PHƯƠNG TRÌNH hàm bồi dưỡng học sinh giỏi

PHƯƠNG TRÌNH HÀM - BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THI QUỐC GIA, QUỐC TẾ

PHƯƠNG TRÌNH HÀM - BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THI QUỐC GIA, QUỐC TẾ
... 2003 - Canada) Tìm tất hàm f :    thỏa mãn điều kiện: VĂN PHÚ QUỐC GV Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 0982 333 443 PHƯƠNG TRÌNH HÀM - BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THI QUỐC GIA, QUỐC TẾ f  ...   0;1   VĂN PHÚ QUỐC GV Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 0982 333 443 PHƯƠNG TRÌNH HÀM - BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THI QUỐC GIA, QUỐC TẾ 19 (Romania 1997) Tìm tất hàm liên tục f :   ... x  x  Tính f 1 VĂN PHÚ QUỐC GV Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 0982 333 443 PHƯƠNG TRÌNH HÀM - BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THI QUỐC GIA, QUỐC TẾ Hãy tìm hàm tăng thực f :    thỏa mãn...
 • 13
 • 824
 • 6

Luyện tập về phương trình hàm ôn thi học sinh giỏi toán

Luyện tập về phương trình hàm ôn thi học sinh giỏi toán
... phương trình hàm cách lập phương trình Với phương trình hàm có (hoặc nhiều hơn) phương trình điều kiện, ta tìm cách kết hợp phương trình để tìm f(x) Phương pháp tạo mối liên kết, hay phương trình ... thức, có hàm số f(x) = x f(x) = a – x xoắn Một lớp hàm phân thức xoắn mô tả phần tập Ngay với phương trình hàm chứa hàm xoắn, ta gặp khó khăn tính đối xứng, ta không tạo đủ số phương trình để ... nghiệm toán Bài toán Tìm tất hàm số f: R  R thoả mãn điều kiện f(x2-y) = xf(x) – f(y) với x, y thuộc R Giải Thay x = y = vào phương trình hàm, ta f(0) = - f(0), suy f(0) = Thay y = phương trình hàm, ...
 • 10
 • 299
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi "Phương trình hàm" ppsx

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi
... phương trình sai phân, ta có m t s lo i khác n a phương trình sai phân n tính không thu n nh t, phương trình sai phân phi n có c m t h th ng phương pháp gi i quy t ñ n tính hóa phương trình sai ... ñ n phương trình hàm vi t này, ch nh c l i phương trình sai phân n tính ñơn gi n nh t ( chưa xét ñ n phương trình sai phân n tính thu n nh t có nghi m ph c) Áp d ng ñ i v i phương trình hàm Ví ... f ( x ) + f ( y ), ∀x, y ∈ ¡ Gi i quy t v n ñ ñó d n ñ n phương trình hàm V y ñ c trưng hàm V y phương trình hàm phương trình sinh b i ñ c trưng hàm cho trư c Hàm lũy th a f ( x) = x k , x >...
 • 15
 • 466
 • 12

chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi -phương trình hàm

chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi -phương trình hàm
... ,góp phần đồng nghiệp việc dạy học sinh giỏi. Tôi hy vọng chuyên đề ny giúp cho em học sinh giỏi có hứng thú, say mê việc giải bi toán hình học phẳng Trong chuyên đề ny, đa số bi toán nhỏ ,mặc ... thống dạng bi tập hình theo chuyên đề cho học sinh l quan trọng Trong bi viết ny xin trình by chuyên đề Tứ giác Ton Phần nội,ngoại tiếp,đây l phơng pháp để giúp học sinh có cách nhìn khái quát ... Sính Tổ toán trờng t.h.p.t Chuyên Thái Bình lời nói đầu ******* 20 Trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi toán quốc tế có xuất bi toán hình phẳng m học sinh gặp không khó khăn giải...
 • 108
 • 227
 • 0

Xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập chương động lực học chất điểm thuộc chương trình vật lí lớp 10 nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi

Xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập chương động lực học chất điểm thuộc chương trình vật lí lớp 10 nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi
... tiễn hệ thống tập phần động lực học chất điểm thuộc chương trình vật lớp 10 THPT, sở xây dựng hệ thống tập phương pháp giải nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi phần động lực học chất điểm Phƣơng pháp ... Xây dựng hệ thống tập vật phần động lực học chất điểm thuộc chương trình vật lớp 10 THPT nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi nắm vững kiến thức thuyết phương pháp giải tập giúp em ... luận thực tiễn đề tài Chương 2: Xây dựng hệ thống phương pháp giải tập phần động lực học chất điểm thuộc chương trình vật lớp 10 THPT nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi Chương 3: Thực nghiệm sư...
 • 18
 • 1,250
 • 8

Xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập chương động lực học vật rắn thuộc chương trình vật lí lớp 12 nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi

Xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập chương động lực học vật rắn thuộc chương trình vật lí lớp 12 nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi
... thực bồi dưỡng HSG Chƣơng XÂY DỰNG HỆ THỐNG VÀ PHƢƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN THUỘC CHƢƠNG TRÌNH VẬT LÍ LỚP 12 NÂNG CAO TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, NHẰM BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI 2.1 ... Tổng quan sở luận thực tiễn đề tài Chương 2: Xây dựng hệ thống phương pháp giải tập vật lý phần Động lực học vật rắn thuộc chương trình vật lớp 12 nâng cao nhằm bồi dưỡng HSG Chương 3: Thực ... trình hoạt động dạy học GV HS công tác bồi dưỡng HSG vật lý THPT Giả thuyết khoa học Xây dựng hệ thống phương pháp giải tập phần Động lực học vật rắn thuộc chương trình vật lớp 12 nâng cao, ...
 • 35
 • 1,200
 • 1

Các biệm pháp bồi dưỡng học sinh giỏi lới 9 Kỹ năng giải các dạng phương trình vô tỷ

Các biệm pháp bồi dưỡng học sinh giỏi lới 9 Kỹ năng giải các dạng phương trình vô tỷ
... biện pháp bồi dỡng HSG lớp kĩ giải dạng phơng trình tỉ" Phơng trình tỉ loại toán mà học sinh THCS coi loại toán khó, nhiều học sinh giải phơng trình tỉ nh nào? Có phơng pháp nào? Các ... biện pháp bồi dỡng kỉ giải dạng phơng trình tỉ, học sinh có kỉ nảng giải thành thao dạng phơng Lê Dơng Quyền - PHT trờng THCS Kiến Giang Trang: 17 "Các biện pháp bồi dỡng HSG lớp kĩ giải dạng ... Kiến Giang Trang: 19 "Các biện pháp bồi dỡng HSG lớp kĩ giải dạng phơng trình tỉ" Bồi dỡng học sinh giỏi vấn đề nhạy cảm, đòi hỏi nghệ thuật dạy học cao nhà s phạm học sinh thực tinh hoa em...
 • 21
 • 283
 • 0

Chuyên đề Phương trình và hệ phương trình bồi dưỡng học sinh giỏi toán THCS

Chuyên đề Phương trình và hệ phương trình bồi dưỡng học sinh giỏi toán THCS
... 2xy = 5x + y - 19 Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán THCS x + x + 19 17 = x+2+ ∈ Ζ ⇒ 17 2 x + ⇒ x + = ±1,±17 2x + 2x + Từ ta tìm x ⇒ tìm y III.Giải hệ phương trình phương trình khác 1 = Bài ... giá trị y tìm thay vào (*) ta dễ dàng tìm giá trị x II.Tìm nghiệm nguyên (x;y) (x;y;z) phương trình sau: Bài 1: x2 = y.(y+1).(y+2).(y+3) Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán THCS Giải:Đặt y2 ... ta thấy hai phương trình tương đương với Bài 5: Giả sử b c nghiệm phương trình : x2 - a.x- a2 =0; (a ≠ 0) 4 chứng minh : b + c ≥ 2+ 11 Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán THCS b + c = a ...
 • 16
 • 3,263
 • 12

skkn một số phương pháp giải hệ phương trình không mẫu mực dùng bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9

skkn một số phương pháp giải hệ phương trình không mẫu mực dùng bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9
... x = 3y x = 3y x = 3y x + y = ( y ) + y = 19 y = 19 19 2 x = x = x = x = 19 19 y = y = y = 19 y = 19 19 19 Giáo viên: Nguyễn Văn Hiến - THCS Đoàn Thị Điểm, ... GIAI Hấễ PHNG TRINH KHễNG MU MC DUNG BễI DNG HOC SINH GIOI LP Võy hờ a cho cú nghiờm: 19 19 ; ữ; ; ữ; ; ữ; 19 19 ữ 3 19 19 ; ữ 19 19 ữ Nhõn xet: Trong hờ phng trinh trờn, phng ... n gian hn Cach biờn ụi kha n gian nờn hoc sinh kha dờ tiờp thu, c biờt la hoc sinh lp Vi du 5: Giai hờ phng trinh sau x3 y = (Thi học k ì lớp năm học 2011- 2012 Sở H ng Yê n) 2 x + y = x...
 • 41
 • 675
 • 3

Hệ phương trình (bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh và luyện thi đại học)

Hệ phương trình (bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh và luyện thi đại học)
... hệ phương trình có nghiệm m  19 18 Nguyễn Văn Thi m – THPT n thành Hệ phương trình – Bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh, luyện thi Đại học §4 HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẲNG CẤP HAI ẨN Khái niệm Hệ phương trình ... THPT n thành Hệ phương trình – Bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh, luyện thi Đại học § HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XỨNG KIỂU 1 Định nghĩa cách giải Hệ phương trình hai ẩn đối xứng kiểu hệ phương trình hai ẩn ... Hệ phương trình – Bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh, luyện thi Đại học Phần MỘT SỐ LOẠI HỆ PHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG GẶP § HỆ PHƯƠNG TRÌNH GIẢI BẰNG PHÉP THẾ Cách giải hệ phương trình phép đưa...
 • 55
 • 786
 • 9

Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 chuyên đề phương trình và hệ phương trình

Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9 chuyên đề phương trình và hệ phương trình
... x + y + 199 9 ) = Từ hệ phương trình (1) 2 2 suy ra: x + y − ( x + y ) = 2000 ( x + y ) ⇒ 2001( x + y ) = x + y > ⇒ x + y > Nên x + y + 199 9 > Do từ (2) suy x − y = hay x = y Thay vào hệ (1) ta ... Giải phương trình x + x − 24 = ta nghiệm: x1,2 = −3 ± 33 Vậy phương trình có hai nghiệm x1,2 = −3 ± 33 )  y  20 x + 11y = 20 09 (1)  z  Bài toán 19: Giải hệ phương trình: 20 + 11z = 20 09 (2) ...  x = yz ( ) Thay vào phương trình (1) ta được: 20 20 09 ± 4035201 + 11x = 20 09 ⇔ 11x − 20 09 x + 20 = Do x = y = z = x 22 697  (1) x + y = 81 Bài toán 20: Cho hệ phương trình   x + y + xy...
 • 14
 • 312
 • 0

hệ phương trình bồi dưỡng học sinh giỏi

hệ phương trình bồi dưỡng học sinh giỏi
... cho ta có h phương trình u + v = −98  (1)  u − 27 = −v − 125 ⇔  2 2 −3u + 5v = −9u − 25v −3u + 9u = −5v − 25v (2)   Nhân v c a phương trình (2) v i r i c ng v i phương trình (1) ta ... Th 27 Chuyên ñ h c sinh gi i ⇒ y ≤ ⇒ > x ≥ y ≥ z ⇒ x2 = y + a ≥ z + a = y2 ⇒ x ≤ y 1 ⇒x= y=z=− − +a V y h phương trình có nghi m  x y + 3x − x + =  Ví d 25: Gi i h phương trình sau n x; y:  ... Th 26 Chuyên ñ h c sinh gi i V y h ñã cho có nghi m ( x; y ) = (2;1) 698  x + y = Ví d 23 : Gi i h phương trình  81  x + y + xy − 3x − y + =  697  x + y = Gi i h phương trình  81 2  x...
 • 32
 • 152
 • 1

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 Phương trình nghiệm nguyên

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 Phương trình nghiệm nguyên
... chia cho dư Vậy phương trình (8) nghiệm nguyên BÀI TẬP Tìm nghiệm nguyên phương trình sau : a) 3x2 – 4y2  13 ; b) 19x2  28y2  2009 ; c) x2  2y2 – 8y + ; d) x2 – 4y2  12345…20 082 009 Chứng minh ... minh đa thức f(x) nghiệm nguyên II PHƢƠNG PHÁP XÉT SỐ DƢ TỪNG VẾ Tìm nghiệm nguyên phƣơng trình Ví d Tìm nghiệm nguyên phương trình : 9x   y2  y (6) Giải : Viết lại phương trình thành : 9x ... số nguyên x để biểu thức sau số phương : x4  x3 + x2  x  20 Tìm nghiệm nguyên phương trình : x(x2  x  1)  4y(y  1) 21 Tìm nghiệm nguyên phương trình : x4  x3  x2  x  y2  y 22 Tìm nghiệm...
 • 11
 • 342
 • 0

xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập chương chất khí vật lí lớp 10 chương trình nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi

xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập chương chất khí vật lí lớp 10 chương trình nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi
... tập vật nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi trường THPT Chương 2: Xây dựng hệ thống phương pháp giải tập chương chất khí - vật lớp 10 chương trình nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi Chương 3: ... việc bồi dưỡng học sinh giỏi vật vài trường THPT - Nghiên cứu phân tích nội dung kiến thức tập chương chất khí vật lớp 10 nâng cao - Xây dựng hệ thống tập phương pháp giải tập chương chất khí ... Quá trình dạy học môn vật lớp 10 THPT - Đối tượng: Hoạt động dạy học giải tập chương chất khí thuộc chương trình vật 10 nâng cao việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật Giả thuyết khoa học...
 • 7
 • 636
 • 11

Xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập chương Động lực học chất điểm thuộc chương trình Vật lý lớp 11 nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi

Xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập chương Động lực học chất điểm thuộc chương trình Vật lý lớp 11 nâng cao nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC XÂY DỰNG HỆ THỐNG VÀ PHƢƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CHƢƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM THUỘC CHƢƠNG TRÌNH VẬT LÍ LỚP 10 NÂNG CAO NHẰM BỒI DƢỠNG HỌC SINH GIỎI ... sinh giỏi Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng hệ thống tập vật lí phần động lực học chất điểm thuộc chương trình vật lớp 10 THPT nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi nắm vững kiến thức lí thuyết phương pháp ... việc bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lớp 10 THPT …………………………………………………………………………… 43 Chƣơng XÂY DỰNG HỆ THỐNG VÀ PHƢƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM THUỘC CHƢƠNG TRÌNH VẬT LÍ LỚP...
 • 116
 • 323
 • 0

Xem thêm