Xây dựng đường cơ sở (baseline) và ước tính năng lực hấp thụ co2 của rừng thường xanh tỉnh đăk nông

XÂY DỰNG ĐƯỜNG SỞ (BASELINE) ƯỚC TÍNH NĂNG LỰC HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG THƯỜNG XANH TỈNH ĐĂK NÔNG

XÂY DỰNG ĐƯỜNG CƠ SỞ (BASELINE) VÀ ƯỚC TÍNH NĂNG LỰC HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG THƯỜNG XANH TỈNH ĐĂK NÔNG
... nguyên rừng lưu giữ Carbon tỉnh Đăk Nông ii Cung cấp mô hình để ước tính CO2 hấp thụ kiểu rừng thường xanh thuộc tỉnh Đăk Nông iii Ước tính khả kinh tế dịch vụ hấp thụ CO rừng thường xanh khu ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN DƢƠNG NGỌC QUANG XÂY DỰNG ĐƢỜNG CƠ SỞ (BASELINE) VÀ ƢỚC TÍNH NĂNG LỰC HẤP THỤ CO2 CỦA RỪNG THƢỜNG XANH TỈNH ĐĂK NÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ... thấy cần xây dựng hệ thống ước tính Carbon lưu giữ quốc gia, bao gồm xây dựng đường sở, giám sát thay đổi diện tích rừng, chất lượng rừng, tính toán lượng CO hấp thụ rừng tự nhiên nâng cao lực cho...
 • 95
 • 404
 • 0

Xây dựng đường sở (baseline) ước tính năng lực hấp thụ co2 của rừng thường xanh tỉnh Đăk Nông Dương Ngọc Quang.

Xây dựng đường cơ sở (baseline) và ước tính năng lực hấp thụ co2 của rừng thường xanh tỉnh Đăk Nông Dương Ngọc Quang.
... B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUYÊN DƯƠNG NG C QUANG XÂY D NG Ư NG CƠ S (BASELINE) VÀ Ư C TÍNH NĂNG L C H P TH CO2 C A R NG THƯ NG XANH T NH ĂK NÔNG LU N VĂN TH C SĨ KHOA ... c th sau: Xây d ng c ng s (Baseline) v trình bi n nguyên r ng lưu gi Carbon ii Cung c p mô hình i tài t nh ăk Nông c tính CO2 h p th ki u r ng thư ng xanh thu c t nh ăk Nông iii Ư c tính c kh ... (-) (tri u t n CO2) Lo i phát th i/h p th CO2 h p th tăng trư ng sinh kh i -39.27 CO2 phát th i thay +56.72 i s d ng t CH4, NO2 phát th i (ư c tính theo ương lư ng CO2) +4.16 CO2 h p th ph c...
 • 95
 • 155
 • 0

Luận văn thạc sỹ khoa Lâm nghiệp " Đánh giá năng lực hấp thụ CO2 của rừng thường xanh làm sở xây dựng chính sách về dịch vụ môi trường tại tỉnh Dăk Nông "

Luận văn thạc sỹ khoa Lâm nghiệp
... Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Trường Đại học Lâm nghiệp ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU Luận văn Thạc khoa học Lâm nghiệp Tên đề tài: Đánh giá lực hấp thụ CO2 rừng thường xanh làm sở xây dựng sách ... so với quản lý rừng truyền thống Để giải vấn đề nêu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá lực hấp thụ CO2 rừng thường xanh làm sở xây dựng sách dịch vụ môi trường tỉnh Dăk Nông Tổng quan ... Đề xuất sách 3.1 Tổng hợp đề xuất Tổng hợp kết quả: Hấp CO2, sở sách chi trả dịch vụ hấp thụ sách dịch vụ hiệu kinh tế trả dịch vụ hấp thụ CO2 cho trạng thái môi trường thức quản lý rừng carbon...
 • 33
 • 298
 • 2

ƯỚC LƯỢNG NĂNG LỰC HẤP THỤ CO2 CỦA CÂY BỜI LỜI ĐỎ (Litsea glutinosa) TRONG MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP BỜI LỜI ĐỎ – SẮN Ở TÂY NGUYÊN Làm sở chi trả dịch vụ

ƯỚC LƯỢNG NĂNG LỰC HẤP THỤ CO2 CỦA CÂY BỜI LỜI ĐỎ (Litsea glutinosa) TRONG MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP BỜI LỜI ĐỎ – SẮN Ở TÂY NGUYÊN Làm cơ sở chi trả dịch vụ
... có kh h p th t t 84 t n CO2/ ha tùy theo tu i c a hình ) Bảng 4.5: Dự báo sinh khối tươi/khô lượng CO2 bời lời đỏ hấp thụ/ ha tối ưu hình NLKH bời lời đỏ - sắn ố chồi bời lời ối ưu/gốc A ... báo CO2 bời lời đỏ hấp thụ/ ha hình NLKH bời lời đỏ - s n: hình ũ phát hi n nhân t n sinh kh i tỷ l ph i h p khác c a b i l i s n ng 4.4 Bảng 4.4 : Các hình dự báo sinh khối tươi/khô lượng ... a nông dân, tỷ l b i l i cao sinh kh ũ ẽ ; ) ng : c bình quân b i l i có quan h thu n v i sinh kh i ũ hình Tối ưu h a sinh khối lượng hấp thụ CO2 bời lời đỏ hình NLKH bời lời đỏ - s n: Trong...
 • 10
 • 141
 • 0

Ước lượng năng lực hấp thụ co2 của bời lời đỏ

Ước lượng năng lực hấp thụ co2 của bời lời đỏ
... lượng toàn lượng carbon /CO2 hấp thụ bình quân bời lời, cần ước lượng qua nhân tố Dg 5.5 Dự báo sinh khối, lượng carbon tích lũy CO2 bời lời đỏ hấp thụ mô hình NLKH Dự báo CO2 bời lời đỏ hấp thụ/ ha ... Dự báo sinh khối, lượng carbon tích lũy CO2 bời lời đỏ hấp thụ mô hình NLKH bời lời đỏ - sắn Phân tích giá trị kinh tế môi trường hấp thụ CO2 bời lời đỏ mô hình NLKH bời lời đỏ - sắn Phương pháp ... ước lượng sinh khối CO2 hấp thụ bời lời đỏ mô hình NLKH bời lời đỏ – sắn Xác định khối lượng giá trị môi trường hấp thụ CO2 mô hình NLKH bời lời – sắn TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu hấp...
 • 45
 • 504
 • 3

ƯỚC LƯỢNG NĂNG LỰC HẤP THỤ CO2 CỦA BỜI LỜI ĐỎ (Litsea glutinosa) TRONG MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP BỜI LỜI ĐỎ – SẮN Ở HUYỆN MANG YANG, TỈNH GIA LAI – TÂY NGUYÊN, VIỆT NAM potx

ƯỚC LƯỢNG NĂNG LỰC HẤP THỤ CO2 CỦA BỜI LỜI ĐỎ (Litsea glutinosa) TRONG MÔ HÌNH NÔNG LÂM KẾT HỢP BỜI LỜI ĐỎ – SẮN Ở HUYỆN MANG YANG, TỈNH GIA LAI – TÂY NGUYÊN, VIỆT NAM potx
... định CO2/ ha 2.7% Hình 5.5: Cách ứng dụng hình ước lượng CO2 bời lời đỏ hấp thụ hình NLKH lời đỏ - sắn 28 Tối ưu hóa sinh khối lượng hấp thụ CO2 bời lời đỏ hình NLKH bời lời đỏ - sắn: Trong ... lời đỏ bình quân Dự báo sinh khối, lượng carbon tích lũy CO2 bời lời đỏ hấp thụ hình NLKH bời lời đỏ - sắn Phân tích giá trị kinh tế môi trường hấp thụ CO2 bời lời đỏ hình NLKH bời lời đỏ ... hình Ba hình dùng để ước lượng sinh khối tươi, khô lượng carbon tích lũy hình NLKH bời lời đỏ - sắn Như từ kết đạt cho thấy dự báo lượng CO2 bời lời đỏ hấp thụ hình NLKH bời lời đỏ...
 • 45
 • 578
 • 1

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp phát triển bền vững hiệu quả kinh tế của rừng trồng keo lai cho sản xuất gỗ xẻ ở việt nam xây dựng đường sở đánh giá hiệu quả kinh tế

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp  phát triển bền vững và hiệu quả kinh tế của rừng trồng keo lai cho sản xuất gỗ xẻ ở việt nam  xây dựng đường cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế
... liệu đường sở liên quan đến sinh trưởng rừng trồng sản xuất gỗ xẻ loài Keo miền trung miền bắc Việt Nam, khải thác vận chuyển trình sản xuất ván xẻ nhà máy chế biến gỗ, xưởng xẻ Trồng rừng Keo cho ... kiện trồng rừng cung cấp gỗ giấy, rừng trồng Keo sản xuất lượng nhỏ gỗ dung cho gỗ xẻ chí điều kiện tỉa thưa tỉa cành Nghiên cứu tiến hành rừng trồng Keo lai tuổi miền trung Việt Nam Kết cho thấy ... cho trồng rừng cung cấp gỗ xẻ loài Keo Các giống Keo tốt cho sản xuất gỗ xẻ đề cập tóm lược báo cáo loài giống Keo Trong đó, dòng Keo lai qua tuyển chọn giống có suất cao cho trồng rừng, giống...
 • 17
 • 73
 • 0

nghiên cứu sinh khối khả năng hấp thụ co2 của rừng vầu đắng (indosasa angustata mc. clure) thuần loài tại huyện na rì, tỉnh bắc kạn

nghiên cứu sinh khối và khả năng hấp thụ co2 của rừng vầu đắng (indosasa angustata mc. clure) thuần loài tại huyện na rì, tỉnh bắc kạn
... phần rừng vầu đắng loài huyện Na tỉnh Bắc Kạn - Xác định đặc điểm sinh khối lượng CO2 hấp thụ rừng vầu đắng loài huyện Na tỉnh Bắc Kạn - Phân tích mối quan hệ sinh khối, lượng CO2 hấp thụ rừng ... huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn - Nghiên cứu sinh khối trạng thái rừng vầu đắng loài huyện Na tỉnh Bắc Kạn - Nghiên cứu lượng cacbon tích luỹ trạng thái rừng vầu đắng loài huyện Na tỉnh Bắc Kạn ... mối quan hệ sinh khối tươi sinh khối khô, sinh khối mặt đất mặt đất theo cấp đất 1.2.2 .Nghiên cứu khả hấp thụ CO2 rừng Vấn đề nghiên cứu sinh khối khả hấp thụ CO2 rừng Việt Nam nghiên cứu muộn so...
 • 78
 • 265
 • 0

ĐỀ ÁN “THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG VÙNG, SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỐI VỚI GIA SÚC GIA CẦM, GIAI ĐOẠN 2014-2018

ĐỀ ÁN “THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG VÙNG, CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỐI VỚI GIA SÚC VÀ GIA CẦM, GIAI ĐOẠN 2014-2018
... cạn phục vụ giao thương quốc tế III PHẠM VI ĐỀ ÁN 3.1 Đề án “Thí điểm xây dựng vùng, sở an toàn dịch bệnh gia súc gia cầm, giai đoạn 2014-2018 , trước mắt tập trung xây dựng: - sở chăn nuôi ... kinh doanh gia súc, gia cầm sản phẩm gia súc, gia cầm trái phép qua biên giới - Tăng cường xây dựng sở an toàn dịch bệnh gia súc, gia cầm; khuyến khích áp dụng chăn nuôi an toàn dịch bệnh - Hợp ... thôn - Xây dựng Kế hoạch hành động triển khai thực Đề án - Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực Đề án thí điểm xây dựng vùng, sở ATDB gia súc gia cầm, giai đoạn 2014-2018...
 • 58
 • 259
 • 0

Hồ dự thầu công trình đường cứu hộ,cứu nạn hồ chứa nước vực trống,can lộc,hà tĩnh,gói thầu xây dựng đường,cầu cá gáy công trình kthuật trên tuyến

Hồ sơ dự thầu công trình đường cứu hộ,cứu nạn hồ chứa nước vực trống,can lộc,hà tĩnh,gói thầu xây dựng đường,cầu cá gáy và công trình kthuật trên tuyến
... công trình sử dụng có chất lợng, thời gian xuất xởng kiểm định chuyên môn * Cát xây dựng: Cát thiên nhiên sử dụng làm vật liệu xây dựng cho bê tông công trình phải thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật hồ ... đội sản xuất báo cáo với chủ đầu t theo yêu cầu thi công công trình CÔNG TY Cổ PHầN XÂY DựNG KIÊN CƯờNG Khối: 6A - Thị trấn Nghèn - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh - 41 - Hồ Dự THầU Cụng trỡnh: ... thiết bị nêu hồ thiết kế yêu cầu gói thầu Trớc đa loại vật liệu vào thi công công trình, nhà thầu tổ chức tìm hiểu để nắm đợc nguồn gốc cung cấp, nhãn mác xuất xứ vật t, vật liệu xây dựng thí...
 • 43
 • 504
 • 0

Xây dựng hệ sở dữ liệu khai thác số liệu chấp hành ngân sách nhà nước

Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu khai thác số liệu chấp hành ngân sách nhà nước
... TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU KHAI THÁC SỐ LIỆU CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC I PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Mô tả hệ thống: - Một chức quan trọng Bộ tài chức quản lý ngân sách nhà nước, công việc hiểu ... Quản lý số liệu chi ngân sách, tra cứu – tìm kiếm số liệu, báo cáo theo mẫu HỆ CSDL KHAI THÁC SỐ LIỆU CHẤP HÀNH NSNN Tra cứu tìm kiếm số liệu chi ngân sách Quản lý số liệu chi ngân sách Lên báo ... form, Trung tâm sở liệu, trình xử lý chứng từ trình làm liệu để đưa báo cáo diễn Mục đích: Xây dựng hệ sở liệu cho phép lưu trữ toàn liệu khai thác số liệu chấp hành ngân sách nhà nước Ứng dụng...
 • 65
 • 374
 • 1

Xây dựng hệ sở dữ liệu khai thác số liệu chấp hành ngân sách nhà nước

Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu khai thác số liệu chấp hành ngân sách nhà nước
... TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU KHAI THÁC SỐ LIỆU CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC I PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Mô tả hệ thống: - Một chức quan trọng Bộ tài chức quản lý ngân sách nhà nước, công việc hiểu ... dụng ngân sách nhà nước , cấp ngân sách nhà nước theo dõi chi ngân sách hàng năm đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước Hiện nay, việc theo dõi chi ngân sách thống kê theo năm, chưa có hệ sở liệu ... form, Trung tâm sở liệu, trình xử lý chứng từ trình làm liệu để đưa báo cáo diễn Mục đích: Xây dựng hệ sở liệu cho phép lưu trữ toàn liệu khai thác số liệu chấp hành ngân sách nhà nước Ứng dụng...
 • 66
 • 281
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phan tich nhiem vu dang vien trong cong tac xay dung dango co so va lien hen ban thankế hoạch giáo dục cá nhân dành cho người khuyết tật được xây dựng trên cơ sở chương trình giáo dục kế hoạch dạy học chung và nhu cầu khả năng của người khuyết tật theo hướng dẫn của bộtính khoa học qppl phải được xây dựng trên cơ sở khoa học phản ánh thực tại khách quan và những quy luật vận động của nóchiến lược kinh doanh phải được xây dựng trên cơ sở khoa học phù hợp với điều kiện của công ty và phải huy động được tối đa các nguồn lực bên trong và bên ngoài công ty để thực hiệnmạng lưới truyền tin được xây dựng trên cơ sở mạng máy tính và mạng truyền thông công nghiệp có chức năng đảm bảo thông tin hai chiều giữa trạm trung tâm và các trạm cơ sởcủa họ vào năm 1997 và bắt đầu xây dựng các cơ sở sản xuất riêng bên ngoài quốcnăm 1954 ngay sau khi hoà bình lập lại đảng và nhà nước đã quyết định xây dựng lại cơ sở vật chất cho miền bắc và làm hậu phương vững chắc cho cuộc giải phóng miền nam thống nhất đất nướccác bước xây dựng hệ cơ sở dữ liệucác bước xây dựng một cơ sở dữ liệucông tác xây dựng đảng cơ sởxây dựng một cơ sở dữ liệu quan hệcách xây dựng một cơ sở dữ liệusự phát triển trong xây dựng các cơ sở dữ liệuxây dựng củng cố chính quyền và phát triển lực lượng vũ trangxây dựng các cơ sở cung ứngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học