Vai trò của salmonella trong hội chứng tiêu chảy ở chó nuôi tại thành phố buôn ma thuột và biện pháp phòng trị

Luận văn thạc sĩ Thú Y Vai trò của Salmonella trong hội chứng tiêu chảy chó nuôi tại thành phố Buôn Ma Thuột biện pháp phòng trị

Luận văn thạc sĩ Thú Y Vai trò của Salmonella trong hội chứng tiêu chảy ở chó nuôi tại thành phố Buôn Ma Thuột và biện pháp phòng trị
... Vai trò c a Salmonella h i ch ng tiêu ch y chó nuôi t i thành ph Buôn Ma Thu t bi n pháp phòng tr ” M c tiêu c a Xác tài nh vai trò c a vi khu n Salmonella h i ch ng tiêu ch y chó nuôi t i thành ... GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C T Y NGUYÊN VÕ QU C CƯ NG VAI TRÒ C A SALMONELLA TRONG H I CH NG TIÊU CH Y CHÓ NUÔI T I THÀNH PH BUÔN MA THU T VÀ BI N PHÁP PHÒNG TR Chuyên ngành: Mã s : Thú y 60 62 ... nhi m Salmonella àn chó nuôi a bàn thành ph Buôn Ma Thu t 2.2.3- T l nhi m Salmonella tiêu ch y nuôi chó kho m nh chó m c h i ch ng a bàn thành ph Buôn Ma Thu t 2.2.3.1 T l nhi m Salmonella chó...
 • 98
 • 262
 • 4

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, căn bệnh của bệnh viêm đường hô hấp mãn tính trên gà công nghiệp tại thành phố buôn ma thuột biện pháp phòng trị

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, căn bệnh của bệnh viêm đường hô hấp mãn tính trên gà công nghiệp tại thành phố buôn ma thuột và biện pháp phòng trị
... p t i thành ph Bn Ma Thu t bi n pháp phòng tr ” M C TIÊU NGHIÊN C U C A + Xác TÀI nh tình hình d ch t c a b nh viêm ng hơ h p mãn tính àn ni t i Thành ph Bn Ma Thu t + xu t bi n pháp phòng ... GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUN NGUY N VĂN NHO NGHIÊN C U M T S C I M D CH T H C, CĂN B NH C A B NH VIÊM Ư NG HƠ H P MÃN TÍNH TRÊN GÀ CƠNG NGHI P T I THÀNH PH BN MA THU T VÀ BI N PHÁP PHỊNG ... c gi i pháp h p lý phòng tr b nh CRD àn cơng nghi p t i TP Bn Ma Thu t, chúng tơi ti n hành nghiên c u tài: Nghiên c u m t s c i m d ch t h c, b nh c a b nh viêm ng hơ h p mãn tính cơng...
 • 93
 • 429
 • 2

Các yếu tố gây bệnh vai trò của Salmonella trong hội chứng tiêu chảy của bê, nghé

Các yếu tố gây bệnh và vai trò của Salmonella trong hội chứng tiêu chảy của bê, nghé
... không bị tiêu chảy Bê bị tiêu chảy Bảng 4b Kết kiểm tra độc lực chủng Salmonella phân lập từ phân nghé không bị tiêu chảy bị tiêu chảy Nguồn gốc phân lập Nghé không bị tiêu chảy Nghé bị tiêu chảy ... chuột, vòng 18-36 (Bảng 4b) Các yếu tố gây bệnh vai trò Salmonella Bảng 4a Kết kiểm tra độc lực chủng Salmonella phân lập từ phân bê không bị tiêu chảy bị tiêu chảy Nguồn gốc phân lập Đợt TN ... thấp, tối đa 1/16 Nhng 74,19% số chủng phân lập từ phân bê bị tiêu chảy, có khả gây ngng kết, 21,74% ngng kết hiệu giá cao (1/64) (Bảng 2a) Các yếu tố gây bệnh vai trò Salmonella - Đối với nghé, ...
 • 6
 • 358
 • 1

Báo cáo khoa học: Các yếu tố gây bệnh vỡ vai trò của Salmonella trong hội chứng tiêu chảy của bê, nghé pot

Báo cáo khoa học: Các yếu tố gây bệnh vỡ vai trò của Salmonella trong hội chứng tiêu chảy của bê, nghé pot
... không bị tiêu chảy Bê bị tiêu chảy Bảng 4b Kết kiểm tra độc lực chủng Salmonella phân lập từ phân nghé không bị tiêu chảy bị tiêu chảy Nguồn gốc phân lập Nghé không bị tiêu chảy Nghé bị tiêu chảy ... chủng Salmonella mang yếu tố gây bệnh phân lập đợc từ phân bê nghé bị tiêu chảy nghé không bị tiêu chảy ĐốI TƯợNG Và PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Thí nghiệm tiến hành bê, nghé dới năm tuổi bị tiêu chảy ... KHKT Nông nghiệp 2007: Tập V, Số 4: 27-32 Các yếu tố gây bệnh vai trò Salmonella hội chứng tiêu chảy bê, nghé A Study on pathogenous factors and the role of Salmonella spp in causing diarrhea in...
 • 7
 • 219
 • 0

Báo cáo nông nghiệp: "NGHIÊN CứU VAI TRò CủA SALMONELLA TRONG HộI CHứNG TIÊU CHảY CủA LợN SóC (LợN ĐÊ) NUÔI TạI ĐắK LắK" ppt

Báo cáo nông nghiệp:
... cu vai trũ ca Salmonella hi chng tiờu chy ca ln Súc (ln ờ) nuụi ti k Lk KếT LUậN Salmonella đóng vai trò quan trọng hội chứng tiêu chảy lợn Sóc nuôi địa bn tỉnh Đắk Lắk Số lợng v tỷ lệ chủng Salmonella ... không lợn ngoại m giống lợn địa phơng (lợn Sóc) nuôi gia đình thờng xuyên bị tiêu chảy Vấn đề đặt l lợn Sóc bị tiêu chảy vai trò Salmonella hay không Nghiên cứu ny đợc tiến hnh nhằm góp phần trả ... không bị tiêu chảy v bị tiêu chảy (Bảng 1) Số liệu bảng cho thấy, lợn lứa tuổi no bị tiêu chảy số lợng vi khuẩn hiếu khí/gam phân tăng gấp nhiều lần so với lợn không bị tiêu chảy Cụ thể: lợn - 21...
 • 6
 • 132
 • 0

Tỷ Lệ NHIễM CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TRONG HộI CHứNG TIÊU CHảY LợN NUÔI TạI Hà NộI VùNG PHụ CậN

Tỷ Lệ NHIễM CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TRONG HộI CHứNG TIÊU CHảY ở LợN NUÔI TạI Hà NộI Và VùNG PHụ CậN
... Tình hình hội chứng tiêu chảy đn lợn nuôi H Nội v vùng phụ cận Tỷ lệ mắc hội chứng tiêu chảy tập trung lứa tuổi lợn từ - 45 ngy tuổi, lợn từ - ngy tuổi v từ 22 - 45 ngy tuổi có tỷ lệ mắc bệnh ... lập vi khuẩn Clostridium perfringens mẫu phân lợn bị tiêu chảy 3.2.1 Tỷ lệ phân lập vi khuẩn Clostridium perfringens phân lợn bị tiêu chảy Với tổng số 49 mẫu phân lợn bị tiêu chảy (ở lứa tuổi từ ... lý lợn sau sinh v chế độ chăm sóc, nuôi dỡng sau cai sữa Lợn 45 90 ngy tuổi có tỷ lệ mắc bệnh thấp v no bị chết tiêu chảy lứa tuổi ny (Hình 1) Qua tháng năm, tỷ lệ mắc hội chứng tiêu chảy lợn...
 • 8
 • 346
 • 4

Tài liệu Báo cáo "Tỷ lệ nhiễm Clostridium perfringens trong hội chứng tiêu chảy lợn nuôi tại Hà Nội vùng phụ cận " potx

Tài liệu Báo cáo
... Tình hình hội chứng tiêu chảy đn lợn nuôi H Nội v vùng phụ cận Tỷ lệ mắc hội chứng tiêu chảy tập trung lứa tuổi lợn từ - 45 ngy tuổi, lợn từ - ngy tuổi v từ 22 - 45 ngy tuổi có tỷ lệ mắc bệnh ... trò vi khuẩn C perfringens hội chứng tiêu chảy đn lợn nuôi H Nội v số vùng phụ cận, góp phần chẩn đoán v phòng chống đợc bệnh đờng tiêu hoá lợn vi khuẩn C perfringens gây nên VậT LIệU V PHƯƠNG ... lập vi khuẩn Clostridium perfringens mẫu phân lợn bị tiêu chảy 3.2.1 Tỷ lệ phân lập vi khuẩn Clostridium perfringens phân lợn bị tiêu chảy Với tổng số 49 mẫu phân lợn bị tiêu chảy (ở lứa tuổi từ...
 • 8
 • 408
 • 0

Vai trò của escherrichia coli, salmonella trong hội chứng tiêu chảy lợn tại tỉnh đắc lắc, biện pháp phòng trị

Vai trò của escherrichia coli, salmonella trong hội chứng tiêu chảy ở lợn tại tỉnh đắc lắc, biện pháp phòng trị
... u ñ tài: Vai trò c a Escherichia coli, Salmonella h i ch ng tiêu ch y l nt i t nh ðăk Lăk, bi n pháp phòng tr ” M C TIÊU C A ð TÀI ð tài nghiên c u nh m xác ñ nh vai trò c a E.coli Salmonella ... ñóng vai trò quan tr ng ph bi n trình tiêu ch y l n Ngoài tác gi cho bi t Salmonella vai trò quan tr ng trình gây h i ch ng tiêu ch y (Radostits O.M cs, 1994 [126]) Salmonella vai trò quan ... 1.4 VAI TRÒ C A E.COLI VÀ SALMONELLA TRONG H I CH NG TIÊU CH Y L N…………………………………………….….17 1.4.1 Vi khu n E coli vai trò c a chúng h i ch ng tiêu ch y l n …………………………………………………… 17 1.4.2 Vi khu n Salmonella...
 • 210
 • 318
 • 1

xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn escherichia coli, salmonella trong hội chứng tiêu chảy lợn sau cai sữa nuôi tại một số địa phương thuộc tỉnh lâm đồng và biện pháp phòng trị

xác định vai trò gây bệnh của vi khuẩn escherichia coli, salmonella trong hội chứng tiêu chảy ở lợn sau cai sữa nuôi tại một số địa phương thuộc tỉnh lâm đồng và biện pháp phòng trị
... Salmonella hội chứng tiêu chảy lợn sau cai sữa nuôi số địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng biện pháp phòng trị” Mục tiêu nghiên cứu - Phân lập xác định yếu tố gây bệnh vi khuẩn Escherichia coli, Salmonella ... TƢỢNG, ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Lợn sau cai sữa nuôi số địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng; - Vi khuẩn E.coli Salmonella lợn sau cai sữa nuôi số địa phương thuộc tỉnh ... lợn sau cai sữa nuôi số địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng 2.3.2 Xác định ảnh hưởng mùa vụ đến tỷ lệ tiêu chảy lợn Lâm Đồng 2.3.3 Những biểu triệu chứng bệnh tích chủ yếu lợn sau cai sữa bị tiêu chảy...
 • 113
 • 372
 • 1

phân lập, xác định vai trò gây bệnh của escherichia coli (e.coli) trong hội chứng tiêu chảy lợn con tại một số huyện của tỉnh bắc giang biện pháp phòng trị

phân lập, xác định vai trò gây bệnh của escherichia coli (e.coli) trong hội chứng tiêu chảy ở lợn con tại một số huyện của tỉnh bắc giang và biện pháp phòng trị
... HỌC NÔNG LÂM LÊ VĂN DƯƠNG PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH VAI TRÒ GÂY BỆNH CỦA ESCHERICHIA COLI TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY LỢN CON TẠI MỘT SỐ HUYỆN CỦA TỈNH BẮC GIANG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ ... (E .coli) hội chứng tiêu chảy lợn số huyện tỉnh Bắc Giang biện pháp phòng trị” Mục tiêu nghiên cứu - Xác định số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy lợn dƣới hai tháng tuổi số huyện thuộc tỉnh Bắc ... bệnh vi khuẩn E .coli hội chứng tiêu chảy lợn 2.1.2.1 Phân lập, xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn từ mẫu bệnh phẩm phân lợn tiêu chảy 2.1.2.2 Xác định số lượng vi khuẩn E .coli phân lợn tiêu chảy lợn...
 • 124
 • 291
 • 0

Phân Lập, Xác Định Vai Trò Gây Bệnh Của Escherichia Coli Trong Hội Chứng Tiêu Chảy Lợn Con Tại Một Số Huyện Của Tỉnh Bắc Giang Biện Pháp Phòng Trị

Phân Lập, Xác Định Vai Trò Gây Bệnh Của Escherichia Coli Trong Hội Chứng Tiêu Chảy Ở Lợn Con Tại Một Số Huyện Của Tỉnh Bắc Giang Và Biện Pháp Phòng Trị
... NÔNG LÂM LÊ VĂN DƯƠNG PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH VAI TRÒ GÂY BỆNH CỦA ESCHERICHIA COLI TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY LỢN CON TẠI MỘT SỐ HUYỆN CỦA TỈNH BẮC GIANG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... phòng trị Mục tiêu nghiên cứu - Xác định số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy lợn hai tháng tuổi số huyện thuộc tỉnh Bắc Giang - Xác định vai trò gây bệnh vi khuẩn E .coli hội chứng tiêu chảy ... chứng, bệnh tích lợn bị bệnh tiêu chảy 2.1.2 Nghiên cứu xác định vai trò gây bệnh vi khuẩn E .coli hội chứng tiêu chảy lợn 2.1.2.1 Phân lập, xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn từ mẫu bệnh phẩm phân lợn tiêu...
 • 124
 • 177
 • 0

Kết quả nghiên cứu tình trạng loạn khuẩn đường ruột, các yếu tố gây bệnh của Salmonella trong hội chứng tiêu chảy của lợn 3 tháng tuổi lợn nái docx

Kết quả nghiên cứu tình trạng loạn khuẩn đường ruột, các yếu tố gây bệnh của Salmonella trong hội chứng tiêu chảy của lợn 3 tháng tuổi và lợn nái docx
... 1 /32 1/64 tiêu bị tiêu tra kết chảy chảy (tuổi) (tuổi) 14 57,14 57,14 50,00 28,57 28,57 tháng 12 25,00 25,00 16,16 8 ,33 0 tháng Lợn 13 41,66 41,66 33 ,33 7,25 16,16 nái Lợn 12 23, 07 23, 07 15 ,38 ... không bị tiêu chảy:23, 07% (ở lợn nái ) 25,0% (ở lợn tháng tuổi) yếu tố bám dính, hiệu giá ng ng kết tối đa 1 /32 với tỷ lệ thấp: 7,69% ( lợn nái) 8 ,33 % ( lợn tháng tuổi) Kết khẳng định Salmonella ... -120 75,00 tháng 14 28 11 78,57 21,42 24 -72 tháng Lợn 13 26 15 ,38 84 -120 11 84,61 nái Lợn 12 24 58 ,33 41,66 24 - 72 nái Kết luận Khi lợn tháng tuổi lợn nái bị tiêu chảy tình trạng loạn khuẩn đ...
 • 5
 • 318
 • 0

Phân lập xác định các yếu tố gay bệnh của vi khuẩn escherichia coli, salmonella trong hội chứng tiêu chảy lợn sau cai sữa tại một số huyện thành phố hà nội biện pháp phòng trị

Phân lập và xác định các yếu tố gay bệnh của vi khuẩn escherichia coli, salmonella trong hội chứng tiêu chảy ở lợn sau cai sữa tại một số huyện ở thành phố hà nội và biện pháp phòng trị
... D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I PHÙNG H I HƯNG PHÂN L P VÀ XÁC ð NH CÁC Y U T GÂY B NH C A VI KHU N ESCHERICHIA COLI, SALMONELLA TRONG H I CH NG TIÊU CH Y THÀNH ... nh y u t gây b nh c a vi khu n Escherichia coli, Salmonella h i ch ng tiêu ch y t i m t s huy n l n sau cai s a Thành ph N i bi n pháp phòng tr " M c tiêu nghiên c u - Xác ñ nh ñư c m t s ñ ... E coli Salmonella h i ch ng tiêu ch y l n 2.2.2.1 Phân l p, xác ñ nh t l nhi m vi khu n t m u b nh ph m phân l n tiêu ch y 2.2.2.2 Xác ñ nh s lư ng vi khu n E coli Salmonella phân l n tiêu ch...
 • 85
 • 290
 • 0

Đặc Điểm Dịch Tễ, Phân Lập, Xác Định Yếu Tố Gây Bệnh Của Vi Khuẩn E.Coli, Salmonella Trong Hội Chứng Tiêu Chảy Lợn Từ Sau Cai Sữa Tại Tỉnh Phú Thọ Biện Pháp Phòng Trị

Đặc Điểm Dịch Tễ, Phân Lập, Xác Định Yếu Tố Gây Bệnh Của Vi Khuẩn E.Coli, Salmonella Trong Hội Chứng Tiêu Chảy Ở Lợn Từ Sau Cai Sữa Tại Tỉnh Phú Thọ Và Biện Pháp Phòng Trị
... gây bệnh vi khuẩn E coli, Salmonella hội chứng tiêu chảy lợn từ sau cai sữa tỉnh Phú Thọ biện pháp phòng trị" Mục tiêu nghiên cứu - Xác định số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy lợn từ sau cai ... lâm Nguyễn Tất Thành đặc điểm dịch tễ, phân lập, xác định yếu tố gây bệnh vi khuẩn E.Coli, Salmonella hội chứng tiêu chảy lợn từ sau cai sữa tỉnh Phú Thọ biện pháp phòng trị Luận văn Thạc sĩ ... coli Salmonella hội chứng tiêu chảy lợn 2.2.2.1 Phân lập, xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn từ mẫu bệnh phẩm phân lợn tiêu chảy 43 2.2.2.2 Xác định số lợng vi khuẩn E coli Salmonella phân lợn tiêu chảy...
 • 116
 • 192
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e. Coli trong hội chứng tiêu chảy bê nghé tại sơn la thử nghiệm phác đồ điều trị

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e. Coli trong hội chứng tiêu chảy ở bê nghé tại sơn la và thử nghiệm phác đồ điều trị
... VĂN TRƢỜNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, YẾU TỐ GÂY BỆNH CỦA VI KHUẨN E COLI TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY BÊ, NGHÉ TẠI SƠN LA VÀ THỬ NGHIỆM PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ Chuyên ngành: THÚ Y Mã số: 60.62.50 ... E coli phân lập 2.4.6 Thử nghiệm số phác đồ điều trị bệnh tiêu chảy bê, nghé 52 vi khuẩn E coli gây Sơn La Chƣơng 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 53 3.1 Một số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy bê, ... tiêu chảy bê, nghé Sơn La thử nghiệm phác đồ điều trị" Mục tiêu đề tài - Xác định số đặc điểm dịch tễ hội chứng tiêu chảy bê, nghé - Phân lập, giám định đặc tính, vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli...
 • 110
 • 1,013
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: các rối loạn bệnh lý trong hội chứng tiêu chảy ở lợntỷ lệ trâu bò tiêu chảy và thiếu máu vai trò của sán lá fasciola trong hội chứng tiêu chảy và thiếu máu của trâu bò ở huyện yên sơn tỉnh tuyên quang biện pháp phòng trịcnh hđh và vai trò của nó trong sự nghiệp xd xhcn ở nước talý luận tích luỹ tư bản ý nghĩa và vai trò của nó trong việc huy động vốn ở các doanh nghiệp trong nền kttt định hướng xhcn ở vn hiện nayhội chứng tiêu chảy ở lợn gây thiệt hại rất lớn và đã được rất nhiều nhà khoa học trong nước và trên thế giới quan tâm nghiên cứu4 6 ảnh hưởng của số lứa đẻ của lợn mẹ đến tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con4 8 so sánh hiêu quả của các phác đồ điều trị hội chứng tiêu chảy ở lợn con theo mẹhội chứng tiêu chảy ở lợn con theo mẹhội chứng tiêu chảy ở bê nghéhội chứng tiêu chảy ở trâu bòhội chứng tiêu chảy ở gia súchội chứng tiêu chảy ở lợn conhội chứng tiêu chảy ở lợn con sau cai sữahội chứng tiêu chảy ở dênghiên cứu tình hình hội chứng tiêu chảy ở lợn ngoại hớng nạc nuôi tại thanh hoábài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa họcBài 41. Thân câyLuyện tập Trang 23Bảng nhân 6Bảng nhân 6Bài 22. p-ph, nhBài 18. x, chBài 17. u, ưLần đầu tiên trừ quỷBài 9. o, cPhép trừ trong phạm vi 8