ôn thi học sinh giỏi

ôn thi hoc sinh gioi 12

ôn thi hoc sinh gioi 12
... nh : Bãi công công nhân, tiêu biểu nh bãi công công nhân công ti than Hồng Gia( 11-1936), công nhân xe lửa Trờng Thi (7-1937), tính năm 1937 nớc có 400 bãi công, 150 cuộcđấu tranh nông dân, 1938 ... lập, dựng lên phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông binh, thu hết sản nghiệp đế quốc tịch thu ruộng đất chia cho dân nghèo, Vai trò lãnh đạo Giai cấp công nhân thông ĐCS Đông Dơng, qua đội ... tranh, phong rrào công nhân VN phát triển mạnh: 1920 công hội đỏ đời Sài Gòn - Chợ lớn, 1922 công nhân viên chức sở công thơng t nhân Bắc kỳ bãi công Từ 1923-1924 nhiều bãi công công nhân nổ Hà nội,...
 • 191
 • 341
 • 0

ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI

ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI
... (CO) C Xianôgen (C2N2) D Mêtan (CH4) amôniac (NH3) 37 Nhóm quần thể kí sinh loài vật chủ xác định phần khác thể vật chủ gọi A Nòi địa lí B Nòi sinh học C Nòi sinh thái D Quần thể giao phối 38 Gen ... khỏi tổ chức sinh dưỡng C Các tế bào khác loài hoà nhập để trở thành tế bào lai D Các tế bào sinh dục tự lấy khỏi quan sinh dục 43 Trong việc thi t lập phả hệ, kí hiệu minh hoạ: A Hôn nhân đồng ... lập phả hệ, kí hiệu minh hoạ: A Hôn nhân đồng huyết B Hai hôn nhân người nam C Hôn nhân không sinh D Anh chị em bố mẹ 44 Trong tế bào sinh dưỡng người thấy có 47 NST Đó là: A Thể dị bội B Hội...
 • 4
 • 1,450
 • 1

Bài tập ôn thi học sinh giỏi lớp 9

Bài tập ôn thi học sinh giỏi lớp 9
... :” She said to me 19. I’m sorry I’m late, “ she said :” The bus broke down.” 20“ If the boys anything clever, you call them your son.” Complained his wife.” But if they any thing stupid, you call ... they meet? 19. Whose car did you borrow last week/ 20.Have you done that sort of work before? C Câu cầu khiến gián tiếp.(Request, commands, advice) Quy tắc chung: Mệnh đề để giới thi u phải dùng ... father told me that I could go to the seaside this summer He said that the train would arrive in five minutes She said that she hoped it wouldn’t rained this morning 5.He admitted that he had not...
 • 11
 • 1,092
 • 7

bài tập ôn thi học sinh giỏi

bài tập ôn thi học sinh giỏi
... Laura reads more quickly than her brother does Her brother Jack is the tallest student in this class No His assignment is different from mine My assignment …… He knows a lot ... partner Joe’s partner 14.When he is old , he doesn’t like to travel The older 15.Is this the cheapest pet food you have got? Have you ? Exercise2 : Write the following sentences ... The chef is making progress in the kitchen He prepares(good) dinner The weather is getting (wet) this week His wife eats too much She is getting (fat) The teacher has lots of work She gets (busy)...
 • 5
 • 935
 • 19

Bài tập ôn thi học sinh giỏi

Bài tập ôn thi học sinh giỏi
... come Should he refuse you, let me know it at once Were he an honorable man, he could not behave this Should you se him, remember me to him, will you? Had we known that, neither of it would have...
 • 2
 • 275
 • 0

Tong on tap on thi hoc sinh gioi toan 7

Tong on tap on thi hoc sinh gioi toan 7
... = = Bài 70 : Tính : A= 3 + + + 4 .7 7.10 97. 100 B= 1 1 + + + + 24 60 990 Bài 71 : Tìm số nguyên tố P cho: P + , P + , 4P2 + số nguyên tố b y = ca ; c z = ab Thầy giáo :Hà Tiến Khởi Bài 72 : Cho ... minh: Nếu 3x + 2y 17 10x + y 17 ngợc lại Bài 83: a) Chứng minh rằng: 106 57 chia hết cho 59 b) Cho x, y số nguyên Chứng minh 5x + 2y chia hết cho 17 9x + 7y chia hết cho 17 Bài 84:Chứng minh ... cho: 2n chia hết cho Bài 36:Chứng minh rằng: 3a + 2b 17 10a +b 17 (a, b Z ) Bài 37: a) Tìm số nguyên dơng a lớn cho 2004! chia hết cho 7a b) Tính 1 1 + + + + 2005 P= 2004 2003 2002 + + + +...
 • 12
 • 916
 • 18

Ôn thi học sinh giỏi

Ôn thi học sinh giỏi
... Loại chất - NO3 = SO4 = SO3 = Thuốc thử Hiện tợng dd H2SO4 ;Cu Tạo khí không màu hóa nâu không khí BaCl2 Tạo kết tủa trắng không tan Axit BaCl2 Tạo kết tủa trắng tan Axit Phơng trình phản ứng minh ... ứng minh họa 8HNO3 + 3Cu 3Cu(NO3)2 + 2NO+4H2O 2NO + O2 NO2 H2SO4 + BaCl2 BaSO4 +2HCl BaSO4 không tan Axit Na2SO3 + BaCl2 BaSO3 + 2NaCl BaSO3 + HCl BaCl2 + SO2 + H2O ...
 • 2
 • 205
 • 0

de on thi hoc sinh gioi

de on thi hoc sinh gioi
... điểm) 1 2 x y xy + + 4 (0,25 điểm) xy - x2 y2 = - xy x y Do : y + y + 2x2 Kết hợp với giả thi t ( Dấu xảy xy = 2 ) (0,25 điểm) x + + (2 x y ) xy + y + (0,25 điểm) Cộng hai vế hai bất...
 • 6
 • 244
 • 0

Bộ đề ôn thi học sinh giỏi môn địa lý 12

Bộ đề ôn thi học sinh giỏi môn địa lý 12
... http://chuyenlytutrongct.com Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng sông Cửu Long smod_forum_ltt@yahoo.com 1442 4391 7748 Hết 15,6 204,3 229,9 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 12 NĂM HỌC 2007-2008 Câu 1: (2 điểm) Vẽ ... trời lên thi n đỉnh năm lần vào ngày 22/6 ( hạ chí), chí tuyến Nam mặt trời lên thi n đỉnh năm lần vào ngày 22 /12 (đông chí) -Từ khu vực chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam mặt trời lên thi n đỉnh ... ngày 20/10/2006 Câu 4: ( điểm) - Nhận xét: dân cư tập trung đông đúc hai vùng đồng bằng(Đồng sông Hồng, đồng sông Cửu Long) vùng Đông Nam Bộ Riêng vùng đồng chiếm 16,6% diện tích nước, tập trung...
 • 3
 • 1,090
 • 34

Ôn thi học sinh giỏi (Phân tich đa thức thành nhân tử)

Ôn thi học sinh giỏi (Phân tich đa thức thành nhân tử)
... + c phân tích thành nhân tử (x + a)(x + b)(x + c) 13/ Cho đa thức P(x) = 2x4 – 7x3 – 2x2 + 13 x + a/ Phân tích P(x) thành nhân tử b/ CMR: P(x) chia hết cho với x ∈ Z 14/ Cho đa thức P(x) = x4 ... 8) 5/ Phương pháp hệ số bất đònh: Sử dụng không tìm nghiệm nguyên nghiệm hữu tỉ Ví dụ: x4 – 6x3 + 12x2 – 14x + (1) Nếu đa thức phân tích thành nhân tử nhân tử phải bậc có dạng: (x + ax + b)(x2 ... + 3c = −14  => 2c = -14 –(-6) = -8; Do c = -4; a = -2 Vậy đa thức cho là: (x2 – 2x + 3)(x2 – 4x + 1) II/ BÀI TẬP: Phân tích thành nhân tử: 1/ a/ a3 + 4a2 – 7a – 10 d/ x3 + 5x2 + 8x + 2/ a/ 6x2...
 • 3
 • 4,159
 • 17

Ôn thi học sinh giỏi (Chia hết số nguyên)

Ôn thi học sinh giỏi (Chia hết số nguyên)
... F chia hết cho 384 5/ Cho K = n +8 ( n số nguyên) Tìm n để K số nguyên 2n − 1/ Tìm nghiệm nguyên phương trình : x2 + 2y2 = 2/ Tìm hình chữ nhật biết cạnh số nguyên dương số đo diện tích số đo ... 28/ Với điều kiện tổng đa thức chia hết cho x – 1, đa thức không chia hết cho x–1 29/ Với điều kiện tích đa thức chia hết cho x2 – 1, mà đa thức không chia hết cho x2 – 30/ Xác đònh a,b,c để : ... 20/a/ CMR n + 2n + (n ∈ N) số phương n  24 b/ CMR 2n + 3n + (n ∈ N) số phương n  40 21/ Các số p, p + 14, p + 10 số nguyên tố; tìm p 22/ CMR 32n+2 – 8n –  ∀ ≥ 64; n 23/ Không thực phép chia đa...
 • 5
 • 437
 • 4

ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC

ĐỀ ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN SINH HỌC
... (CO) C Xianôgen (C2N2) D Mêtan (CH4) amôniac (NH3) 37 Nhóm quần thể kí sinh loài vật chủ xác định phần khác thể vật chủ gọi A Nòi địa lí B Nòi sinh học C Nòi sinh thái D Quần thể giao phối 38 Gen ... khỏi tổ chức sinh dưỡng C Các tế bào khác loài hoà nhập để trở thành tế bào lai D Các tế bào sinh dục tự lấy khỏi quan sinh dục 43 Trong việc thi t lập phả hệ, kí hiệu minh hoạ: A Hôn nhân đồng ... lập phả hệ, kí hiệu minh hoạ: A Hôn nhân đồng huyết B Hai hôn nhân người nam C Hôn nhân không sinh D Anh chị em bố mẹ 44 Trong tế bào sinh dưỡng người thấy có 47 NST Đó là: A Thể dị bội B Hội...
 • 4
 • 1,246
 • 16

ôn thi học sinh giỏi môn sinh 9

ôn thi học sinh giỏi môn sinh 9
... trạng màu lông gồm lông đen lông trắng, tính trạng kích thước lông gồm lông dài lông ngắn Cho cừu Fâumng hai tính trạng lai với nhau, F2 thu kết sau: - 94 cừu lông đen, ngắn; 32 cừu lông đen, dài; ... lai Bài 2: Ở bò tính trạng lông đen trội hoàn toàn so với tính trạng lông vàng Cho lai bò lông đen với bò lông đen đời thấy xuất bò lông vàng Biết tính trạng màu lông bò cặp gen qui đònh Hãy ... trạng lông đen lông xù cho loại tinh trùng chứa tổ hợp khác a Cho thỏ đực giao phối với thỏ thứ có lông trắng, lông trơn thỏ có kiểu gen kiểu nào? b Cho thỏ đực giao phối với thỏ thứ hai có lông...
 • 15
 • 2,959
 • 70

Bo de on thi hoc sinh gioi mon Tieng Viet - Lop 4 ca nam

Bo de on thi hoc sinh gioi mon Tieng Viet - Lop 4 ca nam
... Giới thi u trống tả: - Có từ - Nằm đâu Hoặc nêu kỷ niệm gắn bó với trống Thân bài: - Tả bao quát trống - Tả phận trống: trống, ngang lng trống, hai đầu trống - Tả âm trống + tác dụng Kết bài: - ... "xanh xao" dùng để tả màu sắc đối tợng: a da ngời c già b non d trời Bài 4: Xếp từ: châm chọc, chậm chạp, mê mẩn, mong ngóng, nhỏ nhẹ, mong mỏi, phơng hớng, vơng vấn, tơi tắn vào cột: từ ghép từ ... Chiếc bút máy đồ dùng học tập thi u đợc tất học sinh Hãy tả lại bút em Gợi ý Mở bài: - Giới thi u bút máy tả Thân bài: - Tả bao quát: Kích thớc, màu sắc, hình dạng - Tả phận : + Bên ngoài: nắp...
 • 24
 • 5,729
 • 80

Xem thêm