Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất mủ cao su ở thời kỳ kinh doanh tại tỉnh đăk nông

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất mủ cao su thời kỳ kinh doanh tại tỉnh đăk nông

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất mủ cao su ở thời kỳ kinh doanh tại tỉnh đăk nông
... m cao su xác nh ánh giá cácy u t t nhiên, y u t k thu t h n ch su t th i kỳ kinh doanh xu t cácbi n pháp k thu t kh c ph c nh m tăng su t m cao su, nâng cao hi u qu vư n cao su th i kỳ kinh doanh ... n pháp kh c ph c có hi u qu su t m cao su n su t m c a áp d ng vư n cao su i v i nh ng y u t h n ch th i kỳ kinh doanh t i t nh ăk Nông Gi i h n nghiên c u Vư n cao su t nh k Nông th i kỳ kinh ... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 i tư ng nghiên c u - Vư n cao su th i kỳ kinh doanh t i Chi nhánh Công ty cao su ăk Lăk t i t nh ăk Nông - Lo i hình vư n cao su: Cao su kinh doanh nhóm II,...
 • 86
 • 154
 • 0

nghiên cứu một số biện pháp canh tác nhằm tăng năng suât và phẩm chất dứa cayenne trên đất phèn ngoại thành tp.hồ chí minh

nghiên cứu một số biện pháp canh tác nhằm tăng năng suât và phẩm chất dứa cayenne trên đất phèn ngoại thành tp.hồ chí minh
... cao, tới 30% Hiện Sở NN-PTNT TP.Hồ Chí Minh Viện nghiên cứu, trường Đại học địa bàn tiến hành nghiên cứu, nhằm chủ động cung cấp giống cá cảnh cho bà UBND TP.Hồ Chí Minh có chủ trương xây Trung ... điều tra thu thập số liệu trực tế số liệu từ quan chức như: Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tp.Hồ Chí Minh, Hội cá cảnh Tp.Hồ Chí Minh, Trung tâm Khuyến nông Tp.Hồ Chí Minh, Chi cục bảo vệ ... nhiều khu vực thành phố Hồ Chí Minh Đồng thời, câu lạc Cá cảnh Thành phố nâng lên thành hiệp hội, với việc hình thành Làng Cá cảnh Việt Nam Củ Chi, nên cần nghiên cứu để tìm giải pháp định hướng...
 • 148
 • 235
 • 0

Nghiên cứu một số biện phápthuật nhằm nâng cao năng suất quả thanh long tại Thái Nguyên.

Nghiên cứu một số biện pháp kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất quả thanh long tại Thái Nguyên.
... triển long công tác nghiên cứu chúng em tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu số biện pháp thuật nâng cao suất long ruột đỏ Thái Nguyên” 1.2 Mục đích mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên ... nhiệm khoa nông học em tiến hành nghiên cứu đề tài với chuyên đề: Nghiên cứu số biện pháp thuật nhằm nâng cao suất long Thái Nguyên” Đây công trình nghiên cứu công trình đánh dấu bước ngoặt ... giống vấn đề biện pháp kỹ thuật vô quan trọng Nhằm đưa khuyến cáo cho bà nông dân, để người trồng long hiểu rõ loại trồng áp dụng số biện pháp thuật có hiệu nhằm tạo sản phẩm đạt suất cao, chất...
 • 70
 • 536
 • 4

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng hoa lily tại Ba Bể - Bắc Kạn

 Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng hoa lily tại Ba Bể - Bắc Kạn
... kiện tự nhiên chưa nghiên cứu cách hệ thống đầy đủ Chính vậy, triển khai đề tài: “ Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nâng cao suất, chất lượng hoa lily Ba Bể - Bắc Kạn làm sở khoa học thực tiễn ... triển giống hoa lily sorbbonne Ba Bể - Bắc Kạn - Xác định chu vi củ trồng cho suất chất lượng cao giống hoa lily sorbonne Ba Bể - Bắc Kạn Ý nghĩa đề tài - Ý nghĩa h ọc tập nghiên cứu khoa học: Thu ... xuất hoa Lily địa phương Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên1 http:// www.lrc-tnu.edu.vn Mục đích Xác định số biện pháp kỹ thuật thích hợp nâng cao suất, chất lượng hoa lily Ba Bể - Bắc...
 • 125
 • 603
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để phát triển vụ lạc thu đông tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để phát triển vụ lạc thu đông ở tỉnh Thái Nguyên
... mt s bin phỏp k thut ch yu cho cõy lc v thu ụng tnh Thỏi Nguyờn 46 2.2.4 Xõy dng mụ hỡnh v phỏt trin lc thu ụng Thỏi Nguyờn 47 2.2.5 Xõy dng quy trỡnh k thut trng lc thu ụng cho tnh TN ... phỏt trin v lc thu ụng Vit Nam - Kt qu nghiờn cu v k thut trng lc thu ụng tnh Thỏi Nguyờn l ti liu khoa hc phc v cho nghiờn cu v ging dy 2.1 í ngha thc tin - Xỏc nh cỏc yu t hn ch v thun li i vi ... kt qu nghiờn cu k thut trng v phỏt trin lc thu ụng, ó xõy dng c quy trỡnh k thut trng lc thu ụng v hỡnh thnh v lc mi Thỏi Nguyờn - Phỏt trin v lc thu ụng ó em li li ớch nhiu mt nh: Gúp phn chuyn...
 • 241
 • 564
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng hoa lily tại ba bể - bắc Cạn

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng hoa lily tại ba bể - bắc Cạn
... kiện tự nhiên chưa nghiên cứu cách hệ thống đầy đủ Chính vậy, triển khai đề tài: “ Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nâng cao suất, chất lượng hoa lily Ba Bể - Bắc Kạn” làm sở khoa học thực tiễn ... xuất hoa Lily địa phương Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http:// www.lrc-tnu.edu.vn Mục đích Xác định số biện pháp kỹ thuật thích hợp nâng cao suất, chất lượng hoa lily Ba Bể - Bắc ... triển giống hoa lily sorbbonne Ba Bể - Bắc Kạn - Xác định chu vi củ trồng cho suất chất lượng cao giống hoa lily sorbonne Ba Bể - Bắc Kạn Ý nghĩa đề tài - Ý nghĩa h ọc tập nghiên cứu khoa học: Thu...
 • 113
 • 365
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để phát triển vụ lạc thu đông tỉnh Thái Nguyên.pdf

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để phát triển vụ lạc thu đông ở tỉnh Thái Nguyên.pdf
... mt s bin phỏp k thut ch yu cho cõy lc v thu ụng tnh Thỏi Nguyờn 46 2.2.4 Xõy dng mụ hỡnh v phỏt trin lc thu ụng Thỏi Nguyờn 47 2.2.5 Xõy dng quy trỡnh k thut trng lc thu ụng cho tnh TN ... phỏt trin v lc thu ụng Vit Nam - Kt qu nghiờn cu v k thut trng lc thu ụng tnh Thỏi Nguyờn l ti liu khoa hc phc v cho nghiờn cu v ging dy 2.1 í ngha thc tin - Xỏc nh cỏc yu t hn ch v thun li i vi ... kt qu nghiờn cu k thut trng v phỏt trin lc thu ụng, ó xõy dng c quy trỡnh k thut trng lc thu ụng v hỡnh thnh v lc mi Thỏi Nguyờn - Phỏt trin v lc thu ụng ó em li li ớch nhiu mt nh: Gúp phn chuyn...
 • 241
 • 347
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng hoa lily tại ba bể - bắc kạn .pdf

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng hoa lily tại ba bể - bắc kạn .pdf
... kiện tự nhiên chưa nghiên cứu cách hệ thống đầy đủ Chính vậy, triển khai đề tài: “ Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nâng cao suất, chất lượng hoa lily Ba Bể - Bắc Kạn làm sở khoa học thực tiễn ... triển giống hoa lily sorbbonne Ba Bể - Bắc Kạn - Xác định chu vi củ trồng cho suất chất lượng cao giống hoa lily sorbonne Ba Bể - Bắc Kạn Ý nghĩa đề tài - Ý nghĩa h ọc tập nghiên cứu khoa học: Thu ... xuất hoa Lily địa phương Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http:// www.lrc-tnu.edu.vn Mục đích Xác định số biện pháp kỹ thuật thích hợp nâng cao suất, chất lượng hoa lily Ba Bể - Bắc...
 • 113
 • 343
 • 2

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG HOA LILY TẠI BA BỂ-BẮC KẠN

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG HOA LILY TẠI BA BỂ-BẮC KẠN
... kiện tự nhiên chưa nghiên cứu cách hệ thống đầy đủ Chính vậy, triển khai đề tài: “ Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nâng cao suất, chất lượng hoa lily Ba Bể - Bắc Kạn làm sở khoa học thực tiễn ... xuất hoa Lily địa phương Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên1 http:// www.lrc-tnu.edu.vn Mục đích Xác định số biện pháp kỹ thuật thích hợp nâng cao suất, chất lượng hoa lily Ba Bể ... xuất nghiên cứu hoa Lily Việt Nam 14 1.4.2.1 Tình hình nghiên cứu hoa Lily Việt Nam 14 1.4.2.2 Tình hình sản xuất hoa Lily Việt Nam 15 1.4.2.3 Một số đặc điểm chung nghề trồng Lily Việt Nam 17 Số...
 • 120
 • 340
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỂ PHÁT TRIỂN VỤ LẠC THU ĐỒNG THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐỂ PHÁT TRIỂN VỤ LẠC THU ĐỒNG Ở THÁI NGUYÊN
... trởng phát triển số giống lạc % - xác định máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS; K20 % xác vụ thu đông tỉnh Thái Nguyên - Nghiên cứu số biện pháp kỹ thu t chủ yếu cho lạc vụ thu đông tỉnh Thái ... tích vụ hạn chế Phát triển lạc thu đông, dùng giống suất cao làm giống cho vụ lạc xuân góp phần giải đợc vấn đề Từ lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: " Nghiên cứu số biện pháp kỹ thu t để phát ... Bộ giáo dục v đo tạo đại học Thái Nguyên D Ngọc Thnh Nghiên cứu số biện pháp kỹ thu t để phát triển vụ lạc thu đông tỉnh thái nguyên Chuyên ngnh : Trồng trọt Mã số: 4.01.08 Luận án tiến sĩ nông...
 • 17
 • 488
 • 2

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu góp phần nâng cao năng suất đậu tương vùng tứ kỳ hải dương

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu góp phần nâng cao năng suất đậu tương vùng tứ kỳ  hải dương
... cho suất cao vụ đông vụ khác năm Hải Dơng, tiến hành nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật chủ yếu góp phần nâng cao suất đậu tơng vùng Tứ Kỳ - Hải Dơng" 2.2 Tình hình sản xuất nghiên ... "Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật chủ yếu góp phần nâng cao suất đậu tơng vùng Tứ Kỳ - Hải Dơng" 12 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài * Mục đích - Xác định số giống đậu tơng cho suất cao phù hợp với điều ... dung phơng pháp nghiên cứu 36 Kết nghiên cứu thảo luận 43 4.1 Thực trạng sản xuất đậu tơng huyện Tứ Kỳ- Hải Dơng 43 4.1.1 Giống đậu tơng 44 4.1.2 Thời vụ gieo trồng 44 4.1.3 Biện pháp kỹ thuật đợc...
 • 110
 • 210
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật có hiệu quả sản xuất nguyên liệu chè an toàn cho vùng tân cương thành phố thái nguyên

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật có hiệu quả sản xuất nguyên liệu chè an toàn cho vùng tân cương  thành phố thái nguyên
... canh nương chè đ t o nguyên li u chè an toàn u ki n Tân Cương - Xác đ nh đư c hi u qu c a m t s bi n pháp k thu t thâm canh s n xu t nguyên li u chè an toàn t i xã Tân Cương, Thái Nguyên - Góp ... "Nghiên c u m t s bi n pháp k thu t hi u qu s n xu t nguyên li u chè an toàn cho vùng Tân Cương - thành ph Thái Nguyên" M c tiêu c a đ tài - Xác đ nh đư c h th ng gi i pháp k thu t thâm canh ... Cương, Thái Nguyên 42 3.1.4 Tình hình s d ng phân bón cho chè 3.1.5 K thu t canh tác chè Tân Cương 43 Tân Cương .46 3.2 K t qu nghiên c u v bi n pháp k thu t s n xu t chè an toàn 54 3.2.1...
 • 106
 • 365
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần tăng năng suất đậu tương trong điều kiện vụ hè trên đất bạc màu việt yên bắc giang

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần tăng năng suất đậu tương trong điều kiện vụ hè trên đất bạc màu việt yên bắc giang
... ĐT12 vụ đất bạc màu Việt Yên - Bắc Giang Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sản xuất với h ớng dẫn T.S Vũ Đình Chính tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật góp phần tăng suất đậu ... tăng suất đậu t ơng điều kiện vụ đất bạc màu Việt Yên Bắc Giang 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Đánh giá thực trạng sản xuất đậu t ơng đất bạc màu Việt Yên Bắc Giang - Đánh giá khả ... trình kỹ thuật góp phần nâng cao suất đậu t ơng nâng cao hiệu sản xuất 4.2 So sánh số dòng, giống đậu t ơng điều kiện vụ đất bạc màu Việt Yên - Bắc Giang Thời gian sinh tr ởng dòng, giống đậu...
 • 95
 • 295
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật làm tăng hệ số nhân giống vô tính cây dứa cayen

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật làm tăng hệ số nhân giống vô tính cây dứa cayen
... sử dụng loại chồi * Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật làm tăng hệ số nhân giống dứa Cayen Trong nhân giống dứa Cayen, áp dụng biện pháp nhân giống tách chồi tự nhiên hệ số nhân giống thấp, khó đáp ... nghiên cứu kỹ thuật nhân giống dứa nói chung nhân giống dứa cayen nói riêng cha nhiều, kết nghiên cứu hạn chế Chính vậy, tiến hành thực đề tài: "Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật làm tăng hệ số ... nâng cao hệ số nhân giống dứa Cayen, với nghiên cứu biện pháp nhân giống kỹ thuật giâm hom, kỹ thuật khử đỉnh sinh trởng, nhiều tác giả tập trung nghiên cứu nhân giống dứa Cayen biện 32 pháp nuôi...
 • 111
 • 316
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa jo2 và đs1 tại phú lương thái nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây c phê vối coffea canephora pierre giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại đắk lắknghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chuối tiêu hồng tại phú thọnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng keo lá liềm acacia crassicarpa trên vùng đất cát ven biển tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất giống bưởi chí đám tại huyện đoan hùng tỉnh phú thọnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất phẩm chất một số giống hoa phong lan hồ điệp nhập nộiluận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng hoa lan hoàng thảo lai dendrobium hybridnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật cho giống đậu tương triển vọng e085 10 trong vụ đông năm 2011 tại thái nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống cây diệp hạ châunghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần xác định cơ cấu cây trồng hợp lý trên vùng đất phèn tại chủ chí bạc liêugiong cay tru va nghien cuu mot so bien phap ky thuat canh tac cay ho tieu vung tay nguyennghiên cứu một số biện pháp kỹ thuụât sản xuất chuối tiêu hồng bằng cây nuôi cấy mô vùng đồng bằng sông hồngđối tượng nghiên cứu một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượngmột số biện pháp cơ bản nhằm tăng cường vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xhcn ở việt namnghiên cứu 1 số biện pháp kỹ thuật cho giống đậu tương có triển vọngTriển khai hệ thống mạng doanh nghiệptìm hiểu về hệ thống bôi trơnGIBBERELLIN và ỨNG DỤNGBC KẾT QUẢ ATGTQĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSbáo cáo thực tập nhà máy bia hà nội – nghệ anTìm hiểu công nghệ sản xuất PVC và tính toán một số thông số kỹ thuật cho thiết bị phản ứng với năng suất 150 000 tấn nămđề thi anh 8 phú ninhphân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegkiểm tra hóa chương 2 lớp 11Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcứng dụng sản xuất biogas từ chất thải rắn hữu cơ có thể phân hủy sinh học và phân gia súcquản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhchuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngChương I. §10. Làm tròn sốChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànNiên luận Stop And WaitTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimLuyện tập chung Trang 42Số 0 trong phép cộng