Đánh giá sinh trưởng phát triển năng suất và phẩm cấp hạt của 5 dòng da cao tại huyện krông ana tỉnh đăk lăk

đánh giá sinh trưởng, phát triển năng suất phẩm cấp hạt của 5 dòng ca cao tại huyện krông ana, tỉnh đắc lắc

đánh giá sinh trưởng, phát triển năng suất và phẩm cấp hạt của 5 dòng ca cao tại huyện krông ana, tỉnh đắc lắc
... qu ca cao 49 B ng 3.10: Kích thư c qu c a dòng ca cao 50 B ng 3.11: M t s ch tiêu v h t c a dòng ca cao 51 B ng 3.12: Kích thư c 52 c i m h t c a dòng ca cao B ng 3.13: Năng su t c a 05 dòng ca ... 3.1.2 Vài nét 44 c trưng c a khu v c nghiên c u 3.2.2 Th c tr ng phát tri n ca cao t i huy n Krông Ana 45 3.2 ánh giá kh sinh trư ng c a dòng ca cao 47 3.3 ánh giá su t ph m c p h t c a dòng Ca cao ... hình phát tri n ca cao t i huy n Krông Ana, t nh k L k 2.3.2 ánh giá kh sinh trư ng, phát tri n c a dòng ca cao 2.3.3 ánh giá kh cho su t ph m c p h t c a dòng ca cao 2.3.4 ánh giá tình hình sâu...
 • 94
 • 223
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất phẩm chất gạo của một số giống lúa thuần trong vụ hè thu 2014 tại huyện can lộc, tỉnhtĩnh

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất gạo của một số giống lúa thuần trong vụ hè thu 2014 tại huyện can lộc, tỉnh hà tĩnh
... kiện sinh thái tỉnh Tĩnh cấp bách giai đoạn Xuất phát từ điểm nêu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển, suất phẩm chất gạo số giống lúa trồng vụ thu 2014 ... sinh trưởng, phát triển, suất phẩm chất gạo số giống lúa trồng vụ thu 2014 huyện Can Lộc, Tĩnh nhằm chọn số giống đạt tiêu chuẩn đưa vào phục vụ sản xuất 1.2 Nguồn gốc phân bố lúa 1.2.1 Nguồn ... huyện Can Lộc tỉnh Tĩnh với nội dung sau đây: (1) Đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển suất giống lúa (2) Đánh giá khả chống chịu sâu bệnh giống lúa (3) Đánh giá số tiêu phẩm chất, chất...
 • 97
 • 174
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất phẩm chất gạo của một số giống lúa thuần trong vụ hè thu 2014 tại huyện Can Lộc, tỉnhTĩnh

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất gạo của một số giống lúa thuần trong vụ hè thu 2014 tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
... kiện sinh thái tỉnh Tĩnh cấp bách giai đoạn Xuất phát từ điểm nêu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển, suất phẩm chất gạo số giống lúa trồng vụ thu 2014 ... tỉnh Tĩnh với nội dung sau đây: (1) Đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển suất giống lúa (2) Đánh giá khả chống chịu sâu bệnh giống lúa (3) Đánh giá số tiêu phẩm chất, chất lượng gạo số ... sinh trưởng, phát triển, suất phẩm chất gạo số giống lúa trồng vụ thu 2014 huyện Can Lộc, Tĩnh nhằm chọn số giống đạt tiêu chuẩn đưa vào phục vụ sản xuất 1.2 Nguồn gốc phân bố lúa 1.2.1 Nguồn...
 • 98
 • 138
 • 0

Đánh giá sinh trưởng phát triển, năng xuất phẩm chất của một số giống lúa mới trong vụ xuân 2012 tại nghệ an

Đánh giá sinh trưởng phát triển, năng xuất và phẩm chất của một số giống lúa mới trong vụ xuân 2012 tại nghệ an
... Thái Lan, Lào … có giá cao từ 1,5 đến lần so với giá gạo thông thường Xuất phát từ thực tế tiến hành đề tài "Đánh giá sinh trưởng phát triển, suất phẩm chất số giống lúa vụ xuân 2012 Nghệ An Mục ... đề tài Đánh giá khả sinh trưởng phát triển, suất phẩm chất số giống lúa vụ Xuân 2012 Nghệ An Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học đề tài: Góp phần mô tả, đánh giá đặc ... Thời gian trải qua giai đoạn sinh trưởng phát triển Thời gian sinh trưởng lúa tính từ nảy mầm đến lúa chín (trên 85% số hạt chuyển vàng) Thời gian sinh trưởng giống lúa dài hay ngắn phụ thuộc vào...
 • 84
 • 443
 • 2

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển, năng suất phẩm cấp dưa bao tử vụ thu đông năm 2010 tại xã việt lập huyện tân yên

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm cấp dưa bao tử vụ thu đông năm 2010 tại xã việt lập huyện tân yên
... kh u dưa bao t [1] Cây dưa chu t bao t ñã ñư c ngư i dân Tân Yên - B c Giang ñưa vào s n xu t t nh ng năm 2002 tr l i ñây V ñông năm 2002 dưa bao t ñư c ñưa vào tr ng t i Tân Yên ñư c tr ng ... v y năm 2005 di n tích dưa bao t c a Tân Yên gi m xu ng Nhưng ñ n năm 2006 di n tích dưa bao t ñư c tăng lên 25-30 năm 2009 di n tích dưa bao t tăng 215ha v ñông năm 2010 di n tích dưa bao t ... sinh trư ng phát tri n, kh hoa ñ u qu , su t dưa bao t v thu ñông năm 2010 t i Tân Yên, B c Giang ðánh giá nh hư ng c a phân bón ñ n sinh trư ng phát tri n, kh hoa ñ u qu , su t dưa bao t v thu...
 • 96
 • 446
 • 1

Đánh giá sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống lạc ảnh hưởng của phân bón lá đến giống lạc l14 trồng vụ xuân tại huyện cẩm xuyên, hà tĩnh

Đánh giá sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống lạc và ảnh hưởng của phân bón lá đến giống lạc l14 trồng vụ xuân tại huyện cẩm xuyên, hà tĩnh
... d ng phân bón v xuân 2011 t i C m Xuyên - Tĩnh 4.23 74 công th c s d ng phân bón v xuân 2011 t i C m Xuyên - Tĩnh 4.22 73 công th c s d ng phân bón v xuân 2011 t i C m Xuyên - Tĩnh 4.21 ... ng phân bón v xuân 2011 t i C m Xuyên - Tĩnh 4.3.9 72 công th c s d ng phân bón v xuân 2011 t i C m Xuyên - Tĩnh 4.3.8 70 công th c s d ng phân bón v xuân 2011 t i C m Xuyên - Tĩnh 4.3.7 ... ng phân bón v xuân 2011 t i C m Xuyên - Tĩnh 4.3.10 Hàm lư ng protein lipid c a gi ng l c L14 76 công th c s d ng phân bón v xuân 2011 t i C m Xuyên - Tĩnh Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà...
 • 133
 • 566
 • 3

Luận văn thạc sĩ ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY NHẬP NỘI NGHIÊN CỨU VỀ MẬT ĐỘ, THỜI VỤ TRỒNG CỦA GIỐNG SINORA

Luận văn thạc sĩ ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY NHẬP NỘI VÀ NGHIÊN CỨU VỀ MẬT ĐỘ, THỜI VỤ TRỒNG CỦA GIỐNG SINORA
... Ngu n g c l ch s phát tri n c a khoai tây 2.2 Phân lo i th c v t khoai tây 2.4 Yêu c u ngo i c nh ñ i v i khoai tây 2.5 Giá tr s d ng c a khoai tây 2.6 Tình hình s n xu t khoai tây th gi i 10 2.7 ... khoai tây ñư c du nh p vào Tây Ban Nha vào kho ng năm 1570 T ñó khoai tây ñư c truy n sang Italia, ð c Vào cu i th k XVI, khoai tây ñư c mang v tr ng M Năm 1586, m t nhà hàng h i ñem khoai tây ... - ðánh giá sinh trư ng phát tri n su t c a m t s gi ng khoai tây nh p n i t i t nh ði n Biên - Nghiên c u nh hư ng c a th i v tr ng ñ n s sinh trư ng phát tri n su t c a gi ng khoai tây Sinora...
 • 112
 • 400
 • 1

Đánh giá sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống lạc nghiên cứu ảnh hưởng của a NAA emina đến giống lạc l14 trồng vụ thu đông năm 2012 tại huyện lục nam bắc giang

Đánh giá sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống lạc và nghiên cứu ảnh hưởng của a NAA và emina đến giống lạc l14 trồng vụ thu đông năm 2012 tại huyện lục nam bắc giang
... c L14 cỏc cụng th c s d ng -NAA n ng ủ khỏc v Thu ụng 2012 t i L c Nam B c Giang7 7 B ng 4.19 Nng su t c a gi ng l c L14 cỏc cụng th c s d ng -NAA n ng ủ khỏc v Thu ụng 2012 t i L c Nam B c Giang ... d ng -NAA n ng ủ khỏc v Thu ụng 2012 t i L c Nam B c Giang 75 B ng 4.17 M c ủ nhi m sõu, b nh h i c a gi ng l c L14 cỏc cụng th c s d ng -NAA n ng ủ khỏc v Thu ụng 2012 t i L c Nam B c Giang 76 ... cụng th c s d ng -NAA v Thu ụng 2012 t i L c Nam B c Giang 70 4.2.3 Ch s di n tớch lỏ c a gi ng l c L14 cỏc cụng th c s d ng -NAA v Thu ụng 2012 t i L c Nam B c Giang 71 4.2.4...
 • 145
 • 307
 • 1

ðÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ DÒNG KHOAI TÂY NHẬP NỘI NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM EMINA ðẾN DÒNG KHOAI TÂY CIP – 9 TẠI HẢI DƯƠNG

ðÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ DÒNG KHOAI TÂY NHẬP NỘI VÀ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ PHẨM EMINA ðẾN DÒNG KHOAI TÂY CIP – 9 TẠI HẢI DƯƠNG
... t phát t ý nghĩa th c t ñó ti n hành ñ tài: "ðánh giá sinh trư ng phát tri n, su t c a m t s dòng khoai tây nh p n i nghiên c u nh hư ng c a ch ph m EMINA ñ n dòng khoai tây CIP t i H i Dương ... ñ tài nghiên c u thu c chương trình công ngh sinh h c ph c v nông nghi p giai ño n 198 6 - 199 0 chương trình công ngh sinh h c năm 199 1- 199 5, 199 6- 199 8 (Ph m Văn To n, 2002) [23] Năm 199 7, m t ... 13 ,98 35 26.325.744 Châu Á 9. 193 .486 17,30 09 1 59. 055. 291 9. 548.147 18,2 898 174.633.866 Châu Âu 6.1 09. 4 89 17,7154 108.232.274 6.140.183 21,2046 130.200.365 Châu M 1.5 89. 455 24 ,99 25 39. 724.5 29 1.634.329...
 • 126
 • 111
 • 0

Đánh giá sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số dòng khoai lang mới ảnh hưởng của mật độ, thời vụ trồng đến dòng VC682 tại Gia Lộc Hải Dương

Đánh giá sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số dòng khoai lang mới và ảnh hưởng của mật độ, thời vụ trồng đến dòng VC682 tại Gia Lộc Hải Dương
... U VÀ TH O LU N 3.1 ðánh giá sinh trư ng phát tri n su t c a m t s dòng, gi ng khoai lang tri n v ng t i Gia L c – H i Dương v ðông năm 2012 3.1.1 Kh sinh trư ng phát tri n c a dòng, gi ng khoai ... c a dòng khoai lang t i Gia L c, H i Dương v ñông 2012 3.3 42 Năng su t y u t c u thành su t c a dòng khoai lang t i Gia L c, H i Dương v ðông 2012 3.8 41 Ch s T/R qua th i kỳ theo dõi c a dòng, ... a dòng khoai lang t i Gia L c, H i Dương v ñông 2012 3.5 36 M t s ñ c ñi m hình thái thân, c c a dòng khoai lang t i Gia L c, H i Dương v ðông 2012 3.4 34 44 T l su t ch t khô thân, c dòng khoai...
 • 113
 • 254
 • 1

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất chất lượng gạo của một số dòng lúa thuần ngắn ngày mới trồng trong vụ hè thu năm 2015 tại nghệ an

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất và chất lượng gạo của một số dòng lúa thuần ngắn ngày mới trồng trong vụ hè thu năm 2015 tại nghệ an
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN VĂN HỮU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG GẠO CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA THU N NGẮN NGÀY MỚI TRỒNG TRONG VỤ HÈ THU 2015 ... CỨU VÀ THẢO LUẬN …………… 36 3.1 Một số tiêu mạ dòng lúa trồng vụ thu 2015 36 3.2 Đặc điểm hình thái dòng lúa trồng vụ thu 2015 37 3.3 Một số tiêu sinh trưởng dòng lúa trồng vụ thu 2015 ... cấu thành suất suất dòng lúa trồng vụ thu 2015 Bảng 3.14 Một số tiêu hạt dòng lúa trồng vụ thu 2015 64 67 10 Bảng 3.15 Chất lượng thử nếm dòng lúa trồng vụ thu 2015 68 11 DANH MỤC CÁC HÌNH...
 • 89
 • 192
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất chất lượng gạo của một số dòng lúa mới trong điều kiện sinh thái tỉnh nghệ an

Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng gạo của một số dòng lúa mới trong điều kiện sinh thái tỉnh nghệ an
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ HƯƠNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG GẠO CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA MỚI TRONG ĐIỀU KIỆN SINH THÁI TỈNH NGHỆ AN ... Mã số: 60 62 01 10 Người hướng dẫn khoa học: TS Trương Xuân Sinh NGHỆ AN, 2015 LỜI CAM ĐOAN Đề tài Đánh giá khả sinh trưởng phát triển, suất chất lượng gạo số dòng lúa điều kiện sinh thái tỉnh ... có chất lượng gạo ngon để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng tăng hiệu cho người trồng lúa vấn đề bách Trên sở đó, thực đề tài: Đánh giá khả sinh trưởng phát triển, suất chất lượng gạo số dòng lúa...
 • 112
 • 102
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, mật độ trồng, phân bón đến sinh trưởng, phát triển, năng suất phẩm chất chế biến của giống khoai tây alantic tại gia lâm thành phố hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, mật độ trồng, phân bón đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất chế biến của giống khoai tây alantic tại gia lâm  thành phố hà nội
... nghi p ch bi n Các d ng khoai tây ch bi n: chips (khoai tây rán lát), French fries (khoai tây rán thanh), khoai tây ñóng h p, khoai tây ép bánh Khoai tây s d ng làm th c ăn gia súc ch y u nư c ðông ... tàu vư t bi n Các m t hàng c a khoai tây ch bi n khoai tây ñông l nh, chip khoai tây, khoai tây chiên ki u Pháp, khoai tây d ng b t, b t thô, m nh lát, v y Khoai tây ñư c s d ng ñ ch bi n ph i ... nghi m 3: Nghiên c u nh hư ng c a phân h u ñ n sinh trư ng, phát tri n, su t ph m ch t ch bi n khoai tây Atlantic 4.3.1 nh hư ng c a phân h u t i sinh trư ng, phát tri n c a khoai tây ch bi n...
 • 103
 • 338
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của liều lượng đạm lân kali đến sinh trưởng phát triển năng suất và chất lượng của giống ngô chất lượng proteinảnh hưởng của phân đạm đến sinh trưởng phát triển năng suất và chất lượng của một số giống khoai lang trong vụ đông xuân 2011 2012 tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ annghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm lân kali đến sinh trưởng phát triển năng suất và chất lượng của giống ngô chất lượng protein cao có triển vọng tại thái nguyênảnh hưởng của thời vụ đến sinh trưởng phát triển năng suất và hàm lượng hoạt chất phyllathin của cây diệp hạ châuđánh giá khả năng sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng của một số dòng và con lai thuốc lá tại cao bằngđề tài nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009nghiên cứu tạo đột biến in vitro và đánh giá sinh trưởng phát triển sai khác di truyền của các dòng đột biến giống hoa cẩm chướng quận chúaluận văn nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bón phân viên nén đến sinh trưởng phát triển năng suất lúa pc6 vụ xuân tại huyện thạch hà hà tĩnhnghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm hữu cơ sinh học chất điều tiết sinh trưởng đến sinh trưởng phát triển năng suất giống lúa thuần bc15 vụ chiêm xuân 2011 tại huyện phù ninh tỉnh phú thọnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển năng suất phẩm chất của một số dòng giống lúa nhập nội từ nhật bản tại trường đại học nông lâm thái nguyênđề tài ảnh hưởng của chế phẩm phân bón lá đến sinh trưởng phát triển năng suất của giống lúa gs333chế phẩm phân bón lá đến sinh trưởng phát triển năng suất của giống lúa gs333ảnh hưởng của mật độ trồng và mức phân bón đến sinh trưởng phát triển năng suất giống ngô lai đơn b06 tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dươngđổi mới kiểm tra đánh giá theo huong phát trien nang luc hoc sinh trong môn toán thcsCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây