PT VI PHÂN TRONG KG BANACH

Đề cương phép tính vi phân dạng vi phân trong không gian banach

Đề cương phép tính vi phân dạng vi phân trong không gian banach
... Banach Bởi dạng vi phân bậc p hay p -dạng vi phân U với giá trị F ta hiểu ánh xạ  : U  Ap (E, F) Nếu ánh xạ thuộc lớp Ck , k  , ta nói  p- dạng vi phân lớp Ck Kí hiệu (k ) (U, F) không gian ... 2- dạng vi phân U Tổng quát, 1 , ,  p 1- dạng vi phân vô hướng U, biểu thức (1     p )(x)  1 (x)     p (x) xác định p - dạng vi phân U (Xem lại Ví dụ) 8.3 Biểu diễn tọa độ dạng vi ... (E, ) n- dạng vi phân Đặt G  , H  F  : F    F phép nhân cấu trúc F Khi (f w)  x; 1 , ,  n   f (x)w  x; 1 , ,  n  n- dạng vi phân giá trị F (ii) Giả sử   1- dạng vi phân vô...
 • 32
 • 555
 • 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TRONG KHÔNG GIAN BANACH

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TRONG KHÔNG GIAN BANACH
... Phạm Phu Cơ sở phương trình vi phân lý thuyết ổn định; Nhà xuất Giáo dục- 2000 6.2 Học liệu tham khảo Ju L Daleski, M.G Krein Sự ổn định nghiệm phương trình vi phân không gian Banach ; Nhà xuất ... tiếng Anh) C G Krein Phương trình vi phân tuyến tính không gian Banach ; Nhà xuất Nauka – 1968 Hình thức tổ chức dạy học 7.1 Lịch trình chung Hình thức tổ chức dạy học môn học Lên lớp Nội dung ... trưng chuẩn e At 1.4.2 Bổ đề 1.5 Không gian Banach với nón K 1.5.1 Định lý bất đẳng thức không gian Banach với nón K 1.5.2 Các áp dụng cụ thể Chương Phương trình vi phân tuyến tính với toán tử...
 • 5
 • 437
 • 1

sang kien kinh nghiem - PT duong thẳng trong KG

sang kien kinh nghiem - PT duong thẳng trong KG
... thẳng qua điểm M (-4 ; -5 ; 3) cắt hai đờng thẳng: x +1 y + z d1 : = = , x y +1 z d2 : = = Giải: Gọi đờng thẳng qua điểm M cắt d1, d2 = (M; d1) (M; d2) u r u1 = (3; 2;1) d1 qua điểm A (-1 ; -3 ; ... d1 d2 giao tuyến P( 3 2 (P): ( x 3) + ( y 3) + ( z 4) = -3 6 -6 -3 x 10 y + z + = 0 -1 ( x 1) + ( y 6) + ( z + 1) = -3 6 -6 -3 x + y + 5z 11 = (Q): x 10 y + z + = x + y + z 11 = ... thẳng : 2(x - 2) + (-1 )(y + 1) +2(z - 1) = 2x y + 2z = + Giao điểm I (): 17 13 ; ; 9) I( + M0 đối xứng với M0 qua đờng thẳng nhận I trung điểm MM0 có toạ độ : 16 17 ; ; 9) M0( Chú ý: Đờng thẳng...
 • 13
 • 388
 • 6

Giai gan dung PT Vi Phân thuong

Giai gan dung PT Vi Phân thuong
... TRÌNH VI PHÂN CẤP CAO B- BÀI TOÁN BIÊN 1- PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN HỮU HẠN BÀI TOÁN CÔSI - Tìm hàm y = y(t) thoả phương trình vi phân thường ... + 0.5 f ( 0,1,1) = ÁP DỤNG : PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP Bài toán Côsi cấp (Ph/trình vi phân cấp đkiện đầu):  y" = f ( t , y, y ... NỘI DUNG - A- BÀI TOÁN CÔSI (GIÁ TRỊ ĐẦU) – PHƯƠNG PHÁP EULER – EULER CẢI TIẾN + RUNGE – KUTTA – HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG...
 • 21
 • 171
 • 1

Vận dụng quan điểm kiến tạo vào dạy học phương trình vi phân trong trường cao đẳng kỹ thuật

Vận dụng quan điểm kiến tạo vào dạy học phương trình vi phân trong trường cao đẳng kỹ thuật
... Chương VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO VÀO DẠY HỌC NỘI DUNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TRONG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Kỹ THUẬT 2.1 Giới thiệu nội dung phương trình vi phân chương trình môn Toán cao cấp trường Cao đẳng ... là: Vận dụng quan điểm kiến tạo vào dạy học phương trình vi phân trường Cao đẳng kỹ thuật II Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề xuất biện pháp vận dụng quan điểm kiến tạo vào dạy học ... VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO VÀO DẠY HỌC PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TRONG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 37 2.1 Giới thiệu nội dung phương trình vi phân chương trình môn Toán cao cấp trường Cao...
 • 99
 • 342
 • 1

BÀI GIẢNG PT VI PHÂN

BÀI GIẢNG PT VI PHÂN
... trình vi phân cấp §4 PTVP 4.1 Phương trình vi phân Phương pháp giải phương trình Chương - Phương trình vi phân cấp 4.1 Phương trình vi phân Phương pháp giải: §4 PTVP Chương - Phương trình vi phân ... Phương trình vi phân cấp §3 PTVP có biến số phân ly 3.3 Bài tập Phương trình có biến số phân ly §4 Phương trình vi phân 4.1 Phương trình vi phân 4.2 Phương trình đưa phương trình 4.3 Bài tập tham ... §4 PTVP 4.1 Phương trình vi phân Ví dụ: Giải phương trình dy 2xy  2 dx x  y Chương - Phương trình vi phân cấp §4 PTVP 4.1 Phương trình vi phân Chú ý: Chương - Phương trình vi phân cấp §4 PTVP...
 • 202
 • 282
 • 0

Bài toán biên giả vi phân trong không gian Hl,p (p # 2)

Bài toán biên giả vi phân trong không gian Hl,p (p # 2)
... - đặng anh tuấn bI toán biên giả vi phân không gian H,p (p 2) Chuyên ngành: Phơng trình vi phân tích phân Mã số: 62 46 01 05 Luận án tiến sĩ Toán học Ngời hớng dẫn khoa học: GS.TSKH ... tử ứng với toán biên không toàn ánh), thứ hai toán giải đợc số nghiệm toán nhiều (nghĩa toán tử ứng với toán biên không đơn ánh) Khi đó, vi c sử dụng phơng pháp tuyến tính hóa để giải toán nửa ... + ||u||0,p,), U toán tử ứng với toán biên, < Nếu U toán tử ứng với toán biên elliptic ta có đánh giá với = Do vậy, để nghiên cứu toán biên không cổ điển xây dựng lớp không gian kiểu Sobolev...
 • 26
 • 294
 • 0

Báo cáo khoa học: Ứng dụng kỹ thuật insar vi phân trong quan trắc biến dạng mặt đất khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh pdf

Báo cáo khoa học: Ứng dụng kỹ thuật insar vi phân trong quan trắc biến dạng mặt đất khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh pdf
... QUẢ THỰC NGHIỆM 3.1 Khu vực nghiên cứu Thành phố Hồ Chí Minh thành phố lớn vào loại Vi t Nam, vi c ứng dụng kỹ thuật InSAR vi phân cho toán quan trắc biến dạng mặt đất thành phố nhu cầu vô cấp ... quan trắc biến dạng mặt đất thành phố Hồ Chí Minh kỹ thuật InSAR vi phân sử dụng ảnh Envisat ảnh ERS (Earth Resources Satellite), nhằm minh chứng ứng dụng công nghệ vũ trụ giải pháp khả thi vi c ... đầu theo kỹ thuật DInSAR dùng DEM thể hình Những khu vực biến dạng lún > 20cm : Xảy khu vực đô thị - khu vực quận 2, 7, quận Bình Thạnh Những khu vực biến dạng lún 15cm – 20cm : Khu vực quận...
 • 10
 • 348
 • 0

Lệnh vi phân trong PLC

Lệnh vi phân trong PLC
... thời gian tơng tự cho ví dụ PLC Siemens: I0.0 P I0.1 N Q0.0 Q0.1 Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.2 Các thông số: PLC Omron - CPM1A : lệnh DIFU ( FUN 13) , lệnh DIFD (FUN 14) 142 PLC Siemens-S7-200 : | P | ... hiệu vào PLC - Bật tắt công tắc CT0 CT1, xem trạng thái đầu 1000, PLC hình Consol cách ấn phím để lệnh cần xem Xem trạng thái đầu PLC Consol : Khoá đặt chế độ Monitor Đa tín hiệu vào PLC theo ... khoá chế đọ Program đánh mã lệnh sau: Mã lệnh: T/t Lệnh Chỉ sô 00 01 02 03 LD DIFU (13) LD DIFD (14) 000 100 001 101 04 LD 100 05 OR 1000 06 AND NOT 101 6.07 Chuyển PLC chế độ Monitor OUT 1000...
 • 4
 • 730
 • 6

Các lệnh cơ bản ứng dụng lệnh chốt và lệnh vi phân trong PLC

Các lệnh cơ bản ứng dụng lệnh chốt và lệnh vi phân trong PLC
... D Các bớc thực hành Tìm hiểu kỹ yêu cầu công nghệ nêu trên, phân tích u điểm hệ thống cách làm vi c hệ Liệt kê đầu : 7dầu vào, đầu Chon PLC CPM1A- 20CDR, Phân cổng vào cho PLC : đợc thực có dụng ... Lập trình cách để khoá chế đọ Program đánh mã lệnh sau: Bớc Mã lệnh Chỉ số 00 01 02 05 LD Chú thích 000 [Write] //Start Chuyển PLC chế độ Monitor 10.Chạy kiểm tra chơng trình cách đa ... Monitor 10.Chạy kiểm tra chơng trình cách đa tín hiệu vào PLC - Bật công tắc CT0 cho đầu vào 000 - ON, xem trạng thái đầu PLC hình Consol cách bật tắt dần công tắc CT5, CT4, CT3, CT2, CT1, tơng...
 • 6
 • 340
 • 5

12.PT đường thẳng trong KG (P1)

12.PT đường thẳng trong KG (P1)
... trình đờng thẳng qua A(3;2;1), vuông góc cắt đờng thẳng (d) : x y z+3 = = x + y + z + = x y + 2z + = Bài 33: (ĐHTM-2000): Lập phơng trình đờng thẳng qua A(2;-1;0), vuông góc cắt đờng thẳng ( ... 12 t ( t, t R ) 1) Chứng tỏ hai đờng thẳng (d1);(d2) chéo 2) Viết phơng trình đờng thẳng vuông góc chung (d1);(d2) Bài 15: (ĐHTCKT-96): Cho hai đờng thẳng: (d1): x =-y+1= z-1; (d2): -x+1= ... thuộc (d2) để đờng thẳng A1A2 vuông góc với (d1) vuông góc với (d2) x = 2t1 Bài 16: (ĐH L 1996) Cho hai đờng thẳng ; ( d ) : y = + t1 ( t, t R ) z = t 1) Chứng tỏ hai đờng thẳng (d1);(d2)...
 • 4
 • 75
 • 0

ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂNVI PHÂN TRONG TÍNH TOÁN HÌNH HỌC pdf

ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN VÀ VI PHÂN TRONG TÍNH TOÁN HÌNH HỌC pdf
... Tính diện tích hình phẳng giới hạn Elip x2 y2 + =1 a2 b2 Do hình Elip đối xứng qua hai trục toạ độ nên ta tính diện tích theo phần t hình nằm góc phần t thứ Trong góc phần t thứ nhất, phần hình phẳng ... tổng tích phân hàm r = r ( ) ứng với phân hoạch đoạn [ , ] Nh vậy, cho n cho max i ta có: S = r ( )d (7) Ví dụ 6.5: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đờng hình tim r = a (1 + cos ) ( Hình ... C(M)= a + b2 Vậy độ cong đờng xoắn đinh ốc mội điểm Trang -16 Bài tập chơng A ứng dụng tích phân hình học Tính diện tích miền phẳng giới hạn đờng cho hệ toạ độ vuông góc {y=x2+4, x-y+4=0} {y=2x-x2,...
 • 19
 • 1,184
 • 17

ỨNG DỤNG PHÉP TÍNH VI PHÂN TRONG HÌNH HỌC potx

ỨNG DỤNG PHÉP TÍNH VI PHÂN TRONG HÌNH HỌC potx
... = p0 dt dt dt dt Nh đạo hàm đồng phơng với véc tơ 6.2 Hình học vi phân mặt phẳng Vi phân cung Trong mặt phẳng xét đờng cong L Gọi ds vi phân cung, đó: (i) Nếu L có phơng trình toạ độ Đềcac y=y(x) ... kính biến thiên đơn điệu Nói khác, gọi số gia cung , R số gia tơng ứng khúc bán kính thân khai = R thì: 6.3 Hình học vi phân không gian đờng cong không gian Tơng tụ nh mặt phẳng, đờng cong ... thức tính độ cong Nếu gọi góc tiếp tuyến M với đờng cong L, dy tg = y ' = đó: dx Hay =arctg y d y" = dx + y ' Trang -7 (i) Nếu đờng cong cho phơng trình y=y(x), từ biểu thức ds = + y' vi phân...
 • 15
 • 784
 • 14

PT đường thẳng trong KG

PT đường thẳng trong KG
... véc tơ phương đường thẳng véctơ nào? Tiết 44 : Phương trình đường thẳng 1/ Phương trình tham số đường thẳng a) Véctơ phương đường thẳng r u véctơ phương (VTCP) đt d r r u r u nằm đường song ... t = b z z0 t= c Pt (*)với (a 0; b 0; c 0) gọi pt tắc đường thẳng Tiết 44 : Phương trình đường thẳng 1/ Phương trình tham số đường thẳng 2/ Phương trình tắc đ thẳng x x y y0 z z0 ... trình đường thẳng 1/ Phương trình tham số đường thẳng a) Véctơ phương đường thẳng x= 1- 2t qua M ( x ; y0 ; z0 ) b) PTST : r : y= + t Có VTCP u( a; b; c) z = 3t x= 1- 2t VD1 : Cho đường...
 • 34
 • 263
 • 0

tieu luan pt vi phan nang cao 2 pdf

tieu luan pt vi phan nang cao 2 pdf
... 2 ( x ) θ1,1 θ1 ,2 θ1,3 µ ( x1 ) θ1,m2 θ 2, 1 θ 2, 2 θ 2, 3 … … θ 2, m2 µ1 ( x ) θ 3,1 θ 3 ,2 θ 3,3 … θ 3,m2 … BIẾN 2 ( x ) … … … … … µ1 ( x ) θ m1 , j θ m1 ,2 θ m1 ,3 … θ m1 , j µ1 ( x ) m 3 .2. 2 ... F13 F14 F15 -π/ 12 F11 f(x1,x2) F 12 F13 F14 F15 -8 -8 -8 -8 -8 -4 -4 -4 -4 -4 0 0 4 4 8 8 x1 x2 F11 F 12 F13 F14 F15 π/ 12 π/6 F11 g(x1,x2) F 12 F13 F14 F15 1 .26 1 .26 1 .26 1 .26 1 .26 1.36 1.36 1.36 ... Trường hợp 1: Chọn γ0 = 0.5; y m = 1400 + 500 sin( 2 t ) , θi,j = 20 , với i = 1…m1, j 120 = 1…m2 Các tập mờ cho Hình 2. 22 Hình 2. 23 Hình 2. 22: Các tập mờ biến ngôn ngữ tốc độ b Sai số ngõ a Giá...
 • 56
 • 146
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập phép tính vi phân trong không gian banachphép tính vi phân dạng vi phân trong không gian banachpt vi phânứng dụng của phương trình vi phân trong kinh tếgiải hệ phương trình vi phân trong matlabphương pháp vi phân trong tích phâncác dạng vi phân trong cnvận dụng quan điểm kiến tạo vào dạy học phương trình vi phân trong trường cao đẳng kỹ thuậtvi phân trong toán cao cấpcác bài toán về pt vi phânbài tập pt vi phân cấp 2hình học vi phân trong không gianứng dụng của vi phân trong kinh tếứng dụng vi phân trong kinh tếứng dụng vi phân trong hình họcDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả