Điều tra tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi lợn, dư lượng kháng sinh và borax trên thịt lợn tại huyện ea h’leo tỉnh đắk lắk

điều tra tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi lợn, lượng kháng sinh borax trên thịt lợn tại huyện ea h’leotỉnh đắk lắk

điều tra tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi lợn, dư lượng kháng sinh và borax trên thịt lợn tại huyện ea h’leo – tỉnh đắk lắk
... c th v lư ng KS Borax th t l n nuôi t i huy n Ea H’leo Xu t phát t tình hình trên, ti n hành nghiên c u tài: “ i u tra tình hình s d ng kháng sinh chăn nuôi l n, lư ng kháng sinh Borax th ... ii B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUYÊN VÕ TH THU HOA I U TRA TÌNH HÌNH S D NG KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI L N, DƯ LƯ NG KHÁNG SINH BORAX TRÊN TH T L N T I HUY N EA H’LEO T NH KL K ... 1.1 Tình hình chăn nuôi l n 1.1.1 Tình hình chăn nuôi l n nư c 1.1.2 Tình hình chăn nuôi l n t i k L k 1.2 Kháng sinh 1.2.1 nh nghĩa kháng sinh ...
 • 86
 • 302
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Điều tra tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi lợn, lượng kháng sinh Borax trên thịt lợn tại huyện Ea H’leo tỉnh Đắk Lắk

Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Điều tra tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi lợn, dư lượng kháng sinh và Borax trên thịt lợn tại huyện Ea H’leo tỉnh Đắk Lắk
... c th v lư ng KS Borax th t l n nuôi t i huy n Ea H’leo Xu t phát t tình hình trên, ti n hành nghiên c u tài: “ i u tra tình hình s d ng kháng sinh chăn nuôi l n, lư ng kháng sinh Borax th ... ii B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUYÊN VÕ TH THU HOA I U TRA TÌNH HÌNH S D NG KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI L N, DƯ LƯ NG KHÁNG SINH BORAX TRÊN TH T L N T I HUY N EA H’LEO – T NH KL ... 1.1 Tình hình chăn nuôi l n 1.1.1 Tình hình chăn nuôi l n nư c 1.1.2 Tình hình chăn nuôi l n t i k L k 1.2 Kháng sinh 1.2.1 nh nghĩa kháng sinh ...
 • 86
 • 255
 • 0

Đánh giá tình hình kinh doanh chất lượng thức ăn công nghiệp được sử dụng trong chăn nuôi lợn tại huyện yên định tỉnh thanh hóa

Đánh giá tình hình kinh doanh và chất lượng thức ăn công nghiệp được sử dụng trong chăn nuôi lợn tại huyện yên định tỉnh thanh hóa
... NG CHĂN NUÔI L N TRÊN ð A BÀN HUY N YÊN ð NH .41 3.1.1 Tình hình chăn nuôi ñ a bàn huy n 3.1.2 Tình hình chăn nuôi l n t i huy n Yên ð nh 41 42 3.2 TÌNH HÌNH S D NG VÀ KINH DOANH TH C ĂN CHĂN NUÔI ... ng th c ăn chăn nuôi ñ a bàn huy n - Tình hình s d ng tiêu th th c ăn công nghi p chăn nuôi năm 2012 - H th ng phân ph i kinh doanh th c ăn chăn nuôi - Th c tr ng qu n lý th c ăn chăn nuôi ñ a ... ñi u tra ñánh giá tình hình kinh doanh, b câu h i dùng ñánh giá tình hình chăn nuôi s d ng th c ăn công nghi p chăn nuôi l n) t i xã ñ i di n c v m t ñ a lý m c ñ phát tri n chăn nuôi l n (ð nh...
 • 104
 • 112
 • 0

Tìm hiểu về tình hình sử dụng hóa chất trong chăn nuôi tại Việt Nam từ năm 2012 cho đến nay.

Tìm hiểu về tình hình sử dụng hóa chất trong chăn nuôi tại Việt Nam từ năm 2012 cho đến nay.
... khác khu vực Dẫn đến tình trạng dụng loại hóa chất chăn nuôi Định Nghĩa Hóa chất chăn nuôi loại hóa chất bị cấm sử dụng hay hạng chế nồng độ hàm lương cho vật nuôi Làm cho vật nuôi mau lớn tăng ... Olaquidox Danh mục hóa chất cấm sử dụng chăn nuôi Việt Nam Mục đích sử dụng Đối với người • • • • Tăng thu nhập • Chi phí chăn nuôi • thấp Rút ngắn thời gian nuôi dưỡng • Đối với vật nuôi Nhanh lớn ... cao hiểu biết tiếp thu thông tin an toàn thức ăn chăn nuôi Không sử dụng hóa chất, phụ gia danh mục cho phép Dùng chế phẩm sinh học thay kháng sinh thức ăn cho heo, gà tuân thủ thời gian ngừng sử...
 • 27
 • 654
 • 0

Nghiên Cứu Sử Dụng Men Biovet Trong Chăn Nuôi Lợn Thịt Tại Huyện Võ Nhai Tỉnh Thái Nguyên

Nghiên Cứu Sử Dụng Men Biovet Trong Chăn Nuôi Lợn Thịt Tại Huyện Võ Nhai Tỉnh Thái Nguyên
... sử dụng rộng rãi Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sản xuất sở thừa kế kết tác giả nước, em tiến hành nghiên cứu chuyên đề: Nghiên cứu sử dụng men Biovet chăn nuôi lợn thịt huyện Nhai tỉnh Thái ... người dân hệ trẻ tương lai 22 PHẦN CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU Tên chuyên đề: Nghiên cứu sử dụng men Biovet chăn nuôi lợn thịt huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên 2.1 Đặt vấn đề 2.1.1 Tính cấp thiết đề ... Thái Nguyên 23 2.1.2 Mục tiêu đề tài Khảo sát tác dụng men Biovet chăn nuôi khu vực xã La Hiên - Huyện Nhai - Tỉnh Thái Nguyên về: - Tác dụng men Biovet đến khả sinh trưởng đàn lợn thịt...
 • 54
 • 189
 • 0

Tình hình sử dụng chế phẩm sinh học EM trong chăn nuôi lợn tại xã quảng phước, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế

Tình hình sử dụng chế phẩm sinh học EM trong chăn nuôi lợn tại xã quảng phước, huyện quảng điền, tỉnh thừa thiên huế
... mạnh việc sử dụng EM chăn nuôi lợn - Cho đến chưa có nghiên cứu Quảng Phước => Tình hình sử dụng chế phẩm sinh học EM chăn nuôi lợn Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế MỤC ... NGHIÊN CỨU 3.1 Tình hình sử dụng EM chăn nuôi lợn Quảng Phước Bảng 4.6: Số lượng lợn sử dụng CPSH EM qua năm Năm Tổng đàn lợn Số lượng lợn sử dụng EM Tỉ lệ (%) số lợn SD EM so với tổng ... trường, tăng thu nhập cho hộ chăn nuôi 3.3 Tình hình sử dụng EM chăn nuôi lợn cấp hộ Bảng 4.7 Quy mô chăn nuôi lợn hộ sử dụng EM năm 2011 Trong (% số hộ nuôi) Số hộ nuôi Chung (%) STT Quy mô ...
 • 16
 • 458
 • 0

Đánh giá tình hình sử dụng chất lượng thức ăn công nghiệp trong chăn nuôi lợn tại tỉnh hà nam

Đánh giá tình hình sử dụng và chất lượng thức ăn công nghiệp trong chăn nuôi lợn tại tỉnh hà nam
... chăn nuôi l n 2.1.1 M t s khái ni m - Th c ăn chăn nuôi Trong chăn nuôi nói chung chăn nuôi l n nói riêng, th c ăn y u t b n nh hư ng ñ n hi u qu chăn nuôi th c ăn chi m t 55 – 70% giá thành chăn ... th c ăn ñ m ñ c, th c ăn b sung, ph gia th c ăn chăn nuôi, premix, ho t ch t ch t mang - Th c ăn chăn nuôi công nghi p Th c ăn chăn nuôi công nghi p (TACN) th c ăn chăn nuôi ñư c ch bi n s n ... ngư i chăn nuôi Th c ăn chăn nuôi công nghi p không nh ng góp ph n thúc ñ y tăng trư ng c a v t nuôi, th hi n su t v t nuôi theo phương th c chăn nuôi công nghi p cao so v i phương th c chăn nuôi...
 • 91
 • 1,204
 • 10

Hoàn thiện quy trình lên men lactic sử dụng có hiệu quả phụ phẩm thủy hải sản trong chăn nuôi lợn tại Hải Bình - Tỉnh Gia - Thanh Hóa docx

Hoàn thiện quy trình lên men lactic và sử dụng có hiệu quả phụ phẩm thủy hải sản trong chăn nuôi lợn tại Hải Bình - Tỉnh Gia - Thanh Hóa docx
... 15% ngày th ã hoàn ch nh trình lên men (pH tr s 4,4 7-4 ,56) Trong m t 15 ngày n u không b sung men kh i ng (pH: 4,61) Do v y 5% men kh i ng c xác nh quy tình k thu t lên men lactic ph ph m ... 5% Th i gian len men ngày N u tăng t l men kh i ng lên 10% th i gian lên men ngày Th c ăn lên men lactic t ph ph m h i s n v i b t ngô tr ng thái d o quánh mùi thơm h p d n c a men lactic, ... ngu n ng lên men lactic Thí nghi m b sung 30, 40, 50, 60, 70% b t ngô vào h n h p lên men Theo dõi bi n i tr s pH ch th c a trình lên men K t qu ghi B ng B ng 2.Bi n i pH s n ph m lên men lactic...
 • 7
 • 276
 • 6

nghiên cứu ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn tại tỉnh hà nam

nghiên cứu ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn tại tỉnh hà nam
... công nghệ đệm lót sinh học chăn nuôi lợn tỉnh Nam 1.2 Mục tiêu đề tài - Xây dựng 10 mô hình ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học sử dụng chế phẩm men vi sinh HUA Biomix địa bàn tỉnh Nam, đồng ... trại áp dụng công nghệ đệm lót sinh học Năm 2007 Mô hình chăn nuôi lợn sử dụng chế phẩm vi sinh vật làm đệm lót sinh học (fermentation bed) loại hình chăn nuôi tìm thấy nhiều nước Nhật Bản, Hàn Quốc ... bách Công nghệ đệm lót sinh học chăn nuôi đưa vào thí điểm Việt Nam từ năm 2009, địa bàn tỉnh Nam năm 2010, nhiên giai đoạn xây dựng hoàn thiện công nghệ Đến chưa có nhiều nghiên cứu công nghệ...
 • 59
 • 836
 • 7

Bài thi vận dụng kiến thức liên môn học sinh THCS: Làm thế nào để không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Bài thi vận dụng kiến thức liên môn học sinh THCS: Làm thế nào để không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
... sử dụng chất cấm chăn nuôi nước ta 4.2 Thành phần hóa học số chất cấm 4.3 Tác hại sử dụng chất cấm chăn nuôi 4.4 Các biện pháp giảm sử dụng chất cấm chăn nuôi 4.5 Ý nghĩa việc tích hợp kiến thức ... đồ tình hình sử dụng chất cấm chăn nuôi tử vong bệnh có liên quan đến sử dụng thức ăn bị nhiễm độc - Hóa học: Thành phần hóa học số chất cấm chăn nuôi - Sinh học: Tác hại sử dụng chất độc - Giáo ... bạn có ý thức học tốt tất môn học, không xem nhẹ, coi thường môn học Và thông qua cách vận dụng kiến thức để giải tình trên, bạn học sinh tuyên truyền có ý thức vận dụng kiến thức học để giải...
 • 14
 • 389
 • 3

Nghiên cứu sản xuất sử dụng tảng liếm trong chăn nuôi trâu tại tỉnh lạng sơn

Nghiên cứu sản xuất và sử dụng tảng liếm trong chăn nuôi trâu tại tỉnh lạng sơn
... Đánh giá quy mô chăn nuôi thực trạng sử dụng nguồn thức ăn cho chăn nuôi trâu tỉnh Lạng Sơn - Đánh giá hiệu việc sử dụng tảng liếm tự sản xuất cho đàn trâu số địa phương tỉnh Lạng Sơn - So sánh ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG VĂN HỮU NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG TẢNG LIẾM TRONG CHĂN NUÔI TRÂU TẠI TỈNH LẠNG SƠN Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... họ tự sản xuất sử dụng Theo dõi kết sản xuất tảng liếm (Số lượng, chi phí…) * Phương pháp sử dụng tảng liếm - Tại nông hộ có trâu thí nghiệm: Bảo quản treo tảng liếm phía trước chỗ buộc trâu phù...
 • 122
 • 57
 • 0

khóa luận Điều tra hiện trạng canh tác diễn biến của một số loài sâu hại chính trên cây tiêu tại huyện Buôn Đôn – tỉnh Đăk Lăk

khóa luận Điều tra hiện trạng canh tác và diễn biến của một số loài sâu hại chính trên cây tiêu tại huyện Buôn Đôn – tỉnh Đăk Lăk
... cứu Điều tra trạng canh tác tiêu số xã thuộc địa bàn huyện Buôn Đôn 17 Điều tra thành phần sâu hại tiêu thiên địch Điều tra diễn biến mật số số loài sâu gây hại Đề xuất số biện pháp phòng trừ sâu ... 3.1 Sơ đồ điều tra thành phần sâu bệnh hại thiên địch vườn tiêu b Chỉ tiêu điều tra Thành phần sâu hại thiên địch tiêu huyện Buôn Đôn Mức độ xuất loài sâu hại, thiên địch Mức độ xuất sâu hại thiên ... huyện Buôn Đôn số tiêu sâu hại tiêu (thành phần, mật độ) 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Xác định trạng canh tác tiêu xã Ea Wer, Tân Hòa, Ea Bar địa bàn huyên Buôn Đôn Xác định thành phần sâu hại tiêu...
 • 50
 • 727
 • 16

Nghiên cứu sử dụng dấm tỏi trong chăn nuôi vịt công nghiệp

Nghiên cứu sử dụng dấm tỏi trong chăn nuôi vịt công nghiệp
... thích Trong nh ng năm g n ñây, ngành chăn nuôi thu c m nư c ta ñã ñang phát tri n nhanh chóng c v qui mô l n ch t lư ng Chăn nuôi th y c m ñang ñư c qui ho ch l i, t n n chăn nuôi nh l lên chăn nuôi ... th c ăn ñ n t l nuôi s ng c a v t CV - Super M T l nuôi s ng m t ch tiêu kinh t quan tr ng chăn nuôi nói chung chăn nuôi gia c m nói riêng T l nuôi s ng nh hư ng ñ n hi u qu chăn nuôi thông qua ... nghĩa khoa h c S thành công c a ñ tài s góp ph n gi m thi u tình tr ng b nh E.coli gây ñàn v t ñư c nuôi theo phương th c chăn nuôi t p chung t i gia tr i ð ng th i m hư ng chăn nuôi m i ñáp ng ñư...
 • 67
 • 215
 • 0

Ứng dụng chế phẩm EM trong xử lý chất thải chăn nuôi lợn tại huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên

Ứng dụng chế phẩm EM trong xử lý chất thải chăn nuôi lợn tại huyện phổ yên, tỉnh thái nguyên
... cao chứng tỏ chuồng nuôi không thoáng khí, quản không tốt [10] 1.2.2 Khí Amoniac (NH3) Khí Amoniac loại khí thải, có mặt không khí nhng với hàm lợng thấp, 1m3 có 1/100mg Trong chuồng nuôi, ... phân giải chất hữu động, thực vật Đặc biệt chăn nuôi, tiêu hoá thức ăn không triệt để, thức ăn chứa hàm lợng protein cao lợng thức ăn rơi vbi lớn trình tranh ăn lợn đb làm cho phân chất độn chuồng ... n, trng lỳa, lm Biogas, em bỏn - Tỡnh hỡnh x cht thi chn nuụi ln Ph Yờn: iu tra s h dõn cú ỏp dng cỏc bin phỏp x lý: x bng ch phm sinh hc, x qua hm Biogas, x bng phng phỏp phõn...
 • 98
 • 218
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng bã rượu trong chăn nuôi lợnkết quả sử dụng cpsh em trong chăn nuôi lợntình hình sử dụng chế phẩm sinh học em trong chăn nuôi lợn tại xã quảng phước huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huếchỉ đạo thực hiện việc kiểm tra sản xuất sử dụng giông cây trồng vật nuôi thức ăn gia súc thuốc bảo vệ thực vật phân bón thuốc thú y và các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệpkết quả nghiên cứu 3 1 tình hình sử dụng em trong chăn nuôi lợn tại xã quảng phướcsử dụng phụ phẩm trong chăn nuôisử dụng thảo dược trong chăn nuôisử dụng hóa chất trong chăn nuôisử dụng chất cấm trong chăn nuôithực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển chăn nuôi lợn tại huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúckhảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tại khoa nội bệnh viện đa khoa tỉnhđánh giá tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị tại khoa nội bệnh viện đa khoa tuyên quang từ tháng 10 2009 đến tháng 10 2010nghiên cứu tình hình sử dụng kháng sinhtình hình sử dụng kháng sinhkhảo sát tình hình sử dụng kháng sinhBài 49. Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắtHướng dẫn học sinh nhận dạng và giải bài toán hỗn hợp trong hoá học 9MỘT số GIẢI PHÁP GIÁO dục đạo đức học SINH, NHẰM NÂNG CAO CÔNG tác đội TRONG TRƯỜNG THCSTuần 8. Nếu chúng mình có phép lạ2. Mẫu sơ yếu lí lịch So yeu ly lich (1)Tìm số trung bình cộngNhân với số có một chữ sốVẽ hai đường thẳng vuông góckế hoạch chuyên môn sử 12 PPCT Sử 12Down load quyết định CV i s 1271Giáo án tiếng anh 10 cơ bảnMột số biện pháp giúp học sinh hứng thú học môn mĩ thuật theo phương pháp đan mạchMỘT số BIỆN PHÁP GIÚP học SINH KHỐI 4 học tốt bài THỂ dục PHÁT TRIỂN CHUNGMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn lớp mộtskkn “ phương pháp dạy học phần âm môn tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 1Kĩ thuật nghe lén Sniffer trên mạng internet và phương pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Quy hoạch mạng truy nhập vô tuyến 4g cho Mobifone Hà Nội (LV thạc sĩ)Định tuyến trong mạng tùy biến di động (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các kỹ thuật quét của sâu mạng và các phương pháp phát hiện (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng tập thông số chỉ thị hiệu năng kpi của thành phố thông minh trong điều kiện Việt Nam (LV thạc sĩ)