Nghiên cứu ảnh hưởng các biện pháp canh tác trong quản lý bệnh sưng rễ do nấm plasmodiophora brassicae woronin trên cây cải bắp tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng

nghiên cứu ảnh hưởng các biện páp canh tác trong quản bệnh sưng rễ do nấm plasmodiophora brassicae woronin trên cây cải bắp tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng

nghiên cứu ảnh hưởng các biện páp canh tác trong quản lý bệnh sưng rễ do nấm plasmodiophora brassicae woronin trên cây cải bắp tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
... canh tác qu n b nh sưng r n m Plasmodiophora brassicae Woronin c i b p t i huy n Lâm c Tr ng t nh ng” M c tiêu c a tài ánh giá hi u qu m t s bi n pháp k thu t canh tác vi c phòng tr b nh sưng ... ngu n nư c Do ó c n ti n hành nghiên c u v bi n pháp phòng tr b nh sưng r m t cách t ng h p k p th i khuy n cáo cho nông dân s d ng B nh sưng r c i b p (do n m Plasmodiophora brassicae Woronin) ... PHÁP NGHIÊN C U 2.1 i tư ng nghiên c u 2.1.1 i tư ng - Cây c i b p b nh sưng r c i b p - Các bi n pháp k thu t qu n b nh sưng r c i b p + Luân canh tr ng + Li u lư ng vôi bón + Bón phân h p lý...
 • 91
 • 291
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp canh tác đến năng suất và chất lượng giống chè kim tuyên tại Phú Thọ

Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp canh tác đến năng suất và chất lượng giống chè kim tuyên tại Phú Thọ
... Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón đến suất, chất lượng chè xanh chế biến từ nguyên liệu giống chè Kim tuyên 55 3.3.1 Ảnh hưởng số loại phân bón đa lượng đến suất chất lượng giống chè Kim Tuyên ... nghiên cứu 2.3.1 Nội dung nghiên cứu - Nội dung 1: Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ thu hái đến chất lượng giống chè Kim tuyên - Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng kỹ thuật thu hái đến suất, chất lượng ... hợp cho chè sinh trưởng 3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ, kỹ thuật thu hái đến chất lượng giống chè Kim Tuyên 3.2.1 Ảnh hưởng thời vụ thu hái đến chất lượng giống chè Kim Tuyên Phẩm chất chè thành...
 • 103
 • 232
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp canh tác hữu cơ đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng vải thiều thanh hà, tại huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang

nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp canh tác hữu cơ đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng vải thiều thanh hà, tại huyện lục ngạn, tỉnh bắc giang
... xuất vải xã trồng vải trọng điểm huyện Lục Ngạn 3.3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp canh tác hữu đến sinh trưởng, suất chất lượng vải Thanh Hà + Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp trồng xen đến sinh ... hữu chưa nhiều hộ dân tin tưởng áp dụng, lo ngại suất giảm Vì vậy, đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp canh tác hữu đến sinh trưởng, suất, chất lượng vải thiều Thanh Hà, huyện Lục Ngạn, tỉnh ... http://www.lrc-tnu.edu.vn + Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp canh tác hữu đến sinh trưởng, suất, chất lượng vải 3.3.4 Thuận lợi, khó khăn giải pháp phát triển vải hữu Lục Ngạn 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 3.4.1 Đánh...
 • 116
 • 329
 • 2

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Biện Pháp Canh Tác Hữu Cơ Đến Sinh Trưởng, Năng Suất, Chất Lượng Vải Thiều Thanh Hà Tại Huyện Lục Ngạn Tỉnh Bắc Giang

Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Biện Pháp Canh Tác Hữu Cơ Đến Sinh Trưởng, Năng Suất, Chất Lượng Vải Thiều Thanh Hà Tại Huyện Lục Ngạn Tỉnh Bắc Giang
... xuất vải xã trồng vải trọng điểm huyện Lục Ngạn 3.3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp canh tác hữu đến sinh trưởng, suất chất lượng vải Thanh + Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp trồng xen đến sinh ... nghiên cứu 56 4.3 Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp canh tác hữu đến suất chất lượng vải thiều huyện Lục Ngạn 58 4.3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng phân xanh trồng xen đến sinh trưởng suất vải 58 4.3.2 Nghiên ... phương pháp canh tác vải hữu chưa nhiều hộ dân tin tưởng áp dụng, lo ngại suất giảm Vì vậy, đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp canh tác hữu đến sinh trưởng, suất, chất lượng vải thiều Thanh Hà, ...
 • 116
 • 162
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "CÁC BIỆN PHÁP CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM TẠI VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THỦY?" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... động kinh doanh bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam bị “thua sân nhà” 2 Các biện pháp cạnh tranh bật thị trường bảo hiểm Việt Nam: Hiện nay, thị trường bảo hiểm Việt Nam, để tồn kinh doanh ... TRANH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẢO HIỂM TẠI VIỆT NAM Sự tác động quy luật cạnh tranh thị trường bảo hiểm giới thị trường bảo hiểm Việt Nam: Xét lịch sử, ngành bảo hiểm thương mại Việt Nam đời vốn ... bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam việc tái bảo hiểm dịch vụ này, họ định tổ chức bảo hiểm nước nhận tái bảo hiểm Thực trạng dẫn đến hệ phần phí bảo hiểm gốc doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam...
 • 53
 • 190
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp bao gói trong quá trình bảo quản sản phẩm cá điêu hồng (oreochromis sp) xông khói nóng

nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp bao gói trong quá trình bảo quản sản phẩm cá điêu hồng (oreochromis sp) xông khói nóng
... cho bảo quản sản phẩm điêu hồng xông khói nóng 43 Khoa Thuỷ Sản – Trường ĐHCT CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Kết nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp bao gói trình bảo quản sản phẩm điêu ... thực phẩm cần phải có loại bao gói kết hợp với chế độ bảo quản hợp lý Vì thế, việc thực đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng biện pháp bao gói trình bảo sản phẩm điêu hồng (Oreochromis sp) xông khói nóng ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN NGUYỄN KIM YẾN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN PHÁP BAO GÓI TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN SẢN PHẨM CÁ ĐIÊU HỒNG (Oreochromis sp) XÔNG KHÓI NÓNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI...
 • 84
 • 224
 • 0

Điều tra thực trạng sản xuất lúa và nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa nếp đặc sản tại huyện thuận châu tỉnh sơn la

Điều tra thực trạng sản xuất lúa và nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa nếp đặc sản tại huyện thuận châu tỉnh sơn la
... thành ñ tài “ði u tra th c tr ng s n xu t lúa nghiên c u nh hư ng c a phân viên nén ñ n sinh trư ng, phát tri n su t c a m t s gi ng lúa n p ñ c s n t i huy n Thu n Châu, t nh Sơn La Tôi xin chân ... B ng 4,16, nh hư ng c a phân viên nén gi ng lúa ñ n ch s LAI 60 B ng 4,16a, nh hư ng c a phân viên nén ñ n ch s LAI c a gi ng lúa 61 B ng 4,16b, Ch só LAI c a gi ng lúa tham gia thí nghi m ... Boong - Nhân t phân bón: g m m c phân M c P1 (phân r i): 120N + 60P2O5 + 90K2O M c P2 (phân viên nén) : 120N + 60P2O5 + 90K2O M c P3 (phân viên nén) : 80N+ 40P+60K20 M c P4 (phân viên nén) : 60N+30P+45K20...
 • 91
 • 625
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đạm và lượng nước tưới đến sinh trưởng và phát triển của cây mạch môn tại huyện hạ hoà phú thọ

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đạm và lượng nước tưới đến sinh trưởng và phát triển của cây mạch môn tại huyện hạ hoà phú thọ
... cho cõy m ch mụn ủ n sinh tr ng, phỏt tri n cõy b i 4.2 nh h ng c a l ng n c t i ủ n s 57 sinh tr ng c a cõy m ch mụn v n b i tu i 4.2.1 59 nh h ng c a l ng n c t i ủ n sinh tr ng chi u cao tỏn ... h ng c a l ng n c t i ủ n sinh tr ng s nhỏnh c a cõy m ch mụn 4.2.3 nh h ng c a l ng n c t i ủ n sinh tr ng s lỏ cõy m ch mụn 4.2.4 61 nh h ng c a l ng n c t i ủ n sinh tr ng chi u di v chi u ... cõy m ch mụn ủ n sinh tr ng, phỏt tri n cõy b i 4.3 69 nh h ng c a l ng n c t i ủ n sinh tr ng, phỏt tri n c a cõy m ch mụn v n b i lõu nm 4.3.1 70 nh h ng c a l ng n c t i ủ n sinh tr ng chi u...
 • 152
 • 476
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ và một số công thức bón phân đến sinh trưởng phát triển của đậu tương hè thu tại huyện đà bắc, tỉnh hoà bình

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ và một số công thức bón phân đến sinh trưởng phát triển của đậu tương hè thu tại huyện đà bắc, tỉnh hoà bình
... công th c bón phân ñ n sinh trư ng phát tri n c a ñ u tương thu t i huy n ðà B c, t nh Hòa Bình 1.2 M c ñích, yêu c u 1.2.1 M c ñích - Xác ñ nh th i v gieo tr ng thích h p công th c bón phân ... 3.3.1.2 Thí nghi m - Nghiên c u nh hư ng c a m t s công th c bón phân ñ n kh sinh trư ng, phát tri n su t c a ñ u tương v thu t i huy n ðà B c, t nh Hoà Bình - Gi ng ñ u tương tham gia thí nghi ... ñ n th i gian sinh trư ng c a gi ng ñ u tương 4.2.2 37 nh hư ng c a công th c bón phân t i kh sinh trư ng phát tri n c a gi ng ñ u tương 4.2.1 37 53 nh hư ng c a công th c bón phân ñ n chi u...
 • 129
 • 230
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm nguồn gốc thực vật và chất kết dính đến hiệu quả của phân viên nén cho lúa tại huyện trấn yên, tỉnh yên bái

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm nguồn gốc thực vật và chất kết dính đến hiệu quả của phân viên nén cho lúa tại huyện trấn yên, tỉnh yên bái
... dúi sâu cho lúa Hi n s h , di n tích s n xu t lúa s d ng phân viên nén dúi sâu ñang ñư c nhân r ng r t nhanh Năm 2011 toàn t nh Yên Bái có 60.000 h dân s d ng phân viên nén dúi sâu cho lúa, ñó ... ng phân viên nén, ñ xu t tr n thêm ch t k t dính nh m tăng thêm kh bám dính c a ch ph m v i phân nén - Góp ph n xây d ng s khoa h c cho vi c thay ñ i phương pháp s d ng phân viên nén cho lúa ... t dính ñ n hi u qu c a phân viên nén cho lúa t i huy n Tr n Yên, t nh Yên Bái 1.2 M c ñích yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích Xác ñ nh ñư c nh hư ng c a ch ph m ngu n g c th c v t ch t k t dính...
 • 104
 • 181
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lập địa đến chất lượng gỗ keo lai (Acacia Hibrds) ở giai đoạn thành thục công nghệ tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện lập địa đến chất lượng gỗ keo lai (Acacia Hibrds) ở giai đoạn thành thục công nghệ tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
... nhân tố gỗ ảnh hưởng đến chất lượng gỗ Keo lai (tính chất vật lý, học gỗ) giai đoạn thành thục công nghệ - Đặc điểm điều kiện lập địa Phân tích ảnh hưởng vị trí lập địa đến chất lượng gỗ Keo lai ... văn thạc sỹ Nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện lập địa đến chất lượng gỗ Keo lai (Acacia Hibrids) giai đoạn thành thục công nghệ huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên công trình nghiên cứu thực cá ... cứu ảnh hưởng điều kiện lập địa đến chất lượng gỗ Keo lai (Acacia Hibrids) giai đoạn thành thục công nghệ huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên 4 Chƣơng TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên...
 • 120
 • 285
 • 0

giáo trình sử dụng các biện pháp canh tác nghề quản dịch hại tổng hợp

giáo trình sử dụng các biện pháp canh tác nghề quản lý dịch hại tổng hợp
... áp dụng hệ thống canh tác luân canh xen canh Luân canh xen canh hợp làm giảm tỷ lệ sâu bệnh cỏ dại, điều hòa chất dinh dưỡng, cải tạo nâng cao độ phì đất đai Luân canh xen canh hợp biện pháp ... thành giáo trình Các tác giả Thành phần biên soạn: Th.S Đinh Viết Tú chủ biên Th.S Ngô Hoàng Duyệt hiệu chỉnh MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG MÔ ĐUN SỬ DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CANH TÁC BÀI 1: BIỆN PHÁP SỬ ... cảnh thay đổi - Do tác động biện pháp canh tác người 13 Trong trình canh tác, người tác động vào trình sinh trưởng cây, tác động làm tăng khả chống chịu sâu bệnh ngược lại có tác động làm giảm...
 • 58
 • 477
 • 3

Đề cương khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân và kali bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa khẩu ký tại huyện tân uyên tỉnh lai châu

Đề cương khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân và kali bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa khẩu ký tại huyện tân uyên tỉnh lai châu
... lượng phân Lân bón đến tiêu sinh trưởng, phát triển giống lúa Khẩu huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu 10 - Xác định lương phân Kali bón đến tiêu sinh trưởng, phát triển giống lúa Khẩu huyện Tân ... huyện Tân Uyên gieo cấy 150 Tiếp nối thành nghiên cứu trên, thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng Lân Kali bón đến sinh trưởng, phát triển suất giống lúa Khẩu huyện Tân Uyên, tỉnh ... Tân Uyên tỉnh Lai Châu - Xác định lượng phân Lân bón đến yếu tố cấu thành suất suất giống lúa Khẩu huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu - Xác định lượng phân Kali bón đến yếu tố cấu thành suất suất giống...
 • 12
 • 1,588
 • 2

Đề cương khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân và kali bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa khẩu ký tại huyện tân uyên tỉnh lai châu

Đề cương khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng lân và kali bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa khẩu ký tại huyện tân uyên tỉnh lai châu
... Tiếp nối các thành quả nghiên cứu trên, chúng tôi thực hiện đề tài:  Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng Lân Kali bón đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lúa Khẩu tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai ... suất của giống lúa Khẩu Ảnh hưởng của lượng phân lân kali đến khả năng chống chịu sâu bệnh  của giống Khẩu Ảnh hưởng của lượng phân lân phân kali bón đến các yếu tố cấu thành   năng suất năng suất của lúa Khẩu ... năng suất cho lúa Khẩu vụ Mùa tại Tân Uyên, Lai Châu ­ Xác định lượng bón phân  Kali đối với các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển năng suất cho lúa Khẩu vụ Mùa tại Tân Uyên, Lai Châu ­ Đảm bảo về mặt kỹ thuật trồng trọt...
 • 7
 • 451
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: 7 ảnh hưởng của biện pháp canh tác đến sinh vật đấtảnh hưởng của biên pháp canh tác đến vi sinh vật đất 1 mối quan hệ hữu cơ giữa biên pháp canh tác đến 3 yếu tố vi sinh vật đất đất và cây trồngảnh hưởng của biên pháp canh tác đến vi sinh vật đất 2 1 ảnh hưởng của phương thức làm đất đến vi sinh vật đấtđiều tra tài nguyên di truyền các loài lan rừng vườn quốc gia cát tiên và nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhân nhanh để bảo tồn một số loài lan rừng quínghiên cứu ảnh hưởng các thông số đặc trưng của bôi trơn tối thiểu đến quá trình tạo phoi và mòn của dụng cụ khi tiện thép 9xc qua tôi sử dụng bôi trơn làm nguội tối thiểu mqlluan van nghien cuu anh huong cua bien doi khi hauđề tài nghiên cứu khoa học các biện pháp phát triển phong trào tập luyện môn cầu lông trong học sinh trung học cở sởluận văn nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bón phân viên nén đến sinh trưởng phát triển năng suất lúa pc6 vụ xuân tại huyện thạch hà hà tĩnhnghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn đô thị tại bình thuậncơ sở khoa học của nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu bđkhcác biện pháp canh tác trên đất dốccác biện pháp canh táctác dụng của các biện pháp canh tácnghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm bón đạm kết hợp dùng chất khử no3 đến chất lượng và năng suất của giống bắp cải ns cross trên nền đất huyện lục ngạn tỉnh bắc giangđồ án nghiên cứu đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn cho công ty tnhh nhuộm nam thànhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại