Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và nguy cơ hội chứng rối loạn hô hấp, sinh sản ở heo nuôi tại tỉnh bình định

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ nguy hội chứng rối loạn sinh sản hấp heo nuôi tại tỉnh bình định

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và nguy cơ hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo nuôi tại tỉnh bình định
... nông thôn t nh Bình c u tài: Nghiên c u m t s lo n h p, sinh s n - Xác heo nh ti n hành nghiên c i m d ch t nguy h i ch ng r i heo nuôi t i t nh Bình M c tiêu c a ng nh” tài: nh m t s nguy ... B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUY N HUỲNH TH THÀNH NGHIÊN C U M T S C I M D CH T VÀ NGUY CƠ H I CH NG R I LO N HÔ H P, SINH S N HEO NUÔI T I T NH BÌNH NH LU N VĂN TH C SĨ ... 2007, heo n i có t l m c 0,03% ó heo lai heo ngo i 0,11% Qua năm 2008, t l m c c a heo n i 0,18% heo lai heo ngo i 0,24%,t ng àn năm 2007 2008 heo n i 0,21% heo ngo i lai 0,35% i u theo nguy n...
 • 76
 • 304
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc hội chứng rối loạn hấp sinh sản (PRRS), sử dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch để phát hiện virus

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (PRRS), sử dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch để phát hiện virus
... an nghiên cứu số đặc điểm bệnh lợn mắc hội chứng rối loạn hấp sinh sản (prrs), Sử dụng kỹ thuật hóa miễn dịch để Phát HIệN VIRUS Chuyên ngành : Bệnh lí học chữa bệnh vật nuôi Mã số : ... Nông nghiệp Hà Nội tạo cho điều kiện thuận lợi để hoàn thành ch-ơng trình học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể thầy, cô giáo môn Bệnh Khoa Thú Y Tr-ờng Đại học Nông nghiệp Hà ... 3.55 Virus trung ph i (IHCx10) 123 Hỡnh 3.56 Virus trung ph i (IHCx40) 123 Hỡnh 3.57 Virus trung gan (IHCx10) 123 Hỡnh 3.58 Virus trung gan (IHCx40) 123 Hỡnh 3.59 Virus...
 • 172
 • 489
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc hội chứng rối loạn hấp sinh sản (prrs), sử dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch để phát hiện virus

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (prrs), sử dụng kỹ thuật hóa mô miễn dịch để phát hiện virus
... Phạm Văn Đông Cục Thú y Luận án đ-ợc bảo vệ tr-ớc Hội đồng chấm luận án cấp Tr-ờng, họp Tr-ờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội Vào hồi 30 ngày tháng năm 2012 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Th- viện Quốc ... Hễ HP V SINH SN LN (PRRS) 1.1 Mm bnh 1.1.1 Ngun gc v phõn loi Nguyờn nhõn gõy hi chng ri lon hụ hp v sinh sn ln mt loi virus thuc h Arteriviridae H Ateriviridae ch cú mt ging Aterivirus bao ... Ateritis Virus (EAV) gõy viờm ng mch, sy thai v viờm phi nga non v Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Virus (PRRSV) gõy ri lon hụ hp v sinh sn ln 1.1.2 Hỡnh thỏi cu trỳc ca PRRSV Virus...
 • 27
 • 305
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc hội chứng rối loạn hấp sinh sản nuôi tại huyện văn chấn tỉnh yên bái, ứng dụng kỹ thuật RT PCR trong chuẩn đoán

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của lợn mắc hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản nuôi tại huyện văn chấn tỉnh yên bái, ứng dụng kỹ thuật RT PCR trong chuẩn đoán
... D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I NGUY N MINH THANH NGHIÊN C U M T S ð C ðI M B NH LÝ C A L N M C H I CH NG R I LO N HÔ H P VÀ SINH S N NUÔI T I HUY N VĂN CH N – T NH YÊN BÁI, ... n hành th c hi n ñ tài: " Nghiên c u m t s ñ c ñi m b nh c a l n m c h i ch ng r i lo n h p sinh s n nuôi t i huy n Văn Ch n - t nh Yên Bái, ng d ng k thu t RT- PCR ch n ñoán " M c ñích c ... tài - Làm rõ m t s ñ c ñi m b nh ch y u c a l n m c h i ch ng r i lo n h p sinh s n nuôi t i ñ a bàn huy n Văn Ch n - T nh Yên Bái - ng d ng k thu t RT- PCR ñ ch n ñoán b nh Ý nghĩa khoa...
 • 81
 • 266
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, căn bệnh của bệnh viêm đường hấp mãn tính trên gà công nghiệp tại thành phố buôn ma thuột biện pháp phòng trị

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, căn bệnh của bệnh viêm đường hô hấp mãn tính trên gà công nghiệp tại thành phố buôn ma thuột và biện pháp phòng trị
... p t i thành ph Bn Ma Thu t bi n pháp phòng tr ” M C TIÊU NGHIÊN C U C A + Xác TÀI nh tình hình d ch t c a b nh viêm ng hơ h p mãn tính àn ni t i Thành ph Bn Ma Thu t + xu t bi n pháp phòng ... GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUN NGUY N VĂN NHO NGHIÊN C U M T S C I M D CH T H C, CĂN B NH C A B NH VIÊM Ư NG HƠ H P MÃN TÍNH TRÊN GÀ CƠNG NGHI P T I THÀNH PH BN MA THU T VÀ BI N PHÁP PHỊNG ... c gi i pháp h p lý phòng tr b nh CRD àn cơng nghi p t i TP Bn Ma Thu t, chúng tơi ti n hành nghiên c u tài: Nghiên c u m t s c i m d ch t h c, b nh c a b nh viêm ng hơ h p mãn tính cơng...
 • 93
 • 431
 • 2

Phân lập, xác định vai trò gây bệnh của một số vi khuẩn gây viêm phổi kế phát trong hội chứng rối loạn hấp sinh sản lợn (PRRS) tại bắc giang

Phân lập, xác định vai trò gây bệnh của một số vi khuẩn gây viêm phổi kế phát trong hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản ở lợn (PRRS) tại bắc giang
... n, ti n hành ñ tài nghiên c u: Phân l p, xác ñ nh vai trò gây b nh c a m t s vi khu n gây vi m ph i k phát h i ch ng r i lo n h p sinh s n l n (PRRS) t i B c Giang 1.2 Ý nghĩa th c t khoa ... 2.3.3 Vi khu n S suis b nh liên c u khu n vi khu n gây l n Vi khu n S suis m t s tác nhân gây b nh quan tr ng l n, nguyên nhân gây b nh th c p tính b i huy t, vi m não, vi m màng tim, vi m kh p, vi m ... huy t, vi m màng não, vi m kh p vi m ph qu n ph i ð c bi t S suis type có th gây b nh cho ngư i Th nhi m trùng huy t vi m não có d ch (thư ng th y l nt 2-3 tháng tu i); Th vi m ñư ng h p (...
 • 85
 • 167
 • 0

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ biến đổi bệnh lý lợn mắc hội chứng rối loạn hấp sinh sản một số trang trại tại hà nội

Luận văn nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và biến đổi bệnh lý ở lợn mắc hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở một số trang trại tại hà nội
... học nông nghiệp nội PHAN THị LAN CHI NGHIấN C U M T S C I M D CH T V BI N I B NH Lí L N M C H I CH NG R I LO N Hễ H P V SINH S N M T S TRANG TR I T I H N I luận văn thạc Sĩ NÔNG ... - H i ch ng vụ sinh v s y thai l n - H i ch ng s y thai v b nh ủ ng hụ h p - Vụ sinh v s y thai l n nỏi - S y thai v b nh ủ ng hụ h p - H i ch ng r i lo n sinh s n v - R i lo n sinh s n v b nh ... c v sinh tiờu ủ c kh trựng chu ng tr i, phng ti n v n chuy n vo tr i, v sinh t t ủ i v i ng i vo chu ng tr i, cụng nhõn lm vi c tr i; x t t phõn, rỏc th i b ng phng phỏp hoỏ h c ho c sinh...
 • 82
 • 578
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh lý của chó mắc bệnh care tại hà nội

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và bệnh lý của chó mắc bệnh care tại hà nội
... HÀ NỘI – 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - - NGUYỄN MINH PHƯƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ BỆNH LÝ CỦA CHÓ MẮC BỆNH CARE TẠI HÀ NỘI CHUYÊN ... phân biệt bệnh Care với số bệnh khác đồng thời làm sở đưa biện pháp phòng trị bệnh hiệu quả, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh chó mắc bệnh Care Nội làm ... TƯỢNG, NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32.1 Nội dung nghiên cứu 32.1.1 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh Care chó Nội - Xác định tỷ lệ mắc bệnh tỷ lệ chết - Xác định tỷ lệ mắc...
 • 92
 • 2,477
 • 8

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ yếu tố nguy của các bệnh nhân tai biến mạch máu não tại bệnh viện đa khoa tỉnh long an giai đoạn 2008 2010

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và yếu tố nguy cơ của các bệnh nhân tai biến mạch máu não tại bệnh viện đa khoa tỉnh long an giai đoạn 2008 2010
... Động mạch cảnh Động mạch não Động mạch thông sau ĐM thân Động mạch não sau ĐM đốt sống Nhìn ĐM não Động mạch thông sau ĐM não trước ĐM thông trước Động mạch não sau Động mạch Động mạch đốt sống ... bnh vin a khoa tnh Long An Mụ t mt s yu t nguy c bnh nhõn TBMMN ti bnh vin a khoa tnh Long An T ú xut cỏc bin phỏp d phũng lm gim t l mc bnh cng ng dừn c tnh Long An 4 Chng TNG QUAN TI LIU ... nhng yu t nguy c, lm gim t l mc bnh dõn chỳng ca tnh, chỳng tụi tin hnh ti Nghiờn cu mt s c im dch t v yu t nguy c ca cỏc bnh nhõn TBMMN ti bnh vin a khoa tnh Long An giai on 20082 010 nhm cỏc...
 • 62
 • 480
 • 4

Báo cáo y học: "Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ lâm sàng hành vi tư sát bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa tâm thần, bệnh viện 103" ppsx

Báo cáo y học:
... khảo sát đặc điểm lâm sàng hành vi tự sát BN Đối tợng phơng pháp nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu 45 BN có hành vi tự sát (từ 17 - 70 tuổi) đợc điều trị nội trú Khoa Tâm thần, Bệnh vi n 103 từ - ... tâm thần phân liệt rối loạn phổ biến Từ vấn đề nêu trên, tiến hành nghiên cứu với mục tiêu: Tìm hiểu số y u tố dịch tễ học hành vi tự sát BN tâm thần điều trị nội trú Bệnh vi n 103 khảo sát đặc ... 33,33% tiến hành vào ban đêm (18 đến giờ) Theo Nguyễn Hữu Kỳ (1996), 64% trờng hợp tiến hành hành vi tự sát vào ban ng y Đặc điểm lâm sàng BN có hành vi tự sát * Phơng pháp tự sát: tự g y chấn thơng:...
 • 4
 • 331
 • 1

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ một số yếu tố gây bệnh của vi khuẩn salmonella spp trong hội chứng tiêu chảy lợn dưới 3 tháng tuổi tại tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và một số yếu tố gây bệnh của vi khuẩn salmonella spp trong hội chứng tiêu chảy ở lợn dưới 3 tháng tuổi tại tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trị
... tài: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ số yếu tố gây bệnh vi khuẩn Salmonella spp hội chứng tiêu chảy lợn tháng tuổi tỉnh Thái nguyên biện pháp phòng trị” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định số đặc điểm ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––– TRỊNH TUẤN ANH NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ GÂY BỆNH CỦA VI KHUẨN SALMONELLA SPP TRONG HỘI CHỨNG TIÊU CHẢY LỢN DƯỚI THÁNG TUỔI ... nghiên cứu nguyên nhân gây tiêu chảy lợn, phần lớn tác giả tập trung tìm hiểu nguyên nhân gây tiêu chảy lứa tuổi khác Tuy nhiên vi c nghiên cứu yếu tố gây bệnh vi khuẩn Salmonella spp hội chứng tiêu...
 • 130
 • 432
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh lý của chó mắc bệnh care tại hà nội

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và bệnh lý của chó mắc bệnh care tại hà nội
... u 31 2.1.1 Nghiên c u ñ c ñi m d ch t h c c a b nh Care chó t i N i 31 2.1.2 Nghiên c u ñ c ñi m b nh c a b nh Care chó 31 2.2 ð i tư ng nghiên c u 31 2.3 ð a ñi m th i gian nghiên c u ... chó ña bàn thành ph N i, su t trình nghiên c u ñã ti n hành ñi u tra, thu th p s li u v tình hình m c b nh Care chó, thu th p m u chó nghi m c b nh Care t i phòng khám thú y Vi t Vet, s nhà ... i chó gi ng Có kho ng 150 gi ng chó chia thành nhóm g m nhóm chó thông minh, chó làm vi c, chó th thao, chó săn, chó gi gia súc, chó c nh (ð Hi p, 1994) Nh ng chó thông minh, có b lông c ng m...
 • 82
 • 475
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý bệnh tiên mao trùng do trypanoma evansi gây ra trên đàn trâu tại bắc kạn sơn la

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, bệnh lý bệnh tiên mao trùng do trypanoma evansi gây ra trên đàn trâu tại bắc kạn và sơn la
... 1.6 Nh ng nghiên c u v d ch t h c b nh Tiên mao trùng Trypanosoma evansi 1.6.1 Phân b ñ a c a Tiên mao trùng + Phân b ñ a c a Tiên mao trùng th gi i Tiên mao trùng gây b nh Surra có m t ... b nh Tiên mao trùng T .evansi 24 1.6.4 Tu i v t ch , mùa m c b nh Tiên mao trùng T .evansi 27 1.7 Phòng ñi u tr b nh Tiên mao trùng T .evansi 28 1.7.1 Phòng b nh Tiên mao trùng T .evansi cho trâu, ... 3.4 ð c ñi m b nh b nh Tiên mao trùng T .evansi ñàn trâu thu c t nh B c K n Sơn La 3.4.1 Bi u hi n lâm sàng trâu nhi m Tiên mao trùng T .evansi ñàn trâu thu c t nh B c K n Sơn La 3.4.2 M t s 52...
 • 88
 • 160
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ xác định type vi rút gây bệnh lở mồm long móng trâu, bò tại tỉnh Lai Châu

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và xác định type vi rút gây bệnh lở mồm long móng ở trâu, bò tại tỉnh Lai Châu
... Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ xác định type vi rút gây bệnh LMLM đàn trâu, tỉnh Lai Châu" Mục tiêu nghiên cứu đề tài Xác định phân bố type vi rút LMLM tỉnh Lai Châu, làm sở lựa chọn loại vắc ... tỉnh Lai Châu cung cấp, bổ sung hoàn thiện thêm thông tin dịch tễ học bệnh LMLM vi t Nam - Các kết nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ học, xác định phân bố type vi rút LMLM gây bệnh trâu, tỉnh Lai ... chống bệnh LMLM cho gia súc Ý nghĩa khoa học đề tài - Luận văn công trình nghiên cứu đặc điểm dịch tễ xác định type vi rút gây bệnh LMLM đàn trâu, tỉnh Lai Châu - Các kết điều tra, nghiên cứu tỉnh...
 • 88
 • 322
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ biến đổi bệnh lý của bệnh cúm gia cầm type H5N1 tại tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và biến đổi bệnh lý của bệnh cúm gia cầm type H5N1 tại tỉnh Bắc Giang
... điểm dịch tễ bệnh cúm gia cầm tỉnh Bắc Giang từ năm 2004 đến - Xác định biến đổi bệnh đại thể gà mắc bệnh cúm gia cầm H5N1 - Xác định biến đổi bệnh vi thể gà mắc bệnh cúm gia cầm H5N1 2.3 ... bệnh đạt hiệu Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ học bệnh cúm gia cầm tỉnh Bắc Giang từ năm 2004 đến - Xác định biến đổi bệnh đại thể gà bị bệnh cúm gia cầm H5N1 - Xác định biến ... cúm gia cầm Bắc Giang nói riêng Việt Nam nói chung Xuất phát từ yêu cầu thực tế sản xuất, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ biến đổi bệnh bệnh cúm gia cầm type H5N1...
 • 79
 • 316
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ và thử nghiệm điều trị bệnh cầu trùng trên gà thịt do eimeria gây ra tạ yên khánh ninh bìnhnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ tình trạng kháng insulin và hiệu quả can thiệp ở người cao tuổi mắc hội chứng chuyển hóanghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đăk lăknghien cuu mot so dac diem dich te hoc tren trau bonghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ yếu tố gây bệnh của vi khuẩn e coli trong hội chứng tiêu chảy ở bê nghé tại sơn la và thử nghiệm phác đồ điều trịnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học tai biến mạch máu não tại tỉnh thái nguyênnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ của bệnh sán lá gan trâu bònghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ lâm sàng và bước đầu đánh giá kết quả thay máu cho trẻ sơ sinh vàng da tăng bilirubin tự do trong máunghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh dịch tả lợn tại một sốhuyện ngoại thành thành phố hà nộinghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và đánh giá hiệu quả điều trị bệnh nấm da bằng dịch chiết m2một số đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp đối với nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ dưới 5 tuổi tại huyện chợ mới tỉnh bắc kạnnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học của hội chứng hẹp ống sống thắt lưng cùngnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm gan mạn virus b hbeag và hbeagmột số đặc điểm dịch tễ và công tác phòng chống sốt rét tại tỉnh điện biên từ năm 20052008nghiên cứu một số đặc điểm hình thái và chất lượng quả của 8 tổ hợp lai ưu túchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học