Đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trên thịt heo và sản phẩm chế biến từ thịt heo tại thành phố kon tum tỉnh kon tum

đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trên thịt heo sản phẩm chế biến từ thịt heo tại thành phố kon tum, tỉnh kon tum

đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trên thịt heo và sản phẩm chế biến từ thịt heo tại thành phố kon tum, tỉnh kon tum
... Grady [d n theo 15] ã phân chia thành hai lo i ánh giá: ánh giá m c tiêu ánh giá ti n trình ánh giá m c tiêu xem xét li u d án có không, t p trung vào phân tích ch s t c m c tiêu ã o nh hay c hi u ... Nguyên; S Nông nghi p Phát tri n Nông thôn t nh i h c T y k L k; Các Th y Cô giáo tham gia gi ng d y Nhân d p n y, tác gi xin chân thành c m ơn v s giúp quý báu ó Trư c h t, tác gi xin b y t ... i B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C T Y NGUYÊN ======= ======= NGUY N TH B CH TUY T ÁNH GIÁ K T QU TR NG R NG PHÒNG H D THU C ÁN 661 GIAI O N 1999-2007 T I T NH ĂK LĂK Chuyên ngành: Lâm...
 • 113
 • 144
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trên thịt heo sản phẩm chế biến từ thịt heo tại thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum

Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trên thịt heo và sản phẩm chế biến từ thịt heo tại thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum
... GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C T Y NGUYÊN THÁI TH BÍCH VÂN ÁNH GIÁ M T S CH TIÊU V SINH THÚ Y TRÊN TH T HEO VÀ S N PH M CH BI N T T I THÀNH PH TH T HEO KON TUM - T NH KON TUM Chuyên ngành: Thú ... ki n v sinh thú y c a s gi t m , qu y b y bán th t heo ch a bàn thành ph Kon Tum, t nh Kon Tum Hi n c nư c nói chung t i thành ph Kon Tum nói riêng, i u ki n v sinh c a qu y b y bán th t heo nhi ... nuôi thú y – Trư ng i h c T y Nguyên 2.2 N i dung nghiên c u 2.2.1 Kh o sát th c tr ng v sinh thú y s gi t m , qu y bán th t t i ch thành ph Kon Tum 2.2.2 ánh giá ch tiêu c m quan c a th t heo...
 • 97
 • 253
 • 0

nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trong thịt lợn, thịttại một sốsở giết mổ thị trường khu vực phía bắc

nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trong thịt lợn, thịt gà tại một số cơ sở giết mổ và thị trường khu vực phía bắc
... ðánh giá k t qu nghiên c u ðánh giá th c tr ng v sinh thú y s gi t m l n, d a theo tiêu chu n ngành 10TCN874-2006 ðánh giá m c ñ ô nhi m vi khu n th t theo Quy t ñ nh s 46 /2007/Qð-BYT ng y 19 ... tra v sinh thú y s gi t m l n, 4.1.1 K t qu kh o sát th c tr ng v sinh thú y CSGM Ti n hành ñánh giá ñi u ki n v sinh thú y (d a tiêu chu n ngành s 10TCN 874-2006) 25 s gi t m l n, ñ ... v sinh nguyên nhân d n ñ n s l y nhi m vi sinh v t vào th t s n ph m th t 2.4 M t s vi sinh v t thư ng g p g y ô nhi m th c ph m 2.4.1 T p ñoàn vi khu n hi u khí Trong v sinh th c ph m “vi khu...
 • 103
 • 279
 • 0

Đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ lợn tập trung thuộc quận kiến an thành phố hải phòng

Đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ lợn tập trung thuộc quận kiến an  thành phố hải phòng
... giết mổ lợn tập trung thuộc quận Kiến An Thành phố Hải Phòng - Xác định số vi khuẩn g y ô nhiễm nguồn nước sử dụng giết mổ lợn sở giết mổ lợn tập trung thuộc quận Kiến An Thành phố Hải Phòng, ... động giết mổ lợn thuộc địa bàn quận Kiến An - thành phố Hải Phòng 4.1.1 Kết điều tra số lượng, loại hình sở giết mổ lợn Theo kết điều tra địa bàn quận Kiến An có 05 sở giết mổ lợn Số lượng sở giết ... vật cho nhu cầu thành phố Xuất phát từ y u cầu thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá số tiêu vệ sinh Thú y sở giết mổ lợn tập trung thuộc quận Kiến An Thành phố Hải Phòng Học viện...
 • 87
 • 215
 • 0

đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn gà) tiêu thụmột số huyện, thành phố, tỉnh hải dương

đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh thú y và mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong thịt (lợn và gà) tiêu thụ ở một số huyện, thành phố, tỉnh hải dương
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VI N NÔNG NGHIỆP VI T NAM - - NGUYỄN THÀNH TRUNG ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỆ SINH THÚ Y VÀ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM VI SINH VẬT TRONG THỊT (LỢN ... vào nề nếp y u cầu cấp thiết tỉnh Xuất phát từ vấn đề nêu thực đề tài: Đánh giá số tiêu vệ sinh thú y mức độ ô nhiễm vi sinh vật thịt (lợn gà) tiêu thụ số huyện, thành phố, tỉnh Hải Dương Mục ... tài - Đánh giá số tiêu vệ sinh thú y hoạt động kinh doanh thịt gia súc, gia cầm (lợn gà) số chợ số huyện, thành phố địa bàn tỉnh - Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh vật sản phẩm thịt (lợn gà), thùng...
 • 106
 • 191
 • 1

Nghiên cứu tình hình giết mổ gia cầm, một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trên thịt gia cầm ở nội thành hà nội đề xuất giải pháp khắc phục

Nghiên cứu tình hình giết mổ gia cầm, một số chỉ tiêu vệ sinh thú y trên thịt gia cầm ở nội thành hà nội và đề xuất giải pháp khắc phục
... phần nhỏ bé giải vấn đề thực tiễn trên, tiến hành đề tài: "Nghiên cứu tình hình giết mổ gia cầm, số tiêu vệ sinh thú y thịt gia cầm nội thành Nội đề xuất giải pháp khắc phục" , với hy vọng góp ... nghiệp I Nguyễn Văn Tốn Nghiên cứu tình hình giết mổ gia cầm, số tiêu vệ sinh thú y thịt gia cầm nội thành Nội đề xuất giải pháp khắc phục Chuyên ngành: thú y M số: 60.62.50 Luận văn ... việc hình thành điểm giết mổ gia cầm chợ nội thành Ngần nh tất chợ nội thành Nội có điểm giết mổ gia cầm Chúng khảo sát phạm vi nội thành th y số điểm giết mổ quận nh sau (Bảng 4.2): Tổng số...
 • 116
 • 429
 • 1

Đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh chuồng nuôi sử dụng chế phẩm EM trong chăn nuôi vịt tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên

Đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh chuồng nuôi và sử dụng chế phẩm EM trong chăn nuôi vịt tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
... 2 Phần Nghiên cứu Dinh dỡng v Thức ăn Vật nuôi Đánh giá thực trạng số tiêu vệ sinh chuồng nuôi vịt Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên Đánh giá hiệu việc sử dụmg chế phẩm EM chăn nuôi vịt Thời ... kê sinh vật học máy tính, chơng trình Excel 5.0 v phần mềm Minitab Kết thảo luận Kết đánh giá số tiêu vệ sinh chuồng nuôi vịt sử dụng chế phẩm EM Kết đánh giá số tiêu tiểu khí hậu chuồng nuôi vịt ... tiểu khí hậu chuồng nuôi lô thí nghiệm v đối chứng, kết thể bảng Bảng Kết đánh giá số tiêu tiểu khí hậu chuồng nuôi vịt sử dụng chế phẩm EM Chỉ tiêu Chuồng nuôi vịt Chuồng nuôi vịt đẻ Đối chứng...
 • 12
 • 140
 • 0

Đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh ô nhiễm ô nhiễm vi khuẩn trong thịt lợn tại một sốsở giết mổ tại hai tỉnh ninh bình nam định

Đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh và ô nhiễm và ô nhiễm vi khuẩn trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ tại hai tỉnh ninh bình và nam định
... 3.1 Số lượng ñiểm giết mổ sở giết mổ Nam ðịnh 34 3.2 Số lượng ñiểm giết mổ sở giết mổ Ninh Bình 35 3.3 Loại hình ñiểm giết mổ sở giết mổ tỉnh Nam ðịnh 37 3.4 Loại hình ñiểm giết mổ sở giết mổ tỉnh ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - - CẦM NGỌC HOÀNG ðÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỆ SINH Ô NHIỄM VI KHUẨN TRONG THỊT LỢN TẠI MỘT SỐ CƠ SỞ GIẾT MỔ THUỘC HAI TỈNH ... thiết bị sở giết mổ hai tỉnh Nam ðịnh Ninh Bình 3.2 39 Kết khảo sát số tiêu vệ sinh thú y sở Nam ðịnh Ninh Bình 3.3 39 44 Kết kiểm tra số tiêu vi sinh vật ô nhiễm thịt lợn nơi giết mổ 47 3.3.1...
 • 85
 • 137
 • 0

khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, một số chỉ tiêu vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phố bắc giang một số huyện lân cận

khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, một số chỉ tiêu vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phố bắc giang và một số huyện lân cận
... nớc sử dụng sở giết mổ gia súc, gia cầm 61 4.7 Kết điều tra vệ sinh thú y sở giết mổ gia súc, gia cầm 63 4.8 Tình hình chấp hành pháp luật sở giết mổ, kiểm soát 4.9 quyền quan thú y 64 Trình độ ... vệ sinh thú y sở giết mổ động vật 4.1 36 Số lợng thịt gia súc, gia cầm tiêu thụ hàng ng y điểm điều tra địa bàn tỉnh Bắc Giang 50 4.2 Số lợng, phân bố sở giết mổ gia súc, gia cầm 51 4.3 Kết điều ... bằng, công suất giết mổ sở giết mổ gia súc, gia cầm 4.4 55 Kết điều tra địa điểm, thiết kế x y dựng phơng tiện vận chuyển cở giết mổ 58 4.5 Kết điều tra điều kiện giết mổ sở giết mổ 59 4.6 Nguồn...
 • 124
 • 163
 • 0

Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, một chỉ tiêu vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phô bắc giang một huyện lân cận

Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, một sô chỉ tiêu vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phô bắc giang và một sô huyện lân cận
... lệnh thú 0y quy định15mọi tổ chức,0cá nhân có nhu cầu hoạt động 4.1.7 Trình độ nhận thứccác củacơngười tham giếthầu mổ hết gia súc, mổ Bắc Giang cho th y sở giết mổ gia cácgia cơcầm sở giết động ... sở giết mổ 56 gia cầm V mổ sinh th động y tự cácdo, nằm sở giết mổ gia súc, Các4 .1.5 sở giết hoạt kiểm soát quan chuyên môn Phương tiện, dụng cụ phục vụ cho giết mổ đơn giản, quy Vệ sinh nhà ... 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Khảo sát thực trạng hoạt động giết mổ địa bàn thành phố Bắc Giang số huyện lân cận Xác định số lượng, loại hình, phân bố qui mô điểm giết mổ, điều kiện giết mổ ảnh hưởng...
 • 70
 • 92
 • 0

Thử nghiệm ảnh hưởng của Zeolite đến khả năng tăng trọng, tỷ lệ tiêu chảy của lợn con sau cai sữa, một số chỉ tiêu vệ sinh thú y của lợn con sau cai sữa điều tra một số bệnh thường gặp tại trại lợn của công ty TNHH Thiên Phúc-Nghĩa Hưng-Nam Định

Thử nghiệm ảnh hưởng của Zeolite đến khả năng tăng trọng, tỷ lệ tiêu chảy của lợn con sau cai sữa, một số chỉ tiêu vệ sinh thú y của lợn con sau cai sữa và điều tra một số bệnh thường gặp tại trại lợn của công ty TNHH Thiên Phúc-Nghĩa Hưng-Nam Định
... nghiệm ảnh hưởng Zeolite đến khả tăng trọng, tỷ lệ tiêu ch y lợn sau cai sữa, số tiêu vệ sinh thú y lợn sau cai sữa điều tra số bệnh thường gặp trại lợn công ty TNHH Thiên Phúc-Nghĩa Hưng-Nam Định ... làm lợn hay bị tiêu ch y 4.3.2 Ảnh hưởng việc bổ sung Zeolite thức ăn đến khả phòng bệnh tiêu ch y hô hấp lợn sau cai sữa đến xuất chuồng Lợn sau cai sữa tỷ lệ mắc bệnh tiêu ch y hô hấp cao, lợn ... cho lợn dễ mắc bệnh Ở tiến hành theo dõi số bệnh thường x y đàn lợn Bảng 4.5: Một số bệnh thường gặp lợn từ - 60 ng y tuổi Trại lợn Công ty TNHH Thiên Phúc Số theo dõi ( n = 17 0con) Số mắc Tỷ lệ...
 • 60
 • 495
 • 0

Nghiên cứu một số chỉ tiêu vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn xã nhân hoà, huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên

Nghiên cứu một số chỉ tiêu vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn xã nhân hoà, huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên
... h i Nhân Hòa, huy n M Hào, t nh Hưng Y n 2.1.1 ði u ki n t nhiên, h i huy n M Hào Huy n M Hào m t huy n n m phía ðông B c t nh Hưng Y n Phía B c giáp huy n Văn Lâm, phía T y giáp huy ... s ch tiêu v sinh thú y t i s gi t m ñ a bàn Nhân Hòa, huy n M Hào, t nh Hưng Y n” 1.2 M c ñích nghiên c u Nghiên c u nh m m c ñích: - ðánh giá ñư c hi n tr ng v sinh thú y t i s gi t m qui ... men hay không lên men ñư ng lactoza có ph n ng lysin decarboxylaza âm tính Thư ng g p type O125, O157, O144 - Nhóm VTEC (Verocytoxin produccing E.coli): V a g y tiêu ch y v a nguyên nhân g y viêm...
 • 90
 • 179
 • 0

ĐÁNH GIÁ một số CHỈ TIÊU về đặc điểm lâm SÀNG, SINH hóa, HUYẾT học ở BỆNH NHÂN mắc BỆNH VIÊM GAN b cấp mạn TÍNH

ĐÁNH GIÁ một số CHỈ TIÊU về đặc điểm lâm SÀNG, SINH hóa, HUYẾT học ở BỆNH NHÂN mắc BỆNH VIÊM GAN b cấp và mạn TÍNH
... nghim sinh < /b> húa: SGOT, SGPT tng, Bilirubin tng, Prothrombin gim + Du n virut VGB: HBsAg (+), IgM anti HBc (+) Tiờu chun loi tr: Bnh nhõn ng nhim HIV vi HBV; Viờm gan < /b> Ru; viờm gan < /b> kốm theo mc cỏc bnh ... c bit cú 8,3% bnh nhõn vo iu tr sau i hin mỏu nhõn o phỏt hin b mc bnh VGB Nhng biu hin lõm sng ca hai nhúm bnh nhõn VGB cp v mn tớnh: Bng Nhng biu hin lõm sng ca VGB cp tớnh v mn tớnh Nhúm bnh ... (2003), Bnh viờm gan < /b> siờu vi B, NXB TP H Chớ Minh, trang 16-22 Nguyn Th Kim Chớnh (2007) c im lõm sng v xột nghim viờm gan < /b> mn v x gan < /b> sau viờm gan < /b> virus B cú HBsAg (-) v HBeAg (+), Lun b c s CK...
 • 5
 • 137
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá một số chỉ tiêu tài chínhdanh gia mot so chi tieunghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm em boklash đến hệ vi sinh vật đường tiêu hóa chất thải và một số chỉ tiêu vệ sinh môi trường chăn nuôi gànghiên cứu một số chỉ tiêu về sinh trưởng và cấu tạo thể hình của đàn bê cái hậu bị và đàn bò tơ hướng sữa nuôi tại huyện đông triều tỉnh quảng ninh 41dõi một số chỉ tiêu về sinh trưởng của bê và đàn bò sữa của huyện đông triều tỉnh quảng ninh ở các lứa tuổi từ sơ sinh đến 36 tháng tuổi gồm các chỉ tiêu 42nghiên cứu một số chỉ tiêu về sinh trưởng và cấu tạo thể hình của đàn bê cái hậu bị và đàn bò tơ hướng sữa nuôi tại huyện đông triều tỉnh quảngđánh giá một số chỉ tiêu tài chính cơ bảnphân tích và đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm3 3 kết quả đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng chế phẩm chlorophyll sau sấy3 4 kết quả đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng chế phẩm chlorophyll sấy ở các nhiệt độ khí đầu vào khác nhau từ 100oc 140oc3 8 kết quả đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng hàm lượng chlorophyll và hoạt tính chống oxy của chế phẩm sau sấyđánh giá một số chỉ tiêu tài chính của công tynhiên để có thể đánh giá chính xác hơn chúng ta hãy xem xét một số chỉ tiêu về chấtkhảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt gia cầm tại cơ sở giết mổ gia cầm a thuộc huyện châu thành tỉnh trà vinhkhảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt gia cầm tại cơ sở giết mổ gia cầm a thuộc huyện châu thành tỉnhDao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng VươngTổng kết Kháng Sinh chọn lọc ĐH Dược Hà NộiBài 14. Thân dài ra do đâu ?Tiếp cận 11 chuyên đề trọng tâm giải nhanh trắc nghiệm Toán: Phần 1Bài giảng an toàn mạng máy tính bài 1 tổng quan về an ninh mạng tài liệuBài giảng CCPPKDKDTTình hình nước mặt Việt NamCấu hình và vận hình MPLS VPNGiao an bai 3 sinh 10Báo cáo tiểu luận tuần 4 debug matlabKHÓA LUẬN tốt NGHIỆP cử NHÂN LUẬT bản sửa đổiĐỀ MINH HỌA LẦN 3 THPT QUỐC GIA MÔN TOÁNTrình bày nhân tố thành công đối với công tác quản trị tài chínhBài tập về thống kê khoa học ra quyết địnhĐỀ MINH HỌA LẦN 2 MÔN TOÁN THPT QUỐC GIAĐề minh họa môn Toán THPT quốc gia 2018thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmskkn Một số biện pháp dạy học sinh viết đúng chính tả cho học sinh lớp 1Mixed ricepaperUnit 03. Music. Lesson 6. Writing