Đánh giá hiệu lực của phân hữu cơ vi sinh huco trên một số cây trồng ngắn ngày tại huyện cư jút tỉnh đăk nông

đánh giá hiệu lực của phân hữu vi sinh huco trên một số cây trồng ngắn ngày tại huyện juts - tỉnh đăk nông

đánh giá hiệu lực của phân hữu cơ vi sinh huco trên một số cây trồng ngắn ngày tại huyện cư juts - tỉnh đăk nông
... Jút t nh ăk Nông M c tiêu c a - tài ánh giá hi u l c c a phân h u vi sinh HUCO n sinh trư ng phát tri n c a m t s tr ng ng n ngày - Tìm m c ph i h p gi a phân h u vi sinh HUCO lo i phân khoáng ... C U 2.1 i tư ng nghiên c u - Cây ngô: gi ng ngô Bioseed 9698 - Cây u nành: gi ng u nành hoa tr ng - Cây bông: gi ng VN 04.3 - Phân h u vi sinh HUCO (t l N.P.K 1, 0-1 , 0-0 ,6) 2.2 Th i gian a i m ... v ng Yêu c u c a - tài ánh giá hi u l c c a phân h u vi sinh HUCO n sinh trư ng phát tri n c a m t s tr ng vùng nghiên c u: Ngô, u nành, v i - nh hư ng c a phân h u vi sinh HUCO n phì c a t trư...
 • 122
 • 470
 • 0

đánh giá hiệu quả của phân hữu vi sinh bón cho cây lúa xuân trên đất phù sa sông hồng tại huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh bón cho cây lúa xuân trên đất phù sa sông hồng tại huyện tiên du, tỉnh bắc ninh
... phân hữu vi sinh đa chức năng, phân hữu vi sinh Sông Gianh bón cho lúa nước giống Q5 vụ xuân năm 2014 - Đánh giá hiệu kinh tế môi trường phân hữu vi sinh đất phù sa sông Hồng huyện Tiên Du, tỉnh ... Đánh giá hiệu phân hữu vi sinh bón cho lúa xuân đất phù sa sông Hồng huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Mục đích, yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá hiệu phân hữu vi sinh đến sinh trưởng ... phân vi sinh vật 58 3.8 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến chiều cao lúa đất phù sa sông Hồng huyện Tiên Du - Bắc Ninh 3.9 59 Ảnh hưởng phân HCVS đến số dảnh lúa xuân đất phù sa sông Hồng huyện Tiên...
 • 109
 • 508
 • 1

Điều tra tình hình sản xuất cao su và bước đầu đánh giá hiệu lực của phân hữu sinh học TRIMIX n1 đến bệnh rụng lá cao su tại huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế

Điều tra tình hình sản xuất cao su và bước đầu đánh giá hiệu lực của phân hữu cơ sinh học TRIMIX  n1 đến bệnh rụng lá cao su tại huyện nam đông, tỉnh thừa thiên huế
... đến bệnh rụng cao su huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Mục tiêu đề tài - Tìm hiểu thực trạng sản xuất cao su tiểu điền huyện Nam Đông - Đánh giá hiệu lực phân hữu sinh học Trimix- N1 đến bệnh ... thiết tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung huyện Nam Đông nói riêng Xuất phát từ thực tiển trên, chọn đề tài : Điều tra tình hình sản xuất cao su bước đầu đánh giá hiệu lực phân hữu sinh học TRIMIX N1 đến ... bệnh rụng cao su - Đưa liều lượng bón hữu hiệu cho cao su 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học Kết nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu lực phân hữu sinh học Trimix- N1 đến bệnh rụng...
 • 58
 • 1,047
 • 0

HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU VI SINH TRÊN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG RAU XANH TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA TẠI TỈNH LONG AN pdf

HIỆU QUẢ CỦA PHÂN HỮU CƠ – VI SINH TRÊN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG RAU XANH TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA TẠI TỈNH LONG AN pdf
... nhóm rau mà đảm bảo đạt suất rau bón phân hóa học, chất lượng an toàn (hàm lượng nitrat thấp), lợi nhuận sau: - Rau ăn lá: 15 Phân HCVS + 50 N 24 P2O5 12 K2O kg/ha - Rau gia vị: 15 Phân HCVS ... lại rau muống mòng tơi thấp (Bảng 1) 3.2 Rau gia vị Năng suất rau húng cao vụ thấp vụ trái lại suất rau húng quế cao vụ bón 30 phân HCVS/ha + 50 N 42,5 P2O5 20 K2O kh/ha cho suất rau xanh ... rau muống bón + 160 N 60 P2O5 40 K2O kg/ha có hàm lượng nitrat rau thấp; bón phân HCVS cho rau cải trắng làm tăng suất rau từ 11,2 12,3% vụ, cải thiện đáng kể chất lượng rau, tăng lượng vitamin...
 • 11
 • 374
 • 0

Phân lập, tuyển chọn và bước đầu đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm nấm vùng rễ trên một số cây nông nghiệp

Phân lập, tuyển chọn và bước đầu đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm nấm vùng rễ trên một số cây nông nghiệp
... từ vài trò thực tiễn nấm vùng rễ nhằm tạo sở áp dụng công nghệ trên, phục vụ nghiên cứu tiếp theo, tiến hành thực đề tài Phân lập, tuyển chọn bước đầu đánh giá hiệu sử dụng chế phẩm nấm vùng rễ ... xuất sử dụng chế phẩm đa chủng nấm nhằm tăng suất ổn định hiệu lực sản phẩm Việc nghiên cứu phát triển ứng dụng chế phẩm vi sinh từ nấm rễ nấm vùng rễ áp dụng hiệu cho nhiều loài trồng nông lâm nghiệp ... nấm 43 3.4.4 Xác định khả đối kháng chủng nấm vùng rễ 44 3.4.5 Kiểm tra độ an toàn chủng nấm lựa chọn 44 3.4.6 Định tên phân loại số chủng nấm vùng rễ lựa chọn tạo chế phẩm...
 • 99
 • 463
 • 6

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu vi sinh đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lúa việt lai 24 trên các nền đạm khác nhau tại gia lâm hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lúa việt lai 24 trên các nền đạm khác nhau tại gia lâm  hà nội
... th i gian qua gi ng lúa Vi t lai 24 (VL24) Do v y, ti n hành ñ tài: Nghiên c u nh hư ng c a phân h u vi sinh ñ n sinh trư ng, phát tri n su t c a gi ng lúa Vi t lai 24 m c ñ m khác t i Gia Lâm ... (ñây phân h u vi sinh trư ng ñ i h c Nông Nghi p N i s n xu t) - Phân h u vi sinh Sông Gianh (SG): thành ph n ch y u 3% P2O5, vi sinh v t c ñ nh ñ m, vi sinh v t phân gi i xenluloza, vi sinh ... c a phân h u vi sinh 2.2.1.1 Khái ni m phân h u vi sinh Phân h u vi sinh lo i s n ph m phân bón ñư c t o thành thông qua trình lên men vi sinh v t có ích ðó vi khu n c ñ nh nitơ t do, h i sinh...
 • 145
 • 588
 • 2

ảNH HƯởNG CủA PHÂN HữU VI SINH SÔNG GIANH TRÊN một số LƯợNG ĐạM BóN KHáC NHAU ĐếN CÂY Và ĐấT TRồNG THUốC Lá TạI LụC NAM, BắC GIANG Vụ XUÂN 2009

ảNH HƯởNG CủA PHÂN HữU CƠ VI SINH SÔNG GIANH TRÊN một số LƯợNG ĐạM BóN KHáC NHAU ĐếN CÂY Và ĐấT TRồNG THUốC Lá TạI LụC NAM, BắC GIANG Vụ XUÂN 2009
... c vi sinh Sụng Gianh trờn mt s lng m bún khỏc n cõy 3.2 ảnh hởng phân hữu vi sinh tới số tính chất sinh hoá học đất trồng thuốc 3.2.1 ảnh hởng phân hữu vi sinh tới số tính chất hoá học đất trồng ... thức bón phân khác ảnh hởng khác đến chiều cao v số thuốc lá, thời kỳ sinh trởng khác tác động phân bón đến chiều cao v số khác (Hình v Hình 2) Ta thấy rõ tốc độ tăng trởng chiều cao v số tăng ... lợng thuốc lá, bón với lợng đạm giảm phù hợp, cụ thể l CT5 KếT LUậN - Phân hữu vi sinh Sông Gianh đợc dùng thí nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn TCVN134B -1996 - Bón kết hợp phân hữu vi sinh Sông Gianh...
 • 9
 • 788
 • 2

Tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu vi sinh Fito-Việt Séc trên cây dưa hấu tạiGia Xuyên - Gia Lộc - Hải Dương doc

Tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh Fito-Việt Séc trên cây dưa hấu tại xã Gia Xuyên - Gia Lộc - Hải Dương doc
... Giống dưa hấu Trang Nông 12 trồng đội - thôn Tranh Đấu - Gia Xuyên - huyện Gia Lộc - tỉnh Hải Dương + Phân bón hữu vi sinh Fito -Vi t Séc có thành phần sau: NPK: 3:2:2; hàm lượng chất hữu cơ: ... hưởng phân hữu vi sinh Fito -Vi t Séc đến sinh trưởng phát triển sâu bệnh hại dưa hấu Bảng Ảnh hưởng phân hữu vi sinh Fito -Vi t Séc đến tiêu sinh trưởng phát triển sâu bệnh hại dưa hấu Ch tiêu theo ... Fito -Vi t Séc sử dụng dưa hấu Kết tính toán hiệu kinh tế phân hữu vi sinh Fito -Vi t Séc dưa hấu vụ hè thu năm 2006 2007 trình bày bảng Bảng Hiệu kinh tế phân hữu vi sinh Fito -Vi t Séc Chi phí s n xu...
 • 7
 • 348
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu vi sinh đến năng suất chất lượng giống chè LDP2 tuổi 4

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh đến năng suất chất lượng giống chè LDP2 tuổi 4
... đề, nh thu thập, phân lập v tuyển chọn chủng vi sinh vật cố định nitơ, vi sinh vật phân giải lân, vi sinh vật kích thích sinh trởng thực vật v vi sinh vật đối kháng, vi khuẩn /vi nấm gây bệnh vùng ... Nhật Bản đ nghiên cứu v phát minh công nghệ vi sinh vật hữu hiệu (EM) v o năm 70 kỷ 20 T Higa đ nghiên cứu phân lập, nuôi cấy, trộn lẫn nhóm vi sinh vật có ích l vi khuẩn quang hợp, vi khuẩn lactic, ... 60 4. 4.3 nh h ng c a vi c bún phõn HCVS ủ n ho t ủ ng c a giun v vi sinh v t cú ủ t tr ng chố LDP2 61 4. 4 .4 nh h ng c a vi c bún phõn HCVS ủ n ủ m ủ t qua cỏc thỏng theo dừi .63 4. 4.5...
 • 117
 • 1,331
 • 9

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU VI SINH SẢN XUẤT TỪ CHẤT THẢI AO NUÔI CÁ TRA ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT BẮP LAI (ZEA MAYS L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ potx

ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ VI SINH SẢN XUẤT TỪ CHẤT THẢI AO NUÔI CÁ TRA ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT BẮP LAI (ZEA MAYS L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT PHÙ SA NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ potx
... bón cho đất, đồng thời cải tạo đất đai, trì độ phì đất tăng suất trồng Đề tài “Hiệu phân hữu - vi sinh đến bắp lai trồng đất phù sa nông trường Sông Hậu, huyện Cờ Đỏ - thành phố Cần Thơ thực ... dưỡng chất, làm gia tăng hàm lượng chất hữu đất, bón phân hữu góp phần làm gia tăng độ phì đất ảnh hưởng đến độ hữu dụng lân đất Ngoài vi c cải tạo tình trạng dinh dưỡng đất, phân hữu làm tăng ... vi c nâng cao suất trồng dồng thời phân HCVS có khả làm tăng suất trồng, tăng hiệu lực phân hóa học, cải tạo đất nâng cao độ phì đất Theo Ngô Thị Đào Vũ Hữu Yêm (2005), xem phân hữu sau vùi vào...
 • 8
 • 347
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hiệu lực của phân hữu cơứng dụng của phân hữu cơ vi sinhtác dụng của phân hữu cơ vi sinhcông dụng của phân hữu cơ vi sinhvai trò của phân hữu cơ vi sinhnghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh đến năng suất chất lượng giống chè ldp2 tuổi 4ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh đén năng suất dong riềngphân hữu cơ vi sinh đa chủng từ phế thải và bã hầm bioga giải pháp cho đất bạc màu của tác giả nàođánh giá hiệu lực của solfac wp10 và solfac ew050 trong phòng chống muỗi sốt rét ở một điểm miền bắc việt namđánh giá hiệu lực của các tác nhân kháng vi sinh vậtnội dung đánh giá hiệu lực của quản trị nội bộ đối với hoạt động thanh toán các khoản phải trảgiá phân hữu cơ vi sinhgiá cả phân hữu cơ vi sinhbảng báo giá phân hữu cơ vi sinhbáo giá phân hữu cơ vi sinhĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm