển mướp đắng 36 3.2.2 Ảnh hưởng GA3 đến cấu thành suất mướp đắng ... chất trồng nhu cầu thiết Xuất phát từ thực tiễn trên, định thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học thăm ảnh hưởng GA lên sinh trưởng phát triển mướp đắng (Momordica charantia L.) trồng phường ... bình mướp đắng thu hoạch 216,33gam 3.2 Ảnh hưởng GA3 đến mướp đắng 35 3.2.1 Ảnh hưởng GA3 đến sinh trưởng, phát triển mướp đắng Qúa trình nghiên cứu thu kết đây: 3.2.1.1 Ảnh hưởng GA3 đến tỷ lên...
 • 97
 • 738
 • 2

sự tạo sẹo dịch treo tế bào từ cây sưa (dalbergia tonkinensis prain) in vitro

sự tạo mô sẹo và dịch treo tế bào từ cây sưa (dalbergia tonkinensis prain) in vitro
... sung vào môi trường tạo sẹo từ Sưa in vitro 37 Bảng 2.4 Nồng độ chất điều hoà tăng trưởng thực vật bổ sung vào môi trường tạo dịch treo tế bào từ sẹo từ Sưa in vitro 38 Bảng 3.1 Sự ... trung nghiên cứu tạo sẹo, phát sinh quan từ sẹo bước đầu tạo dịch treo tế bào từ sẹo Sưa in vitro 2 Chương1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Khái quát Sưa (Dalbergia tonkinensis Prain) 1.1.1 Phân ... 1.3.2 Sự tạo dịch treo tế bào Dịch treo tế bào dịch chứa tế bào cô lập nhóm nhỏ tế bào phân tán di chuyển môi trường lỏng di động Dịch treo tế bào thường khởi phát cách đặt sẹo vào môi trường...
 • 112
 • 145
 • 0

Sự tạo sẹo dịch treo tế bào từ cây sưa (dalbergia tonkinensis prain) in vitro

Sự tạo mô sẹo và dịch treo tế bào từ cây sưa (dalbergia tonkinensis prain) in vitro
... sung vào môi trường tạo sẹo từ Sưa in vitro 37 Bảng 2.4 Nồng độ chất điều hoà tăng trưởng thực vật bổ sung vào môi trường tạo dịch treo tế bào từ sẹo từ Sưa in vitro 38 Bảng 3.1 Sự ... trung nghiên cứu tạo sẹo, phát sinh quan từ sẹo bước đầu tạo dịch treo tế bào từ sẹo Sưa in vitro 2 Chương1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Khái quát Sưa (Dalbergia tonkinensis Prain) 1.1.1 Phân ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Võ Dương Thanh SỰ TẠO MÔ SẸO VÀ DỊCH TREO TẾ BÀO TỪ CÂY SƯA (DALBERGIA TONKINENSIS PRAIN) IN VITRO Chuyên ngành : SINH HỌC THỰC NGHIỆM...
 • 20
 • 187
 • 0

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO MỘT SỐ DÒNG CÀ PHÊ VỐI (Coffea canephora) CHỌN LỌC THÔNG QUA SẸO PHÁT SINH PHÔI SOMA pot

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO MỘT SỐ DÒNG CÀ PHÊ VỐI (Coffea canephora) CHỌN LỌC THÔNG QUA MÔ SẸO VÀ PHÁT SINH PHÔI SOMA pot
... liu cn thit, thụng qua giai on phụi tin ny mm v ny mm tỏi sinh thnh cõy hon chnh Tỏi sinh cõy t phụi v t o cõy hon ch nh Cỏc phụi dng thy lụi c tri u trờn mụi trng thch tỏi sinh (1g phụi/a pộtri) ... kh nng phỏt sinh callus ca cỏc dũng vụ tớnh c phờ vi khỏc cỏc mụi trng th nghim: Dũng TR10 khụng to callus cú kh nng phỏt sinh phụi c mụi trng T l phỏt sinh callus cú kh nng phỏt trin thnh phụi ... n phỏt trin thnh cõy cú ớt nht hai cp lỏ tht Ra ngụi bu t PE, ch chm súc ging nh i vi cõy trng bng ht III KếT QUả THảO LUậN Kh nng phỏt sinh callus trờn m u lỏ c phờ Bng T l phỏt sinh callus...
 • 5
 • 489
 • 8

Đánh giá khả năng sáng tạo sẹo tái sinh cây ở một số giống lúa nhật bản

Đánh giá khả năng sáng tạo mô sẹo và tái sinh cây ở một số giống lúa nhật bản
... Bảng 3.3 Tỷ lệ tạo sẹo môi trƣờng CT2 32 Bảng 3.4 Đánh giá chất lƣợng sẹo môi trƣờng nhân sẹo 34 Bảng 3.5 Tỷ lệ tái sinh môi trƣờng TS1 36 Bảng 3.6 Tỷ lệ tái sinh môi trƣờng TS2 37 Bảng ... nhiễm (%) = số hạt bị nhiễm/tổng số hạt cấy × 100 - Tỷ lệ hạt tạo sẹo (%) = Tổng số sẹo/ tổng số mẫu nuôi cấy × 100 - Tỷ lệ sẹo tái sinh (%) = Tổng số tái sinh cây/ tổng số sẹo nuôi ... cấy đột biến thực nghiệm… Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá khả tạo sẹo tái sinh số giống lúa Nhật Bản , nhằm phục vụ nghiên cứu giống lúa Mục...
 • 54
 • 202
 • 0

SỰ TẠO PHÔI SOMA TÁI SINH CHỒI TRE RỒNG (DENDROCALAMUS GIGANTEUS WALL. EX MUNRO) TỪ NUÔI CẤY LỚP MỎNG TẾ BÀO pptx

SỰ TẠO PHÔI SOMA VÀ TÁI SINH CHỒI TRE RỒNG (DENDROCALAMUS GIGANTEUS WALL. EX MUNRO) TỪ NUÔI CẤY LỚP MỎNG TẾ BÀO pptx
... sung TDZ lên tạo phôi soma tái sinh chồi cụm mô sẹo từ nuôi cấy lớp mỏng tế bào Kết thí nghiệm cho thấy, mô sẹo từ lớp mỏng tế bào thân chồi non tre Rồng in vitro có tạo phôi hình thành chồi Trong ... nhân chồi cao Vì nghiên cứu Sự tạo phôi soma tái sinh chồi tre Rồng từ nuôi cấy lớp mỏng tế bào thân chồi non in vitro” tiến hành nhằm xác định môi trường nuôi cấy có nồng độ chất điều hòa sinh ... hợp để tạo phôi soma tái sinh tre Rồng từ nuôi cấy lớp mỏng tế bào PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 PHƯƠNG TIỆN 2.1.1 Địa điểm thời gian Thí nghiệm thực Phòng Nuôi cấy mô, Bộ môn Sinh Lý - Sinh Hóa,...
 • 10
 • 395
 • 2

vai trò của ánh sáng trong sinh trưởng, phát triển phát sinh hình thái ở các cơ quan nuôi cấy của một số loài cây có giá trị kinh tế

vai trò của ánh sáng trong sinh trưởng, phát triển và phát sinh hình thái ở các cơ quan nuôi cấy của một số loài cây có giá trị kinh tế
... Phát sinh hình thái Quang phát sinh hình thái TẦM QUAN TRỌNG CỦA ÁNH SÁNG L ÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỰC VẬT NUÔI CẤY IN VITRO Ánh sáng với sống Vai ... từ ánh sáng trắng tăng cường sinh trưởng cho (Internet 4) 1.2.2.4 Vai trò ánh sáng lên trình phát sinh hình thái thực vật Quang phát sinh hình thái trình ki ểm soát sinh trưởng, phát triển phát ... (chlorophyll) v phát triển Phát sinh hình thái cảm ứng ánh sáng đỏ, đỏ xa v ánh sáng xanh Ánh sáng ảnh hưởng lớn lên quang phát sinh hình thái thực vật thông qua quang thụ quan (Kendrick v...
 • 96
 • 404
 • 0

Đánh giá khả năng kết hợp tuyển chọn các tổ hợp lai mướp đắng (momordica charantia l ) triển vọng tại gia lâm hà nội

Đánh giá khả năng kết hợp và tuyển chọn các tổ hợp lai mướp đắng (momordica charantia l ) triển vọng tại gia lâm hà nội
... Mư p ñ ng (Momordica charantia L. ) thu c: Gi i (regnum): Plantae Ngành (divisio): Magnoliophyta L p (class): Magnoliopsida B (ordo): Cucurbitales H (familia): Cucurbitaceae Chi (genus): Momordica ... (L3 ), NDBT-15 (L4 ), VRBT-94 (L5 ), Gy-I (L6 ), VRBT-6-9 (T 1), JMC-22 (T 2), VRBT-89 (T 3), MC-56 (T 4) ñư c ch n l c t 28 dòng mư p ñ ng 24 THL ñư c t o t dòng ñư c ch n l m m dòng ch n l m b ñưa vào ... mu n lai có th l m gi m s c s ng c a lai, t ñó l m gi m ưu th lai c a lai Do v y ñ lai bi u hi n ưu th lai cao nh t b m ph i dòng ñ ng h p t m ng nh ng tính tr ng mà nhà t o gi ng mong mu n Các...
 • 117
 • 289
 • 11

Hình thái giải phẫu so sánh các loài mướp đắng (momordica charantia l ), su su (sechium edule (jacq ) SW ), dưa bở (melo sinensis l ), dưa lê, thuộc họ bầu bí (cucurbitaceae)

Hình thái  giải phẫu so sánh các loài mướp đắng (momordica charantia l ), su su (sechium edule (jacq ) SW ), dưa bở (melo sinensis l ), dưa lê, thuộc họ bầu bí (cucurbitaceae)
... Mớp đắng (Momordica charantia L. ), Su su (Sechium edule (Jacq. )Sw .), Da bở (Melo sinensis L. ), Da l , thuộc họ Bầu (Cucurbitaceae)" mục đích Đề tài Xác định mối quan hệ họ hàng chi mức độ ... nghiên cứu Đối tợng Nghiên cứu giải phẩu loài 1.1 Cây Mớp đắng (Momordica charantia L. ) 1.2 Su su (Sechium edule (Jacq. )Sw .) 1.3 Da bở (Melo sinensis L. ) 1.4 Da l Phạm vi nghiên cứu Thành phố ... cứu hình thái giải phẫu so sánh loài họ bầu (Cucurbitaceae) Nhng khuôn khổ khóa luận tốt nghiệp thời gian nghiên cứu tiến hành hết đợc chi họ Vì chọn nghiên cứu loài, thuộc chi l : Mớp đắng (Momordica...
 • 44
 • 1,678
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: bai thuc hanh tim hieu su thay doi gdp va phan bo nong nghiep cua lien bang ngathực hành tìm hiểu sự thay đổi gdp và phân bố nông nghiệp của liên ban ngatìm hiểu thực trạng quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giangbáo cáo thực tập tốt nghiệp tìm hiểu thực trạng quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giangsự phát sinh hình tháiđiều chỉnh sự phát sinh hình thái của câyxác định các nguyên nhân gây lãng phí và phát sinh chất thảiphát sinh hình tháiphát sinh hình thái ở thực vậtphát sinh hình thái thực vậtphát sinh hình thái là gìde tai tim hieu su phat trien nguon nhan luc trong nganh giao duc va dao tao o tra vinhtìm hiểu cấu tạo nguyên lý hoạt động và hiệu quả sử dụng bơm ly tâm điện chìm dùng trong khai thác dầu khítìm hiểu sự phát triển của thai và nuôi dưỡng thaig hướng dẫn h tìm hiểu sự phát triển lực lượng cách mạng và phong trào đấu tranhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại