PHƯƠNG TRÌNH hàm TRONG hàm 1 BIẾN tự DO

Một số phương pháp giải phương trình hàm một biến

Một số phương pháp giải phương trình hàm một biến
... Luận văn "Một số phương pháp giải phương trình hàm biến" trình bày số phương pháp giải phương trình hàm biến, vài dạng toán điển hình phương trình hàm biến mà nghiệm dễ dàng tìm lớp hàm số sơ cấp ... cứu CHƯƠNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH HÀM MỘT BIẾN Trong lí thuyết thực hành, định lí thuật toán chung để giải phương trình hàm biến tương tự thuật toán giải phương trình đại số bậc hai ... tra lại, ta thấy hàm số thỏa mãn đề Nhận xét 1.2 Phương pháp biến có lẽ phương pháp thường sử dụng giải phương trình hàm Ta thực phép sau: - Thay biến, phận chứa biến phương trình hàm cho chữ biểu...
 • 84
 • 214
 • 0

Một số dạng phương trình hàm xây dựng từ định lí giá trị trung bình

Một số dạng phương trình hàm xây dựng từ định lí giá trị trung bình
... nhiều phương trình hàm nghiên cứu nảy sinh từ định giá trị trung bình Mục đích luận văn trình bày số lớp phương trình hàm nảy sinh từ số định giá trị trung bình (Định giá trị trung bình ... Chương trình bày Định giá trị trung bình Lagrange số dạng phương trình hàm nảy sinh Định giá trị trung bình Cauchy - mở rộng trực tiếp Định giá trị trung bình Lagrange áp dụng trình bày ... Chương trình bày Định giá trị trung bình Pompeui ứng dụng vào phương trình hàm Một số lớp phương trình hàm đặc biệt phương trình hàm kiểu Stamate, phương trình hàm kiểu Kuczma số mở rộng trình...
 • 59
 • 176
 • 4

Phương trình bloch trong quang học lượng tử

Phương trình bloch trong quang học lượng tử
... môi trờng có nhiều nguyên tử, nguyên tử đợc mô tả dao động tử nh Nguyễn Thị Kim Thu Phơng trình bloch quang học lợng tử 22 Chơng II phơng trình bloch quang học lợng tử 2.1.Cơ sở lý thuyết Mô ... vấn đề, việc xây dựng phơng trình quang học Bloch theo tiến trình phát triển lịch sử vật lý học yêu cầu cần thiết, Nguyễn Thị Kim Thu Phơng trình bloch quang học lợng tử bố cục luận văn Hy vọng ... Phơng trình bloch quang học lợng tử 24 L S cách lấy tổng vectơ đại lợng riêng li si điện tử chúng Xét nguyên tử Na, quang phổ có đặc trng vạch D Chúng biết đến ngành quang phổ học mà vật lý học...
 • 51
 • 189
 • 0

Phương trình trường trong hình thức luận dao động tử mở rộng (LV01431)

Phương trình trường trong hình thức luận dao động tử mở rộng (LV01431)
... lƣợng tử Chính vậy, chọn đề tài: Phương trình trường hình thức luận dao động tử mở rộng nhằm nghiên cứu dao động tử mở rộng phƣơng trình trƣờng 3 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu dao động tử mở rộng ... số biến dạng toán tử Những kết tìm đƣợc luận văn Phương trình trường hình thức luận dao động tử mở rộng góp phần tìm hiểu phƣơng trình trƣờng mở rộng số tính chất trƣờng mở rộng ... - Nghiên cứu dao động tử mở rộng - Nghiên cứu phƣơng trình trƣờng dựa hình thức luận dao động tử mở rộng Những đóng góp đề tài Cung cấp tài liệu tham khảo phƣơng trình trƣờng mở rộng xem xét...
 • 53
 • 78
 • 0

Phương trình vi phân của hệ thống tự động pdf

Phương trình vi phân của hệ thống tự động pdf
... phạp ny ta qui ỉåïc mäüt säú cạch vi út: Qui ỉåïc : - Táút c cạc biãún säú phủ thüc ca hãû thäúng vi út åí vãú trại ca phỉång trçnh cn cạc biãún säú âäüc láûp vi út åí vãú phi - Cạc phỉång trçnh ... DL + ATC ) P + A δ DL − ϕ [ = − λ TP2 P + TC P + δ DL ] (5) (5) l phỉång trçnh vi phán ca hãû thäúng tỉû âäüng vi út våïi biãún säú ϕ dỉåïi dảng thût toạn, mä t tỉång quan giỉỵa ϕ & λ hay cn ... λ − W ( P ) HTH W(P)HTK = W ( P ) dt − W ( P ) HTH (11) Thỉûc cháút (10) cng l phỉång trçnh vi phán vi út dỉåïi dảng thût toạn ⇒ pháưn trỉåïc ϕ cng l pháưn âàûc ca hãû thäúng ⇒ Phỉång trçnh âàûc...
 • 5
 • 149
 • 0

bài toán biên dạng tuần hoàn với toán tử thuần nhất dương cho phương trình hàm

bài toán biên dạng tuần hoàn với toán tử thuần nhất dương cho phương trình hàm
... bách Bài tốn biên cho phương trình vi phân thường với điều kiện biên dạng tuần hồn nghiên cứu từ lâu đến tiếp tục nghiên cứu Tuy nhiên việc nghiên cứu tốn biên dạng tuần hồn cho phương trình hàm ... cơng trình [1],[2],[3],… Đối tượng phạm vi nghiên cứu Trong luận văn này, chúng tơi nghiên cứu điều kiện đủ cho tính giải tốn biên dạng tuần hồn cho phương trình vi phân hàm với vế phải tốn tử dương ... Luận văn tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên sau đại học có quan tâm nghiên cứu tính giải tốn biên dạng tuần hồn cho phương trình vi phân hàm với vế phải tốn tử dương Cấu trúc luận văn Nội...
 • 61
 • 190
 • 0

chuyên đề về về phương trình hàm (phương trình hàm với cặp biến tự do)

chuyên đề về về phương trình hàm (phương trình hàm với cặp biến tự do)
... x, x , với x tùy ý Nhận xét Ngoài giả thiết quen biết tính liên tục tính khả vi hàm cần tìm, phương trình hàm có nhiều giả thiết dạng khác tìm nghiệm phương trình hàm tập tùy ý R đòi hỏi hàm số ... y) cos xf ( y ), x, y R IV/ MỘT SỐ DẠNG KHÁC CỦA PHƯƠNG TRÌNH HÀM VỚI CẶP BIẾN TỰ DO VINAMATH.COM 39 VINAMATH.COM Bài toán Cho a, b R \{0} Tìm hàm f ( x) xác định, liên tục R thỏa mãn điều kiện ... VINAMATH.COM 44 VINAMATH.COM Tìm hàm f ( x) xác định, đồng biến ( kiện f ( f ( x) y) , 0) thỏa mãn điều x ; x, y ( xy , 0) V/ PHƯƠNG TRÌNH VỚI NHIỀU ẨN HÀM Bài toán Tìm cặp hàm f ( x), g ( x) xác định...
 • 53
 • 799
 • 0

Tính ổn định của một số lớp phương trình hàm với cặp biến tự do

Tính ổn định của một số lớp phương trình hàm với cặp biến tự do
... Tổng kết lại kết có tính ổn định phương trình hàm Cauchy cộng tính, phương trình hàm Cauchy nhân tính, phương trình hàm logarit phương trình hàm lũy thừa - Đưa số ví dụ cho phương trình - Tổng ... Chương Tính ổn định phương trình hàm dạng Cauchy Mục đích chương đưa định nghĩa điều kiện ổn định phương trình hàm Cauchy cộng tính, phương trình hàm Cauchy nhân tính, phương trình hàm logarit phương ... Tâm Chương Tính ổn định phương trình hàm dạng Cauchy Định nghĩa 1.1 Phương trình hàm phương trình mà hai vế phương trình biểu thức xây dựng từ số hữu hạn hàm chưa biết từ số hữu hạn biến độc lập...
 • 46
 • 196
 • 1

Ứng dụng lý thuyết hàm biến phức trong một số bài toán về phương trình hàmphương trình sai phân

Ứng dụng lý thuyết hàm biến phức trong một số bài toán về phương trình hàm và phương trình sai phân
... lí thuyết hàm biến phức số toán phương trình hàm phương trình sai phân Nội dung đề tài chia thành ba chương: Chương 1: Số phức, Hàm số biến số phức Chương 2: Phương trình hàm với biến đổi phân ... phân hữu hạn sai phân Định nghĩa 3.2 Ta gọi sai phân cấp hàm xn sai phân sai phân cấp xn nói chung sai phân cấp k xn sai phân sai phân cấp  k  1 hàm số Như vậy, sai phân cấp hàm xn  xn  ... tuyến tính Chương 3: Số phức lời giải phương trình sai phân Sau phần lí thuyết số tập vận dụng thuyết nêu Sinh viên Nguyễn Thị Thúy Vân Chƣơng 1: SỐ PHỨC, HÀM BIẾN PHỨC 1.1 Số phức 1.1.1 Định nghĩa...
 • 55
 • 356
 • 0

Tính ổn định của một số lớp phương trình hàm với cặp biến tự do

Tính ổn định của một số lớp phương trình hàm với cặp biến tự do
... Tính ổn định phương trình hàm dạng Cauchy 1.1 Tính ổn định phương trình hàm cộng tính 1.2 Tính ổn định phương trình hàm nhân tính 1.3 Tính ổn định hàm logarit 1.4 Tính ổn định ... Tổng kết lại kết có tính ổn định phương trình hàm Cauchy cộng tính, phương trình hàm Cauchy nhân tính, phương trình hàm logarit phương trình hàm lũy thừa - Đưa số ví dụ cho phương trình - Tổng ... Chương Tính ổn định phương trình hàm dạng Cauchy Mục đích chương đưa định nghĩa điều kiện ổn định phương trình hàm Cauchy cộng tính, phương trình hàm Cauchy nhân tính, phương trình hàm logarit phương...
 • 47
 • 260
 • 0

Xem thêm