Tình hình nhiễm ascaris lumbricoides, trichuris trichiura, ancylostoma duodenale necator americanus tại trường cấp một ywang trên địa bàn thành phố buôn ma thuột và hiệu quả điều trị liều duy nhất mebendazol 500mg

Luận văn thạc sĩ Y học Tình hình nhiễm Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale-Necator americanus tại trường cấp một Ywang trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Luận văn thạc sĩ Y học Tình hình nhiễm Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale-Necator americanus tại trường cấp một Ywang trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột
... trờng đại học t y nguyên phan hùng tình hình nhiễm Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, ancylostoma duodenale/ Necator americanus trờng cấp I y wang địa bàn thành phố buôn ma thuột hiệu ... 500mg Chuyên ngành : Ký sinh trùng Côn trùng Mã số : 607265 luận VĂN thạc sỹ y học ngời hớng dẫn khoa học TS Nguyễn Ngọc xuân Buôn Ma Thuột, năm 2009 i L I CAM OAN Tụi xin cam oan y l cụng ... ti nghiờn c u Tỡnh hỡnh nhi m Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale/Necator americanus t i tr ng c p m t Y wang trờn a bn thnh ph Buụn Ma Thu t v hi u qu i u tr li u...
 • 95
 • 270
 • 0

tình hình nhiễm ascaris lumbricoides trichuris trichiura ancylostoma duodenale necator americanus

tình hình nhiễm ascaris lumbricoides trichuris trichiura ancylostoma duodenale necator americanus
... đào tạo trờng đại học tây nguyên phan hùng tình hình nhiễm Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, ancylostoma duodenale/ Necator americanus trờng cấp I y wang địa bàn thành phố buôn ... ó i u tra, chỳng tụi ó ti n ti nghiờn c u Tỡnh hỡnh nhi m Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale/ Necator americanus t i tr ng c p m t Y wang trờn a bn thnh ph Buụn ... túc, giun múc/m 1.1.1 Chu k phỏt tri n c a giun a ( Ascaris lumbricoides) [5], [6],[16], [17], [22], [24] Chu k phỏt tri n c a giun a (Ascaris lumbricoides) g m hai giai o n, giai o n phỏt tri...
 • 95
 • 111
 • 0

Đấu tranh phòng, chống tình hình tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố hải phòng (TT)

Đấu tranh phòng, chống tình hình tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố hải phòng (TT)
... tội phạm học phòng ngừa tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường địa bàn thành phố Hải Phòng Trong đó, hiệu phòng, chống tình hình tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện ... 2014) địa bàn thành phố Hải Phòng Dự báo tình hình tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường đề xuất giải pháp phòng, chống có hiệu tình hình tội vi phạm quy định điều khiển phương ... ĐỊNH VỀ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG THỜI GIAN TỚI 4.1 Dự báo tình hình tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường địa bàn thành...
 • 28
 • 202
 • 0

Khảo sát tình hình nhiễm E.coli coliforms trong nước uống, nước có gas, nước có cồn trên địa bàn quận thủ đức

Khảo sát tình hình nhiễm E.coli và coliforms trong nước uống, nước có gas, nước có cồn trên địa bàn quận thủ đức
... thực đề tài: “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM E coli VÀ Coliforms TRONG NƢỚC UỐNG, NƢỚC CĨ GAS, NƢỚC CĨ CỒN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC” 1.2 Mục đích Khảo sát tỉ lệ nhiễm Coliforms E coli nƣớc uống, nƣớc ... học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 8/2006 “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM E coli VÀ Coliforms TRONG NƢỚC UỐNG, NƢỚC CĨ GAS, NƢỚC CĨ CỒN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THỦ ĐỨC” Giáo viên hƣớng dẫn: Th.S NGUYỄN TIẾN ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC  KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM E coli VÀ Coliforms TRONG NƢỚC UỐNG, NƢỚC CĨ GAS, NƢỚC CĨ CỒN TRÊN ĐỊA BÀN...
 • 48
 • 646
 • 3

Phân tích tình hình tài chính tại các hợp tác xã vận tải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Phân tích tình hình tài chính tại các hợp tác xã vận tải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột
... HTX tỉnh Đắk lắk hợp tác vận tải địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột 1.4.3 Phạm vi nội dung Phân tích đánh giá thực trạng tình hình tài hợp tác vận tải địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột Phần thứ ... hình tài hợp tác thông qua báo cáo tài - Đưa số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài hợp tác vận tải địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột 1.3 Đối tượng nghiên cứu Báo cáo tài hợp tác vận tải ... tài Phân tích tình hình tài hợp tác vận tải địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột làm chuyên đề thực tập 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu sở lý luận phân tích tình hình tài - Tìm hiểu tình hình...
 • 72
 • 201
 • 0

Luận văn ứng dụng tư liệu viễn thám hệ thống thông tin địa lý xác định biến động đất đô thị trên địa bàn thành phố buônthuột tỉnh đắc lắc

Luận văn ứng dụng tư liệu viễn thám và hệ thống thông tin địa lý xác định biến động đất đô thị trên địa bàn thành phố buôn mê thuột tỉnh đắc lắc
... Lu n văn th c sĩ nông nghi p 13 2.1.3.3 Các v tinh vi n thám V tinh có mang b c m vi n thám g i v tinh vi n thám hay v tinh quan sát m t ñ t Các lo i v tinh vi n thám bao g m: v tinh khí ng, ... hình qu n s d ng ñ t ñ a bàn; 3.3.3 ng d ng li u nh vi n thám ñánh giá m c ñ bi n ñ ng ñ t ñô th ñ a bàn thành ph ; 3.3.4 Tích h p v i li u b n ñ h th ng thông tin ñ a ñ thành l p ... thu nh n thông tin vi n thám h th ng máy ch p nh, máy quét nh, h th ng x thông tin, ph n m m tin h c chuyên d ng cho vi c x li u vi n thám - Nghiên c u kh ph n x ph c a ñ i ng t nhiên...
 • 92
 • 623
 • 1

Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh thông qua dạy học phần công dân với pháp luật chương trình GDCD lớp 12 ở các trường THPT dân lập trên địa bàn thành phố vinh, tỉnh nghệ an

Giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh thông qua dạy học phần công dân với pháp luật chương trình GDCD lớp 12 ở các trường THPT dân lập trên địa bàn thành phố vinh, tỉnh nghệ an
... CỦA GIÁO DỤC Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN “ CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT” CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 CÁC TRƯỜNG THPT DÂN LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH 1.1 Giáo dục ... NGHIỆM GIÁO DỤC Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC PHẦN “ CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT” CHƯƠNG TRÌNH GDCD LỚP 12 CÁC TRƯỜNG THPT DÂN LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN 2.1 ... ý thức pháp luật vai trò dạy học phần Công dân với pháp luật việc giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT 1.1.1 Giáo dục ý thức pháp luật - Quan điểm ý thức pháp luật + Quan điểm pháp luật: ...
 • 107
 • 572
 • 4

đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk

đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắk lắk
... trương, sách Nhà nước thông qua văn TW UBND tỉnh Đắk Lắk quy định việc bồi thường thiệt hại đất đai tài sản đất Nhà nước thu hồi đất - Đánh giá việc thực sách bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất ... bàn thành phố Buôn Ma Thu t, tỉnh Đắk Lắk 1.2 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU * Mục đích - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, ưu điểm tồn công tác thực sách bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành ... GPMB Nhà nước thu hồi đất Từ lý trên, Khoa Sau đại học, Khoa Đất Môi trường cho phép tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá việc thực sách bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất số dự án địa bàn...
 • 103
 • 526
 • 0

đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ chăn nuôi heo tập trung trên địa bàn thành phố buôn ma thuột - tỉnh đắk lắk

đánh giá chất lượng nguồn nước phục vụ chăn nuôi heo tập trung trên địa bàn thành phố buôn ma thuột - tỉnh đắk lắk
... ngu n nư c s d ng cho chăn nuôi heo t i tr i chăn nuôi t p trung a thành ph Buôn Ma Thu t a i m: Các trang tr i chăn nuôi heo t p trung quy mô v a nh t i thành ph Buôn Ma Thu t Th i gian: t tháng ... hình s d ng nư c chăn nuôi heo - Các ngu n nư c s d ng t i tr i chăn nuôi t p trung - Các khó khăn vi c cung c p nư c chăn nuôi - Các gi i pháp ang c áp d ng c a ngư i chăn nuôi gi i quy t khó ... 59,09 11,36 K t qu i u tra 44 s chăn nuôi heo t p trung a bàn thành ph Buôn Ma Thu t, nh n th y ngư i chăn nuôi heo ã có ý th c v v sinh ngu n nư c s d ng ph c v chăn nuôi: xây d ng h x lý phân,...
 • 96
 • 270
 • 2

Nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã, phường trên địa bàn thành phốTĩnh

Nâng cao chất lượng cán bộ công chức cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
... công chức Thành phố nói chung cán bộ, công chức cấp xã, phƣờng nói riêng Đến nay, Thành phố tĩnh chƣa có đề tài nghiên cứu cụ thể chất lƣợng cán bộ, công chức cấp xã, phƣờng địa bàn Thành phố ... chung chất lƣợng cán bộ, công chức cấp xã - Đánh giá thực trạng chất lƣợng cán bộ, công chức cấp Thành phố Tĩnh - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức cấp Thành ... nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức cấp xã, phƣờng thành phố Tĩnh 17 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, PHƢỜNG 1.1 Chất lƣợng nâng cao chất lƣợng...
 • 133
 • 449
 • 1

Quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
... HỌC KINH TẾ PHẠM THANH HẢI QUẢN LÝ THỊ TRƢỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ... trạng quản Nhà nƣớc TTBĐS địa bàn thành phố Vinh 59 3.3.1 Hệ thống quan quản TTBĐS địa bàn thành phố Vinh 59 3.3.2 Thực trạng quản Nhà nước thị trường đất đai địa bàn thành ... 44 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƢỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN 44 3.1 Địa điểm nghiên cứu 44 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên thành phố Vinh ...
 • 109
 • 726
 • 6

Phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh ĐăK lăk

Phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh ĐăK lăk
... đến phát triển giáo dục mầm non công lập - Chỉ thực trạng giáo dục mầm non công lập địa bàn TP Buôn Ma Thuột - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển giáo dục mầm non công lập địa bàn TP Buôn Ma Thuột ... phát triển giáo dục mầm non công lập phải giải tốt mối quan hệ giáo dục mầm non công lập Phải nhận thức vai tro sở giáo dục mầm non công lập hệ thống giáo dục nói chung hệ thống sở giáo dục mầm non ... CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP 1.1 GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm tầm quan trọng giáo dục mầm non Phát triển giáo dục có quan hệ mật...
 • 26
 • 237
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tình hình nhiễm ascaris lumbricoides trichuris trichiura ancylostoma duodenale necator americanus thành phố buôn ma thuột và hiệu quả điều trị liều duy nhất mebendazol 500mggiáo dục ý thức pháp luật cho học sinh thông qua dạy học phần công dân với pháp luật chương trình gdcd lớp 12 ở các trường thpt dân lập trên địa bàn thành phố vinh tỉnh nghệ anmột số giải pháp phát triển hình thức vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố hà nội giai đoạn 2006 2010tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố hồ chí minh và các giải pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩmtài liệu chuyên đề thực tập tình hình tội phạm do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn thành phố hà nội pdfluận văn đánh giá tình hình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố việt trìđiều tra tình hình nuôi và chơi cá cảnh trên địa bàn thành phố huếtình hình giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố đà nẵngthực trạng tình hình bán lẻ của các cửa hàng quốc doanh trên địa bàn thành phố hà nội nói chung và của công ty tm dv tràng thi nói riêngtổng quan về tình hình chất thải rắn trên địa bàn thành phố đà nẵngtình hình thực hiện nghiệp vụ tín dụng của các ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố hồ chí minhtình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố hồ chí minhsơ lược tình hình hoạt động của ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố hồ chí minhtình hình phát triển cscnt trên địa bàn thành phố hội an của vcb đà nẵngtình hình tổ chức phân phốicủa nhà phân phối tuấn việt trong toàn tỉnh và trên địa bàn thành phố huếEU Van ban sua doi bo sung.rar GSGN1EEC1S2ufbien ban hop hoi dong nghiem thu22333ufbien ban thanh ly hop dong22335ufdon de nghi nghiem thu de tai nckh22336ufdon xin gia han de tai22338Hàn Quốc GSGN1KOR4Đơn xin học hai ngànhĐơn vay vốn sinh viênĐơn xin chuyển lớpThe top 5 hidden cambodia destinations you must see cambodia toursWhere to stay in siem reap05. Cam ket Han ngach thue quanLộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm công nghệ thông tin - ITAPhu luc B – Lộ trình xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm ITA2004 151 ND CP sua doi ND 78 2003 ND CP thue nk CEPT 2003 2006Chương II. §3. Số đo gócĐề tài cấp ĐHQGHN, Bộ, Tỉnh 2011-2015.Mẫu đăng ký lịch công tácPhiếu đăng ký xét tuyển Đại học chính quySơ yếu lý lịch sinh viên