Nghiên cứu các điều kiện sinh thái của rừng khộp nghèo để mở rộng diện tích trồng cao su tại đăk lăk

NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN SINH THÁI CỦA RỪNG KHỘP NGHÈO ĐỂ MỞ RỘNG DIỆN TÍCH TRỒNG CAO SU TẠI ĐẮK LẮK

NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN SINH THÁI CỦA RỪNG KHỘP NGHÈO ĐỂ MỞ RỘNG DIỆN TÍCH TRỒNG CAO SU TẠI ĐẮK LẮK
... TRI N CAO SU THIÊN NHIÊN TRÊN TH GI I 2.2 C I M SINH V T H C VÀ YÊU C U SINH THÁI C A CÂY CAO SU 2.2.1 c i m sinh v t h c c a cao su 2.2.2 Yêu c u sinh thái c a cao su ... hi n có kho ng 25.000 cao su, ch y u cao su qu c doanh, m t s cao su ti u i n có di n tích nh bình quân 2,5 ha/h M c dù di n tích cao su chưa nhi u, nh ng năm qua, cao su k L k ã t có hi u qu ... m kho ng 4,6% t ng s n lư ng cao su th gi i Châu M 1% [9] 4 2.2 C I M SINH V T H C VÀ YÊU C U SINH THÁI C A CÂY CAO SU 2.2.1 c i m sinh v t h c c a cao su Cây cao su hoang d i t i vùng nguyên...
 • 105
 • 233
 • 1

NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY VI TẢO BIỂN DỊ DƯỠNG SCHIZOCHYTRIUM XT41 ỨNG DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA CẦM

NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY VI TẢO BIỂN DỊ DƯỠNG SCHIZOCHYTRIUM XT41 ỨNG DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA CẦM
... vi nghiên cứu: luận văn nghiên cứu tình hình quản trị vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Thanh Sơn năm 2011, 2012, 2013 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên ... phần Gốm xây dựng Thanh Sơn Sinh vi n thực hiện: Lê Thị An Lớp: CQ48/11.06 Học vi n Tài Luận văn tốt nghiệp Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: tình hình quản trị vốn kinh ... có điều kiện thuận lợi vi c huy động vốn cách phù hợp với thời gian sử dụng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời vốn sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp 1.1.3.3 Theo phạm vi...
 • 39
 • 349
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm địa lý huyện anh sơn để mở rộng diện tích trồng chè công nghiệp

Nghiên cứu đặc điểm địa lý huyện anh sơn để mở rộng diện tích trồng chè công nghiệp
... triện diện tích chè công nghiệp nơi nhiều tiềm huyện cần thiết nhằm phát triển kinh tế xã hội Đề tài Nghiên cứu đặc điểm địa lí vùng đồi núi huyện Anh Sơn để mở rộng diện tích trồng chè công nghiệp ... Khang huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An làm sở khoa học để đề xuất giải pháp phát triển vùng chè công nghiệp b Nội dung nghiên cứu - Đặc điểm địa huyện Anh Sơn - Hiện trạng sản xuất chè Anh Sơn - Đặc ... Bình Sơn, Cao Sơn, Cẩm Sơn, Đỉnh Sơn, Đức Sơn, Hội Sơn, Hùng Sơn, Khai Sơn, Lạng Sơn, Lĩnh Sơn, Long Sơn, Phúc Sơn, Tam Sơn, Tào Sơn, Tờng Sơn, Thành Sơn, Thạch Sơn, Thọ Sơn, Vĩnh Sơn thị trấn Anh...
 • 12
 • 792
 • 1

Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi thủy sinh vật trong điều kiện sinh thái của đầm trà quế thành phố hội an tỉnh quảng nam và định hướng quản lý, bảo vệ

Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi thủy sinh vật trong điều kiện sinh thái của đầm trà quế  thành phố hội an  tỉnh quảng nam và định hướng quản lý, bảo vệ
... i th y sinh v t, du l ch sinh thái b o v h sinh thái ñ m h Các công trình nghiên c u ñ u t p trung ñánh giá ña d ng thành ph n loài phân tích ñ c ñi m sinh thái qu n xã c a loài m i quan h v ... Các loài ñ ng v t th y sinh giá tr kinh t 2.2 TH I GIAN VÀ Đ A ĐI M NGHIÊN C U - Nghiên c u ñư c ti n hành t i ñ m Trà Qu - xã C m Hà – thành ph H i An - t nh Qu ng Nam t tháng 11/2011 ñ n ... lý h sinh thái ñ m ph thu c nhi u vào ý th c c a ngư i dân Do v y, ñ có s khoa h c c n thi t cho vi c khai thác qu n lý, b o v h sinh thái ñ m Trà Qu , ti n hành ñ tài: Nghiên c u ñánh giá ngu...
 • 13
 • 1,018
 • 0

Nghiên cứu các đặc điểm sinh học của Dế than (Gryllus bimaculatus De Geer) trong điều kiện nuôi

Nghiên cứu các đặc điểm sinh học của Dế than (Gryllus bimaculatus De Geer) trong điều kiện nuôi
... môn đề cập đến đặc tính sinh học dế cách khoa học viii Lời mở đầu Chính vậy, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học Dế than (Gryllus bimaculatus De Geer) điều kiện nuôi nhằm mục ... KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ THỜI GIAN SINH TRƢỞNG CỦA DẾ THAN G BIMACULATUS TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI 33 3.1 Kết khảo sát đặc điểm hình thái Dế than G bimaculatus điều kiện nuôi ... TRƯỞNG CỦA DẾ THAN G BIMACULATUS TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI 3.1 Kết khảo sát đặc điểm hình thái Dế than G bimaculatus điều kiện nuôi Dế giống cho phối thu nhận trứng, trứng đem ấp nở, nuôi dế nở đến...
 • 125
 • 1,140
 • 12

Nghiên cứu các điều kiện phát triển du lịch sinh thái Hà Giang

Nghiên cứu các điều kiện phát triển du lịch sinh thái Hà Giang
... tài nghiên cứu điều kiện phát triển DSLT Giang hiểu nghiên cứu điều kiện chung, điều kiện cung điều kiện cầu 1.2 Lịch sử hình thành phát triển du lịch sinh thái DLST loại hình du lịch phát triển ... nghiệm cho phát triển điều kiện DLST nói chung phát triển DLST Giang nói riêng 37 Chƣơng THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI HÀ GIANG 2.1 Khái quát du lịch Giang Giang tỉnh ... 11 1.1.1 Du lịch sinh thái 11 1.1.2 Khách du lịch sinh thái 13 1.1.3 Phát triển du lịch sinh thái 13 1.2 Lịch sử hình thành phát triển du lịch sinh thái 14...
 • 112
 • 325
 • 1

Nghiên cứu tuyển chọn giống đậu tương chịu hạn thích ứng rộng với các điều kiện sinh thái khó khăn do biến đổi khí hậu tại tây nguyên

Nghiên cứu tuyển chọn giống đậu tương chịu hạn thích ứng rộng với các điều kiện sinh thái khó khăn do biến đổi khí hậu tại tây nguyên
... thích ứng rộng với điều kiện sinh thái khó khăn biến đổi khí hậu Tây Nguyên Nội dung 3: Nghiên cứu quy trình canh tác giống đậu tương triển vọng, chịu hạn thích ứng rộng phù hợp với điều kiện sinh ... 2006 ) Nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương có suất cao, chất lượng tốt, thời gian sinh trưởng phù hợp có khả chịu hạn, thích ứng rộng với điều kiện sinh thái khó khăn biến đổi khí hậu thích hợp ... Vì vậy, nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương có suất cao, chất lượng tốt, thời gian sinh trưởng phù hợp có khả chịu hạn, thích ứng rộng với điều kiện sinh thái khó khăn biến đổi khí hậu thích hợp...
 • 67
 • 113
 • 0

Nghiên cứu tình trạng phân bố và nguồn gốc điều kiện sinh thái của giống quýt hương cần ở xã hương cần, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu tình trạng phân bố và nguồn gốc điều kiện sinh thái của giống quýt hương cần ở xã hương cần, tỉnh thừa thiên huế
... NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Điều tra trạng phân bố giống quýt Hương Cần Hương Toàn, thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế - Điều tra nguồn gốc, điều kiện sinh thái giống quýt Hương Cần Hương Toàn, ... HIỆN TRẠNG CÂY QUÝT HƯƠNG CẦN HƯƠNG TOÀN 32 4.2.1 Nguồn gốc giống quýt Hương Cần .32 4.2.2 Điều kiện sinh thái quýt Hương Cần .33 4.2.3 Điều kiện trồng trọt câyquýt Hương Cần Hương ... nhờ quýt 40 PHÂN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Từ kết nghiên cứu trình thực đề tài Điều tra ngồn gốc, điều kiện sinh thái trạng phân bố giống quýt Hương Cần Hương Toàn Thị Hương Trà tỉnh Thừa Thiên...
 • 83
 • 457
 • 0

NGHIÊN CỨU Các điều kiện tối ưu cho hoạt động của enzyme GLUCOAMYLASE trong quy trình sản xuất rượu nếp.

NGHIÊN CỨU Các điều kiện tối ưu cho hoạt động của enzyme GLUCOAMYLASE trong quy trình sản xuất rượu nếp.
... ng enzyme α-amylase: th i gian x lý enzyme glucoamylase hi u qu nh t 30 phút (s li u không c th hi n) Giá tr pH thích h p nh t cho trình ng hóa b ng enzyme glucoamylase pH = 4,0 t i ưu cho trình ... cho trình ng hóa có s d ng k t h p enzyme α-amylase glucoamylase Vì v y, tài t p trung nghiên c u hư ng n nh ng m c tiêu sau: Tìm pH, nhi t t i thích cho ho t ng c a enzyme glucoamylase cho trình ... n ng enzyme glucoamylase cho trình ng hóa Enzyme glucoamylase s d ng m c pH khác hàm lư ng ng kh tăng cao, nhiên n m t m c pH ó hàm lư ng ng kh có xu hư ng gi m xu ng i u cho th y enzyme glucoamylase...
 • 53
 • 1,029
 • 21

NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CHO HOẠT ĐỘNG CỦA ENZYME GLUCOAMYLASE TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT RƯỢU NẾP

NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU CHO HOẠT ĐỘNG CỦA ENZYME GLUCOAMYLASE TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT RƯỢU NẾP
... ng enzyme α-amylase: th i gian x lý enzyme glucoamylase hi u qu nh t 30 phút (s li u không c th hi n) Giá tr pH thích h p nh t cho trình ng hóa b ng enzyme glucoamylase pH = 4,0 t i ưu cho trình ... cho trình ng hóa có s d ng k t h p enzyme α-amylase glucoamylase Vì v y, tài t p trung nghiên c u hư ng n nh ng m c tiêu sau: Tìm pH, nhi t t i thích cho ho t ng c a enzyme glucoamylase cho trình ... n ng enzyme glucoamylase cho trình ng hóa Enzyme glucoamylase s d ng m c pH khác hàm lư ng ng kh tăng cao, nhiên n m t m c pH ó hàm lư ng ng kh có xu hư ng gi m xu ng i u cho th y enzyme glucoamylase...
 • 53
 • 426
 • 3

Tài liệu Quy trình kỹ thuật sản xuất cua giống loài scylla serrata phù hợp ở những vùng có các điều kiện sinh thái khác nhau doc

Tài liệu Quy trình kỹ thuật sản xuất cua giống loài scylla serrata phù hợp ở những vùng có các điều kiện sinh thái khác nhau doc
... (cm) Từ 12cm trở lên Vận hành quy trình kỹ thuật sản xuất cua giống 2.1 Nuôi vỗ cua bố mẹ 2.1.1 Chọn lựa cua mẹ Cua bố mẹ ảnh hưởng lớn đến chất lượng ấu trùng cua giống, để đàn cua mẹ cho ... hồ gây nuôi thức ăn tuỳ thuộc vào công suất trại sản xuất cua giống Bảng : Các tiêu để chọn lựa cua mẹ Wob (gr) Các tiêu khác cua mẹ Từ 400 g trở lên Cá thể khoẻ mạnh, không bị dập nát, chân bò ... tốt, cần chọn cua mẹ dựa vào tiêu kỹ thuật (xem bảng 1) 2.1.2 Vận chuyển cua mẹ - Phương pháp vận chuyển : Chọn cua mẹ đủ tiêu chuẩn, vận chuyển sở sản xuất phương pháp vận chuyển hở nước - Thời...
 • 9
 • 287
 • 0

Quy trình kỹ thuật cua giống loài Scylla serrata phù hợp ở những vùng có các điều kiện sinh thái khác nhau pot

Quy trình kỹ thuật cua giống loài Scylla serrata phù hợp ở những vùng có các điều kiện sinh thái khác nhau pot
... (cm) Từ 12cm trở lên Vận hành quy trình kỹ thuật sản xuất cua giống 2.1 Nuôi vỗ cua bố mẹ 2.1.1 Chọn lựa cua mẹ Cua bố mẹ ảnh hưởng lớn đến chất lượng ấu trùng cua giống, để đàn cua mẹ cho ... gây nuôi thức ăn tuỳ thuộc vào công suất trại sản xuất cua giống Bảng : Các tiêu để chọn lựa cua mẹ Wob (gr) Các tiêu khác cua mẹ Từ 400 g trở lên Cá thể khoẻ mạnh, không bị dập nát, chân bò chân ... tốt, cần chọn cua mẹ dựa vào tiêu kỹ thuật (xem bảng 1) 2.1.2 Vận chuyển cua mẹ - Phương pháp vận chuyển : Chọn cua mẹ đủ tiêu chuẩn, vận chuyển sở sản xuất phương pháp vận chuyển hở nước - Thời...
 • 9
 • 180
 • 1

ĐỀ TÀI " PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM MỐC CÓ KHẢ NĂNG SINH CELLULASE CAO " docx

ĐỀ TÀI
... đích đề tài 2.1 Phân lập tuyển chọn chủng nấm mốc khả tổng hợp cellulase 2.2 Nghiên cứu số đặc điểm hình thái số chủng nấm mốc phân lập 2.3 Bước đầu phân loại sơ số chủng hoạt tính cellulase ... [6], với khả chống chịu pH khả sử dụng nguồn cacbon, nguồn nitơ tốt Do chọn đề tài Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu đặc điểm hình thái số chủng nấm mốc khả sinh cellulase cao để nghiên cứu Mục ... dạng chủng nấm mốc khả sinh cellulase phế phụ phẩm nông nghiệp miền Bắc Việt Nam 4.2 Nâng cao khả nghiên cứu đặc điểm phân loại số chủng nấm mốc khả sinh cellulase Việt Nam 4.3 Tìm chủng nấm...
 • 50
 • 400
 • 2

Nghiên cứu các điều kiện nuôi cấy thu sinh khối và các phương pháp thu hoạch bảo quản tảo Spirulina platensis

Nghiên cứu các điều kiện nuôi cấy thu sinh khối và các phương pháp thu hoạch bảo quản tảo Spirulina platensis
... nuôi cấy thu sinh khối pha log ly tâm lọc thu sinh khối Cấy sinh khối tảo vào đĩa petri (cấy trải) Các thao tác tiến hành tủ cấy vô trùng Sau cấy xong đem nuôi điều kiện bình thường 2.3.9.4 Bảo quản ... nghiệm ta thu kết bảng 3.2 Bảng 3.2: Khối lượng sinh khối tươi mẫu nuôi cấy thu hoạch phương pháp lọc có sử dụng bơm chân không Khối lượng sinh khối tươi mẫu nuôi cấy (g/l) Mẫu nuôi ARK Mẫu nuôi ARH ... xác định tốc độ sinh trưởng tảo môi trường điều kiện ánh sáng khác 2.3.5 Khảo sát phương pháp thu hoạch tảo Spirulina platensis 2.3.5.1 Thu hoạch phương pháp lọc thủ công Dựa vào lực hút trọng...
 • 66
 • 1,146
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu các điều kiện môi trường ảnh hưởng đến sinh tồng họp enzym prorease của vi khuẩncăn cứ vào hiện trạng sử dụng đất năm 2010 và khả năng thích nghi của của các loại cây trồng với điều kiện sinh thái của lãnh thổnghiên cứu các điều kiện đặt ra cho các đại lượngnghiên cứu các điều kiện tối ưu xác định hàm lượng chì trong nước bằng phương pháp cực phổ von ampenghiên cứu các điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành và thực hiện dự án đầu tư bất động sản sự cần thiết phải đầu tư dự ánđiểm sinh thái phát triển eco development cho rằng sự phát triển phải trên cơ sở các điều kiện sinh thái và hệ thống phát triển luôn ở trạng thái cân bằng trong quan hệ giữa tự nhiên và xã hộimột số điều kiện sinh thái của cua biểnphương pháp giải thích chính trị lịch sử là tìm hiểu nội dung tư tưởng quy phạm thông qua việc nghiên cứu các điều kiện chính trị lịch sử đã dẫn đến việc ban hành quy phạm đónghiên cứu các điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành và thực hiện dự án đầu tưi nghiên cứu các điều kiện vĩ mônghiên cứu các điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội có liên quan đến sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện kỳ anhnhững công thức lai mới có tỷ lệ nạc cao phù hợp với điều kiện sinh thái của nước ta và đáp ứng yêu cầu xuất khẩumột số kết quả nghiên cứu về yêu cầu sinh thái của cây cao sucác điều kiện sinh hoạt của người dân tại xã tân triều huyện thanh trì hà nộinghiên cứu các điều kiện tồi ưu cho sự tạo phứcđầu tư chứng khoán trên sàn giao dịch tp hcm (hose) với 10 triệu đồngmô hình đào tạo kiến thức hôn nhân và gia đìnhQĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018QĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSbáo cáo thực tập công ty cổ phần giải pháp công nghiệp ( industry solution cophương pháp nghiên cứu khoa họcE 10phân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegquy trình kỹ thuật trồng nấm lim xanh (ganoderma lucidum(leyss exfr )karst )Ứng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảikiểm tra hóa chương 2 lớp 11Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcChương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcứng dụng sản xuất biogas từ chất thải rắn hữu cơ có thể phân hủy sinh học và phân gia súcChương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànbáo cáo thực tập tại công ty TNHH SX TM NAM BÌNHTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimSố 0 trong phép cộngLỚP 3 BÀI 3 MẶT NẠ CON THÚ- ĐM - SINH HOẠT CHUYÊN MÔN